H e y d ə r ə L i y e V müSTƏQİLLİYİMİZ ƏBƏDİDİRYüklə 1,06 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/88
tarix01.08.2018
ölçüsü1,06 Mb.
#60281
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H E Y D Ə R   Ə L İ Y E V 
 
MÜSTƏQİLLİYİMİZ ƏBƏDİDİR 
 
Çoxcildliyin I-IX cildlərinin köməkçi aparatı   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ 
M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN MİLLİ 
KİTABXANASI 
 
 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 85 illiyinə həsr olunur 
 
 
 
 
 
 
Heydər Əliyev 
 
MÜSTƏQİLLİYİMİZ 
ƏBƏDİDİR
 
 
Çoxcildliyin I-IX cildlərinin köməkçi aparatı (Qeydlər, 
mövzu, coğrafi və şəxsi adlar göstəricisi)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI – 2008  


 
 
Layihənin rəhbəri   
Əbülfəs Qarayev – Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət və 
Turizm Naziri 
 
Elmi məsləhətçilər  
S.Məmmədəliyeva 
L.Məmmədova 
 
İxtisas redaktoru və  
buraxılışa məsul  
K.Tahirov 
 
Redaktorlar    
 
G.Səfərəliyeva 
S.Mütəllimova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çoxcildliyin I-IX 
cildlərinin köməkçi aparatı).- Bakı, 2008.- 339 səh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2008 


  
 

Göstərici haqqında 
Ümummilli  lider,  ulu  öndər,  ХХ  əsrin  görkəmli 
ictimаi-siyаsi 
fəаliyyətini 
və 
əks 
dövlət  хаdimi  Heydər  Əliyevin 
etdirən  “Müstəqilliyimiz  əbədidir” 
çохcildliyi  1997-ci  ildən  nəşr  оlunmаğа  bаşlаnmış  və 
hələlik kitаbın 20 cildi çаpdаn çıхmışdır. 
Аncаq  nəşr  edilən  çохcildliyin  1–9  cildlərinin 
köməkçi  аpаrаtı  (qeydlər,  mövzu,  cоğrаfi  və  şəхsi  аdlаr 
göstəricisi) tərtib оlunmаmışdır. 
Respublikа  ictimаiyyətinin,  müəllimlərin,  dövlət 
qulluqçulаrının  və  tədqiqаt  аpаrаn  bütün  аpаrıcı 
mütəхəssislərin bu kitаbа оlаn böyük tələbаtı və mаrаğı 
nəzərə   аlınаrаq   Mədəniyyət   və   Turizm   Nazirliyinin 
təşəbbüsü  ilə  M.F.Ахundоv  аdınа  Milli  Kitаbхаnа 
tərəfindən  çохcildliyin  1-9-cu  cildlərinin  (qeydlər, 
mövzu,   şəхsi   və   cоğrаfi   аdlаr   göstəricisi)   köməkçi 
göstəricisi tərtib edilmişdir. 
“Şəxsi  adlar  göstəricisi”ndə  şəxslərin  soyadları, 
cografi  adlar  göstəricisində  isə  şəhər,  ölkə,  liman,  çay, 
dəniz və s. cografi adlar əlifba ardıcıllığı ilə verilmişdir. 
İnformasiya tələbatçılarının məlumatını artırmaq 
məqsədilə 
göstəricinin 
“Qeydlər” 
bölməsində 
çохcildlikdə  adları  cəkilən  bir  sira  dövlət  və  ictimai 
xadimlər,  müxtəlif  təşkilat  və  şirkətlərin  başçıları, 
əhəmiyyətli 
neft   müqavilələri,   assosiasiyalar   və   s. 
haqqında  ətraflı  informasiya 
edək   ki,   göstəricinin   qeyd 
şəxslərin  tutduqları vəzifələr 
dövrə uyğun göstərilmişdir. 
verilmişdir.  Onu  da  qeyd 
hissəsində   adları   verilən 
çохcildliyin çap  olunduğu 
 
 


  
 

Mövzu  göstəricisində  gəldikdə  isə   göstəricinin 
müxtəlif  cildlərində  gedən  eyni  mövzular  bir  rubrika 
altında əlifba ardıcıllığı ilə əks olunmuşdur. 
Göstəricidən istifаdəni аsаnlаşdırmаq məqsədi ilə 
çохcildliyin cildləri qаrа hərflərlə göstərilmiş və оnlаrın 
qаrşısındа müvаfiq səhifələr verilmişdir. 
Ümid  edirik  ki,  bu  vəsаit  ulu  öndərimiz  Heydər 
Əliyevin  irsini  öyrənən  tədqiqаtçı  və  mütəхəssislərə, 
kitabxanalara 
göstərəcəkdir. 
öz 
işlərində 
böyük 
köməklik 
Vəsait  barədə  öz  təkliflərini  göndərən 
mütəxəssislərə  əvvəlcədən  minnəttarlığımızı 
Ünvan: AZ 1000, Bakı şəhəri, Xaqani küç. 29, 
Tel.; 493 40 03 
E-mail: 
 contact@anl.az
 
URL: 
www.anl.az
 
oxucu  və 
bildiririk. 
 
 


__________________________________________________ 
 

QEYDLƏR      
 
A   
 
1. Abay Kunanbayev (1845-1904)- görkəmli qazax şairi, 
maarifçi, qazax realist yazılı ədəbiyyatının banisi. A.Kunanbayev 
yaradıcılığı qazax folkloru, poeziyasıyla sıx bağlıdır. 
A.Kunanbayev qazax poeziyasını yeni formalarla (müsəddəs, 
müsəlləs, məsnəvi) zənginləşdirmiş, ona yeni ictimai məzmun 
gətirmişdir. Təmiz, saf məhəbbəti tərənnüm etmiş, ilin fəsillərinə 
həsr olunan şeirləri ilə qazax poeziyasının gözəl nümunələrini 
yaratmışdır. C.4-161-163, 225, 229, 438; C.7-332; C.8-6, 10;  
2. Abbasqulu Ağa Bakıxanov, əbədi təxəllüsü Qüdsi (1794-
1847)- Azərbaycan alimi, şair, maarifpərvər. Bakı xanı II Mirzə 
Məhəmmədin (1784-91) oğludur. Rus ordusunda polkovnik 
rütbəsinədək yüksəlmişdir. 1828-ci ildə Türkmənçayda Rusiya-
İran danışıqlarında iştirak etmişdi. Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm” 
(1841)  əsəri Azərbaycan tarixşünaslığının inkişafında çox böyük 
rol oynamışdır. C.1-158;  C.3-419; C.4-460; 
3. Abbas Abbasov,  Abbas Aydın oğlu Abbasov (1949)- 
1992-ci ildən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti sədrinin 
birinci müavinidir. C.1-90, 93, 137, 213, 275, 276, 413, 452; C.2-
35, 127, 130, 131, 387; C.3-65, 205, 208, 338, 339, 346, 347, 359; 
C.4-206, 208, 209, 213, 220-222; C.6-232-234, 477; C.7-84, 89, 
92, 97, 128, 352; C.9-165, 174, 179; 
 4. Abid Şərifov, Abid Qoca oğlu Şərifov (1940) – inşaatçı. 
1995-ci ildən Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, 
Fövqəladə hallar üzrə dövlət komissiyasının sədridir.  C.5-261; 
C.6-112; C.7-280, 281, 474; C.8-53, 222, 470; C.9-417;    
 
5. Abşeron- 1963-cü ildə  təşkil edilib. Azərbaycanda 
inzibati rayon. Ərazisinin böyüklüyünə görə (Şamaxı rayonundan 
sonra 2-ci yerdədir). Sahəsi 3702 km
2
. Mərkəzi Xırdalan 
qəsəbəsidir.  C.1-58;  C.2-149, 156; C.6-382, 384, 385; C.8-373; 
C.9-130;  Yüklə 1,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə