Hacı Əhməd-Cabir Hacı İsmayıl oğluYüklə 50,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/99
tarix18.04.2018
ölçüsü50,87 Kb.
#39398
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   99


Hacı Əhməd-Cabir Hacı Ġsmayıl oğlu 
(Prof. Əhmədov Əhməd-Cabir Ġsmayıl oğlu) 
Əməkdar müəllim 
 
 
 
“QURANĠ-KƏRĠM”-DƏ  
QĠDA MƏHSULLARI  
VƏ  
ĠSLAMDA QĠDALANMA 
 
 
 
 
Oxuculara halal qida və sağlam həyat arzusu ilə 
 
Möhtərəm _____________________________ 
 
Hormətlə ______________ Hacı Əhməd-Cabir  
 
 
 
 
 
 
B A K I – 2 0 1 3 


 

Ə 96 
Məsləhətçi:  Hacı Salman Musayev 
Qafqaz Müsəlmanları Ġdarəsinin sədr müavini-müfti 
 
Rəyçi: prof. Hacı Məmmədhəsən Meybullayev 
 
Ə 96. Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu  
“Qurani-  Kərim”-də  qida  məhsulları  və  islamda 
qidalanma  (monoqrafiya).  Bakı:  “İqtisad  Universiteti” 
nəşriyyatı, 2013.- 380 səh. 
 
Kitabın  yazılmasında  “Qurani  Kərim”-in  100-dən  çox  ayə-
lərindən,  Peyğəmbərimizin  (s.ə.v.)  hədislərindən,  imamların  və 
dahilərin  kəlamlarından,  bir  çox  mənbələrdən  (kitablardan)  və 
dövrü  mətbuatda  rast  gəldiyim  materiallardan,  eləcə  də,  müəllifin 
qida  məhsullarının  əmtəəşünaslığına  və  texnologiyasına  həsr 
olunmuş onlarla kitablarındakı məlumatlardan istifadə olunmuşdur. 
Kitabda su, süd, ət, yumurta, balıq, zeytun yağı, çörək, meyvə-
tərəvəz, bal, şəkər, sirkə, xörək duzu və digər qida məhsullarından 
müsəlmanların  istifadə etmələrinin islam dininin tələblərinə  uyğun 
olaraq  geniş  izahı  verilmişdir.  Eyni  zamanda  qida  qəbulu 
mədəniyyəti, yeyib-içmək ədəbi, islamda və müasir dövrdə səmərəli 
qidalanmanın  əsas  prinsipləri  kitabda  öz  əksini  tapmışdır.  Kitabda 
Ramazan orucunun mənası, tarixi, orucluğun insan sağlamlığı üçün 
əhəmiyyəti,  oruc  tutmağın  islami  qaydaları  haqqında  da  ətraflı 
məlumat  verilir.  Kitabda  şərabın  haram  olması  və  siqaretin  insan 
orqanizminə zərəri haqqında məlumatlar da öz əksini tapmışdır. 
Kitabda Quran ayələrindəki qida məhsullarına həsr olunan Allah 
kəlamlarına istinad edildiyindən oxuculara məsləhətimiz budur ki, bu 
kitabı natəmiz yerlərə qoymasınlar. 
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
Müəlliflik hüququ qorunur və kitabın 
icazəsiz nəşr olunması qadağandır 
 
© Əhməd-Cabir, 2013 


 

Qafqaz  Müsəlmanları  İdarəsinin  sədr 
müavini  –  müfti  vəzifəsində  çalışmış 
(aprel 1969 – fevral 1986) atam Hacı 
İsmayıl  Hacı  Qədir  oğlunun  əziz 
xatirəsinə ithaf edirəm 
 
 
SÖZ ÖNÜ 
 
BĠSMĠLLAHĠR-RƏHMANĠR-RƏHĠM 
(Rəhimli, Mərhəmətli Allahın adı ilə) 
 
Allaha həmd olsun, şükür Ondadır, tərif Onundur, 
fəzilət sahibi Odur, mərhəmət Onun əlindədir, səna və 
ehsan  da  Onun  ünvanınadır.  Mən  şəhadət  verirəm  ki, 
Ondan başqa Tanrı yoxdur, Ondan başqa Rəbb yoxdur. 
Mən  iqrar  və  etiraf  edirəm  ki,  O,  Muhəmmədi  (Ona 
Allahın  salavatı  (xeyir-duası)  və  salamı  olsun-  (s.ə.v.) 
huda  yolu  (doğru  yol)  və  haqq  dini  ilə  göndərmişdir. 
O, gələn vəhyləri bizə çatdırmış, millətə möhtac olduq-
larını  öyrətmişdir.  Allahın  ən  ülvi  salavatı,  ən  kamil 
salamı  ona  və  onun  ailəsinə,  onun  bütün  səhabələrinə 
(tərəfdar, silahdaş) və ardıcıllarına ünvanlanmışdır. 
Kitab bəşər maarifi və mədəniyyətinin tərəqqi və tə-
kamülü  yolunda  lazım  olan  bütün  xüsusiyyətlərə  malik 
olmaqla insan fikrini daşımaqda, onu başqalarına çatdır-
maqda və mədəniyyətin yüksəlişində mühüm rol oynayır. 
Şübhəsiz  ki,  islam  təfəkkürü  və  mədəniyyəti  zən-
gin qaynaqlara və  real dünyagörüşünə malik olduğuna 
görə, insan təfəkkürü və fikrinin ən üstün və mütərəqqi 
düşüncələrindəndir. 
Biz  bu  həqiqətə  vararaq  və  bu  gerçəyi  dərindən 


 

başa  düşdükdə  imkan  daxilində  bu  böyuk  işdə  (islam 
düşüncəsini  insanlara  çatdırmaqda)  şərik  olub,  bu 
yolda  səy  göstərib  çalışmaq  istədik.  Bu  böyük  islam 
işində  qadir  Allahdan  izin,  kömək  və  müvəffəqiyyət 
diləyirik. Həqiqətən, O, duaları qəbul edəndir.  
İnsanlar uzun illərdən bəri öz təlabatlarını ödəmək 
üçün  müxtəlif  qida  məhsulları  ilə,  o  cümlədən  ovlan-
mış  heyvan  əti,  yabanı  dənli  bitkilər  və  meyvə-
tərəvəzlərlə  qidalanmışlar.  İnsan  orqanizmi  qidalan-
madan  uzun  müddət  yaşaya  bilmədiyi  üçün  hələ 
qədimdən bizim əcdadlarımızın əsas məqsədi müxtəlif 
qida  məhsullarını  əldə  etmək,  onları  yeniləşdirmək, 
təkmilləşdirmək və insan qidası üçün zərərsiz olmasını 
müəyyənləşdirmək  qayğısı  olmuşdur.  Lakin  tarixdə 
insanların  sağlam  və  səmərəli  qidalanmasına  mane 
olan bir çox təbii fəlakətlər, quraqlıq, subasma və digər 
hadisələr insanların düzgün qidalanmasına da, şübhəsiz 
təsir etmişdir. Dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində insanlar 
təbiətin  onlara  bəxş  etdiyi  məhsullarla  qidalanmışlar. 
Lakin  həmin məhsulların heç də  hamısı  insan sağlam-
lığı  üçün  yararlı olmamışdır. Xüsusən isti  iqlim şərai-
tində  tez  xarab  olan  məhsullar  insan  səhhətinə  mənfi 
təsir göstərmişdir. 
İnsan səhhətinin ən mühüm amilini təmiz və key-
fiyyətli,  yüksək  qidalılığa  malik  və  sağlamlığa  uyğun 
qida  məhsulları  təşkil  edir.  Allah  Təbarəkə  Təala  in-
sanlara, xalqlara yeməklərin halal və haram olması ba-
rədə  Səmavi  kitablarda  müəyyən  ayələr  buyurmuşdur. 
Allah tərəfindən Cəbrayıl (ə) vasitəsilə islam Peyğəm-
bərinə 
(s.ə.v.) 
nazil 
olan 
“Qurani-Kərim”-də 
buyrulmuş  ayələrin  və  kəlamların  çoxu  müasir  elmi 
biliklərlə sübuta yetirilmişdir.  


Yüklə 50,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   99
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə