Hermetizm giriş: Günümüzden 16. 000 yıl öncesine kadar geriletilen ilk


kitabından  Hermes’e  ait  şu  bilgileri  aktarmaktadır:  YahudilerYüklə 199,47 Kb.

səhifə2/8
tarix17.11.2018
ölçüsü199,47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 kitabından  Hermes’e  ait  şu  bilgileri  aktarmaktadır:  Yahudiler Hermes’in  Ahnuch  olduğunu  söylerler.  Ahnuch  ise  Kuran’da 

adı  geçen  İdris  Peygamber’dir.  Hermes,  Al  Kasri’ye  göre 

Adem’den  önce  yaşamıştır.  İnsanları  Tufanda  boğulmaktan 

kurtarıp Yukarı Mısır’a götürmüştür.  

II.  Hermes  :

  Arapça  kaynaklara  göre  bu  Hermes  (Hirmis),  Nuh 

Tufanından  sonra  Babil’de  yaşamıştır.  Yani  Babillidir.  Kıral 

Nasir Bali’nin çağdaşıdır. Pythagoras’un da üstadıdır.  

III.  Hermes  :

  I.  Hermes  gibi  Mısırlıdır.  O  da  Tufandan  sonra 

yaşamıştır. Yunanlılar Hermes’in  Mısır tanrılarından olan Thoth 

ile aynı olduğunu söylerler. 

Keldaniler  Hermes’e  “Utarid”  demişlerdir.  Utarid  de  “Merkür” 

gezegenidir.  Bu  gezegen,  tezliği,  çabukluğu  dolayısıyla  “ok” 

anlamına  gelen  Farsça  “tir”  adını  almıştır.  Utarid,  fesahat  ve 

belagat  (retorik)  ’in  sembolü  olduğundan  bu  yıldıza  Farsça 

 “Gök  katibi”  anlamına  gelen  “debir-i  felek”  adı  verilmiştir. 

Bundan  dolayı  çok  defa  adı,  defter  ve  kalemle  birlikte  anılır 

olmuştur.  

Kuvvetlerden  düşünce,  duygulardan  tad  alma,  yaşlardan 

çocukluk  çağı,  vücut  ögelerinin  dil,  akrabalardan  büyük  kız 

kardeş,  vasıflardan  zeka,  anlayış,  merhamet,  sır  saklamak, 

işaret  ve  zevk  sahibi  olmak,  bilgilerden  mantık,  belagat  bu 

yıldıza  aittir.  Av  köpekleri,  eşşek,  katır,  tilki,  tavşan,  yaban 

eşşeği,  cüsseli  kara  ve  deniz  hayvanları,  hatipler,  katipler, 

ressamlar,  da  yine  bu  yıldız’a  mensuptur.  Utarid’in  hakim 

olduğu zamanda doğanların, güzel, sevimli ve zeki olacaklarına 

inanılmıştır. Minyatürlerde Tavus Kuşuna binmiş, sağ elinde bir 

yılan, sol elinde de yuvarlak bir tahta bulunan güzel bir genç kız 

veya  yeşiller  giyinmiş,  başında  taç  bulunan,  bir  kürsüye 

oturmuş  ve  iki  eliyle  tuttuğu  Kuran’ı  okuyan  genç  bir  insan 

suretinde 

çizilmiştir. 

Günlerden 

çarşamba, 

gecelerden 

pazartesi  gecesi  bu  gezegene  ait  sayılmıştır.  “Ehl-i  Kaf”  adı 

verilen  Simyacılar  (Alchmistler)  altına  güneş,  gümüşe  ay 

dedikleri gibi Utarid yani Merkür’e de “cıva” adını vermişlerdir. 

Bundan dolayı da “mavi renk”  Utarid’i temsil eder.   

Hermes Trismegistus hakkında bilgi veren önemli bir kaynak da 

Al  Makrizi’nin  (ölm.  1441),  “al-Mava’ız  val’itibar  fi  zikri’l-Hitat 

va’l  Asar”  isimli  eseridir.  Al  Makrizi’ye  göre  Hermes,  çok  adil 

olduğundan  ona  “Zu’l-adl-(çok  adil)”   denmiştir.  Hermes 

Trismegistus,  hem  peygamber,  hem  filozof,  hem  de  hükümdar 

olduğu  için  kendisine  “üç  defa  nimetlendirilmiş”  anlamına 

gelen “al-musallasu bil-ni’am” denmiştir (Trismegistus). Yazara 

göre  Allah,  Hermes’e  otuz  kitap  indirmiştir  (suhuf).  Hermes, 

hesap  (matematik),  felsefe  (hikmet),  riyaziye  (geometri),  tıp, 

astronomi ve astroloji (ilm-an-Nücum) alanlarında ilk defa kitap 


 yazmış olan kişidir. Yine ilk defa kalem ile yazı yazan odur. Bir başka  sözle  bütün  bu  bilimlerin  mucididir  Hermes.  Yazar, 

Hermes’in üç eserinin adlarını da vermiştir. Bunlar, 1-Uzunlukla 

ilgili  (ölçme)-Kitabu’l  Tul,  2-Yeryüzü  ile  ilgili-Kitabu’l  Ard,  3-

Simya  ile  ilgili-Kibabu’l-Kasb  az-Zahab  (altın  elde  etmenin 

yolları kitabı)  

Bu  son  eser  bize  Hermes  ya  da  Hermesçilik  ile  Simyacılar 

arasıda  ilişkiye  de  ışık  tutmaktadır.  Nitekim  modern  Tarih 

yazıcıları  Arap  Simyasının  aslında  antik  Yunan  gizemciliği  ile 

Hermetik kaynaklardan etkilendiğine dikkati çekmektedirler.  

Hermes,  Homeros  gibi  aslında  bir  edebiyatın  adıdır.  Ancak  bu 

edebiyat,  Homeros’ta  olduğu  gibi  poetik  değil,  dini  ve 

felsefi’dir.  Bir  görüşe  göre  bu  edebiyatta  (Corpus  Hermeticus) 

büyük  ölçüde  Eski  Mısır’a  ait  fikirler  yer  almaktadır.  Hatta  bu 

özelliğinden 

dolayı 

Hermes, 

Platon 

(Eflatun) 

ile 

karşılaştırılabilir.  Platon,  (M.Ö.427-347)  eserlerinde  Hermes’in 

Mısır’lı bir Tanrı ya da Tanrı-İnsan olduğunu  ve  Mısırlıların ona 

Theuth adını verdiklerini belirttikten sonra  onun bir çok şeyin, 

örneğin  Matematiğin,  Geometrinin,  Astronominin,  Kaldıraç 

Sisteminin  ve  özellikle  Alfabe  ile  Yazının  mucidi  olduğunu 

yazmaktadır. Platon, Mısır ve İtalya seyahatlerinde, Hermetik ve 

Pisagorcu  felsefelerin,  akıl  ve  çizgiyi  bir  bütün  olarak  ele  alan 

ezoterik boyutlarını fark edememiştir. Bu yolculuklardan geriye 

Atina’ya,  akılcılığın  ilkel  bir  uygulaması  olan  İdealar  Kuramı’nı 

getirerek 

zihinlerde 

doldurulması 

imkansız 

bir 

boşluk 

yaratmıştır.  Bu  boşluğu  doldurmaya,  onun  aklı  kullanarak  bir 

ulu  yaradanın  varlığını  ispat  çabaları,  hatta  öğrencisi 

Aristotales’in  cansız’dan  tanrı’ya  varan  sıra  düzenli  evren 

anlayışı bile yeterli olamamıştır. Platon dönemlerinde zihinlerde 

yaratılmış olan bu felsefi boşluğun, 2400 yıldır kimlerin ne işine 

yaradığı  ve  nasıl  doldurulduğu  herkesçe  malumdur.  Kutsal 

Kitaplarda  her  ne  kadar  “Allah  size  şah  damarınızdan  da 

yakındır”  gibi  cümleler  yer  alsa  da  neticede  o  şah  damarı  ile 

insan  arasında,  koskoca  bir  ortaçağ   skolastisizmi  veya 

muazzam bir doğma sığabiliyor.  

Hermes  ile  ilgili  bir  diğer  kuram  daha  vardır.  Buna  göre  de 

aslında  Hermes  diye  “tek  bir  kişi”   yoktur.  Eski  Mısır  Tarihi 

boyunca  Hermetik  kurumların  önderi  olan  bir  çok  kişinin  hep 

“Hermes” adıyla anıldığı söylenir. 

Bunların hangisini doğru olduğu belli değildir.  

Eski  tarihçilerden  kimileri,  Hermes’in  42  kitabı  olduğunu 

yazmışlardır. Söylendiğine göre, bu kitaplardan bazıları “Tanrı” 

ve  “Din”  konularını,  bazıları  Hermetizm’in  törenlerini  de  içeren 

ritüellerini,  diğerleri  ise  çeşitli  bilim  dallarına  ilişkin  bilgileri 

içerirler. 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə