Hermetizm giriş: Günümüzden 16. 000 yıl öncesine kadar geriletilen ilk


Burada  adaya,  şimdi  girmeye  başlayacağı  sınavların  çok  zorluYüklə 241,58 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/8
tarix17.11.2018
ölçüsü241,58 Kb.
#80325
1   2   3   4   5   6   7   8

 

15 


Burada  adaya,  şimdi  girmeye  başlayacağı  sınavların  çok  zorlu 

ve  yaşamını  yitirebileceği  ölçüde  tehlikeli  olduğu  anlatılırdı. 

Adaya, son olarak bu noktada dileğinden cayma fırsatı verilirdi. 

Direnişini  sürdüren  aday,  NEOZOR  olarak  anılan  yardımcı 

rahiplere 

teslim 

edilirdi. 

Neozorlar 

adayı 

sınavlarının 

başlayacağı  büyükçe  bir  demir  kapının  önüne  götürürlerdi. 

Kendisine,  eğer  bu  kapıdan  geçecek  olursa  bir  daha  geriye 

dönemeyeceğini söylerlerdi.  

Hava Sınavı :

 

Sınava başlamak isteyen adayın eline bir yağ kandili verilirdi. Demir kapı açılır, aday içeri girdikten sonra ardından 

gümbürtüyle kapatılırdı. Aday kendini zifiri karanlık bir 

koridorda bulurdu. Elindeki kandilin verdiği cılız ışığın 

yardımıyla ilerlerdi. Kısa bir süre sonra koridor daralmaya ve 

alçalmaya başlardı. Adayın dizlerinin üzerinde sürünerek 

ilerlemesi gerekirdi. 

Çok  geçmeden,  aday  kendini  derin  ve  dibi  görünmeyen  bir 

kuyunun  ağzında  bulurdu  ve  orada  gördüğü  basamaklardan 

aşağı  doğru  inmeye  başlardı.  Ancak,  birkaç  basamaktan 

sonrasının olmadığı görülürdü. Elindeki yağ kandiliyle çevresini 

incelediğinde  kuyunun  karşı  duvarında  bir  başka  oyuğun 

bulunduğunu  fark  ederdi.  Ancak  oraya  tırmanabilmesi  için 

elindeki  yağ  kandilini  de  bırakması  gerektiğini  kavrardı.  Önce 

kandili  oraya  atmayı  denemiş  olabilirdi  ama  bunun  bir  yararı 

yoktu,  çünkü  kandil  atılacak  olursa  sönerdi.  Bunu  denemezse, 

hiç olmazsa oraya görerek tırmanma olanağı elde ederdi. 

Yaşamını  bu  derin  kuyuda  yitirmekten  kurtaran  aday,  bundan 

sonraki  yolculuğunu  zifiri  karanlıkta  sürdürürdü.  Kuyunun  öte 

yanında  tırmandığı  oyuktan  ötesi  bir  labirent  biçiminde 

düzenlenmişti.  Şansı  yoksa  ve  hangi  köşeleri  döndüğünü 

sırayla  aklında  tutmazsa,  çıkış  yerini  bulabilmek  için  saatlerce 

uğraşması  gerekebilirdi.  Sonunda  sürünerek  ilerleyebildiği 

koridorların  çıkış  yolunu  bulabilirdi.  Ancak  burada  demir 

parmaklıklı bir kapı ile karşılaşırdı.  

Aday,  daha  ilk  deneyişinde,  bu  kapıyı  açma  olanağının 

bulunmadığını  anlardı.  Labirente  dönüp  başka  bir  çıkış  yolu 

bulmaya çalışan, ya da kapıyı açmaları için seslenen adaylar da 

olurdu.  Ancak  bunların  hiçbir  yararı  yoktu;  buradan  çıkmak 

isteyen  adayın,  hiç  sesini  çıkarmadan  oturup  saatlerce 

beklemesi gerekirdi. 

Zamanı 

geldiğinde 

bulunduğu 

yerden 

çıkarılan 

aday, 

dinlenmesine  ve  kendine  gelmesine  hiç  fırsat  verilmeksizin, 

duvarlarında  çeşitli  simgelerin  bulunduğu  bir  salona  alınırdı. 


 

16 


Simgeler birbiri ardınca gösterilir, her birinin ne anlama geldiği 

yarım  yamalak  anlatılırdı.  Sonra  adaya,  anlatılmış  olanları 

anlayıp  anlamadığı  sorulurdu.  Aday  anladığını  söyleyecek 

olursa, kendisinden anladıklarını anlatması istenir ve hiçbir şey 

anlamamış 

olduğu 

gösterilirdi. 

Aday 

açık 

yüreklilikle 

anlamadığını  söyleyecek  olursa,  o  zaman  da  kendisine  daha 

öğreneceği çok şey olduğu anımsatılırdı.  

Ateş Sınavı :

 

Adayı yanına alan bir rahip, onu her yanından alevler fışkıran, zemini korlarla kaplı, fırın gibi bir koridorun girişine götürür ve 

adaya buradan geçmesi gerektiğini söylerdi. Aday irkilecek 

olursa, ona kendisinin buradan her zaman geçtiğini, eğer 

kendine güveni varsa buradan yanmaksızın geçmeyi 

başarabileceğini söylerdi. 

Bu koridordaki ateş dıştan bakınca çok korkunç olmakla birlikte 

aslında  aldatıcıydı.  Önemli  olan  adayın  ateşin  içinden 

geçebilecek  kadar  yürekli  olabilmesiydi.  Ancak  bu  bakımdan 

yeterli 

yürekliliği 

gösterebilmesi 

için 

kendisine 

destek 

olunmasından  geri  kalınmazdı.  Fakat  bunun  göründüğü  kadar 

tehlikeli  olmadığı  gösterilmezdi;  adayın,  başka  birisinin  bunu 

başardığını görmeden deneyebilmesi gerekli görülürdü.  

Su Sınavı :

 

Ateş koridorundan çıkar çıkmaz, aday bulanık su dolu bir havuzla karşılaşırdı. Bunu aşabilmek için suya girmesi 

gerektiğini anlamakta gecikmezdi; suya girer girmez, bunun 

buz gibi soğuk, havuzun ise bir bataklık gibi olduğunu fark 

ederdi. Telâşa kapılarak çırpınan bir adayın, çamura gömülerek 

boğulması işten bile değildi. Soğuk kanlılığını korumasını bilen 

bir aday ise, bu sınavı da başarıyla bitirebilirdi.  

Bu  sınavdan  sonra  rahipler  adayı  göstermiş  olduğu  başarıdan 

ötürü, kutlayıp kendisine kuru giysiler giydirirlerdi. Yatması için 

büyük  bir  odaya  götürürler,  oturup  kendisi  ile  biraz  söyleşide 

bulunurlar,  onu  tüm  sınavların  sona  erdiğine  inandırmak  için 

ellerinden  geleni  yaparlardı.  Sonra  da  uyuyup  dinlenmesi  için 

onu yalnız bırakırlardı.  

Buyrultu Sınavı :

 

Aday, uyandığı zaman karşısında çok güzel bir genç kız bulurdu. Genç kız, adaya, bundan böyle onun hizmetinde 

olduğunu söyler, ona ender yiyecekler sunar, onun için raks 

eder, onu kendisi ile yatması için isteklendirirdi. 


 

17 


Eğer  aday  bu  genç  kızın  cilvelerine  kanacak  ve  kapılacak 

olursa,  onunla  yatabilmek  için  önce  bir  kadeh  içki  içmesi 

gerekirdi. Bu ise, içindeki uyuşturucu nedeniyle adayın yeniden 

uykuya  dalmasına  neden  olurdu.  Bundan  sonra  aday  bir 

mahzende  uyanır,  tüm  bedensel  güç  ve  yeteneklerine  karşılık 

buyrultusuna  egemen  olmayı  bilemediği  için  rahip  olmaya  hak 

kazanamayacağı, ancak mabedin gizemlerine yaklaşmış olduğu 

için  de  ölmeden  buradan  çıkamayacağı  kendisine  anlatılırdı. 

Bundan  sonra,  yaşamının  sonuna  dek  gün  ışığını  hiç 

görmeksizin  bir  hizmetçi  olarak  çalışmak  zorunda  kalır, 

mabedin asıl gizemlerine hiçbir zaman ulaşamazdı.  

Kendisiyle  yatmaya  karşı  direnmesi  üzerine  genç  kız  adaya 

küçültücü  sözler  söyler,  sonra  odadan  çıkar,  birisine  adaydan 

yakındığını  anlatışı  duyulurdu.  Az  sonra  odaya  giren  rahip 

adayı azarlar, sert bir dille dünya nimetlerinden yararlanmasını 

bilemeyen  bir  kimsenin  mabede  alınarak  rahip  olmasına  izin 

verilemeyeceğini  söylerdi.  Aday  bir  süre  için  bir  hücreye 

kapatılır,  bir  takım  kişilerin  kendisi  hakkında  görüşmekte 

olduklarını  duyardı.  Sonunda,  daha  önce  görmemiş  olduğu  bir 

rahip  yanına  gelir,  buradaki  gizemleri  öğrenmiş  olduğu  için, 

ölüme terk edilmesine karar verildiğini bildirirdi.  

Toprak Sınavı :

 

Aday, sabaha karşı elleri ve gözleri bağlı olarak mabetten çıkarılır, kuytu bir vadiye götürülürdü. Orada, yalnızca başı 

dışarıda kalacak şekilde, daracık ve derin kazılmış bir çukura 

gömülürdü. Göz bağı çıkarılır ve yalnız bırakılırdı. Burada aday, 

önce kızgın güneş altında tam bir gün ve açık fakat aysız bir 

gece boyunca olduğu yerde bırakılırdı. Öncekilere oranla pek 

basit gibi görünmesine karşılık, bu sınav, adayın çıldırmasına 

neden olabilirdi. Bundan sonra da adayın hâlâ aklının başında 

olup olmadığının anlaşılabilmesi için sınavdan geçirilmesi 

gerekirdi.  

Karşılama Töreni ve Sonrası :

 

Tüm sınavlardan başarıyla geçen aday, İsis’in heykelinin yanında, başta Hiyerofant olduğu halde tüm rahiplerce görkemli 

bir törenle karşılanırdı.  

Bundan  sonra  kendisine  PASTOFOR  niteliği  verilen  aday  için 

bedensel  değil  ama  zihinsel  acılarla  dolu  bir  dönem  başlardı. 

Mabedin,  girmesine  izin  verilen  koridor  ve  bölmelerinin 

duvarlarındaki çeşitli rölyef ve simgelerden anlamlar çıkarmaya 

çalışırdı.  Kendisine  incelemesi  için  bir  takım  papirüsler  de 

verilirdi.  Fakat  hiçbir  şey  öğretilmezdi.  Hiyeroglifi  bile  kendi 

başına  öğrenmesi  gerekirdi.  Herhangi  bir  soru  soracak  olursa 

kendisine  ancak  daha  çok  çalışması  öğütlenirdi.  Ancak,  ne 


 

18 


yapmakta olduğu ve nerelere daha çok ilgi duyduğu da sürekli 

olarak izlenirdi.  

Bir  Pastaforun  mabette  yalnız  başına  bir  şeyler  öğrenmeye 

çalıştığı  bu  dönem  yıllarca  sürebilirdi.  Kendisiyle  hiç 

ilgilenilmediği  için  baş  kaldırmak  istediği  zamanlar  olurdu. 

Onun indinde; şimdi uğraştığı sorunlar, zifiri bir karanlık altında 

yolunu bulmaya çalıştığı lâbirentten daha karmaşıktır. Benliğini 

tutuşturan  tutkuları,  içinden  geçmiş  olduğu  ateşten  daha 

yakıcıdır. Şimdi kendisini boğmakta olan kuşkular, içine dalmış 

olduğu  o  bulanık  ve  soğuk  sudan  daha  dondurucu  ve 

ürkütücüdür.  Boğazına  kadar  gömülmüş  olduğu  toprak,  şimdi 

elini  kolunu  bağlamış  olan  çaresizlikten  daha  umut  kırıcı 

değildir.  

Epeyce bir süre sonra, yaptığı incelemelerden anlamlı sonuçlar 

çıkarmaya 

başlardı. 

Bilgilerinin 

arttığını, 

düşünme 

ve 

değerlendirme 

yeteneğinin 

giderek 

geliştiğini, 

mabede 

girmeden 

önceki 

düşünüleriyle 

şimdikilerin 

birbirlerine 

uymadığını  fark  ederdi.  Gerçekten  bir  şeyler  anlamaya  ve 

öğrenmeye başladığı kanısına varıldığında, kendisine NEOZOR 

niteliği verilirdi. Asıl Hermetik nitelikli eğitimi de bundan sonra 

başlardı.  

Bundan  sonra  yıllar  boyunca  çeşitli  evrelerden  ve  sınavlardan 

geçerdi.  Artık  zaman  zaman  kendisine  açıklamalar  yapılır,  yol 

gösterilirdi.  Tüm  çevresinde  gördüğü  şekillerin,  yazıların, 

hiyerogliflerin,  mabedi  dolduran  küçükten  büyüğe,  basitten 

karmaşığa,  çeşitli  simgelerin  anlamlarını  iyice  kavrardı. 

Önceden  yapmış  olduğu  türlü  yorumların,  aslında  gururlu  bir 

ruhun  ivedilikçi  ve  yüzeysel  yargıları  olduğunun  bilincine 

varırdı. Daha ayrıntılı anlayıp, daha derinden görmeye alışırdı.  

Tüm bu işlerin tamamlanmasından sonra Hyorofan adı verilen 

Başrahip  şöyle konuşurdu: 

“Bu noktaya kadar gelmeyi başaran sen, büyük sırların da 

eşiğine dayanmış oldun Bundan önce sana verilen sırlar küçük 

sırlar, yani İsis’in sırlarıydı. Şimdi ise, büyük sırlarıi yani 

Osiris’in sırlarını elde edeceksin.  

Tanrı Osiris, kendisi, karısı İsis ve onların oğlu olan Horus’dan 

oluşan bir üçlemedir. Osiris, yaşamın kendisinden doğduğu 

kutsal babayı, İsis onun dişil ve üretken yanını, Horus ise ilahi 

kelam ve maddi alemi remzeder. Tanrı bir bütündür ve tektir. Bu 

üç kişilik bölünme zaafın değil, mükemmelliğin ifadesidir. Bu 

yüce varlıktan çıkan insanlar da birer ölümlü tanrıdır. Yüce 

Tanrıya ulaşmalarına çok az kalan Kamil İnsanlar ise, ölümsüz 

insanlardır. İlahi düzende hiç bir şey küçük olmadığı gibi, hiç 

bir şey de büyük değildir. Ne mutlu bu sözleri anlayabilene. 


 

19 


Çünkü bunları anlayabilmek demek, yüce sırlara sahip olmak 

demektir. Bu sırları kalbine göm ve onu ancak kendi eserlerinde 

ifşa et...” 

Bu sözlerden sonra yeni üstada, özel Üstad kıyafeti giydirilir ve 

yemin ettirilirdi. Eğer yeni üstad Mısırlı ise yönetici rahip olarak 

Mabette  görev  yapar,  yabancı  uyrukluysa  da,  din  kurmak  veya 

kendisine  verilecek  başka  bir  görevi  yerine  getirmek  üzere 

ülkesine  gönderilirdi.  Ancak  bu  tür  inisiyelere,  ayrılmadan 

önce, mabedin sırlarını inisiye edilmeyenlere vermeyeceklerine 

dair  bir  kez  daha   ketumiyet  yemini  ettirilirdi.  Aksine 

davrananlara,  nerede  olurlarsa  olsunlar  kendilerini  ölümün 

beklediği hatırlatılırdı.  

*    *    *  

Ayrıntıları bilinen çeşitli tekris yöntemleri arasında Hermetik 

Tekris, en ağır ve en zorlu olanıdır. Çağlar boyunca, ezoterik 

kurumların bir çoğu, yalnızca öğrenimlerinin kapsamı 

bakımından değil, tekris yöntemleri ve çalışma sistemleri 

bakımından da Hermetizm’den esinlenmişlerdir. 

                                                                                    Cahit R. ÜREN 

                                                                                        07.07.2005 

                                                                                               

Kaynaklar :

 

 ÖZDEMİR, Hasan; Hermes 

 

AYFER, Murat Özgen; Masonluk Nedir ve Nasıldır ? 

 

IŞIKLAR,  K.  İnanç;  Geçmişin  Tarihini  Yazma,  Aydınlanma 

devriminin 6000 yıllık kökeni 

 

TÖZÜN, Atilla; Neoplatonizm, Hermetizm 

 

KIRKOĞLU, R. Hakan; Rönesans Büyücüleri 

 

Eski inançların güncel yansımaları - Hermetizm Tefekkürü 

 

Hermetizm’in günümüze etkileri 

 

Mısır ve Hermes Okulu  

Ezoterik ve Okült Kaynaklar Sitesi  

 


Yüklə 241,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə