HəSƏn bəy rumlu əHSƏNÜt-təvariXYüklə 8,91 Mb.

səhifə1/337
tarix15.03.2018
ölçüsü8,91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   337


1

 

HƏSƏN BƏY RUMLU ƏHSƏNÜT-TƏVARİX 

(Tarixlərin ən yaxşısı) 

Hicri 807-985 / Miladi 1404-1578-ci illərin 

hadisələri haqqında tarixi salnamə 

ISBN: 978-605-030-641-5 

KASTAMONU – 2017


2

 

Fars dilindən tərcümə və şərhlər: AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor 

Oqtay Əfəndiyev

 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Namiq Musalı 

Həsən bəy Rumlu. Əhsənüt-təvarix (Tarixlərin ən yaxşısı). 

Kastamonu: Uzanlar, 2017, 661 s. 

XVI  əsrin  görkəmli  Azərbaycan  tarixçisi  Həsən  bəy  Rumlunun  farsca  yazdığı  “Əhsənüt-təvarix” 

əsəri-nin son iki cildi zamanımıza qədər gəlib çatmışdır. İstər vətənimizin, istərsə də bir sıra yaxın və uzaq 

ölkələ-rin XV-XVI əsrlər tarixini öyrənmək baxımından böyük əhəmiyyət daşıyan bu salnamə ilk dəfədir ki, 

tam  şəkildə  Azərbaycan  dilinə  tərcümə  edilir.  Əsərin  zamanımıza  çatmış  cildlərinin  birincisində  hicri 

807-899-cu  (miladi  1404-1494)  illərin,  ikincisində  isə  hicri  900-985-ci  (miladi  1494-1578)  illərin  tarixi 

hadisələri  əksini  tapmışdır.  Hər  iki  cildin  tərcüməsi  eyni  kitab  daxilində  oxuculara  təqdim  edilir.  Tərcümə 

zamanı mənbənin Baroda və Tehran nəşrləri ilə yanaşı Bakıda, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunda mü-hafizə edilən iki əlyazma nüsxəsindən də istifadə olunmuşdur. 

BASKI SAYISI: 1

BASKI ADEDİ: 200

BASIM TARİHİ: ŞUBAT 2017

BASIM YERİ KASTAMONU

UZANLAR KOPYALAMA MERKEZİ

İnönü Mahallesi A. Türkeş Bulvarı Yıldız Apt. Altı No: 2/1

Merkez / Kastamonu - Tel: 0366 214 11 94
3

 

 MÜNDƏRİCAT 

GİRİŞ ................................................................................................................................................. 21

 

BİRİNCİ CİLD .................................................................................................................................. 35 

MÜQƏDDİMƏ .................................................................................................................................. 37

 

807-Cİ İLİN (10.07.1404 – 28.06.1405) HADİSƏLƏRİ .................................................................. 38 

Şahrux sultanın Xorasan vilayətindəki səltənəti, o zamanın əhvalatlarının və hadisələrinin, dövran 

çaxnaşmalarının və qarışıqlıqlarının bəziləri haqqında söhbət .......................................................... 38

 

Seyid Xocanın Pirək padşahla və Sultan Əli Səbzəvari ilə müharibə etməsi haqqında söhbət ......... 39 

Xorasan diyarında baş vermiş hadisələr və Mirzə Sultan Hüseynin Şahrux padşaha qarşı müxalifliyi 

haqqında söhbət.................................................................................................................................. 40

 

Sahibqiran Əmir Teymur Kürəkandan sonra Azərbaycan diyarında baş vermiş hadisələrin təsviri . 41 

Alinəsəb Sahibqiranın ölümündən sonra Mirzə Pir Məhəmmədin, Mirzə Rüstəmin, Mirzə 

İsgəndərin halı və Şirazda baş vermiş hadisələr haqqında söhbət ..................................................... 42

 

Qara Osman Bayandurun Diyarbəkrdəki səltənəti haqqında söhbət ................................................. 43 

Rum diyarında baş vermiş hadisələr və İldırım Bayəzidin oğlu Əmir Süleymanın səltənətinin təsviri

 ............................................................................................................................................................ 43

 

808-Cİ İLİN (29.06.1405 – 17.06.1406) HADİSƏLƏRİ HAQQINDA SÖHBƏT ........................... 44 

Şahrux sultanın əhvalının təsviri ........................................................................................................ 44

 

Mirzə Ömərlə Mirzə Əbu-Bəkrin əhvalı və onların bir-biri ilə düşmənçilik etmələri haqqında söhbət ............................................................................................................................................................ 44

 

Mirzə Ömər və Mirzə Rüstəmin Mirzə Əbu-Bəkrlə müharibə etmələri haqqında söhbət ................. 46 

Xorasanda baş vermiş hadisələr və Əmir Süleymanşahın Şahrux padşaha qarşı müxaliflik etməsi 

haqqında söhbət.................................................................................................................................. 48

 

Mirzə Pir Məhəmmədin Xəlil sultanla müharibə etməsi və bəzi əhvalatlar ...................................... 48 

809-CU İLİN (18.06.1406 – 07.06.1407) HADİSƏLƏRİ ................................................................. 50

 

Mirzə Ömərin Şahrux padşahla müharibəsi ....................................................................................... 50 

Diyarbəkrdə baş vermiş hadisələr, Qara Osmanın Kürdüstan üzərinə qoşun çəkməsi, Çəküm və 

Mardin sultanı ilə müharibə etməsi .................................................................................................... 50

 

Mirzə Qara Yusif Türkmanın əhvalı və onun Azərbaycan diyarını ələ keçirməsi haqqında söhbət . 52 

Sultan Əhməd Cəlairin əhvalı və onun İraqı ələ keçirməsi haqqında söhbət .................................... 56

 

Fars diyarında baş vermiş hadisələr haqqında söhbət ........................................................................ 56 

Müxtəlif əhvalatlar ............................................................................................................................. 56

 

Ölümlər .............................................................................................................................................. 57 

810-CU İLİN (08.06.1407 – 26.05.1408) HADİSƏLƏRİ ................................................................. 57

 

Mirzə Əbu-Bəkrin və Mirzə Miranşahın Qara Yusif Türkmanla müharibə etməsi haqqında söhbət 58 

Dövranın aslanı Qara Yusifin əhvalı haqqında söhbət....................................................................... 60

 

Əlincəq qalasının fəthi ....................................................................................................................... 60 

Müxtəlif əhvalatlar ............................................................................................................................. 61

 

811-Cİ İLİN (27.05.1408 – 15.05.1409) HADİSƏLƏRİ .................................................................. 62 

Xorasan diyarında baş vermiş hadisələr və Şahrux padşahın Sistan tərəfə qoşun çəkməsi haqqında 

söhbət ................................................................................................................................................. 62

 

Mavəraünnəhr diyarında baş vermiş hadisələr haqqında söhbət ....................................................... 63 

Mirzə Ömərşeyxin oğlu Mirzə Pir Məhəmmədin əhvalı haqqında söhbət ........................................ 63

 

Müxtəlif əhvalatlar ............................................................................................................................. 64 

812-Cİ İLDƏ (16.05.1409 – 05.05.1410) BAŞ VERMİŞ HADİSƏLƏR HAQQINDA SÖHBƏT .. 64

 

Mirzə Ömərşeyxin oğlu Mirzə Pir Məhəmmədin öldürülməsi haqqında söhbət ............................... 65 

İraq diyarında baş vermiş hadisələr haqqında söhbət ........................................................................ 65

 

Sultan Əhməd Cəlairin əhvalı haqqında söhbət ................................................................................. 66 

Qara Yusif Türkmanla Qara Osman Türkmanın müharibə etməsi haqqında söhbət ......................... 66

 

Müxtəlif əhvalatlar ............................................................................................................................. 67 

Ölümlər .............................................................................................................................................. 67

 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   337


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə