Həyatin gerçƏKYüklə 1,73 Mb.
səhifə72/72
tarix17.09.2017
ölçüsü1,73 Mb.
#453
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72

İNDEKSA
Aborigenlər 170

Acantherpestes major 112

adaptasiya 71, 78, 96, 115, 134, 145, 146, 190, 270

ağciyər 32, 68, 69, 72, 76, 93, 94, 95, 96, 97, 122, 132, 133, 333

AL 666-1 fosil nümunəsi 180

Alberch, Pere 233

Dəniz yosunu 51, 265, 266, 267

Erkən pensilvaniya dövrü 81

Amerika təbiət tarixi muzeyi 45, 111

Amfibiyalar (suda-quruda yaşayanlar) 63, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80

Amin turşuları 132, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 222, 223, 225, 296, 302

Ammonyak 75, 209, 210, 211, 213

Amud 1 kəllə sümüyü 168

Anderson, Philip W. 298

Çiçəkli bitkilər (Angiospermae) 268, 269, 270Ankylosaurus 92

Antibiotikə qarşı müqavimət 244, 245, 247

Appendiks 249, 250, 252

Ara növlər 19, 41

Arabi, Muhyiddin 341

Arboreal nəzəriyyə 88Archaefructus 268

Archaeopteryx 88, 103, 104, 105, 137

Arnold, Chester A. 269

Artropodlar 51, 61, 111, 230

Asimov, Isaac 346

Atayman, Veysel 288, 289

Atmosfer 191, 209, 210, 211, 213, 214, 216, 222, 258, 284

Atom Radiasiyasının Genetik Təsirləri Komitəsi 28

Auger, Paul 219

Avien ağciyər 93, 96

Axelrod, Daniel 270

Ayala, Francisco 247
B

Bada, Jeffrey 208

Bakteriyalar 15, 22, 33, 34, 46, 51, 198, 200, 244, 245, 246, 247, 257, 259, 260, 263, 265, 273, 274, 284, 320

Balinalar 86, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 142, 240, 242, 243, 316

Barnett, Lincoln 326, 344, 348

Bathybus Haeckelii 194

Beck, C. B. 253, 270

Bed II təbəqəsi 173, 176

Beer, Gavin De 233

Behe, Michael J. 252, 273, 278, 280, 314

Bengston, Stefan 63

Berkeley, George 55, 142, 322, 326, 327, 330, 331, 341

Beş barmaqlılıq homologiyası 234, 235, 236

Big bang nəzəriyyəsi 59, 310

Şüurlu dizayn 59, 221, 227, 273Biomechanics in Evolution 113

"Ontogenez filogenezin təkrarıdır" (Ontogeny recapitulates phylogeny) nəzəriyyəsi 252Birkenia 66

Bishop, Martin 239

Biogenetika qanunu (Rekapitulyasiya nəzəriyyəsi) 253, 254

Bliss, Richard 210

Blum, Harold 198

Bohlin, Raymond 145

Brace, Loring C. 156, 159

Bricmont, Jean 299

Britaniya muzeyi 188, 189

Bromage, Tim 158

Brush, A. H. 97

Bryan, William 190

Burbank, Luther 37

Budzinski, Klaus 324

Börqess Şeyl fosil yatağı 56, 57, 58, 64
C

Karbonifer dövrü 113

Carroll, Robert 88, 103, 123, 125, 127

Chen, C. T. 210Chordata şöbəsi 51, 63, 237

Coates, M. 235Cœlacanth 71, 72, 73, 75

Confuciusornis 106, 107

Kretasi dövrü 81

Crick, Francis 217, 218, 220, 221

Kro-maqnon adamı 160, 170, 171, 172

Crompton, Robin 183

Cronin, J. E. 159Crossopterygian dəstəsi 71

Kursorial nəzəriyyə 88, 111

liliputluq 29

Cyano bakteriyası 260Cynodictis gregarius 139

Müxtəlifləşmə (variasiya) 164, 165, 277


D

Darwin, Charles Robert 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 97, 99, 142, 149, 194, 199, 228, 234, 243, 250, 256, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 280, 291, 309

Darwinizm 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 39, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 83, 97, 119, 130, 132, 133, 145, 147, 148, 179, 183, 190, 226, 235, 252, 271, 272, 273, 280, 291, 315, 320

Dawkins, Richard 147, 148, 204

DAWSON, Charles 187

DDT 244, 247

Deem, Richard L. 106

Deevey, Edward 37

Demick, David A. 30

Demirsoy, Ali 220, 258, 259, 260, 265, 275, 276, 312, 313, 327

“dənizdən quruya keçid” tezisi 69

Denton, Michael 19, 31, 222, 233, 235, 241, 288Developmental Biology 38

Devon dövrü 111dimorphodon 83

Dinilysia 81

“Enerji dağıdan formalar”(Dissipative structures) nəzəriyyəsi 298, 299

Dithfurt, Hoïmar Von 312

DNT 12, 27, 32, 33, 60, 132, 145, 199, 202, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 238, 241, 243, 246, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 294, 301, 303, 305, 306, 307, 308

Dobzhansky, Theodosius 17, 18

Təbii seçmə 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 57, 59, 60, 62, 68, 69, 78, 81, 90, 129, 130, 132, 135, 143, 190, 195, 271, 272, 275, 277, 283, 288

Dominikan Respublikası 70

Doppler təsiri 120

Dose, Klaus 208

Daun sindromu 29

Dördüncü barmak (uçan sürünənlərdə) 83

Dörtayaqlılar (tetrapodlar) 68Dromesaur 101

Drosophila melanogaster (meyvə milçəyi) 18, 28, 29, 31

Dünya müharibəsi, II. 27

Nizamlayıcı genlər 145, 146
E

Eddington, Sir Arthur 293

Ehrlich, Paul 239

Einstein, Albert 292, 343, 344, 345, 346, 348

Eldredge, Niles 44, 141, 142, 147

Ellington, Charles P. 113

Embriologiya 110, 228, 233, 234, 236, 253

Embrioloji rekapitulyasiya 19

Endoplazmatik şəbəkə 261

Endosimbioz tezisi 261, 263

Enoch H. 250

Sənaye inqilabı kəpənəkləri 23, 24, 25, 26

Entropiya qanunu 292, 294, 295, 297, 299

Eohippus 119

Eosen dövrü 119, 121

Equus 119Escherichia coli 34

Eskimolar 150, 160,164,181

Efiopiya 180

Eudimorphodon 83

Eusthenopteron 71

“təkamül nəsil ağacı” 239, 242


F

Faber, Betty 111

Feduccia, Alan 90, 98, 106, 107

Ferreras, Arsuaga 174

Ferris, J. P. 210

Fink, Bob 166, 169

Fix, William 149, 236

Ftor testi 188

Fotonlar 278, 279, 323

Fotosintetik piqmentlər 260, 261

Foks eksperimenti 215

Fox, Sydney 215, 216

Friday, Paul 239

Futuyma, Douglas 59, 140, 309


G

Genlər 23, 24, 27, 31, 33, 77, 89, 146, 147, 217, 218, 219, 224, 233, 235, 236, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 258, 262

Gen hovuzu 36

Ümumi Nisbilik NəzəriyyəsiGenel Görecelik Kuramı 344, 345, 348

Genetik məlumat 12, 18, 21, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 77, 128, 130, 144, 145, 146, 217, 221, 238, 245, 247, 257, 262

Genetik sabitlik (homoestasis) 17, 36

George, Neville T. 45

Gilbert, Walter 38, 222

Gish, Duane T. 84

Gitt, Werner 305

Godfrey, L. R. 121

Gould, Stephen Jay 26, 43, 44, 58, 80, 123, 141, 142, 143, 147, 148, 309

Grassé, Paul Pierre 23, 31, 33, 40, 113, 130, 226, 308

Gray, Asa 99

Gregory, R. L. 325, 334

Gregory,William 190

GTP 278
H

Haeckel, Ernst 52, 194, 252, 253, 254, 255, 256Halitherium 139

Hava kisəsi (quşlar) 95

Hemoqlobin 30, 219

Hesperopithecus haroldcooki 190

hidrogen 209, 210, 213

hidrogen sulfid 260

Hitching, Francis 43

Hoagland, Mahlon B. 262

Hofstadter, Dauglas R. 221

Hohenberg, P. 297

Hominidlər 150, 155, 157, 160, 173Homo antecessor 175

Homo erectus 176

Homo ergaster 164

Homo habilis 165, 172, 173, 176

Homo heilderbergensis 170, 171

Homo rudolfensis 158, 159, 165, 172

Homo sapiens 149, 151, 152, 160, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176

Homo sapiens archaic 160, 170, 171, 173

Homo sapiens sapiens 152, 160

Homologiya 19, 105

Homoziqot fərdlər 147

Hooten, Earnst A. 187

Horgan, John 208, 220, 222, 224

Hou, Lianhai 106

Hoyle, Fred 195, 302

Hughes, N. F. 269

Hume, David 337

Huxley, Julian 17, 18, 23

Hüceyrə 12, 15, 20, 27, 30, 33, 51, 54, 56, 60, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 207, 208, 209, 217, 222, 223, 225, 271, 273, 274, 277, 278, 279, 281, 282, 284, 286, 287, 288, 296, 299, 303, 304, 305, 308, 313, 323, 334, 335, 346

Hylonomus 81

Hyrax 119, 139


I-İ

Icaronycteris 121, 137

Ichthyosaur 85, 86

Ichthyostega 71, 74

Daxili qulaq 157, 172, 284, 285, 286, 287, 288, 325

Ikiayaqlılıq 182, 183

İbtidai şorba 199, 302

Sadələşdirilməz komplekslik 26, 195, 282, 291

İnsanın mənşəyi (Darwin) 149

Insecta şöbəsi 111

Alacəhrələr 13, 39


J

Jacob, François 343

Jacobson, Homer 220

Yava Adamı 151, 163

Jepsen, Glen L. 17

Johannsen, W. L. 37

Johanson, Don 176

Johanson, Donald 169

Johnson, Philip 55

Journal of heredity jurnalı 17

Joyce, Gerald 223


K

Mərhələli təkamül modeli 43, 44, 46, 49, 52, 56, 60, 74, 78, 81, 84, 117, 121, 128, 133, 148

İrsiyyət qanunları 12, 16, 17

Kembri dövrü 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64

Kenqurular 231, 239

Xərçəng 29

Karbonifer dövrü 268, 270

Krevet 47, 231, 282

Kean, Kevin Mc. 210

Keizer, Joel 298

Sümüklü balıqlar 65, 76

Keniya, Kangera bölgəsi 174

Keniya, Rudolf çayı 158

Keniya, Turkana gölü 164

Keniya, Viktoriya gölü 174

Kərtənkələlər 81, 234

“Fasiləli tarazlıq” nəzəriyyəsi 141

Kimyəvi təkamül 207, 208, 221, 222, 303

Kimyəvi reaksiyalar 206, 211, 214, 221, 279, 301, 304, 336, 338

Xlorofil 260, 264

Xloroplast 260, 261, 262, 263, 264

KNM-ER 1470 fosil nümunəsi 158, 159

KNM-ER 1472 fosil nümunəsi 157

Kommunizm 148

Korur, Engin 88

“Rudiment orqanlar” tezisi 19, 248, 249, 250, 251, 252

Xromosomlar 238, 308

Kuhn, Steven L. 167, 170

Qurbağalar 70, 72, 77, 82, 234, 238, 290, 291

Kuru, Mustafa 63

Şimali İtaliya 83
L

Laetoli ayaq izləri 176, 177, 178

Lamarck, Jean Baptiste 12, 13, 16, 17, 18, 129, 130, 131

Latimeria 72, 73

Laughlin, William 164

Le Chatêlier Prensibi 214

Likey ailəsi, 156

Leakey, Louis 173, 174, 176

Leakey, Mary 176

Leakey, Richard 153, 158, 159, 164

Lester, Lane 145

Levinton, Jeffrey S. 59

Lewin, Roger 39, 56, 57, 294

Lewontin, Richard 310, 311

Liaoningornis 106, 107

Lipson, H. S. 14

Lloyd, D. 261

Lombard, Eric 117

Løvtrup, Søren 190

Lusi 169

Lütein hormonu 250


M

Macbeth, Norman 37

Macumber, Philip 162

Makrotəkamül 30, 38, 39

Makromutasiyalar 145, 146, 147

Malthus, Thomas Robert 21, 22

Marfan Sindromu 30

Margulis, Lynn 261

Martin, Larry 92, 104, 106, 108

Marx, Karl 309

Materialistlər 346, 347, 348

Materializm 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 314

Meymunlar 126, 207, 234, 237, 238, 250, 254, 312, 333

Mayr, Ernst 17, 18, 31, 145

Media 288, 311

Melatonin 250

Mendel, Gregor 16, 17

Mesosaurus 136

Metamorfoz 77, 234

Metan 209, 210, 211, 213

Mövlana Cami 341

Mezozoy dövrü 67

Mikrotəkamül 38, 39

Miller eksperimenti 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 224

Miosen dövrü 139

Müasir sintetik təkamül nəzəriyyəsi 18, 230, 246, 247

Molekulyar homologiya tezisi 237Molluska şöbəsi 51

Monestarsky, Richard 54

Monqolizm 29

Monod, Jacques 223

Monomer 301, 302

Morfoloji 44

Morfoloji homologiya tezisi 229, 234

Morgan, Elaine 183

Morris, Simon Conway 58

Mozaik canlılar 44

Mutasiyalar 18, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 75, 77, 84, 144, 145, 195, 226, 230, 231, 233, 235, 236, 244, 245, 246, 247, 248, 262, 271, 272, 275, 288

“Mycoplasma hominis H39” bakteriyası 198


N

Neandertal adamı 169, 171

Nebraska adamı 189

Nematoda şöbəsi 237

Neodarvinizm 17, 18, 21, 23, 99, 116, 141, 142, 143, 145, 146, 147

Nuklein turşuları 199, 217, 221, 223

Nukleotidlər 27, 202, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 246


O

Oakley, Kenneth 188

OH 62 (H. habilis fosil kaydı) 156

Olduvai Gorge 173, 176

Oparin, I. Alexander 207, 208

Opisthocomus hoazin 103, 105

Optik sinirlər 275, 336

Oraq hüceyrə anemiyası 30

Orgel, Leslie 221, 223, 224Ornithischian quşlar 92

Ortaq əcdad 13, 14, 17, 35, 52, 53, 55, 60, 62, 228, 231, 234, 235, 236, 237, 243

Osborn, Henry Fairfield 189

Osteolepis panderi 67

Ostrom, John 88, 104

Owen, Richard 243

Eukariot hücreler 51, 257, 258, 259, 260

Ön-adaptasiya (pre-adaptation) 69
P

Paleobotanika 269, 270Paleothyris 81

Parabronx boruları (quşlar) 93, 95, 96

Pasteur, Louis 15

Patterson, Colin 23

Pekin adamı 151, 163

Çanaq sümüyü 250

Pensilvaniya dövrü 111

Pentadaktil (beşbarmaqlı) əl quruluşu 234, 235, 236Pikaia 63, 64, 65

Pilbeam, David 149, 186

Piltdaun adamı 187, 188, 189

Pithecanthropus erectus 189

Pitman, Michael 28

Hipofiz vəzi 250

Plantae aləmi 257

Plazentalı məməlilər 230, 231, 232

Plazmid transferi (bakteriyalarda) 257

Platypus 44

Pleyotropik təsir 31, 32

Pleystosen dövrü 174, 175

Plesiosaur 138

Pleurocapsalean algler 265Plieosen dövrü 189

Ponnamperuma, Cyril 222

Prekembri dövrü 56

Pribram, Karl 335

Prigogine, İlya 296, 297, 298, 299, 301, 302

Pro-avis 88

Prokariot hüceyrələr 257, 258, 259, 260, 263

Propterus 238

Prostaglandin E2 290Prosthennops 190

Zülallar 97, 198, 201, 205, 216, 219, 222, 223, 224, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 257, 259, 262, 274, 278, 279, 290, 294, 296, 301, 305, 312, 334

Proteinoidlər 215, 216

Pterodactylus kochi 83

“Fasiləli tarazlıq” tezisi 141, 143


R

Rəbbani, İmam 341Ramapithecus 151

Ranganathan, B. G. 27

Raup, David 61

Rekapitulyasiya nəzəriyyəsi 252, 253

Rekonstruksiyalar 125, 126, 131, 158, 185, 186, 187, 190

Relaksin 239, 240

Rensberger, Boyce 117, 118

Rheobatrachus silus 290, 291

Rhipidistian dəstəsi 71

Ribosomlar 205, 221, 223, 225, 241, 246, 247, 259, 261

Richardson, Michael 254, 256

Rifkin, Jeremy 294

RNT 202, 205, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 241, 242, 260, 294, 303

Robins, Louis 176

Rodopsin 278, 279

Ross, John 295

Rush, J. H. 294

Russell, Bertrand 322, 327, 330, 336


S

Sağ əlli amin turşuları 200, 201, 202, 211

Salisbury, Frank 218, 230

Santana fosil yatağı 67Saurischian quşlar 92

Scadding, S. R. 248

Schindewolf, Otto 142, 143

Schwabe, Christian 239, 240, 241

Scott, Andrew 303

Selektiv üstünlük 267Self organization in nonequilibrium systems (Prigogine) 297

Özünü nizamlama 300

Özünütəşkiletmə 300, 303

Seymouria 80, 81

Shalizi, Cosma 297, 298

Shapiro, Robert 303

“Sıçrayışlı təkamül modeli” 143, 144, 145

Silur dövrü 62

Simpson, George Gaylord 17, 116, 117, 253

Sincablar 231

Sinirlər 275, 277, 279, 287, 288, 323, 324, 326, 327, 328, 332, 334

Sinir sistemi 63, 84

Sinosauropteryx 98, 108

Sistematika 50

Sitoxrom-C zülalı 198, 239, 312

Smilodon 232

Smith, Holly 156

Smith, J. L. B. 72

Smith, Maynard 224

Soyuq tələ (Miller eksperimenti) 210, 212

Sol-əlli amin turşuları 200, 201, 202, 203

Sol-əlli zülallar 200, 203

“Spontan generasiya” tezisi 15

Spoor, Fred 157

Stahl, Barbara J. 97, 131

Stanley, Steven Miller 49, 147, 208, 209, 211, 213, 215, 221, 222, 224

Stavropoulos, George 294

Stebbins, G. Ledyard 17

Stein, Daniel L. 298Stenopterygius 85

Sternum (sinə) sümüyü 101Stethacanthus 66

Stiner, Mary C. 167, 170

Stokes, William 199

Struthiomimus 92

Streptomisin (Streptomycin) 246, 247

“Sudan quruya keçid” tezisi 68, 69, 74, 76, 77, 266, 267
T

Taksonomiya 50

Taylor, Gordon R. 16, 28

Tasmaniya canavarı 231, 232

Termodinamikanın ikinci qanunu 292, 294, 295, 296, 297

Tertir dövrü 121

Tetrapodlar 68, 70, 71, 72, 73, 80, 234, 239

Teropod dinozavrlar 90, 95, 104, 105, 106, 109, 110

Thorne, Alan 162, 165

Thorpe, W. H. 195Thylacosmilus 232

Timus vəzi 250, 252

Qalxanabənzər vəzi 250, 252

Todd, Gerald T. 65Touraco corythaix 103

Transdusin 278, 279Trends in Genetics (TIG) 57

Trias dövrü 85

Trilobitlər 54, 61, 62, 63, 276

Trinkaus, Erik 166

Trotsky, Leon 309

Turk, Ivan 166

Turkana uşağı fosili 164, 174

Tuttle, Russell 176, 177

“Növ dəyişikliyi” 21, 24

Növlərin mənşəyi (Darvin) 13, 14, 15, 16, 17, 20, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 48, 62, 250, 271, 276

“növlərə ayrılma” 146


U-Ü

Urey, Harold 208, 210, 213

Üst Kretasi dövrü 81

Üzəngi sümüyü 284, 285, 287, 288V

Variasiyalar 16, 35, 36, 37, 38, 39, 247Velociraptor 101

Vester, Frederick 322

Vogt, Karl 304

Vries, Hugh de 17


W

Walker, Alan D. 159, 164, 173

Watson, James 217, 218, 220

Weaver, Warren 28

Wesson R. 45

White, Tim 156, 176, 184

Wicken, Jeffrey 301

Wickramasinghe, Chandra 199, 227

Wiedersheim, R. 248, 249

Williams, George C. 307

Wittgeinstein, Ludwing 322

Wood, Bernard 156, 157, 159, 160, 179

Wootton, R. 113

Wynee, Edwards 22

Wyoming 121
Y

Yates, Eugene F. 298

Yıldırım, Cemal 277
Z

Zhilman, Adrienne L. 153

Zhou, Zhonghe 106

Zonneveld, Frans 157

Zuckerman, Lord Solly 153, 184

Zygorhiza kochi 138

İnsan bədəni bir çox cəhətdən baxdıqda öz daxilində tamamilə başqa bir “aləm”, başqa bir “şəhər” kimidir. Bu şəhərin içində nəqliyyat yolları, binalar, fabriklər, kanalizasiya sistemləri, ən üstün texnologiyalardan daha üstün texnologiyaya malik cihazlar, sanki şüurlu varlıq kimi davranan, öz sahəsində ixtisaslaşmış işçilər (hüceyrələr, hormonlar, ifrazat vəziləri), tam təchizatlı əsgərlər və bir çox möcüzələr var.

Bu kiçik “aləm”də baş verən hadisələri düşünmək olduqca vacibdir. Çünki bunu düşünməyə başlayan insan böyük sehrdən də xilas olmağa başlayacaq. Öz bədənindəki mükəmməl yaradılışa şahid olan bir insana artıq “insan təsadüfən əmələ gəlmişdir” kimi təkamülçü nağıllar danışmaq qeyri-mümkündür.

Bu kitabı oxuduqda inkaredilməz həqiqəti bir daha görəcəksiniz: Allah sizi üstün elm və qüdrəti ilə yoxdan yaratmışdır. Bunun əvəzində insanın üzərinə düşən vəzifə hər səhər oyandıqda ona verilən yeni günün və sahib olduğu bədənin Allahın bir lütfü olduğunu bilmək və Ona çoxlu şükr etməkdir.MÜƏLLİF HAQQINDA

Harun Yəhya təxəllüsündən istifadə edən Adnan Oktar 1956-cı ildə Ankarada anadan olmuşdur. 1980-ci ildən bəri imani, elmi və siyasi mövzularda bir çox əsər yazmışdır. Bundan əlavə, müəllifin təkamülçülərin saxtakarlıqlarını, iddialarının əsassızlığını və darvinizmin qanlı ideologiyalarla olan qaranlıq əlaqələrini üzə çıxaran çox mühüm əsərləri var.Müəllifin bütün əsərlərindəki ortaq hədəf Quranın təbliğini dünyaya çatdırmaq, beləliklə, insanları Allahın varlığı, birliyi və axirət kimi əsas imani mövzular üzərində düşünməyə sövq etmək və inkarçı sistemlərin çürük təməllərini və batil fəlsəfələrini ifşa etməkdir. Belə ki, müəllifin bu günə qədər 57 fərqli dilə tərcümə edilən 250-ə yaxın əsəri dünya səviyyəsində geniş oxucu kütləsi tərəfindən oxunur.

Harun Yəhya Külliyyatı, Allahın izniylə XXI əsrdə insanları Quranda tərif edilən rahatlıq və sülhə, düzgünlük və ədalət, gözəllik və xoşbəxtliyə çatdırmağa vəsilə olacaqdır.

Yüklə 1,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə