HeydəR ƏLİyev siyasi İRSİNİn politoloji aspektləRİYüklə 3,22 Mb.

səhifə1/145
tarix08.07.2018
ölçüsü3,22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

Bakı Dövlət Universiteti 

 

HİKMƏT BABAOĞLU 

 

  

 

  

HEYDƏR ƏLİYEV SİYASİ 

İRSİNİN POLİTOLOJİ ASPEKTLƏRİ 

 

 D Ə R S L İ K 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası  

Təhsil Nazirliyinin  

10.07.2012-ci il tarixli 

1326 saylı əmri ilə dərslik kimi 

təsdiq edilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

“MSA” 

 

BAKI - 2013 


 

Elmi redaktoru:   

 

Ə.M.Həsənov 

 

 

  

 

t.e.d., professor  

Rəyçilər:      

 

 

İ.Məmmədzadə  

 

 

 

 

f.e.d., professor 

 

A.Şirinov 

 

 

  

 

f.e.f.d., dosent   

 

 

 M.Əfəndiyev 

 

 

 

 

 

f.e.f.d., dosent 

 

 HİKMƏT BABAOĞLU. 

HEYDƏR ƏLİYEV SİYASİ İRSİNİN POLİTOLOJİ 

ASPEKTLƏRİ. Bakı, MSA, 2013, 456 səh. 

 

Oxuculara  təqdim  olunan  bu  dərslikdə  Azərbaycan  Respublikası müstəqillik  əldə  etdikdən  sonra  ölkədə  baş  verən  proseslər,  onların 

siyasi-analitik  təhlili,  müstəqil  dövlət  quruculuğu  prosesində  təcrübəli 

dövlət  xadimi  Heydər  Əliyevin  müstəsna  xidmətləri  baş  verən  tarixi 

proseslərin  fonunda  öyrənilir  və  müasir  Qərb  siyasi  elmində  mövcud 

olan elmi-nəzəri istiqamətlərlə əlaqələndirilir. 

İlk dəfə olaraq müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin ideoloji əsasını 

təşkil  edən  Ulu  öndər  Heydər  Əliyev  tərəfindən  yaradılmış  azər-

baycançılıq ideologiyası Qərb ölkələrinin təcrübəsi ilə müqayisə edilərək 

neokonservatizmin  milli  modeli  kimi  səciyyələndirilir.  Bundan  başqa, 

Heydər  Əliyev  siyasi  irsinin  politoloji  aspektlərinin  əsas  istiqamətləri 

elmi  şəkildə  tədqiq  edilərək  Qərb  siyasi  elminin  klassik  tezisləri  ilə 

müqayisəli şəkildə təqdim edilir. 

Dərslik  ali  məktəblərin  bakalavr  və  magistr  pilləsində  təhsil  alan 

tələbələr  və  Heydər  Əliyevin  siyasi  irsini  öyrənənlər  üçün  nəzərdə 

tutulmuşdur. 

 

ISBN 978-9952-440-03-4 

 

© Hikmət Babaoğlu, 2013 
 

Mündəricat  

Ön söz ...................................................................................................10 

Siyasi portret əvəzi ...............................................................................17 

 

I HİSSƏ 

 

Azərbaycan Respublikasında müstəqil dövlət quruculuğu 

prosesi və Heydər Əliyev fenomeni 

 

I FƏSİL 

Heydər Əliyevin Sovet İttifaqı dövründə siyasi 

fəaliyyətinin bəzi səciyyəvi xüsusiyyətləri 

 

1.1. Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasına 

       rəhbərliyinin birinci dövrü...............................................................26 

1.2. Böyük qayıdış və Naxçıvan MR-in xilası .......................................32 

 

II FƏSİL 

Müstəqillik uğrunda mübarizə ərəfəsində və müstəqilliyin ilk 

illərində Azərbaycanda ictimai-siyasi durum (1988-1993-cü illər) 

 

2.1. Müstəqilliyə gedən yol: milli özünüdərk və milli oyanışı 

       təmin edən tarixi situasiya ...............................................................36 

2.2. Milli enerji milli gücün keyfiyyət ünsürü kimi: nəzəri- 

       konseptual əsasları və Azərbaycan təcrübəsi ..................................38 

2.3. Dövlət müstəqilliyinin bərpası: problemlər, proseslər, 

       reallıqlar və nəticələr .......................................................................42 

2.4. Müstəqilliyin ilk illərində keçid dövrü və onun Azərbaycan təcrübəsi 

       analitik tədqiqat obyekti kimi: yeni cəmiyyət və milli dövlət 

       quruculuğu prosesində problemlər və  vəzifələr .............................53  

 

 

 


 

III FƏSİL Milli dövlət quruculuğu prosesinin başlanması və yeni siyasi 

sistemin təşəkkülü: lider faktoru 

(sosial, siyasi, ideoloji və hüquqi məsələlər) 

 

3.1. Milli dirçəliş və qurtuluşun əsasları. Siyasi sabitliyin təmin edilməsi         və milli inkişafın başlanğıcı: lider faktoru  ....................................62 

3.2. Siyasi sistemin struktur elementlərinin təşəkkül tapması və 

        təkmilləşdirilməsi: Konstitusiyanın qəbulu, parlament 

        seçkilərinin keçirilməsi və ictimai-siyasi institutlaşma 

        prosesinin əsasının qoyulması  ...................................................... 74 

3.3. Siyasi partiyalar plüralist siyasi sistemin başlıca ünsürləri 

       kimi: Yeni Azərbaycan Partiyası .................................................... 83 

3.4. Azərbaycançılıq ideologiyası: milli həmrəylik və 

       bütövlüyü təmin edən universal ideoloji formula, yaxud 

       neokonservatizmin milli modeli kimi ............................................. 92 

 

IV FƏSİL 

Demokratik tranzit problemi: nəzəri-konseptual 

məsələlər, təcrübi əsaslar və Azərbaycan təcrübəsi 

 

4.1. Demokratiya institutu: mahiyyəti, nəzəri və təcrübi əsasları.........111 4.2. Demokratik tranzit problemi: modellər, mərhələlər 

       və reallıqlar ................................................................................... 118 

4.3. “Demokratiya” “silah”ı geosiyasi oyunlar və siyasi 

       manipulyasiya vasitəsi kimi ..........................................................125 

4.4. Demokratik tranzitin milli modeli – Azərbaycan nümunəsi:  

       reallıqlar və perspektivlər ............................................................. 127 

 

V FƏSİL 

Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu milli inkişaf 

strategiyasının başlıca istiqaməti kimi: 

nəzəri-empirik məsələlər və Azərbaycan nümunəsi 

 

5.1. Hüquqi dövlət anlayışı: tarixi kökləri, təşəkkülü 

        xüsusiyyətləri və modern səciyyəsi ..............................................135 

5.2. Vətəndaş cəmiyyəti: ideya əsasları və səciyyəvi 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   145


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə