Хошбяхт ялийеваYüklə 2,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə72/74
tarix10.11.2017
ölçüsü2,89 Kb.
#9620
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74

Almaz H
əsənqızı                                                   
 
 
244 
122.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Azerbaycan  və  Anadolu folklorunda 
s
aklanan iki şaman tanrısı, Ankara: Ankara Universitesi İlahiyat 
fakültesi dergisi, I-IV, 1958, s. 65-75 
123.
 
Caferoğlu  Ahmet.  “Dedem  Korkut”  hikayelerinin 
antroponim  yapısı,  Türk  Dili  Araştırmaları  Yıllığı,  Ankara:  
Bülleten,    1959, s. 60-80   
124.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Hoca  Nasreddin,  İstanbul  Üniversitesi 
“Türk dili ve ed
ebiyatı” dergisi, IX, İstanbul: 1959, s. 19-26 
125.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Türk  Kavimleri,  Ankara:  Türk 
Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1983, 96 s. 
126.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Kaşgarlı  Mahmut,  Ankara:  Kültür  ve 
Turizm Bakanlığı Yayınları, 1985, 46 s. 
127.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Kuzey-Doğu  İllerimiz  Ağızlarından 
Topla
malar,  Ordu,  Giresun,  Trabzon,  Rize  ve  yöresi  ağızları, 
Türk  Dil  Kurumu  yayınları:116,  Ankara:  Ankara  Üniversitesi 
Basımevi, 1994, XXVI + 355 s. 
128.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Güney  Doğu  İllerimiz  Ağızlarından 
Top
lamalar,  Malatya,  Elazığ,  Tunceli,  Gaziantep  ve  Maraş 
vilayetleri  ağızları,  Türk  Dil  Kurumu  yayınları:  107,  Ankara: 
Ankara Üniversitesi Basımevi, 1995, XVIII+319 s. 
129.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Anadolu  İlleri  Ağızlarından 
Derlemeler,  Van,  Bitlis,  Muş,  Karaköşe,  Eskişehir,  Bolu  ve 
Zonguldak i
lleri  ağızları,  Türk  Dil  Kurumu  yayınları:  591, 
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1995, XXIII+ 288 s.   
130.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Doğu  İllerimiz  Ağızlarından  Topla-
malar  I,  Kars,  Erzurum,  Çoruh  ilbaylıkları  ağızları,  Türk  Dil 
Kurumu  yayınları:  62,  Ankara:  Ankara  Üniversitesi  Basımevi, 
1995, XXV+296 s.   
131.
 
Caferoğlu  Ahmet.  Türk  dili  tarihi,  İstanbul:  Enderun 
kitabevi, 2000, I c., XIV + 200 s.; II c., IX + 246 s. 
132.
 
Çığ  Muazzez  İlmiye.  Ortadoğu  uyğarlık  mirası-1, 
İstanbul: Kaynak yayınları, 2009, 312 s. 
133.
 
Eliade Mircea. D
insel inanaçlar ve düşünceler tarihi (Taş 


Folklorşünaslığa giriş   
 
 
245 
devrinden Eleksis Misteri
alarına), İstanbul: Kabalcı yayın, 2000, 
461 s. 
134.
 
Ergin  Müherrem.  Dede  Korkut  kitabı,  I,  Ankara:  1994, 
280 s. 
135.
 
Hakki Behruz (Çöl gülü). Ata sözleri (Ata sözlerinin 
kökleri ve şifahi halk edebiyatından örnekler), Köln: Azerbaycan 
yayın evi, 1998, 192 s. 
136.
 
Hikmet  İsmail.  Azerbaycan  edebiyatı  tarihi  I-II, 
Hazırlayan: parvana Bayram, Ankara, Akçağ, 2013, 512 s. 
137.
 
Kabaklı  Ahmet.  Türk  edebiyatı,  II  c.,  İstanbul:  Türk 
Edebiyatı Vakfı yayınları, 1994,
 
752 s. 
138.
 
Kırzıoğlu  M.Fahrettin.  Dede-Korkut  Oğuznameleri,  I, 
İstanbul: Bürhanettin Erenler Matbaası, 1952, 132 s. 
139.
 
K
öprülü  Mehmet  Fuat.  Türk  edebiyatı  tarihi,  İstanbul: 
Ötüken: 1986, 438 s. 
140.
 
Kunos  İgnacz.  Türk  halk  edebiyatı,  İstanbul:  Kervan 
kitabçılık, 1978, 180 s.   
141.
 
Laszlo Rasonyi. Tarihte türklük (II  baskı),  Ankara:  Türk 
Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1988, 420 s. 
142.
 
Mirza  Bala.  Muğan  han,  “Odlu  yurt”  dərgisi,  İstanbul: 
may 1928, yıl 1, sayı 4, s. 150-158 
143.
 
Mehmetzade Mirza Bala. Dede Korkut, “Kafkasya”, 
Münih: 1952
, №8, s.10-12 
144.
 
Mehmetzade Mirza Bala. Millet
lerin  uyanmasında 
destanlar, “Azerbaycan
”,  Ankara:  1970,  yıl  18,  sayı  191-196, 
s.10-12 
145.
 
Melikoff  İrene.  Destandan  masala: Türkoloji yolcu-
luklarım,  Çeviren:  Turan  Alptekin,  İstanbul:  Demos  yayınları, 
2008, 271 s. 
146.
 
Melikoff  İrene.  Uyur  idik  uyardılar,    Çeviren:  Turan 
Alptekin, İstanbul: Demos yayınları, 2009, 184 s. 
147.
 
Mirzade Mustafa Fahreddin. Azeri aşıklarından Sarı Aşık, 
“Azerbaycan yurt bilgisi”, İstanbul:    1934, yıl 3, sayı 29, s.176-


Almaz H
əsənqızı                                                   
 
 
246 
178 
148.
 
Nuh-
oğlu  V.  Devlet  kuşu,  “Kurtuluş”  dergisi,  Berlin: 
1936, mayıs, sayı 19, s. 536-537 
149.
 
Ocak  A.Yaşar.  Kültür  tarihi  kaynağı  olarak  menakıbna-
meler, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları,1992, 130 s. 
150.
 
Ocak A.Yaşar. Türk sufiliğine bakışlar, İstanbul: İletişim 
yayınları, 2008, 220 s 
151.
 
Ögel Baheddin. Türk mitolojisi, Cilt 1,  Ankara: Türk 
Tarih  Kurumu  Basımevi,  2003,  644  s.;  Cilt  2.  Türk  Tarih 
Kurumu Basımevi, 610 s. 
152.
 
Refik Selim. Azeri Halk Edebiyatında “Deli Alı” destanı, 
“Azerbaycan Yurt Bilgisi”
, İstanbul: 1933, yıl 2, sayı 23, s.415-
419 
153.
 
Refik Selim Refioğlu. Azerbaycan ve Anadolu Halk hika-
yelerinin  tahlili  ve  mukayesesi,  İstanbul,  1933-1934, Bayazit 
Devlet Kütübhanesi, 894.35-
09 (0.201694) şifreli elyazma, 118 s. 
154.
 
Resulzade  Mehmet  Emin.  Dede  Korkut  destanları, 
“Azerbaycan”, Ankara: 1952
, yıl 1, sayı 6, s. 2-5 
155.
 
Resulzade  Mehmet  Emin.  Dede  Korkut  Oğuznameleri, 
“Azerbaycan”, 
Ankara: 1953, yıl 2, sayı 7(9), s. 12-14 
156.
 
Resulzade Mehmet Emin. Nevruz bayramı, “Azerbaycan”, 
Ankara: 1954 mart, yıl 3, sayı 12, s. 5-7 
157.
 
Sanan  Mehmet  Sadık  Azerbaycan  Saz  Şairleri, 
“Azerbaycan Yurt Bilgisi”
, İstanbul: 1932, yıl 1, sayı 2, s.55-59   
158.
 
Turaplı    Nebi.    Kaçak    Nebi,    “Mücahit”, Ankara: 
1960, yıl 6, sayı 31-32, 14 s.   
159.
 
Türkekul  Mustafa  Hakkı.  Azerbaycan  musikisi,   
“Azerbaycan
”, Ankara: 1953, yıl 1, sayı 5, s.10-12; yıl 1, sayı 6, 
s.9-
11; sayı 7,s.4-5; sayı 8, s.13-24; sayı 9, s.8-10 
160.
 
  Uzun Env
er. İranTürk folkloru, Trabzon, 2007, 124 s. 
161.
 
Yurtsever.  Abdül  Vahap.  Aşık  Elesker,  “Azerbaycan”, 
Ankara: 1952 ekim, yıl 1, sayı 7, s.2-4 
 Yüklə 2,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə