HüDAİ (sandikli-afyon) jeotermal sistemiNİN Çevresel etkileri, gb tüRKİye ümit Memiş, Selma Demer ve Nevzat ÖzgürYüklə 12,35 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.02.2018
ölçüsü12,35 Kb.
#23411


HÜDAİ (SANDIKLI-AFYON) JEOTERMAL SİSTEMİNİN 

ÇEVRESEL ETKİLERİ, GB TÜRKİYE

Ümit Memiş, Selma Demer ve Nevzat Özgür

Süleyman Demirel Üniversitesi, Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları 

Araştırma ve Uygulama Merkezi, 32260 Isparta, Türkiye. jeoumit@hotmail.com

Sandıklı-Hüdai jeotermal sahası Afyon ve çevresindeki jeotermal sistemlerden biri olup Afyon ilinin yaklaşık 

40 km güneybatısında yeralır. Çalışma alanı volkanik, sedimanter ve metamorfik kayaçlardan oluşur. Paleozoyik yaşlı 

Kestel   yeşilşist   formasyonu   temeli   oluşturmaktadır.   Kestel   yeşilşist   formasyonunun   üyesi   olan   kuvarsitler,   Hüdai 

jeotermal  sisteminin   rezervuar   kayacıdır.  Hüdai   jeotermal  alanından   dört  adedi   jeotermal  akışkandan  olmak   üzere 

toplam sekiz adet örnek alınmıştır. Jeotermal akışkanın çevresel etkisini belirlemek için üç adet yeraltısuyu ve bir adet 

de yüzey suyu (Hamamçay) örneği alınmıştır. Jeotermal sularda hakim iyon dizilimi, katyonlar için Na+K>Ca>Mg, 

anyonlar   için   SO4>HCO3>Cl   olarak   belirlenmiştir.   Yeraltısuyunda   ise   hakim   iyon   dizilimi,   katyonlar   için 

Ca>Na+K>Mg,   anyonlar   için   HCO

3

>SO4

>Cl   olarak   belirlenmiştir.   Yeraltısuyu   ve   yüzey   suyu   (Hamamçay) 

örneklerinde SAR değerleri 0,46-4,44 arasında değişmektedir. SAR ve EC değerleri kullanılarak yapılan sınıflamada 

çalışma alanındaki yeraltısuları orta tuzlulukta sular (C2S1) olarak sınıflandırılmıştır. Buna karşılık yüzey suyu sodyum 

tehlikesi   oluşturmayan   tuzlu   sular   (C3S1)   sınıfına   girmektedir.  Yeraltısularının   in-situ   ve   hidrojeokimyasal   analiz 

sonuçları ulusal  ve uluslararası içme suyu standartları ile karşılaştırılmıştır. Bu analiz sonuçları çalışma alanındaki 

yeraltısularının   içme   suyu   standartları   ile   uyumlu   olduğunu   göstermektedir.  Ancak   çalışma   alanındaki   jeotermal 

kuyuların   sayısının   her   geçen   gün   artması   ve   re-enjeksiyon   sisteminin   devreye   girmemesi   nedeniyle   ilerleyen 

zamanlarda özellikle yeraltısuyunda kirlilik olması muhtemeldir.

Anahtar Kelimeler: Sandıklı-Hüdai, hidrojeokimya, jeotermal kirlilik.

ENVIRONMENTAL EFFECTS OF HÜDAI (SANDIKLI-AFYON) GEOTHERMAL 

SYSTEM, SW TURKEY

Ümit Memiş, Selma Demer and Nevzat Özgür

Süleyman Demirel Üniversitesi, Research and Application Center for Geothermal Energy,Groundwater and Mineral 

Resources, 32260 Isparta, Turkey, 

jeoumit@hotmail.com

Sandıklı-Hüdai   geothermal   field,   one   of   the   geothermal   systems   in   Afyon   and   environ,  is   located 

approximately 40 km southwest of Afyon.  The study area consists of volcanic, sedimentary and metamorphic rocks. 

Kestel yeşilşist formation in Paleozoic age forms the basement rocks in the area. Quartzites which are the member of 

Kestel yeşilşist formation are reservoir rocks of Hüdai geothermal system.  In total eight samples are taken from the 

Hüdai geothermal field; four of them being taken from geothermal fluids. In order to assess the environmental effect of 

the geothermal fluid, three groundwater and one surface water (Hamamçay) samples are taken. The array of dominant 

ions of geothermal fluid was determined as Na+K>Ca>Mg for the cations and SO4>HCO3>Cl for the anions. In 

groundwater was determined as Ca>Na+K>Mg for the cations and HCO3>SO4>Cl for the anions. SAR values of 

groundwaters and surface waters (Hamamçay) are between 0,46-4,44. In the classification with using of SAR and EC 

values, the groundwaters in the investigated area can be considered as moderate salty waters (C2S1). In comparison, 

surface water is of salty water (C3S1) which forms no sodium hazards. In-situ and hydrogeochemical analyses results of 

groundwaters are comparable with national and international drinking water standards.  These analyses show that the 

groundwaters in the area  are compatible  with the drinking water standards.  However, it is possible of groundwater 

contamination in the future, due to the increase in the number of geothermal wells as well as non-existent re-injection 

systems.


Key Words: Sandıklı-Hüdai, hydrogeochemistry, geothermal pollution.


Yüklə 12,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə