Hüquqi riskYüklə 460 b.
tarix20.02.2018
ölçüsü460 b.


2017

 • 2017


Hüquqi risk

 • Hüquqi risk

 • HRİE mövcud vəziyyət və problemlər

 • Hüquqi risklərin mövcud olduğu münasibət qrupları

 • Hüquqi risklərin idarə edilməsi

 • Hüquqi risk menecment sistemi ilə bağlı əsas tövsiyələr

 • Hüquqi risk menecment sisteminin üstünlükləri • Hüquqi risk – hüquqi xarakterli səbəblərdən qaynaqlanaraq əsasən hüquqi xarakterli itkilərdə özünü biruzə verən arzuolunmaz ehtimaldır.

 • Hüquqi riskin əsas 3 elementi vardır:

  • - hüquqi xarakterli səbəbdən qaynaqlanması,
   • özünü əsasən hüquqi itkilərdə biruzə verməsi,
   • risk olaraq hələ baş verməməsi (ehtimal olması), yəni zərərdaşıyıcı fakta çevrilməməsi.


Hüquq xidmətlərinin alıcısı olan sifarişçi-banklardan irəli gələn problemlər,

 • Hüquq xidmətlərinin alıcısı olan sifarişçi-banklardan irəli gələn problemlər,

 • Hüquq xidmətlərinin icraçılarından (hüquqşünas mütəxəssislər, hüquq şirkətləri, hüquq biznesi) irəli gələn problemlər,

 • Xidmət tərəflərinin iradəsindən asılı olmayan problemlər.

Hüquqi risklərin idarə edilməsinin anlayışı və zəruriliyi (xarici və daxili)

 • Hüquqi risklərin idarə edilməsinin anlayışı və zəruriliyi (xarici və daxili)

 • Hüquqi risklərin identifikasiyası (ümumi (statistik, analitik (brainstorm, SWOT və PEST analiz, bençmarkinq, xüsusi işiçi qruplar və s.) ekspert (anket, sorğu, müsahibə, təftiş və s.) və xüsusi metodlar)

 • Hüquqi risklərin qiymətləndirilməsi və prioritetləşdirilməsi

 • Hüquqi risklərin idarə edilməsiHüquqi risk və hüquqi risk menecmentin anlayışı müəyyən olunmalıdır

 • Hüquqi risk və hüquqi risk menecmentin anlayışı müəyyən olunmalıdır

 • Hüquqi risklərin diaqnostikası aparılmalıdır

 • Hüquqi risklər diaqnostika nəticəsinə uyğun olaraq biznes prosesləri nəzərə alınmaqla qruplaşdırılmalıdır

 • Hüquqi risklərin qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir

 • Qiymətləndirilmiş hüquqi risklərin prioritetləşdirilməsi icra edilməlidir

 • Bütün hüquqi risklər risk xəritəsinə daxil edilməlidir, habelə bu risklərin aradan qaldırılması üzrə yol xəritəsi müəyyən olunmalıdır

 • HRM üzrə hədəflər təyin olunduqdan sonra onların idarə edilməsinə alətlər və resurslar ayrılmalıdır

 • Bu proses illik qiymətləndirilməli və hədəflərin icra vəziyyətinə və ortaya çıxmış yeniliklərə uyğun update olunmalıdır

 • HRİ-in şirkətin ümumi risk menecment sistemi daxilində aparılmalıdır

 • HRİ ilə bağlı məsuliyyətin bölüşdürülməsi

 • HRİ üzrə siqnal sisteminin və ya previntiv monitorinqin olması

 • DHX-nın HRİ üzrə bütün tsiklə rəhbərlik etməsi və buna görə məsuliyyət daşıması

 • DHX-nın öz funksiyalarını həyata keçirməsi üçün geniş səlahiyyətlərin verilməsi

 • DHX-nin sifarişçilərin tabeçilindən çıxarılması

 • DHX-nın kollegial orqanlarda təmsil edilməsi

 • Biznes proseslərdə DHX-nın iştirakının təmin edilməsi

 • HRİ nəzarət sisteminin yaradılması

 • Outsourcing barədə qərarlar və nəzarət DHX-də olmalıdır.HRİ biznesin effektivliyini, bazar dəyərini və investisiya cəlbediciliyini artırır

 • HRİ biznesin effektivliyini, bazar dəyərini və investisiya cəlbediciliyini artırır

 • Biznesin daimi krizis menecment ilə deyil, starteji, taktiki və layihə miqyasında idarə edilməsinə gətirir

 • Rəhbərlərə və səhmdarlara öz hüquqi risklərini və biznesin hüquqi cəhətdən necə qorunduğunu sistemli şəkildə və əminliklə görməyə imkan verir

 • Hüquqi risklərin və biznesin problemlərinin idarə edilməsi üzrə səlahiyyətlərin düzgün ötürülməsi və bölgüsü

 • DHX-nin öz funksiyalarını sistemli və ixtisas bölgüsü şəklində icra etməyə imkan verir

 • DHX-nın əməkdaşlarının fəaliyyətini stimullaşdırır (onlar aydın şəkildə görürlər ki bütöv bir sistemin həlqələridirlər və fəaliyyətləri nəyə xidmət edir)

 • Menecerlərin HRİ rolunu və effektivliyini artırır

 • Hüquqi məsələlərdə sistemli və konkret hesabatlıq yaranır

 • HRİ üzrə vahid analitik mərkəz yaranır və s.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə