I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə15/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   76

QiKrıp  a tığ   Kemşəlim,
QaİKan,  süngün  çum şalım ,
Qaynar  yana  yumşalım,
Qatğı  yağı  yovulsun.
Teqrə  alıp  egrəlim,
A ttın  tüşüp  yügrəlim,
Arslanlayı 
KÜKrəlim,
Küçi  anınq  Kəvilsün.
Tərcüməsi:
Budraç  da  qudurdu,
Alplarını  ayırdı,
O rdusunu  yenə  (üzü  bəri)  döndərdi, 
(Ü stüm üzə)  gəlməK  üçün  toplaşırlar.
Qanlı  günəş  basdı,
Umduğumuz  dost  (bizi)  qısqandı,
İrtış  çaymı 
KeçməK 
istədi,
Xalq  ona  görə 
hürKÜr.
İrtış  çayı,  Yiməyi,
Sığayırlar  biləyi,
Coşub  onun  ürəyi,
(Hücuma)  gəlməK  üçün  yığışırlar.
Xaqanım  əgər  gəlsə,
Birliyim  möhKəm  olar,
El-obam  dağılmaz,
İndi  ordu  düzülür.
Vuruş  yazısı  yazırlar,
Bağlılıq  andı  verirlər,
Xandan  yardım  diləyirlər,
Basmıl,  Çomul  yığılır.
Basmıl  ordusunu  coşdurdu,
Hamısı  gəlib  toplaşdı,
Arslana  sarı  yeridi,
Qorxudan  başları  fırlanır.
(Gəlin)  gecəynən 
k ö ç ə k
,
Yamar  çayını 
KeçəK,
Bulaq  suyunu 
İ
ç ə k
,
Azğm  düşmən  dağılsm.
Dan  üzü  hücuma 
KeçəK,
Budruç  xanını  istəyəK,
Basmıl  bəyinə  od  vurub  yandıraq, 
Haydı,  igidlər  toplansın.
Hayqırıb  atı  sürəK,
Qalxan,  süngü  ilə  cumaq, 
Qaynayıb  yenə  yumşalaq,
Sərt  düşmən  əzilsin.
M ühasirəyə  salıb  əhatə  edəK, 
A tdan  düşüb  yüyürəK,
Aslan 
K i m i   K Ü K r ə y ə K ,
Onun 
(düşmənin) 
gücü 
tÜKənsin.


Axın  (yağma)  türKiisü
Kimi  içrə  oldurup 
tla  suvun  Keçtimiz,
U yğur  ta p a  başlanıp 
MınqlaK  ilin  açtım ız.
Tünlə  bilə  bastımız,
Teqmə  yandaK  bustım ız, 
K əsm ələrin  Kəstimiz, 
MınqlaK  ərin  biçtim iz.
Qudruq  Katığ  tüqdümüz, 
Tenqriq 
öküş
  öqdümüz, 
Kəmşip  atığ  təqdimiz, 
Aldap  yana  qaçtımız.
BeçKəm  u ru p   atlaKa, 
UyqurdaKi  tatlaKa,
Oğrı  yavuz  ıtlaKa 
Q uşlar  Kibi  uçtum uz.
Kelngizləyü 
aKtımız, 
Kəndlər  üzə 
çmtımız, 
Furhan  evin 
yiKtımız, 
Burhan  üzə 
sıçtımız.
Ağdı 
Kizıl 
bayraK,
Toğrı 
Kara  torpaK,
Y etşü  Kəlip  OğraK,
T
oksip
  anın  Kİçtimiz.
Tərcüməsi:
Gəmiyə  o tu raraq  
İli  çaym ı  KeçdİK, 
U y ğ u rlara  yeriyib 
M ınqlaq  elini  açdıq. 
Gecəynən  (onu)  basdıq, 
H ər  tə rə fin i  pusduq,
At 
örKənini 
açdıq,
Mmqlaq 
ig id in   biçdİK.
(Atların)  quyruqlarını 
m ö h K ə m   d ü y d Ü K  
Tanrını  çağırıp 
ö y d Ü K ,
Birləşib  atla  hücum 
etdİK,
Aldadıb  geri  qaçdıq.
Zərbə  vurub  atlara,
UyğurdaKi  ta tla ra ,
Oğru  quduz  itlərə 
Quşlar 
Kİmi 
uçduq.
Sellər 
Kİmi 
axdıq,
Kəndlər  üstünə  çıxdıq,
Budda  evini  yıxdıq,
Bütlər  üstünə  saçdıq.
YÜKsəldi  al  bayraq,
Qalxdı  qara  torpaq,
Gəlib  yetdi  Oğraq,
Vuruşub  ondan 
KeçdİK.


Alp  Ər  Tonqanın  ölümünə  ağı
Alp  Ər  Tonqa  öldümü,
İsiz  ajun  qaldımu,
ÖdləK  öçin  aldımu?!.
Emdi  yürəK  y ırtılu r.
ÖdlƏK  yaraq  Közətti,
Oğru  tuzaK  u za ttı,
Bəglər  bəgin  azıttı,
Qaçsa 
Kalı 
qurtulur?
Ulşıp  ərən  börləyü,
Yırtıp  yaKa  urlayu,
SiKrıp  ü n i  yurlayu 
Sığtap  KÖzi  ö rtü lü r.
Bəglər  atm  arqurup, 
Kadqu  anı  turqurup, 
Menqzi-yüzi  sarqarıp, 
KörKÜm  anqar  türtülür.
ÖdlƏK  arıq   Kəvrədi, 
Yunçıq,  yavuz  tav rad ı, 
Ərdəm  yemə  savradı,
A jun  bəgi  çərtilü r.
ÖdləK  KÜni  ta v ra tu r, 
YalnquK  KÜçin  Kəvrətür, 
Ə rdin  ajun  sev ritü r,
Qaçsa  taKi  e rtilü r.
Bilgə  bögü  yunçıdı,
Ajun  atı  yençidi,
Ərdəm  əti  tınçıdı,
Yerqə  təgip  sürtülür.
ÖgrəyİKÜ  mundağ  oq, 
Munda  adm  tıldağ  oq, 
Atsa  ajun  uğrap  oq,
T ağlar  başı  K ərtilür.
Könqlüm  için  örtədi,
Yatm ış  başığ  Kartadı,
Keçmiş  ödüğ  irtədi,
Tün-Kün  Keçip  irtəlü r.
Tərcüməsi:
Alp  Ər  Tonqa  öldümü,
Dünya  yiyəsiz  qaldımı,
Tale  öcün  aldımı?!.
Arıq 
ürəK 
yırtılır.
F
ə
I
ək
  fü rsə t  gözlədi,
Gizlicə  tələ  qurdu,
Bəylər  bəyini  apardı,
Qaçsa  necə  qurtulacaqdı?
İgidlər  qurd 
Kİmi 
uladı,
Yaxa  yırtıb  hıçqırdılar,
Ağı  deyib  sızladılar,
Yaşdan  gözləri  örtülür.
Bəylər  atlarm  yordular,
Dərd  onları  üzüb,
Bət-bənizləri  saralıb,
(SanKİ)  zəfəran  sü rtü lü b .
Zəmanə  təmiz  pozuldu,
Zəif,  tənbəl  hərəKətə  gəldi, 
ƏrdəmlİK  də  sovuldu,
Dünyanın  ağası  yerə  gömülür.
F
ə
I
ək
  günləri  dolandırır, 
Məxluqların  gücünü  əlindən  alır, 
Dünyanı  igiddən  boşaldır,
(Nə  qədər)  qaçsa  da  igid  ölür.
BilİKİi  müdrİK  yoxsul  oldu, 
Dünyanm   atı  azğınlaşdı,
Ərdəmin  vücudu  çürüdü,
Yerə  dəyib  sürtülür.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə