I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə16/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   76

(Onun)  adəti  belədir,
Bundan  başqası  bəhanədir,
Tale  gəlib  ox  atsa,
Dağların  başı  hamarlanar. 
Könlümün  içini  yandırdı, 
Sağalmış  yaramı  qopardı, 
Keçmiş  günləri  aradı, 
Gecə-gündüz  Keçmişlər  aranır.
Ağı
İrdi  aşm  tatırqan,
Yavlaq  yağıq  Katarqan,
Boynun  tutup 
Kadırqan,
Bastı  ölüm  aqtaru.
İrdi  aşm  tatırqan,
Yavlaq  yağıq  Kaçırqan,
Oğraq  süsin  Kaytarqan,
Bastı  ölüm  aqtaru.
Yağı  otm   öçürqən,
Toydan  anı  Köçürqən,
İşlər  üzüp  Keçirqən,
Təgdi  oqı  öldürü.
T urqan  uluq  ışlaKa,
Tirqi  urup 
aşlaKa 
Tumluğ 
Kadır  KişlaKa,
Kodtı  əriq  umduru.
Tərcüməsi:
YeməK  verən  idi,
Azğın  düşməni  dəf  edən  (idi), 
Boynunu  tutub  qanıran  (idi),
Ölüm  basıb  yerə  çaldı.
YeməK  verən  idi,
Azğın  düşməni  qaçıran  (idi),
Oğraq  qoşununu  (geri)  qaytaran  (idi), 
Ölüm  basıb  yerə  çaldı.
Düşmən  odunu  söndürən,
Döyüş  mərKəzindən  onu  qovan,
İş  bacaran  (idi),
(Taleyin)  oxu  dəyib  öldürdü.
BöyÜK  işlər  (görməyə)  qalxırdı, 
YeməK  süfrəsi  açırdı 
S ərt  soyuq  qışlarda  (da),
İgidləri  um udsuz  qoydu.


A ğı
A nlar  b u lu t  örləp  KÜKÜrəp 
AİKUKamu  Kar  y ağ u ru r,
A
k
  bir  saçlığ  Karı  anam 
A çıyum u  yaşlarm   aKudur?..
K aralar  b u lu t  örləp  KÜKÜrəp 
K arm u  yağm ur  ol  y ağ u ru r,
K arı  yaşlığ  ol  anam 
K ayğudam u  yaşm   aKidır?..
YazKi  b u lu t  yaşlap  KÜKÜrəp 
Y ağm urlarm u  ol  yağıdur,
Yaşı  Kİçiq  alğanlarım 
Yaşlarmmu  amdur?..
K
üzk
İ  b u lu t  KÜKÜrəp  örləp 
Köpmü  yağm ur  ol  yağıdur,
Könqül  taşım   İ
k
İ  Kİçiq 
Köz  yaşlarm m u  ol  aKidur?..
Tərcüməsi:
Ağ  b u lu d la r  qalxıb  KÜKrəyib 
Hər  tərəfəmi  qar  y ağdırır,
(Yoxsa)  ağ  saçlı  qarı  anam 
Acılarlamı  göz  yaşlarmı  axıdır?..
Q ara  b u lu d la r  qalxıb  KÜKrəyib 
Qarm ı,  yağışm ı  yağdırır,
(Yoxsa)  o  qarımış,  yaşlı  anam
 
Dərddənmi  göz  yaşlarmı  axıdır?..
B ahar  b u lu d la rı  şimşəK  çaxıb  KÜKrəyib 
Y ağışlarm ı  yağdırır,
(Yoxsa)  yaşı 
k
İ
ç
İ
k
  aldıqlarım 
Göz  yaşlarımı  axıdır?..
Payız  buludları  KÜKrəyib  qalxıb 
Çoxmu  yağış  yağdırır,
(Yoxsa) 
KÖnül  daşım  
İkİ  kİçİk 
Göz 
y a ş la r ın ım ı  a x ıd ır ? ..


Yaz  türKİisü
K ar-buz  qamuğ  ərişdi, 
T ağlar  suvı  anışdı, 
KÖKSin  b u lu t  örüşdi, 
KayquK  bolup  əgrişür.
Kəldi  əsin  əsnəyü, 
KudKa  tÜKƏİ  üsnəyü, 
K ırdı  budun  Kasnayu, 
K ara  b u lu t  KÜKrəşür.
Ay  Kopup  evlənüp,
Aq  b u lu t  örlənüp,
B ir-bir  üzə  ÖKİünüp, 
Saçlıp  suvı  enqrəsür.
Ördi  b u lu t  m qraşu, 
A qdı  aqm   m ünqrəşü, 
K aldı  budun  tanqlaşu, 
KÜKrər  taKi  m anqraşur.
KaKİar  Kamuğ  KÖlərdi, 
T ağlar  başı  ilərdi,
A jun  tm ı  yılardı,
T ü-tü 
çİçək 
çərgəşür.
K ulan  tÜKƏİ  Komıttı, 
YrKar,  suKaK  yum ıttı, 
Yaylağ  tap a  em itti, 
TirİK  tu ru p   səgrişür.
A lm ,  töpü  yaşardı,
U ru t  atm   yaşurdı, 
K ölninq  suvın  KÜsərdi, 
S ığır,  buKa  m ünqrəsür.
K oçnqar,  təKƏ  seçildi, 
Sağlıq  sü riq   Koşıldı,
S ütlər  Kamuğ  yuşuldı, 
Oğlaq, 
k u zi 
yam raşur.
Yaşın  atıp  yaşnadı, 
Tuman  tu ru p   tuşnadı, 
A dqır,  Kisır  Kİşnədi, 
Ögür  alıp  oKraşur.
Y
i
I
ki
  yazm   a tlan u r, 
Otlap  anm   ətlənür, 
Bəglər  semüz  atlan ır, 
Sevnüp  ögür  ısrışu r.
Y ağm ur  yağıp  saçıldı, 
T ürliq 
çİçək 
suçuldu, 
Yinçü  Kabı  açıldı, 
Çından,  yapar  y u ğ ru şu r.
Teqmə 
çİçək 
ÖKÜldi, 
BuKUKİanıp  bÜKÜldi, 
Tüqsin  tüqun  tüqüldi, 
Y arqalı  m at  yörKƏşür. 
Tümən 
çİçək 
tizildi, 
BÜKÜndən  ol  yazıldı, 
Ö küş 
yatıp  üzəldi,
Yirdə  Kopa  ad rışu r.
Kızıl,  sarıq  arKaşıp, 
YıpKin  yaşıl  yürKƏşip, 
B ir-birqərü  yörKƏŞip, 
YalnquK  anı  tanqlaşur.
Tərcüməsi:
Qar-buz  ham ısı  əridi, 
D ağların  suyu  axdı,
Mavi  bulud  yÜKSƏldi, 
Qayıq  Kİmi  siİKƏlənir.
K
ü
I
ək
  əsib  gəldi, 
SanKİ  vurub  yıxacaq,


Xalqı  üşüdüb  qırdı,
Qara  bulud 
KÜKrəyir.
Ay  doğub  halələnib,
Ağ  bulud  (göyə)  qalxıb, 
Bir-birinin  üstünə  yığılıb,
Suyu  axıb  inildəyir.
Bulud  inildəyib  çıxdı,
Sellər  gurlayıb  axdı,
Xalq  çaşıb  qaldı,
(Bulud)  KÜKrəyib  hayqırır. 
Bütün  sular  qabardı,
Dağlann  başı  açıldı,
Dünya-aləm  isindi,
Min  bir 
ç
İ
çək
 
düzüldü.
Qulanlar  tamam  coşdu,
Sığm,  KeyİK  toplaşdı,
Yaylaq  tərəfə  üz  tutdu,
Sıra-sıra  qaçışırlar.
Dağlar,  təpələr  yaşıllaşdı,
Quru  otlar  canlandı,
Gölün  suyu  qalxdı,
Sığır,  buğa  mələşir.
Qoçlar,  təKələr  seçildi,
Sağmal  sürü  hərəKətə  gəldi,
Süd  axıb  durdu,
Oğlaq,  quzu  (bir-birinə)  qarışır.
ŞimşəK  çaxıb  parladı,
Duman  qalxıb  dağıldı,
Ayqır,  qısraq  Kİşnədi, 
Yaxmlaşıb  bağırışırlar.
İlxı  yazda  at  olur,
Otlayıb  KÖKəlir,
Bəylər  gümrah  atlara  minirlər, 
Sevinib  taylar  tapışır.
Yağış  yağıb 
tÖKÜldü,
M üxtəlif  çiçəKİər  üzə  çıxdı,
İncinin  qabı  açıldı,
Sandal, 
müşK 
qoxusu  yayıldı.
Hər  cür 
ç
İ
çək
 
yığıldı,
Tumurcuqlanıb 
bÜKÜldü,
Düyüm  düyüm  düyüldü,
Açılmaq  üçün  hazırlaşır.
Min  bir 
ç
İ
çək
 
düzüldü,
TumurcuKdan  çıxdı,
Çox  yatıb  darıxdı,
Yerindən  qopub  ayrılır.
Qırmızı,  sarı 
(çiçəKİər) 
yanaşı  durdular, 
Yamyaşıl 
çiçəKİər 
baxışdılar,
Bir-birinə  sarmaşdılar,
Xalq  onlara  heyran  qalır.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə