I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə17/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   76

__________________________________________
Qışla  Yazın  deyişm əsi
Kış  yay  bilə  toKişdı, 
K ınqır  KÖzin  baKişdı, 
TutuşKalı  yaKişdı,
UtKalı  m at  o ğ raşu r.
Yay 
kiş
  bilə  K arıştı, 
Ərdəm  yasın  K urıştı,
Çəriq  tu tu p   KÜrəşti, 
Oqtağalı  u tru ş u r.
Kış  yayqaru  savlayur:
Ər,  at  mənin  yavrayur, 
İqlər  yemə  savrayur,
(Yaz):_Tum_luq_Kəlip_Kapsadı,_K_u_tlu_ğ_yayığ_təpsədi,_K_arlar_ajun_yapsadı,_Ət,_yin_üşüp_emrişür._(Kış)'>Ət,  yin  taKi  bəKrişür.
(Yaz):
Tum luq  Kəlip  Kapsadı, 
K u tlu ğ   yayığ  təpsədi, 
K arlar  ajun  yapsadı,
Ət,  yin  üşüp  emrişür.
(Kış):
Səndə  Kopar  çad an lar, 
K udqu  sinqəK,  y ıla n la r, 
Düg  m inq  Kayu  tü m ə n lər 
KudruK  tİKİp  y ü g rü şü r.
(Yaz):
Səndən  Kaçar  sundılaç, 
Məndə  tm a r  Karqılaç, 
T atlıq  ötər  sanduvaç, 
ErKƏK-tişi  u ç ru şu r.
(Kış):
Öl,  Kar  Kamuğ  Kişm  inər,
A
ş
I
ik
,  ta rığ   anm   önər,
YavlaK  yağı  məndə  tm a r,
Sən  Kəlipən  təprəşür.
(Yaz):
BalçiK,  baliK  yoğrulur,
Çığay,  yavuz  yığrılur,
ErnqəKİəri  o ğrulur,
Odğuç  bilə  evrişür.
Tərcüməsi:
Qış  ilə  yaz  döyüşdü,
Qəzəbli  baxışlarla  baxışdılar, 
Tutaşmaq  üçün  yaxınlaşdılar, 
(Bir-birini)  yıxmaq  üçün  çalışırlar.
Yaz  ilə  qış  çəKİşdi,
İgidlİK 
yaymı  qurdular,
Əsgər  yığıb  vuruşdular,
Oxlarla  atışdılar.
Qış  yaya  (üz  tutub)  söyləyir:
Ər,  at  mənimlə  sərtləşir, 
XəstəlİKİər  də  aradan  qalxır, 
Vücud,  bədən  gümrahlaşır.
(Yaz):
Soyuq  gəlib  (hər  tərəfi)  bürüdü, 
Xoşbəxt  yazı  qısqandı,
Qar  dünyanı  örtdü,
Vücud,  bədən  üşüyüb  titrəşir.


(Qış):
Səndə  çıxar  çayanlar, 
Ağcaqanad,  ilanlar,
Minlərlə,  on  minlərlə 
Quyruq  qaldırıb  qaçışırlar.
(Yaz):
Çayır  quşu  səndən  qaçar, 
Qaranquşlar  məndə  d u ru r, 
Bülbül  dadlı-dadlı  ötər, 
ErKƏK-dişi  cütləşir.
(Q ış)‘
Yağış,  qar  qışda  yağar,
YeməK,  ƏKİn  onunla  başa  gələr, 
Azğın  düşmən  saKİt  o tu ra r,
Sən  gələndə  tərpəşər.
(Yaz):
Palçıq,  zığ  dizə  çıxır,
Yoxsul,  düşKİin  bürüşür, 
Barmaqları  üyüşür,
Qığılcımla  oynayır.
Ov  türKüsü
Yiitləriq  ışlatu,
Yıqaç,  yemiş  ırğatu, 
Kulan, 
K e y İ K  
avlatu 
Badram  Kilıp  avnalım.
Tosun  münüp  səgirtsün, 
Esizligin  amurtsun,
İtKa  KeyİK  K aytarsun, 
Tutm uş  sanıp  um nalım .
Çağrı  birip  Kuşlatu, 
Tayqan  ıdıp  tışlatu, 
Tİİ
k
İ,  tonquz  taşlatu, 
Ərdəm  bilə  ödləlim.
Küqlər  Kamuğ  tüzüldi, 
İvriK,  idiş  tizildi,
Sənsiz  özüm  özəldi, 
Kəlgil  amul  oynalım.
İvriK  başı  Kazlayu, 
SağraK  tolu  Közləyü, 
SaKinç  Kodı  Kİzləyü, 
Tün-Kün  bilə  sövnəlim.
O ttuz  içip  KiKralım, 
YoKar  Kopup  səgrəlim , 
A rslanlayu  KÜKrəlim, 
Kaçtı  saKinç  sevnəlim.
Tdrcüməsi:
Gəncləri  çalışdırıb, 
Meyvə,  yeməK  topladıb, 
Qulan,  KeyİK  ovladıb 
Bayram  edib  əylənəK.


Dayça  minib  səyirtsin, 
ÖfKƏsi  atlansın,
İtə  KeyİK  qaytarsın, 
T utduğuna  üm id  edəK.
Şahin  buraxıb  quş  ovlayaq, 
Tazı  buraxıb  (ov)  qapdıraq, 
T
ü
I

,  donuz  vuraq, 
IgidliKİə  öyünəK.
Nəğmələrin  hamısı  səsləndi, 
Badə,  qədəh  düzüldü,
Sənsiz 
KÖnlüm  üzüldü,
Gəl  astadan  oynayaq.
Qədəh  başı  qaz  Kimi,
Badə  dolu  göz  Kİmi,
Gizləyib  dərdi-səri, 
Gecə-gündüz  sevinəK.
Üç-üç  içib  hayqıraq,
Yuxarı  tullanıb  qaçaq,
Aslan  Kİmi  KÜKrəyəK, 
Dərd-sər  gedib  sevinəK.
İdil  türKİisü
Etil  suvu  aKa  turur,
Qaya  tübi  KaKa  tu ru r, 
Balıq,  telim   baKa  tu ru r, 
Kölünq  tam   Küşərür.
Tərcüməsi:
Idil  çayı  axıb  gedir,
Qaya  dibini  döyüb  gedir, 
Balıq,  çoxlu  qurbağa  var, 
Göl  də  su  ilə  dolub  daşır.


Sevgi  türKİisü
Könqlüm  anqar  Kaynayu, 
İçtin  anqar  oynayu,
Kəldi  manqa  boynayu, 
Oynap  məni  arqarur.
Bardı  KÖzüm  yaruKU,
Aldı  özüm  KonuKU,
Kanda  erinç  KaniKi,
Ümdi  udm  odqurur.
ÜdİK  m əni  Komıttı,
SaKinç  m anqa  yum ıttı, 
Könqlüm  anqar  em itti, 
Yüzüm  m əninq  sarqarur.
Kördü  məni  emləyü,
BaKtı  m anqa  imləyü, 
Kaldım  KÖnqül  tum lıyu, 
Kadqu  məni  tu rq u ru r.
Tərcüməsi:
Könlüm  ona  qaynayır,
İçdən  onunla  oynayır,
Gəlib  mənə  naz  edir, 
İşvəsilə  məni  haldan  salır.
Gözümün  işığı  getdi,
Mənim  ruhumu  alıb  apardı, 
Görəsən  indi  hardadır, 
Gözümə  yuxu  gəlmir.
Sevgi  məni  coşdurdu,
Kədər  məni  çulğadı, 
Könlüm  ona  meyl  etdi, 
Mənim  üzüm  saralıb-solur.
Məni  (dərdinə)  dərman  saydı, 
Mehriban-mehriban  baxdı,
İçimi  don  vurmuş  Kİmi  durub  qaldım, 
Həsrət  məni  lal  eləmişdi.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə