I. Definicja ekonomii jako nauki Ekonomia jako nauka o naturalnych prawach gospodarowaniaYüklə 445 b.
tarix01.12.2017
ölçüsü445 b.
#13329


ROZWÓJ EKONOMII JAKO NAUKI- PODSTAWOWE PROBLEMY METODOLOGICZNE I UJĘCIE RETROSPEKTYWNE

 • I. Definicja ekonomii jako nauki

 • Ekonomia jako nauka o naturalnych prawach gospodarowania

 • punkt odniesienia: naturalny porządek ekonomiczny

 • Analogia do porządku przyrodniczego

 • Prawa ekonomii jako prawa rynku i konkurencji

 • Kapitalizm (gospodarka oparta na rynku, prywatnej własności i wolnej przedsiębiorczości jako naturalny porządek ekonomiczny; tzw.monizm metodologiczny

 • Kapitalizm a inne porządki społeczno-ekonomiczne


I. Definicja ekonomii jako nauki – c.d.

 • 2. Ujęcie historyczne i instytucjonalne ekonomii jako nauki

 • Ekonomia jako socjologia życia gospodarczego i nauka o

 • zmieniających się w czasie porządkach społeczno-

 • ekonomicznych (Marx, szkoła historyczna)

 • Ekonomia jako teoria ewolucji systemu ekonomicznego

 • (instytucjonalizm)

 • czynnik wspólny: kluczowa rola nauki i technologii w

 • rozwoju gospodarczym ( determinizm technologiczny)I. Definicja ekonomii jako nauki – c.d.

 • 3. Definicja Robbinsa oparta na kategorii „ograniczoności” (scarcity)

 • Punkt wyjścia: ograniczoność zasobów i dóbr,

 • nieograniczoność potrzeb

 • Cechy zasobów (czynników produkcji):

  • fizyczna ograniczoność,
  • zróżnicowana produktywność,
  • możliwość alternatywnego zastosowania


I. Definicja ekonomii jako nauki – c.d.

 • 3. Definicja Robbinsa oparta na kategorii „ograniczoności” (scarcity) – c.d.

 • Cechy potrzeb:

  • nieograniczoność,
  • uporządkowanie (zgodność preferencji),
  • zmienność znaczenia w czasie
 • Ekonomia jako (abstrakcyjna) logika wyboru, nauka o alternatywnych sposobach wykorzystania ograniczonych zasobów w celu wytwarzania dóbr i usług zaspokajających nieograniczone potrzeby

 • Ekonomia zajmuje się wyłącznie relacjami między celami i środkami ich zaspakajaniaI. Definicja ekonomii jako nauki – c.d.

 • 4. Ekonomia jako dziedzina matematyki stosowanej

 • Ujęcie L.M.E. Walrasa

 • Ekonomia jako teoria ogólnej równowagi ekonomicznej

 • Definicja T. Koopmansa (activity analysis)

 • Ekonomia jako nauka o optymalnym rozdziale

 • ograniczonych zasobów, jakimi dysponują firmy

 • Definicja P.A. Samuelsona

 • Ekonomia jako nauka o warunkach równowagi i

 • stabilności systemów ekonomicznychI. Definicja ekonomii jako nauki – c.d.

 • 5. Próby rozszerzania pola badawczego ekonomii jako nauki (tzw. imperializm ekonomiczny)

 • Imperializm ekonomiczny: zawłaszczanie przez

 • ekonomię domen (obszary badań) właściwego dla innych

 • nauk społecznych; np. nowa ekonomia instytucjonalna

 • Imperializm ekonomiczny vs. współpraca z innymi

 • naukami społecznymi i przyrodniczymi (ekonomia i finanse behawioralne, ekonomia ewolucyjna, ekonomia psychologiczna i inne)II. Neoklasyczna koncepcja ekonomii jako nauki – główne elementy paradygmatu metodologicznego ENC

 • Metodologiczny indywidualizm

 • wymiar behawioralny (koncepcja homo

 • economicus hipoteza maksymalizacji użyteczności HMU)

 • Wymiar poznawczy (konieczność identyfikacji „bazy mikroekonomicznej wszystkich zjawisk i procesów gospodarczych; relacja mikroekonomia –

 • makroekonomia)

 • Wymiar ideologiczny (wolność gospodarowania)II. Neoklasyczna koncepcja ekonomii c.d.

 • Metodologiczny indywidualizm – c.d.

 • ogólny neoklasyczny model postępowania jednostki: optymalizacja działań jednostek

 • optymalizacja statyczna i dynamiczna – statyka i dynamika gospodarcza

 • modyfikacje koncepcji homo oeconomicus we współczesnej ekonomii

  • h.oe. jako koncepcja heurystyczna o charakterze
  • stochastycznym,
  • H. Simon- koncepcja racjonalności ograniczonej (satysfakcja zamiast maksymalizacji czy optymalizacji
  • H. Leibenstein – człowiek selektywnie racjonalny
  • REMM- uczący się i oceniający homo oeconomicus


II. Neoklasyczna koncepcja ekonomii c.d.

 • 2. Koncepcja równowagi w ENC

 • równowaga jako fikcja heurystyczna i jako rzeczywista cecha gospodarowania

 • statyka i dynamika gospodarcza a równowaga statyczna i dynamiczna

 • równowaga mikroekonomiczna i makroekonomiczna (stabilizacja makroekonomiczna)II. Neoklasyczna koncepcja ekonomii c.d.

 • 2. Koncepcja równowagi w ENC – c.d.

 • równowaga rynkowa: cząstkowa i ogólna (na rynkach dóbr finalnych, dóbr pośrednich i czynników produkcji), równowaga ogólna statyczna i dynamiczna

 • Równowaga a nierównowaga (kontrowersje między ekonomią neoklasyczną a keynesowską)

 • równowaga jako kategoria stochastycznaII. Neoklasyczna koncepcja ekonomii c.d.

 • 3. Krytyczny racjonalizm (Popper)

 • rodowód” – filozofia pozytywizmu jako powszechnie akceptowana ogólna metodologia nauki

 • istota tzw. falsyfikacjonizmu jako kryterium oceny „naukowości” uogólnień nauki ekonomii (hipotezy, modele, teorie itp.)III. Kryteria postępu/rozwoju ekonomii jako nauki

 • 1. kryterium zdolności do objaśniania zjawisk i procesów gospodarczych (kryterium tzw. realizmu naukowego)

 • 2. kryterium utylitarności

 • 3. kryterium siły predykcji (Friedman)

 • 4. kryterium efektywności Mongina (tzw. realizmu instrumentalnego): wyższej (rosnącej) w stosunku do teorii konkurencyjnych efektywności w rozwiązywaniu problemów naukowychIV. Główne kryteria wyodrębniania kierunków (szkół) w ekonomii

 • 1. Interpretacja kategorii i praw ekonomicznych

 • 2. Rynek i państwo jako mechanizm koordynacji i optymalizacji (w skali makro) działalności gospodarczej

 • 3. Sposób interpretacji wartości/ceny dobra, źródeł bogactwa społecznego i czynników wzrostu gospodarczegoIV. Główne kryteria wyodrębniania kierunków (szkół) w ekonomii

 • Interpretacja kategorii i praw ekonomicznych

 • a) Naturalna a historyczna

 •       b) Deterministyczna a stochastyczna

 •       c) Przyczynowo-skutkowa (kauzalna) a funkcjonalna

 •   d) Ekonomia jako nauka zajmująca się badaniem modeli i teorii ekonomicznych a nie poszukiwaniem obiektywnych praw/prawidłowości gospodarowania

 • e) Ekonomia jako nauka budująca kolejne paradygmaty i programy badawczeRynek i państwo jako mechanizmy regulacji: paradygmat rynku versus paradygmat państwa (planowania)

 • Istota paradygmatu rynku

 • Podmioty kierują się obserwacją zmian cen

 • Rynek ma cechę efektywności alokacyjnej

 • Na rynku występuje trwała tendencja do równowagi

 • Równowaga efektywna – maksymalizacja dobrobytu (optimum Pareto)Rynek i państwo jako ... c.d.

 • Paradygmat rynku – punkt odniesienia to rynek doskonale konkurencyjny (idealny)

 • Rzeczywistość ekonomiczna: występowanie licznych błędów rynku (market failures)

 • Istota błędów rynku: naruszanie warunków konkurencji i systemu prywatnych praw własności

 • Błędy rynku wiążą się z: mono/oligopolami, efektami zewnętrznymi, dobrami publicznymi, niedoskonała informacją, niepewnością i ryzykiemRynek i państwo jako ... c.d.

 • Niedoskonałości/błędy rynku – potrzeba regulacji publicznej

 • Regulacja publiczna nie jest sprzeczna z paradygmatem rynku

 • Normatywna i ekonomiczna interpretacja regulacji publicznej

 • Zróżnicowanie błędów rynku powoduje potrzebę zróżnicowania metod i instrumentów regulacji publicznejRynek i państwo jako ... c.d.

 • Punkt wyjścia paradygmatu państwa: trwała niezdolność mechanizmu rynkowego do maksymalizacji dobrobytu, przez m.in.:

 • Brak tendencji do równowagi makroekonomicznej (keynesizm)

 • Potrzeba bezpośredniego określania i realizowania przez państwo celów społecznych (instytucjonalizm, szkoła historyczna, merkantylizm)

 • Tendencja do „anarchii produkcji” i marnotrawstwa zasobów ekonomicznych (marksizm)

 • Regulacja państwowa jako quasi-rynekYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə