I endogen geologik jarayonlar intruziv magmatizmYüklə 19,56 Kb.
tarix07.04.2018
ölçüsü19,56 Kb.
#36311

Aim.uz

i.ENDOGEN GEOLOGIK JARAYONLAR INTRUZIV MAGMATIZM


ii.

iii.Reja  1. Endogen geologik jarayonlar.

  2. Intruziv magmatizm mohiyati.

  3. Intruziv magmatizm shakllari.

  4. Magma, uning tarkibi va mohiyati.

iv.

v.Tayanch iboralar: magma, lava, intruziya, vulqon, komponent, qorishma, jism, bosim, termodinamik, temperature, planeta, yulduz, tektonik, o’chog’, effuzif, endogen, deformatsiya, intensiv, zilzila, yoriq, materiya, ruda, slyuda, relef, ekzogen, qobig’, massa, tolk, asbest olovli, xamirsimon, turlanish, lakkolit, batolit, shtok, tomir, fakolit, dayka, liparit, tekstura, struktura, lopolit, Labrador.

Magma va lava haqida tushincha. Magma (zich moy – grekchadan) yer bag’rining chuqir qismidan chiqib keluvchi gazsimon mahsulotlar bilan tuyingan sovishidan magmatik tog’ jinslari hosil bo’livchi va yer qarining asosiy qismini tashkil qiluvchi silikat qorishma. Vulkan botilishidan magma yer yuzasiga oqib chiqadi, o’zida erigan o’chuvchi komponentlardan holos bo’ladi va lava deb nomlanadi.

vi.Zamonaviy tasavvurga ko’ra 50km dan keyin agar yuza sharoitida bo’lganida tog’ jinslari moddalarini eritib yuboradigan 1500 S temperatura bo’lishiga qaramasdan yer butun bir qattiq jism deb yuritiladi. Lekin bu shu chuqurlikda mavjud bo’lgan katta ya'ni 130 ming kgsG`sm* bosim evaziga yuz bermaydi. Shuning uchun yerning har hil chuqirliklarida aniq termodinamik tenglik o’rnatiladi, bu tenglik har qanday buzilishni - temperaturani ortishi yoki bosimning pasayishi moddaning suyuq holatga o’tishga, ya'ni magmaning shakilanishiga olib keladi. Magma planetaning yo’lduz holatidan qolgan qoldiq eritma hisobiga emas, balki muayyan maydondagi termodinamik tengliknining buzilishidan kelib chiqadi. Bu maydonlarda tektonik jarayonning keyingi yunalishiga bog’liq magmatik o’chog shakilanadi, ya'ni intruziv formada yoki vulkan harakati sifatida shakilanishi mumkin. Magmatizmning ikkala ko’rinishini ham–turli fizik-himiyaviy sharoitda chiqayotgan magmaning har hil formalarda harakti va sovishi aynan bir jarayonning o’zidir. Yer qa'ridagi magmatizim–intruziv yer yuzasidagi–effuziv magmatizm deyiladi.

vii.Yerning chuqir qa'rida materiyaning rivojlanishidan ajralayotgan energiya hisobiga boruvchi jarayonlar ichki yoki endogen jarayonlar deyiladi

viii.Endogen jarayonlarning yer qaridagi materiyaning bir formadan boshqa formaga o’tishda uning harakati va bo’linishi natijasida yuzaga keladigan magnitizm, metamorfizm va deformatsiya ko’rinishlarida shakilanada. Bu jarayonlarning harakteri va intensivligi borasida so’z borganda bevosita uning otilayotgan vulkan, zilzila, yoriq va boshqa deformatsiyalarning yer yuzasidagi shakillanishini kuzatish lozim.

ix.Endogen jarayonlarda materiyaning bo’linishi foydali qazilmalarni juda muhim guruhlarini shakillanishiga (ko’pchilik metall rudalarni, slyo’dalarni, qimmatbaho toshlarni va boshqalarni), shuningdek stihiyali fojia ko’rinishlarini keltirib chiqaradi, qaysiki ularni o’rganish ular bilan bog’liq bo’lgan fojialar haqida oldindan ogohlantirish imkonini beradi. Shuning uchun endogen jarayonlarni o’rganish faqatgina ilmiy ahamiyatga ega bo’lmasdan balki amaliy ahamiyatga ham ega.

x.Endogen jarayonlar chuqur yer qaridan chiqayotgan magmaning shakilanishi va uning yer yuzasiga chiqishi hisobiga yer tarkibini va shaklini o’zgartiradi. Relyef ham chuqur magmatik jinslar ham yer yuzasi sharoitiga mutloq turg’un emas. Yer qarida shakilangan jinslar o’sha sharoitdagina turg’un bo’lib ular yer yuzasida ekzogen jarayonlar tasirida sutkali va mavsumiy tekis turani o’zgarishi, suvning, havoning va tirik organizmlarning mehanik va himiyaviy tasirida tezda buziladi .Natijada yer yuzasida turg’un bo’lgan boshqa yangi moddalar shakilanadi. Birlamchi magmatik tog’ jinslarining hisobiga yuzaga keladigan ikkilamchi materiyaning yangi formalari, yangi tog’ jinslari hosil bo’ladi.

xi.Kuzatishlardan bizga malumki o’zgarish va buzilish faqatgina yer qaridan yer yuzasiga chiqqan jinsgagina tegishli bo’lmaydi. O’zgarish yer yuzasida hosil bo’lgan jinslarni yerning chuqirroq zonalariga tushib qolishida yuz beradi. Masalan, cho’kindi jinslarni yer qaridan chiqayotgan magma yaqiniga ya'ni yuqori tekstura va bosim tasiriga tushib qolishda, yoki bo’lmasa yer qobigining deformatsiyasi natijasida temperatura va bosimning keskin o’zgarishi hisobiga o’zgaradi. Yer yuzasida shakillangan jinslar turg’unlik holati juda past ko’rsatgichga ega, jinslarning qayta shakilanishidan avvalgisiga o’hshamaydigan yangi jinslar hosil bo’ladi. Bu jinslar metamorfik tog’ jinslari, ularni hosil qiluvchi jarayonga metamorfizm jarayoni deyiladi. Metamorfizm jarayoni vaqtida foydali qazilma konlari ham hosil bo’lishi mumkin, misol uchun asbest, talk, mramorlar, ko’pchilik metallar va boshqalar.

xii.Shunday qilib endogen jarayonlar ya'ni ichki agentlar doimo o’zgartiradi va bir vaqtni o’zida yangi sharoitga turg’un moddalar hosil qiladi, yer yuzasiga shakilangan materiya yer qa'rida turginsiz holatda uchraydi, agar shu muhitga tushib qolsa ularni qayta shakilantiradi.

xiii.Magmatik tog’ jinslari magmani asta-sekin sovib kristallanib qotishdan hosil bo’ladi. Silikat tarkibli olovli massa-magma yer qobig’ining chuqur qismlarida paydo bo’lib, har hil gazsimon moddalar va suv bug’lari bilan tuyingan bo’ladi. Yer qobigtning chuqur qismlarida bunday qizigan modda katta bosim ostida nisbatan qattiq holda uchraydi. Lekin qatlamlardagi darzlarda, yoriqlarda bosimning pasayishi natijasida bunday massa suyuq (hamirsimon) holatga o’tadi.

xiv.Yer qobig’ida tektonik harakatlar natijasida hosil bo’lgan darzlar orqali magma yuqorida joylashgan qatlam orasiga kirib qotishi yoki yer yuzasiga otilib chiqishi mumkin. Agar magma yer yuzasiga otilib chiqa olmasa, u asta-sekin uning chuqur qismlarida qotadi. Bunday magma mahsulotlari intruziv jinslar deb ataladi.

xv.Magmatik jinslar klassifikatsiyasi turlichadir. Bunday klassifikatsiya magmadagi SiO2 ning miqdoriga asoslangan bo’lib, magmatik jinslar qo’yidagi gruppalarga bo’linadi:


  1. Nordon jinslar SiO2 miqdori 64-78 % (granit, granodiorit, liparit va hokazo).

  2. O’rta jinslar SiO2 miqdori 53-64% (siyenit, diorit, trahit va hokazo).

  3. Asosli jinslar SiO2 miqdori 44-53% (gabbro, bazalt, diabaz va hokazo).

xvi.Intruziv tog’ jinslari yer qobig’i orasida hosil bo’lib, keyingi tog’ hosil qiluvchi jarayonlar va chuqur nurashlar natijasida yer yuzasiga chiqib ochilib qoladi. Nurash jarayonlarining bunday jinslarga kuchli ta'sir etishi ularning yotish shaklini yoki o’rnini aniqlashga imkon bermaydi. Intruziv jinslar yerning ichki qismida qatlamlar orasida turli shakllarni hosil qilishga qarab batolit, shtok, qatlamli, tomir, lakkolit, lopolit, fakolit, dayka kabi turlarga ajratiladi.

xvii.Tog’ jinslarining hossalari ularning ichki tuzilishi va yer po’stida joylashishiga bog’liq. Shuning uchun ham ularning struktkra va teksturasini bilish katta ahamiyatga ega. Tog’ jinslarining strukturasi deb, ularning ichki tuzilishi, jins tashkil etuvchi mineral zarralarning katta-kichikligi, shakli, miqdoriy nisbati va bu zarralarning bir-biri bilan o’zaro aloqada bo’lishiga aytiladi.

xviii.Tog’ jinslarining teksturasi deb, ularni tashkil etuvchi minera zarrachalarining jinsda fazoviy joylashishi va jinslarning yahlitlik darajasiga aytiladi. Magmatik jinslarning yer yuzasida va ichkarisida qotishiga qarab g’ovak va zich jinslar bo’ladi.

xix.Nordon jinslar magmatik jinslar orasida eng ko’p tarqalgan. Ularga granit va uning otkindi hillari liparit, vulkon shishasi va boshqalar kiradi.

xx. Granit juda mustahkam tog’ jinsi, uning rangi och kul rang, pushti yoki qizil bo’ladi. Jins hosil qiluvchi minerallardan dala shpati, kvarts, rangli minerallardan slyuda, amfibol, kam uchraydigan aktsessor minerallar apatit, sfen, tsirkon, pirit, magnetit va boshqalar bor.

xxi. Liparit himiyaviy tarkibiga ko’ra granitga yaqin bo’lsa ham u otkindi jins hisoblanadi. Liparitlarning rangi och sariq va och kulrangdir. Strukturasi porfili bo’lib, shishasimon massada dala shpati. Kvarts, biotit minerallarining zarralari uchraydi.

xxii. Liparitning ko’rinishi shishasimon bo’lib, vulkon shishasiga obsidian va pemza kiradi.

xxiii. Pemza zichligi 1 gG`sm3 dan kam bo’lgan. Oq, kulsimon, sariq tusli ko’piksimon jins. U issiqlik tutuvchi beton, tsement, buyoqlar tayyorlashda ishlatiladi.

xxiv.Diorit tula kristallangan donador jins. Mineral tarkibi asosan plagioklazdan (65-70 % gacha) iborat rangli minerallar 30 % ni tashkil etib, amfibiol, avgit, biotitlardan iboratdir.

xxv.Gabbro qumtuproqqa tuyinmagan, massiv asosli intruziv jinsdir. Gabbro tarkibida asosli plagioklaz (labrador, labrador-bitovnit, anorit), piroksen, amfibol uchraydi.

xxvi.

xxvii.


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

xxviii.

xxix. 1. Islomov O.I. “Umumiy geologiya” «O’qituvchi» 1991 yil.

2. Shoraxmedov SH.SH. “Umumiy va tarixiy geologiya” «O’qituvchi» 1989 yil.

3. Qurbonov A.S. “Geologiya” «O’qituvchi» 1991 yil.

4. Qurbonov A. “Geologiya” O’qituvchi 1992 yil.xxx.

Aim.uz


Yüklə 19,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə