I tematica concursului de admitere, pe disciplinele de concurs limba româNĂYüklə 75,22 Kb.
tarix13.11.2017
ölçüsü75,22 Kb.


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaților inscriși la concursul de admitere în școlile de subofițeri de jandarmi din subordinea Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane

- sesiunea 2017-
I. TEMATICA CONCURSULUI DE ADMITERE, PE DISCIPLINELE DE CONCURS
1. LIMBA ROMÂNĂ
LEXIC

- Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului.

- Cuvântul. Forma și conținutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de baza și secundar) și sensul figurat.
- Mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală.

- Mijloacele externe de îmbogățire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele.

- Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele. Regionalismele. Arhaismele.

- Cuvintele polisemantice.

- Unitățile frazeologice (locuțiuni, expresii).

- Pleonasmul.NOȚIUNI DE FONETICĂ

- Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul.

- Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe.

- Folosirea corecta a accentului in limba rornana.MORFOSINTAXA

- Părțile de vorbire flexibile. Clasificarea/felul (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuțiunile.

- Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoana, gen, număr, caz,grad de comparație). Funcții sintactice.

- Părțile de vorbire neflexibile. Clasificarea/felul (adverb, prepoziție, conjuncție, interjecție).


Locuțiunile. Functii sintactice (adverb, interjecție).

NOȚIUNI DE SINTAXĂ

- Relația text, frază, propoziție, cuvânt,

- Cuvintele și construcțiile incidente. Punctuația lor.

- Relațiile sintactice în propozitie și în fraza (interdependența, coordonare și subordonare).

- Mijloacele de realizare a relaților sintactice în propoziție și în frază: flexiunea, joncțiunea, juxtapunerea, topica, intonația și pauza.

- Fraza. Propoziția principala și propoziția secundară/subordonată.

Elementele de relație în frază.

- Propoziția regentă și propoziția subordonată. Elementul regent.


- Propoziția și părțile de propoziție. Tipurile de propoziție.
SINTAXA PROPOZIȚIEI ȘI A FRAZEl

- Predicatul și propoziția subordonată predicativă.


- Subiectul și propoziția subordonată subiectivă.

- Atributul și propoziția subordonată atributivă.

- Complementul. Complementele circumstanțiale și necircumstanțiale. Complementele circumstanțiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanțial de cauză și de scop. Complementul direct și indirect.

- Propoziția subordonată completivă directă. Propoziția subordonată completivă indirectă.


Propozițiile subordonate circumstanțiale de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop.
Propozițiile subordonate circumstanțiale condiționale, concesive și consecutive.
Expansiunea și contragerea.

- Acordul.ORTOGRAFIA ȘI PUNCTUAȚIA

 • Semnele de punctuație: virgula, punctul și virgula, punctul, semnul întrebării, semnul
  exclamării, Iinia de pauză, linia de dialog, două puncte, punctele de suspensie.

 • Semnele de ortografie: cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic.

2. LIMBA ENGLEZĂ

MORFOLOGIE

SUBSTANTlVUL

- Pluralul substantivelor.


- Substantive defective de număr.


- Cazul substantivelor.
ADJECTIVUL

- Tipuri;

- Gradele de comparație;
- Comparația neregulată;

- Funcțiile sintactice ale adjectivului.


VERBUL

- Timpurile verbale.

- Subjonctivul.

- Verbe modale.

- Infinitivul/participiul/gerunziuI.
- Diateza activă/diateza pasivă.
ADVERBUL

- Tipuri.

- Grade de comparație.
CUVINTE DE LEGATURĂ
- Prepoziții, conjuncții, locuțiuni.
ARTlCOLUL

- Hotărât/nehotărât, zero, omisiune.


PRONUMELE

- Tipuri.NUMERALUL
- Tipuri.

SINTAXĂ

- Ordinea cuvintelor în propoziție.

-Tipuri de propoziții (enunțiative, interogative, negative, imperative, exclamative, etc.).
- Propoziții condiționale (I, II, Ill).

- Corespondența timpurilor (future-in-the-past).

- Vorbirea directă/indirectă.

- Acordul.

- Propoziții subordonate (propoziția circumstanțială de timp, de loc, de mod, cauzală, consecutivă, concesivă).

- Inversiunea.

- Construcții emfatice;

- Construcții cu it și there.LEXIC

- Sinonime, antonime, familii de cuvinte, omonime, paronime.

- Colocatii.

- Polisemia.


3. LlMBA FRANCEZĂ

MORFOLOGIE
SUBSTANTlVUL
- Gen, număr, cazuri.

ADJECTIVUL

- Acordul adjectivului calificativ.


- Gradele de comparație.

- Adjectivele posesive, demonstrative, nehotarate și interogative.VERBUL

 • Moduri (indicativ, condițional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, gerunziu, participiu, acordul participiului trecut).

 • Timpuri (simple și compuse), folosirea lor.

 • Diateza (activă, reflexivă și pasivă).

 • "Si" condițional; "Si" dubitativ.

 • Concordanța la indicativ.

 • Stilul direct/indirect.

ADVERBUL

 • Tipuri, grade de comparație.

CUVINTE DE LEGĂTURĂ.

 • Prepozițiile/locuțiunile prepoziționale.

 • Conjuncția și locuțiunile conjuncționale.

ARTICOLUL

 • Hotărât, nehotărât, partitiv

 • Înlocuirea articolului partitiv cu prepoziția "de".

PRONUMELE

 • Personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotarat, "en", y'".

 • Pronumele subiect, complement obiect direct, complement obiect indirect. Locul lor în
  fraza asertivă, interogativă și imperativă.

NUMERALELE CARDINALE ȘI ORDINALE
SlNTAXĂ

 • Subordonata cornpletivă directă.

 • Subordonata relativă.

 • Subordonata circumstanțială de timp/de cauză/de scop.

 • Subordonatele concesivă și consecutivă.

 • Fraza interogativă directă și indirectă.

 • Fraza afirmativă I negativă.

 • Fraza imperativă I emfatică (procedee ale emfazei).

LEXIC

Cuvinte și expresii sinonime; antonime; familii de cuvinte; cuvinte cu mai multe sensuri;


omonime, paronime.
11. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE


 • Sunt recomandate toate manualele școlare alternative, elaborate și aprobate prin Ordinele Ministerului Educatiel Naționale și Cercetării Științifice și aflate în vigoare în anul școlar 2016-2017, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs.

 • Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, ediția a-ll-a.
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə