İçindekiler orta asya’dan anadolu’ya iLMİn yolculuğUYüklə 1,36 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə31/36
tarix14.04.2022
ölçüsü1,36 Mb.
#85427
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
SELÇUKLU MAVERA FAKİHLERİ-İSAM

 

 

Ömer MENEKŞE 

 

Kehhâle,  Ömer  Rızâ.  Muʿ

cemü’l-mü

ʾ

ellifîn:  Terâcimü  muannifi’l-

kütübi’l-

ʿ

Arabiyye. 4 cilt, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1993. 

Koca,  Ferhat.  “Hâherzâde”.  Türkiye  Diyanet  Vakfı  İslâm Ansiklopedisi. 

Erişim 


09 

Mayıs 


2021. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/haherzade 

Köse, Saffet. “Hasîrî, Muhammed b. İbrâhim”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm 

Ansiklopedisi. 

Erişim 


09 

Mayıs 


2021. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/hasiri-muhammed-b-ibrahim 

Kureşî,  Abdülkâdir  b.  Ebi’l-Vefâ.  el-Cevâhirü’l-muıyye  fî abaāti’l-anefiyye.  thk.  Abdülfettah  Muhammed  Hulv.  5  cilt.  Kahire: 

Hicr li’t-tıbâa ve’n-neşr, 1413/1993. 

Leknevî, Ebü’l-

asenât Muhammed Abdülayy b. Muhammed. el-Fevâ

ʾ

idü’l-behiyye  fî  terâcimi’l-hanefiyye.  nşr.  M.  Bedreddin  Ebû  Firâs. 

Kahire: Matbaatü’s-saâde, 1324. 

Maşalı,  Münteha.  “Makdisî  Ahsenü’t-Tekâsim’i  Bağlamında  Fıkıh 

Coğrafyası/Fıkhın Coğrafyası”, Usûl: İslam Araştırmaları, 25 (2016), 63-

106. 

Muhammedcanov,  Abdullah.  “Taşkent”.  Türkiye  Diyanet  Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi

Erişim 


09 

Mayıs 


2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/taskent 

en-Nahi,  Selahaddin  Abdüllatif.  “Suğdî”.  Türkiye  Diyanet  Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi. 

Erişim 


09 

Mayıs 


2021. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/sugdi 

Nesefî, Necmüddîn Ömer b. Muhammed.  el-and fî ikri 

ʿ

ulemâ

ʾSemerkand.  thk.  Yusuf  el-Hâdi,  Tahran:  Defter-i  Neşr-i  Miras-ı 

Mektub,1999. 

Nugay,  Kübra.  Şeyhülislam  Mehmed  Emin  Ankaravî'nin  Fetâvâ-yı 

Ankaravî  Adlı  Eserindeki  Metodu  (Aile  Hukuku  Örneğinde),  Sivas: 

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 

2012.  

Ocak,  Ahmet.  Selçuklu  Devri  Üniversiteleri  Nizamiye  Medreseleri. 

İstanbul: Nizamiye Akademi Yay., 2017. 

“Selçuklular-  Dinî,  İlmî,  Fikrî  ve  Tasavvufî  Hayat.  Dinî  ve  İlmî 

Hayat”,  Türkiye  Diyanet  Vakfı  İslâm  Ansiklopedisi.  Erişim  09  Mayıs 

2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/selcuklular#3 

Özdemir,  Ahmet.  “Nesefli  Meşhur  Fakihlerin  Fıkıh  Mirasına 

Katkıları”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6/70 (Mayıs 2018), 33-

44. 

Özel, Ahmet. Hanefi Fıkıh Âlimleri, Ankara: TDV Yayınları, 2013. 

Yüklə 1,36 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə