Ikt (4316a1,4316a2) İnformasiyanı emal edən qurğu -…Yüklə 0,63 Mb.
səhifə1/5
tarix08.04.2018
ölçüsü0,63 Mb.
  1   2   3   4   5

IKT (4316a1,4316a2)

1. İnformasiyanı emal edən qurğu -…

A) prosessor 1. əməli yaddaş

 2. klaviatura

 3. monitor

 4. maus

2. İnformasiyanın xassəsi deyil:

A) dövrülük 1. tamlıq

 2. aktuallıq

 3. dəqiqlik

 4. obyektivlik

3. İnformasiya daşıyıcısıdır:

A) qrup jurnalı

B) nagillər

C) printer

D) qələm

E) monitor4.Informasiyanın ən kiçik vahidi hansıdır ?

 1. bit

 2. bayt

 3. kilobayt

 4. meqobayt

 5. kilobit

5.Biri kompyuterin əsas qurğularından saya bilməz.

       1. Modem

       2. Klaviatura

       3. Sistem bloku

       4. Siçan (Mouse

       5. Monitor

6.Hansının daxilində kompyuterin ən vacib komponentləri yerləşir?

       1. Sistem bloku

       2. Modem

       3. RAM

       4. Monitor

       5. Mikroprosessor

7.Verilənlərin vizual təqdimatı üçün qurğudur:

       1. Monitor

       2. Printer

       3. Scanner

       4. Siçan (Mouse)

       5. Web - camera

8.Klaviaturanın hansı klavişi daxiletmə klavişi adlanır?

       1. Enter

       2. Delete

       3. Shift

       4. Backpace

       5. Alt

9.Kompyuterin əsas texniki təminatlarındandır:

 1. Monitor

 2. Kamera

 3. Mikrofon

 4. Əməliyyat sistemi

 5. Modem

10.Kompüterin işləməsi üçün hansı proqramın olması vacibdir?

 1. ƏS

 2. Ms. PowerPoint

 3. Ms. Word

 4. Paint

 5. Tədbiqi proqram

11.Hansını skanerin funksiyası hesab etmək olar

  1. Informasıyanın surətini kompyuterə daxil etmək

  2. Informasıyanı çap etmək

  3. İnformasiyanı uzaq məsafələrə ötürmək

  4. İnformasiyanı mühafızə etmək

  5. İnformasiyanı emal etmək


12.Aşağıda göstərilmiş monitorlardan hansı maye kristallarda (LCD) monitordur 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 4

 5. LCD-monitor yoxdur13.Aşağıda göstərilmiş qurğulardan hansı şırnaqlı printerdir?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 4

 5. hamısı

14.Hansı tətbiqi proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil?

  1. Photoshop

  2. Power Point

  3. Word

  4. Excel

  5. Access

15.Mətn redaktorları aşağıdakı hansı funksiyanı yerinə yetirmir?

  1. elektron təqdimatların hazırlanması

  2. mətnin fayla yazılması

  3. şəkillərin mətnə daxil edilməsi

  4. mətnlərin sürətli çap edilməsi

  5. orfoqrafiyanın yoxlanması

16.Hansı proqram MS Office paketinə daxil deyil:

 1. Paint

 2. Word

 3. Excel

 4. Access

 5. Power Point

17.Qrafiki redaktorlardan sayıla bilməz?

  1. PowerPoint

  2. Corel Draw

  3. Corel Photo-Paint

  4. Paint

  5. PhotoShop

18.Aşağıdakı fayl tiplərindən hansı şəkil qrafika sənədlərinə aiddir?

     1. .jpg

     2. .mp3

     3. .xls

     4. .pas

     5. .ppt

19.Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompyuterdə olur?

 1. Paint

 2. Photoshop

 3. İllustrator

 4. İmageReady

 5. Photo editor

20.Mətn redaktorunda istifadə olunan ən minimal obyekt:

     1. Simvol

     2. Piksel

     3. Abzas

     4. Söz

     5. Blok

21.Microsoft Word proqramında File menyusunda hansı əməliyyatları aparmaq olar?

        1. Yaddaşda saxlamaq

        2. Çapdan əvvəl baxış

        3. Simvol əlavə etmək

        4. Sənədi çap etmək

        5. Başqa adla yaddaşda saxlamaq

     1. 4, 2, 4, 5

     2. yalnız 3

     3. l, 4, 3

     4. 3, 4 "

     5. 4,2,3,4

22."Kəs, köçür, yapışdır, hamısını seç, tap, dəyişdir" əmrləri Microsoft Word proqramında hansı menyudadır?

     1. Edit

     2. File

     3. View

     4. Insert

     5. Table

23.Word sənədlərinin genişlənməsi nədir?

     1. .doc

     2. .xls

     3. .txt

     4. .rtf

     5. .bat

24.Microsoft Word proqramında simvol əlavə etmək üçün hansı menyudan istifadə edirlər?

     1. Insert

     2. View

     3. File

     4. Edit

     5. Format

25.Yazdan yazıya effekt vermək üçün hansı menyudan istifadə edirik?

     1. Format

     2. Insert

     3. Table

     4. Edit

     5. Table

26.Bəlli bir mətnin şrift ölçüsünü dəyişdirmək üçün aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?

     1. Format  Font

     2. )Tools Customize

     3. View  Document Map

     4. Edit  Replace

     5. View  Customize

27.Aşağıda göstətilən elementləri hansı ilə sənədə WordArt obyektini yerləşdirmək olar? 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 4

 5. 5

28.Microsoft Word proqramında bir paraqrafı nömrələmək əməliyyatı haradan yerinə yetirilir?

 1. Format  Bullets and Numbering

 2. Format  Paragraph

 3. Edit Paste Special

 4. İnsert  Symbol

 5. EditParagraph

29.Word proqramında aşağıdakı klaviatura əməliyyatlarından hansı səhv göstərilmişdir?

   1. CapsLock: Rəqəmlərlə işləməyi ləğv et

   2. Del: Sağdakı simvolu sil

   3. Page Up: Səhifə yuxarı

   4. Enter: Alt sətirə keç

   5. Backspace: Soldakı simvolu sil

30.Word sənədi üzərində söz axtarma əməliyyatı aşağıdakılardan hansı ilə həyata keçirilir?

 1. Ctrl + F

 2. Ctrl + S

 3. Alt + Ctrl + F

 4. Ctrl + B

 5. Alt + B

31.Microsoft Equation adlı düstur redaktorunu işə salmaq üçün istifadə olunur:

   1. Insert  Object

   2. Insert Field

   3. Insert  Bookmark

   4. Insert  Chart

   5. Insert  File

32.Windows əməliyyat sisteminə daxil olan mətnlə işləmək üçün proqramlar:

   1. WordPad, Notepad

   2. Publisher, WordPad

   3. WordPad, Microsoft Word

   4. Publisher, Notepad

   5. Notepad, Microsoft Word

33.Abzas hesab olunur:

    1. Təyin olunmuş şəkildə mətn fraqmentlərinin tərtibatı

    2. Sənəd mətnlərini nümunəvi elementi

    3. Sənədə təsir etməyən hissə

    4. Əsas mətndən sonra səhifənin aşağısında verilən izahat

    5. Ancaq rəqəm məlumatlarının bir sırada yerləşməsi

34.Hansı düymə kombinasiyası sənədi çap etməyin qısa yoludur?

A) Ctrl + P

B) Alt + D

C) Ctrl + N

D) Ctrl + O

E) Alt + K

35.Mövcud sənəd əsasında yeni sənəd yaratmaq üçün addımları düzgün qurun.


 1. Sənədin bütün məzmunu seçilir (ayrılır) (Edit - Select All)

 2. Məzmunun (mətnin) silinməsi (Delete)

 3. Yeni ad altında sənəd mühafızə edilir (File - Save As)

 4. hazır sənəd ekrana çıxarılır (File - Open)

 1. 4, 3, 4,2

 2. 2, 4, 3, 4

 3. 4, 3, 2,4

 4. 3, 4,2,4

 5. 4,2, 4, 3

36.Nə vaxt ki, Caps Lock indikatoru yanır:

A) Shift saxlaması vaxtı sətri hərflər daxil edilir

B) Xüsusi nişanlar daxil edilir

C) Sətri hərflər daxil edilir

D) Yalnız rus hərfləri daxil edilir

E) Yalnız ingilis hərfləri daxil edilir.37.Başlanğıc üçün yeni abzasın mətninin daxil etməsi vaxtı basırıq....

A) [Enter]

B) [Boşluq]

C) [Delete]

D) [ESC]

E) [HOME].38.Mətnin daxil edilməsi vaxtı kursor yeni sətirə keçir....

A) avtomatik

B) klaviş [Delete] basma üzrə (görə)

C) klaviş [Enter] basma üzrə (görə)

D) klaviş [Home] basma üzrə (görə)

E) istifadəçi tələbinə görə39.Yanlış yığılmış simvolların redaktəsi üçün .... klavişlərdən istifadə olunur:

A) Backspace, Delete

B) Home, End

C) Home, End, Insert

D) Shift, Enter

E) Bütün cavablar doğrudur (əsldir)40.Klaviaturanın köməyi ilə yığılmış mətnin yerdəyişməsi üçün hansı klavişlər tətbiq edilir…

A) İdarəedici düymələr

B) Hərf-rəqəmlər

C) Funksionallar

D) Rəqəmlilər

E) Shift, Tab, Alt41.Mətn fraqmentinin yerdəyişməsi üçün hansı komandanı yerinə yetirmək lazımdır:

A) Kəsmək, Yerləşdirmək

B) Kəsmək

C) Köçürmək, Yerləşdirmək

D) Saxlamaq, Yerləşdirmək

E) [Delete], Yerləşdirmək

42.Hansından istifadə etməklə sənədi yaddaşda saxlamaq olmaz.


    1. File  Page Setup əmrindən

    2. Klaviaturada Ctrl + S kombinasiyasından

    3. File  Save əmrindən

    4. Standart alətlər paneli üzərindəki Save düyməsindən

    5. File  Save As əmrindən

43. Microsoft Word-un mətn prosessorunda çəkilmiş bu təsvir hansı kompyuter qrafikasına aiddir?

    1. vektor

    2. fraktal

    3. rastr

    4. üçölçülü

    5. həndəsə

44. Microsoft Word proqramında şəkil daxil etmək üçün aşağıdakı komandaları seçmək lazımdır:

 1. İnsertPicture

 2. Edit Paste

 3. FormatFont

 4. İnsertObject

 5. İnserttable

45.Excel proqramı hansı məqsəd üçün istifadə olunur...

    1. Elektron cədvəllərin yaradılması üçün

    2. Mətn sənədlərinin yaradılması üçün;

    3. Qrafik təsvirlərin yaradılması üçün;

    4. Təsvirin montajı üçün;

    5. Nümayiş üçün slaydın yaradılması üçün.

46.MS Excel sənədləri necə adlanır?

 1. Kitablar

 2. Slayd

 3. Unitiled

 4. Sənəd

 5. Təqdimat

47.Excel proqramında hansı düstur düzgün yazılmayıb?

    1. = C4-/B8

    2. = 2 * 3

    3. = 3 + Q4

    4. = C4 /2

    5. = C8-C9/B2

48.Excel proqramında hansı işarənin yerinə yetirdiyi əməliyyat yanlışdır?

 1. (*) Qüvvətə yüksəltmə

 2. (/) Bölmə

 3. (-) Çıxma

 4. (+) Toplama

 5. (^) Qüvvətə yüksəltmə

49.Microsoft Excel proqramı daha çox hansı məqsədlə istifadə olunur?

   1. Hesablama əməliyyatlarının aparılmasını sadələşdirmək üçün

   2. Məktub yazmaq və göndərməkdə

   3. Şəkillər üzərində işləmək üçün

   4. Səhifə kənarlarınm formatlaşdırılmasını aparmaq üçün

   5. Yazılara effekt verilməsində

50.Microsoft Excel proqramında düsturu yazmağa başlarkən hansı işarədən istifadə olunur?

A) =


B) ( )

C) *


D) /

E) –


51.Microsoft Excel riyazi əməliyyatlarında hansı istifadə olunmaz?

 1. :

 2. +

 3. /

 4. *

 5. -

52.Microsoft Excel proqramında bölmə işarəsi hansıdır?

 1. /

 2. +

 3. %

 4. *

 5. :

53. İnformasiya təhlükəsizliyi nədir?

A) informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun müdafiəliliyi

B) informasiyanın məxfililiyinin təmini
C) informasiyanın başqa obyektlərə ötürülməsi
D) informasiyanın mübadilə buferinə ötürülməsi
E) informasiyanın toplanması, saxlanması və həlli

54. İnformatikanın əsas anlayışı nədir?

A) İnformasiya

B) Kompyuter

C) Alqoritm

D) Disket

E) Printer55. İnformasiya nədir?

A) məlumat, xəbər

B) anlayış

C) bildiriş

D) arayış

E) heç biri56. İnformasiyanın aktuallığı nədir?

A) İnformasiyanın cari vaxta uyğunluq dərəcəsidir

B) Informasiyanın dəqiqliyi və mürəkkəbliyidir

C) İnformasiyanın sürətli axtarışıdır

D) İnformasiyanın köhnəlməsi və yenilənməsidir

E) İnformasiyanın dolğunluğudur57. Informasiyanın ən kiçik vahidi hansıdır ?

A) bit


B) bayt

C) kilobayt

D) meqobayt

E) kilobit58. Fikirdən asılı olmayan informasiyanı adlandırırlar:

A) obyektiv 1. etibarlı

 2. aktual

 3. faydalı

 4. aydın

59. İnformasiyanı emal edən qurğu -…

A) prosessor

B)əməli yaddaş

C)klaviatura

D)monitor

E)maus


60. İnformasiyanın xassəsi deyil:

A) dövrülük 1. tamlıq

 2. aktuallıq

 3. dəqiqlik

 4. obyektivlik

61. İnformasiya daşıyıcısıdır:

A) qrup jurnalı

B) nagillər

C) printer

D) qələm

E) monitor62. Məlumatların, bilik və bacarıqların informasiya resurslarına çevrilməsi prosesi necə adlanır?

A) informasiya texnologiyaları

B) təhsil texnologiyaları

C) təlim texnologiyaları

D) kommunikasiya texnologiyaları

E) innovasiya texnologiyaları63. “Kompyuter” sözü ingilis dilindən tərcümədə hansı mənanı verir?

 1. Hesablayıcı

 2. Emal edən

 3. Yadda saxlayan

 4. Şəkil çəkən

 5. Mətn yazan

64. Aşağıda adları çəkilən qurğulardan hansılar informasiyanı xaricetmə qurğuları hesab olunur?

 1. printer, monitor

 2. klaviatura, siçan

 3. skaner, monitor

 4. system bloku, klaviatura

 5. skaner, system bloku

65. Hansı bənddə funksional düymələr səhv verilib?

A) F4, F8, F43

B) Fl, F3, F42

C) F3, F6, F8

D) Fl, F9, F44

E) F8, F9, FI066. Tətbiqi proqramlarda adətən kömək pəncərəsi hansı düymə ilə çağırılır?

A) F4


B) F2

C) F3


D) F4

E) F5


67. Mətn redaktorları aşağıdakı hansı funksiyanı yerinə yetirmir?

A) elektron təqdimatların hazırlanması

B) mətnin fayla yazılması

C) şəkillərin mətnə daxil edilməsi

D) mətnlərin sürətli çap edilməsi

E) orfoqrafiyanın yoxlanması68. Qrafiki redaktorlardan sayıla bilməz?

A) Excel


B) hotoShop

C) Corel Draw

D) Corel Photo-Paint

E) Paint69. Aşağıdakı fayl tiplərindən hansı şəkil qrafika sənədlərinə aiddir?

A) .jpg


B) .mp3

C) .xls


D) .pas

E) .ppt


70. Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompyuterdə olur?

A) Paint


B) Photoshop

C) İllustrator

D) İmageReady

E) Photo editor71.Aşağıdakı bəndlərdən hansında sıxışdırma proqram faylı tipi göstərilmişdir?

A) .arj, .rar

B) .zip, .xls

C) .rar, ppt

D) .zip, .pdf

E) .arj, .ppt72. Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramları tipinə aid deyil?

A) Statistiklər

B) Filtrlər

C) Həkimlər

D) Vaksinlər

E) Müfəttişlər73. Biri kompyuterin əsas qurğularından saya bilməz.

       1. Modem

       2. Siçan (Mouse)

       3. Klaviatura

       4. Sistem bloku

       5. Monitor

74. Hansının daxilində kompyuterin ən vacib komponentləri yerləşir?

A) Sistem bloku

B) RAM

C) ModemD) Monitor

E) Mikroprosessor75. Verilənlərin vizual təqdimatı üçün qurğudur:

A) Monitor

B) Web - camera

C) Printer

D) Scanner

E) Siçan (Mouse)76. Kağız üzərində olan mətn və şəkilli məlumatları kompyuterə daxil etmək üçün istifadə edilən qurğu necə adlanır?

 1. Skaner

 2. Printer

 3. Mouse

 4. Modem

 5. Monitor

77. Klaviaturadakı F4 düyməsi adətən nəyə xidmət edir?

       1. Məlumat - arayış sistemini ekrana çağırmaq üçün

       2. Axtarış pəncərəsini ekrana çagırmağa

       3. Bir qayda olaraq hər hansı bir rejimi ləğv etməyə

       4. Baş hərfləri yazmaq üçün

       5. Kursorun bir neçə mövqe yerini dəyişdirmək üçün

78. Kompyuterin əsas texniki təminatlarındandır:

A) Monitor

B) Əməliyyat sistemi

C) Kamera

D) Mikrofon

E) Modem


79. Kompyuterin işləməsi üçün hansı proqramın olması vacibdir?

A) ƏS


B) Ms. Word

C) Ms. PowerPoint

D) Paint

E) Tədbiqi proqram80. Kompyuterin resurslarını - mərkəzi prosessoru, yaddaşı, giriş-çıxış qurğularını idarə etmək üçündür

       1. sistem proqramları

       2. tətbiqi proqramlar

       3. proqramlaşdırma alətləri

       4. aparat təminatı

       5. utilitlər

81. Hansı daxiletmə qurğusu hesab edilə bilməz

  1. Printer

  2. Siçan (Mouse)

  3. Klaviatura

  4. Skaner

  5. Web – camera

82. Hansı tətbiqi proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil?

A) Photoshop

B) Power Point

C) Word


D) Excel

E) Outlook Express83. Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?

A) CorelDraw

B) Windows XP

C) MS DOS

D) UNİX

E) Windows9884. Hansı düymə klaviaturada funksional düymələr sırasına aiddir?

 1. F5

 2. Esc

 3. Enter

 4. Page Up

 5. Insert

85. Hansını skanerin funksiyası hesab etmək olar

A) Inlormasıyanın surətini kompyuterə daxil etmək

B) Informasiyanı çap etmək

C) İnformasiyanı uzaq məsafələrə ötürmək

D) İnformasiyanı mühafizə etmək

E) İnformasiyanı emal etmək86. Aşağıdakılardan hansı I nəsl EHM-lərin əsas elementidir?

A) Rele və elektron lampaları

B) Yarım keçiricilər və tranzistorlar

C) İnteqral sxemlər

D) Orta və böyük inteqral sxemlər

E) Super inteqral sxemlər.


87. Aşağıdakılardan hansı II nəsl EHM-lərin əsas elementidir?

A) Yarım keçiricilər və tranzistorlar

B) Rele və elektron lampaları

C) İnteqral sxemlər

D) Orta və böyük inteqral sxemlər

E) Super inteqral sxemlər.


88. Aşağıdakılardan hansı III nəsl EHM-lərin əsas elementidir?

A) İnteqral sxemlər

B) Rele və elektron lampaları

C) Yarım keçiricilər və tranzistorlar

D) Orta və böyük inteqral sxemlər

E) Super inteqral sxemlər.89. Aşağıdakılardan hansı IV nəsl EHM-lərin əsas elementidir?

A) Orta və böyük inteqral sxemlər

B) Rele və elektron lampaları

C) Yarım keçiricilər və tranzistorlar

D) Optoelektron və neyron sistemləri

E) Super inteqral sxemlər.90. Aşağıdakı qurğulardan xarici ğurğu hansıdır:

A) printer

B) əməli yaddaş

C) prosessor

D) daimi yaddaş

E) hesab-məntiq qurğusu


91. Bit nədir.

A) informasiyanın minimal vahididir.

B) məmtiqi elementdir.

C) proqramlaşdırma dilinin sabitidir(konstantıdır).

D) alqoritm elementidir.

E) proqramlaşdırma dilinində dəyişəndir.: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə