İllİk hesabat annual RepoRtYüklə 1,1 Mb.

səhifə1/38
tarix16.08.2018
ölçüsü1,1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


İllİk  hesabat 

annual RepoRt

2008Mündərİcat

Müşahİdə şuRası sədRİnİn MüRacİətİ 

2

İdaRə heyətİ sədRİnİn MüRacİətİ 4

azəRbaycan İqtİsadİyyatı 2008-cİ İldə 

6

2008-ci ildə ölkə üzrə əsas makroiqtisadi göstəricilər bank sektoru 2008-ci ildə

aMRahbank haqqında üMuMİ MəluMat  

14

aMRahbank 2008-cİ İldə 22

əsas maliyyə göstəriciləri 

aktivlər və öhdəliklər 

Mənfəət 


kapital

MəhsullaR və xİdMətləR 

28

depozitlər kreditlər 

plastik kartlar 

İnformasiya texnologiyaları 

İnsan qaynaqları 

əhatə dairəsi

əsas stRatejİ planlaR 

28

Müstəqİl audİtoR Rəyİ 40


Table of ConTenTs 

Statement by the Chairman of the SuperviSory board 

Statement by the Chairman of the board of direCtorS azerbaijani eConomy in 2008 

Key macroeconomic indicators for 2008 banking sector in 2008 

General information about amrahbanK  

14

our banK in 2008 22

Key financial indicators 

Assets and liabilities 

Profit 


equity

produCtS and ServiCeS 

28

deposits Credits 

Plastic cards 

Information technologies 

human resources 

Coverage

main StrateGiC planS 

38 

independent auditor’S report 40

İllİK  hesAbAt 

annual report

2008İllik hesabat 2008

2

amrahbank

B

öyük məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, Amrahbank fəaliyyətinin 15 illiyinin tamam olduğu 2008-ci ildə bir çox uğurlara imza ataraq ölkənin bank sektorunda öz layiqli yerini daha da möhkəmləndirib. bank arxada qoyduğu 15 il ərzində 

böyük inkişaf yolu keçib, tarixin sınağından etibarlı və nüfuzlu bir bank kimi çıxıb. hesabat ili ərzində bankın aktivləri 25,5 %, 

ümumi kapitalı 92,7 %, xalis mənfəəti isə 2 dəfədən çox artıb ki, bu da ölkənin bank sektorunda əldə olunan ən yaxşı göstəricilər 

sırasındadır. 

2008-ci ilin ən əlamətdar hadisələrindən biri bankın səhmlərinin 49 %-nin bəhreyn Krallığının beynəlxalq İnvestisiya bankına 

satılması  oldu.  Yeni  yaradılan  strateji  əməkdaşlıq  korporativ  idarəetmə,  beynəlxalq  əlaqələr,  məhsul  və  xidmətlərin  çeşid  və 

keyfiyyəti və digər sahələrin inkişafında müsbət rol oynadı. 

Ötən il əldə etdiyimiz nailiyyətlər ölkədə aparılan uğurlu daxili və xarici siyasət, həmçinin iqtisadiyyatın inkişafı olmadan qazanıla 

bilməzdi. Ölkədə mövcud olan ictimai-siyasi sabitlik, həyata keçirilən islahatlar Azərbaycanı bölgənin liderinə çevirib, iqtisadiy-

yatda yaşanan davamlı iqtisadi artım son illər Azərbaycanı dinamik inkişaf mərhələsinə çıxarıb. bütün bunlar uzun illər ərzində 

Azərbaycanın bank sektorunda sabit olaraq keyfiyyət dəyişiklikləri baş verməsinə səbəb olub. Ölkənin bank sektoru 2008-ci ilin 

ikinci yarısından özünü daha qabarıq büruzə verən dünya maliyyə böhranına baxmayaraq dayanıqlıq nümayiş etdirir. 

Azərbaycan Respublikasının sürətli inkişaf yolunda olduğunu, dövlətçiliyimizin günü-gündən güclənməsini, iqtisadi inkişafı 

sübut edən göstəricilərin siyahısını daha da genişləndirmək olar. Amrahbank gələcəyə çox nikbin baxır. Məhz buna görə 

əvvəlki  illərdə  yaşanan  müsbət  inkişaf  tendensiyalarının  gələcəkdə  də  davamlı  olacağına  və  bankımızı  daha  da  inkişaf 

etdirəcəyimizə əminik. İnkişafının 15 ilini arxada qoyan Amrahbank əməkdaşlarına uzun və şərəfli inkişaf yolunda bizimlə 

birgə  çalışdıqlarına  görə  təşəkkürümüzü  bildirir,  tərəfdaşlarımız,  müştərilərimiz  və  səhmdarlarımıza  işlərində  yeni-yeni 

nailiyyətlər arzu edirik.

Dərin hörmət və ehtiramla,

Müşahidə Şurasının sədri

Yunis İldırımzadə

Hörmətli xanımlar və  cənablar!3

Annual Report 2008    

I

  am pleased to inform you that 2008, the year of our 15th Anniversary, has been one of the most successful and important years of Amrahbank. We further strengthened our positions in the banking sector. The bank’s assets have increased by 25.5%, 

total equity up by 92.7%, and net profit more than doubled, which indicates one of the best performances of the banking sector of 

Azerbaijan.

I am delighted to inform you that the year of 2008 can also be regarded as a new phase of Amrahbank’s development which 

incorporates its new growth and positioning strategies. The new strategy was commenced by a landmark event – i.e. The sale of 

49% shareholding of Amrahbank  to the bahrain based International Investment bank (‘IIb’). The newly-established strategic 

cooperation with IIb will contribute towards realisation of the set goals such as advancing corporate governance, international 

relations, variety and quality of products and services, and  operational excellence, with an end objective of turning the bank into 

modern, transparent and financially robust institution.

The achievements made would not have been possible without the country’s successful domestic and foreign policies, as well as 

its economic development. The public and political stability and the reforms have turned Azerbaijan into a regional leader, while 

the sustainable economic growth have put the country onto the path of dynamic development. All this has facilitated qualitative 

changes in the country’s banking sector for many years. Despite the global financial recession, which became particularly tangible 

in the second half of 2008, Azerbaijan’s banking sector has displayed a good level of sustainability.

Amrahbank is very optimistic of the future. I am therefore confident that the bank’s development trend started in previous years 

will be continued in the future, making our bank even stronger. I would like to extend my appreciation to the Amrahbank team 

for being with us over the long and honourable 15 years and wish our partners, customers and shareholders further achievements 

in their activities.

Kind regards,

Yunis Ildirimzade

Chairman of the Supervisor board

Ladies and Gentlmen!

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə