IndholdsfortegnelseYüklə 173,32 Kb.
səhifə4/8
tarix20.09.2017
ölçüsü173,32 Kb.
#944
1   2   3   4   5   6   7   8

Procedure ved sygdomEksaminators sygdom:

Hvis eksaminator er syg på eksamensdagen, skal dette straks meddeles til den eksamensansvarlige/eksamensadministrationen, der giver censor og eksaminander besked på, at eksamen aflyses den pågældende dag. Ny dato aftales hurtigst muligt.Censors sygdom:

Hvis censor er syg på eksamensdagen, skal censor tidligst muligt henvende sig til sin egen skoles eksamensansvarlige/eksamensadministration, der omgående forsøger at fremskaffe en ny censor.


Censorskolen giver straks herefter eksamensskolen besked.
Kan dette ikke lade sig gøre, og kan eksamensskolen ikke finde censor fra anden skole, aflyses eksaminationen og en ny dato fastlægges.

Sygeeksamen / reeksamination

Sygeeksamen:

Bliver en eksaminand syg eller på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, der indgår i eksamen, tilrettelægger skolen, såfremt eksaminanden ønsker det, en sygeeksamen, der gennemføres snarest muligt efter den ordinære eksamen.
Omfatter sygeeksamen prøver med opgaver, der stilles af Undervisningsministeriet (eller en anden myndighed) bestiller skolen straks nye eksamensopgaver.
Skolen kan fastsætte, at sygeeksamen gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projekter.
Sygdom skal være dokumenteret med erklæring fra læge. Andre særlige omstændigheder, hvorved eksaminanden praktisk forhindres i at møde til eksamen og særlige omstændigheder, der gør, at eksaminanden ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom.
Vigtigt – sygeeksamen ved caseeksamen – husk at læse vejledningen til caseeksamen – bilag 1.
Skolen kan tillade eksaminander at deltage i sygeeksamen i stedet for ordinære prøver, når hensyn til vigtige konkurrencer mv. for eliteidrætsudøvere eller tilsvarende forhold taler herfor.
Udebliver eksaminanden fra eksamen uden gyldig grund, vil det få konsekvenser for det videre uddannelsesforløb.
Elever fra MKT 1 skal i god tid inden skoleårets afslutning helhedsvurderes. Eleverne vil typisk få følgende muligheder:


 1. Gå MKT 1 om

 2. Begynde på MKT 2 – med en forlængelse af uddannelsen.

 3. Begynde på MKT 2 – og få supplerende undervisning i det fag eleven ikke er gået til eksamen i, og derefter indstille sig til eksamen igen.

 4. Hvis eleven gentager udeblivelse fra eksamen uden grund, kan eleven ikke fortsætte sin uddannelse på skolen. En 3. prøve kan ikke komme på tale.

Elever fra MKT 2, MKT V og MKT S skal i god tid inden skoleårets afslutning helhedsvurderes. Eleverne vil typisk få følgende muligheder:

 1. Gå MKT 2. MKT V eller MKT S om

 2. Fortsætte på MKT 2, MKT V eller MKT S – med en forlængelse af uddannelsen.

 3. Få supplerende undervisning i det fag eleven ikke er gået til eksamen i, og derefter indstille sig til eksamen igen.

 4. Hvis eleven gentager udeblivelse fra eksamen uden grund, kan eleven ikke fortsætte sin uddannelse på skolen. En 3. prøve kan ikke komme på tale.

Reeksamination:

Hvis en prøve ikke er bestået, kan eksaminanden deltage på ny i prøven. Medmindre andet følger af reglerne om det pågældende fag, kan en elev deltage indtil 2 gange i samme prøve. I helt specielle tilfælde kan skolen dog tillade en 3. prøve.

Tjekliste til læreren ved eksamensafholdelseBeviser efter endt skoleophold / uddannelse

I forbindelse med et uddannelsesforløb skal der som hovedregel udleveres følgende beviser til eksaminanderne:
 • Grundforløbsbevis – efter endt MKT 1 / MKT 2

 • Skolevejledning – når grundforløbsbevis ikke kan udstedes, f.eks. når eleven ikke har de nødvendige niveauer til den valgte uddannelse

 • Skolebevis – når al skoleundervisning er afsluttet – også skoleundervisning på hovedforløb

 • Uddannelsesbevis (udsendes oftest via de faglige udvalg) – når både praktik og undervisning er afsluttet

Afsluttes uddannelsen med eksamensfag inden for valgfag, områdefag eller specialefag skal der også udstedes beviser herfor:
 • Beviser udstedes af skolen, med mindre andet er nævnt i uddannelsesbekendtgørelsen.
 • Der må kun udstedes 1 originalbevis for en eksamen.
 • Eventuelle udleverede kopier eller oversættelser skal være påtegnet "Kopi".
 • Beviserne skal være udformet, så de er vanskelige at forfalske.
 • Generelle oplysninger om uddannelsen skal være oplyst på et/flere fremmedsprog.
 • Kopi af de udleverede beviser skal opbevares på betryggende vis i 30 år - enten som papirkopi eller vha. elektronisk medie.Køge den 12. maj 2015Køge HandelsskoleBilag 1 – Vejledning til caseeksamen

Information om året casevirksomhed:

http://www.emu.dk/soegning?f%5B0%5D=field_omraade%3A5463&f%5B1%5D=field_fag1%3A13768&f%5B2%5D=field_tags%3A37617

Vejledning til årets casevirksomhed:http://www.emu.dk/modul/vejledninger-og-gode-r%C3%A5d-merkantil-caseeksamen-2015-16Bilag 2 – Eksamensreglement – Køge HandelsskoleEKSAMENSREGLER VEDRØRENDE MUNDTLIG EKSAMEN
En mundtlig prøve gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator (elevens lærer) og kan omfatte selvstændig fremlæggelse og besvarelse af spørgsmål. Prøven tager udgangspunkt i spørgsmål udvalgt ved lodtrækning eller i en projektrapport eller lignende.
En mundtlig prøve er begyndt, når eleven har trukket eksamensspørgsmålet. Ved eksamensformer, hvor der ikke eksamineres på grundlag af et eksamensspørgsmål, er eksamen begyndt, når eleven er kommet ind i eksamenslokalet.


 1. Mundtlige prøver er offentligt tilgængelige. Adgangen kan dog begrænses af skolen.
 1. Der må ikke foretages lyd- og/eller billedoptagelse under eksamen.
 1. Elevens lærer er eksaminator. Ved særlige omstændigheder, f.eks. sygdom, afgør skolen, hvem der fungerer som eksaminator i lærerens sted.
 1. Det er eksaminator der udarbejder eksamensspørgsmålene, medmindre andet er bestemt i reglerne om uddannelserne. Eksamensspørgsmål skal omfatte faget som helhed uanset antallet af eksaminander. Hvert eksamensspørgsmål skal omfatte et eller flere væsentlige emner inden for faget. Eksaminator sender 1 uge før en eksamen afholdes eksamensspørgsmålene til censor.
 1. Eleven må ikke kende eksamensspørgsmålenes antal, ordlyd eller antallet af eksamensspørgsmål i de enkelte dele af fagets område.
 1. Forberedelsestid og tilladte hjælpemidler inden for de enkelte fag fremgår af eksamensplanen.
 1. Eleven har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler, f.eks. ordbøger, med mindre andet fremgår af reglerne for de enkelte prøver eller fastsat anderledes af skolen.
 1. Eleven skal kunne vælge imellem mindst 4 sedler med eksamensspørgsmål. Både censor og eksaminator skal være til stede, når eleven trækker eksamensspørgsmålet.
 1. Eksaminator skal sikre sig, at eleven har forstået eksamensspørgsmålet.
 1. Elevens præstation vurderes individuelt.
 1. Hvis eleven kommer for sent til den mundtlige prøve, har vedkommende ikke krav på at deltage i eksamen.
 1. I tilfælde af sygdom må lægeattest omgående sendes til skolen. Hvis eleven udebliver fra eksamen uden lægeattest, kan eleven ikke indstilles til sygeeksamen. Skolen skal underrettes telefonisk inden prøvens begyndelse. Underretning skal ske til skolens kontor på telefon 56 67 04 62.

CASEEKSAMEN
Eksamensregler for mundtlig eksamen gælder også caseeksamen, med mindre andet fremgår af vejledning til caseeksamen i de merkantile uddannelser – bilag 1.

SYGEEKSAMEN:

Hvis eleven bliver syg eller på anden måde uden skyld er forhindret i at gennemføre en prøve, der er en del af eksamen, skal eleven øjeblikkelig underrette skolens kontor på telefon 56 67 04 62 og fremsende en lægeattest. Herefter tilrettelægger skolen en sygeeksamen.


Sygeeksamen afvikles som regel i september/oktober eller i marts.
Yüklə 173,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə