İnfeksiya


) Ağciyərləri nə zədələmir?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə10/15
tarix17.09.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#218
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

604) Ağciyərləri nə zədələmir?

A) Toksokaroz

B) Askaridoz

C) Enterobioz

D) Exinokokkoz

E) Paraqonimoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
605) Qara ciyəri hansı infeksiya zədəliyir?

A) Opistorxoz

B) Exinokokkoz

C) Fassilolyoz

D) Himenolepidoz

E) Amöbiaz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
606) Moskva sakini açıq su hövzəsində çimdikdən sonra dərisində bir neçə gün ərzində saxlanılan qaşınan papulyoz və urtikar səpgi əmələ gəlmişdir. Bunun səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?

A) Quşların şistosserkariləri

B) Stronqiloidoz

C) Neqlerioz

D) Ankilostomidoz

E) Akantamebioz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
607) Hansı müalicənin aparılmasından qabaq, xəstə stronqiloidoza görə müayinə olunmamalıdır?

A) steroidlərlə müalicə

B) Şüa müalicəsi

C) Sitostatiklərlə müalicə

D) Antibiotiklərlə müalicə

E) Orqan və toxumaların köçürülməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
608) AİDS-lə infeksiyalaşmış xəstələrdə hansı parazitar xəstəliyin tez-tez rast gəlməsi səciyyəvi deyil?

A) Pnevmosistoz

B) İzosporoz

C) Kriptosporidioz

D) Toksoplazmoz

E) Gimenlipinoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
609) Aşağıda göstərilən preparatlardan hansının tətbiqi amöbiazın müalicəsində əsil inqilab oldu?

A) trixopol

B) penisillin

C) levomisetin

D) duz turşulu ementin

E) tetrasiklin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
610) Yüksək virulentliyə malik amöb ştamları amöbiazın hansı formasında aşkar edilir?

A) amöb dizenteriyası

B) dəri amöbiazı

C) Bağırsaqdankənar forması

D) beynin amöbiazı

E) Bağırsaq forması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
611) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı amöb xorası üçün səciyyəvidir?

A) xoranın kənarı girintili-çıxıntılı, dərin mənfizində irin

B) xoranın səthi, kənarının şişkin olması

C) dərin, kənarının hamar olması

D) bir neçə kiçik xoranın birləşməsi

E) xoranın səthi və hamar olması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


612) «Zəngli saat» simptomu hansı xəstəlikdə patoqnomonik əlamətidir?

A) salmonelyoz

B) dizenteriya

C) leyşmanioz

D) lyamblioz

E) amöbiaz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
613) Aşağıdakı temperatur tiplərindən hansı xronik qaraciyər absesi üçün səciyyəvidir?

A) febris continua

B) febris intermittens

C) febris recurrens

D) febris hectica

E) febris irregularis


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
614) Qaraciyər amöb absesində aşağıdakı preparatlardan hansı tətbiq edilir?

A) trixopol

B) Xinqamin

C) penicillin

D) yatren

E) diyodoxin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
615) Bağırsaq amöbiazında proses bağırsağın hansı şöbəsində gedir?

A) yoğun bağırsağın kor və qalxan çənbər bağırsaq hissəsində

B) 12 barmaq bağırsaqda

C) düz bağırsaqda

D) enən çənbər bağırsaqda

E) nazik bağırsaqda


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
616) Bağırsaq amöbiaz zamanı eroziyaların xarakteri necə olur?

A) böyük, kənarları qanayan

B) dərin, kənarları qanayan

C) düyüncüklü, mərkəzində qalınlaşmış sarı nöqtə

D) kiçik, kənarı qalınlaşmış

E) kiçik, səthi hamar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.

Hemorragik qızdırmalar

617) Ku-qızdırmasının retrospektiv diaqnostikası üçün hansı müayinə üsulu daha əlverişlidir?

A) immunferment analiz üsulu

B) mikroaqlutinasiya reaksiyası

C) bioloji sınaq

D) C burnetii allergeni ilə dəri daxili allergik sınaq

E) komplementin birləşmə reaksiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
618) Ku-qıdırması üçün daha çox nə səciyyəvidir?

A) mədə-bağırsaq traktının zədələnməsi

B) atipik pnevmoniya

C) tromboflebit

D) oynaqların zədələnməsi

E) limfanopatiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
619) Təbii və ya antropyrgik ocaqlarda heyvanların zədələnmə dərəcəsini qiymətləndirmək üçün hansı müayinə üsulu daha informativdir?

A) immunflüoressensiya üsulu

B) komplementin birləşmə reaksiyası

C) mikroaqlütinasiya üsulu

D) immunferment analiz üsulu

E) bioloji sınaq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
620) «Pik simptomu» hansı infeksiya zamanı rast gəlir?

A) Sarı qızdırma

B) Ku-qızdırması

C) Laym borreliozu

D) Denge qızdırması

E) Flebotom qızdırması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
621) Əl barmaqları və dabanlarda iri lövhəli qabıqlanması aşağıdakı hansı infeksiya üçün səciyyəvidir?

A) qızılca

B) su çiçəyi

C) difteriya

D) məxmərək

E) skarlatina


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
622) Medikamentoz enantema zamanı səpginin xarakteri necə olur?

A) hiperemiyalaşmış dəri fonunda iri ləkəli elementlər

B) ekzantema

C) rozelyoz

D) makulo-papulyoz

E) eritematoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
623) Medikamentoz enantema zamanı səpgi elementləri necə yerləşir?

A) yuxarı ətraflarda

B) aşağı ətraflarda

C) asimmetrik yerləşir

D) üzdə

E) çox vaxt simmetrik yerləşir


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
624) Flebotom qızdırması zamanı Taussiq simptomu nədir?

A) göz almalarına təzyiq etdikdə və ya göz qapağını qaldırdıqda ağrı

B) ptoz

C) göz almalarını sağa və sola hərəkət etdirdikdə ağrıD) midriaz

E) dirlopiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
625) «Modabaz», «zürafə» yerişi hansı qızdırma üçün səciyyəvidir?

A) Denge qızdırması

B) səpgili yatalaq

C) hemorragik qızdırma

D) Laym borreliozu

E) Ku-qızdırması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
626) Yayılmış nekroz şəklində «Kaunsilmen cismçikləri» sarı qıdırma zamanı hansı orqanda qeydə alınır?

A) ağciyər

B) böyrəklərdə

C) mədənin divarında

D) dalaq

E) qaraciyərdə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
627) Aşağıdakı hansı əlamət böyrək sindromu ilə keçən hemorragik qızdırmanın patoqnomonik əlamətidir?

A) oliquriya

B) silindruriya

C) albuminuriya

D) hematuriya

E) diurezin kəskin azalması fonunda massiv proteinuriya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
628) Krım hemorragik qızdırması zamanı aşağıdakı hansı fermentin aktivliyi artır?

A) kreatinfosfokinaza

B) Aspartataminotransferaza

C) suksinat-dehidrogenaza

D) Alaninaminotransferaza

E) amilaza


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
629) Krım hemorragik qızdırması zamanı qanda olan hansı dəyişiklik proqnozun pis olmasının sübutudur?

A) qalıq azot göstəricilərinin artması

B) fermentlərin aktivliyinin artması

C) trombositopeniya və hematokritin yüksək göstəricisi

D) hematuriya

E) metabolik asidoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
630) Krım hemorragik qızdırma zamanı hemorragik sindrom bədənin hansı hissələrində lokalizə olunur?

A) qarın nahiyəsində

B) bədənin yan sahələri, iri büküşlərdə

C) yuxarı ətraflarda

D) üzdə və boyunda

E) aşağı ətraflarda


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
631) Böyrək sindromu ilə keçən hemorragik qızdırma zamanı sidikdə zülalın miqdarı nə qədər olur?

A) 27-53 q/l

B) 30-65 q/l

C) 33-85 q/l

D) 32-75 q/l

E) 30-55 q/l


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
632) Aşağıdakı hansı əlamət böyrək sindromu ilə keçən hemorragik qızdırma və botulizmdə eynidir?

A) diplopiya

B) akkomodasiyanın pozulması

C) gözün qabağında «tor» gəlməsi, əşyaları dumanlı görmə

D) göz qapaqlarında ağrı

E) retroorbital ağrılar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
633) Hemorragik qızdırmalar hansı xəstəliklərə aiddir?

A) Arbovirus infeksiyalarına

B) antroponoz infeksiyalara

C) bağırsaq infeksiyalarına

D) zoonoz infeksiyalara

E) sapronoz infeksiyalara


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
634) Aşağıdakılardan hansı hemorragik qızdırmalara aiddir?

A) sarı qızdırma

B) leptospiroz

C) kriptosporidaz

D) manqo

E) malyariya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
635) Hemorragik qızdırmalar hansı yollarla yoluxur?

A) transmissiv

B) təmas-məişət

C) hava-damcı

D) transmissiv və təmas yolu ilə

E) alimentar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
636) Hemorragik qızdırmaları hansı mikroorqanizmlər törədir?

A) parazitlər

B) patogen göbələklər

C) prionlar

D) bakteriyalar

E) viruslar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
637) Hemorragik qızdırmaların keçiriciləri hansıdır?

A) maskitlər

B) gəmiricilər

C) gənələr və birələr

D) gənələr və ağcaqanadlar

E) gənələr və bitlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
638) Aşağdaki sadalanan ensefalitlərdən hansı hemorragik qızdırmalara aiddir?

A) meninqoensefaliti

B) gənə ensefaliti

C) ekonomo ensefaliti

D) atların ensefaliti

E) ağcaqanad ensefaliti


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
639) Hemorragik qızdırmaların əsas əlamətləri hansılardır?

A) qızdırma, səpgi, qusma, ishal

B) hemorragik səpgi və abort

C) hemorragik səpgi və sarılıq

D) hemorragik səpgi və qanaxma

E) hemorragik səpgi və bağırsaq pozğunluğu


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
640) Hemorragik qızdırmaların törədicisi hansı virus ailəsinə aiddir?

A) ortomiksviruslar

B) arboviruslar

C) paramiksviruslar

D) enteroviruslar

E) herpesviruslar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
641) Gənə ensefalitinin mövsümu hansı aylara təsadüf edir?

A) qış ayları

B) yaz-yay ayları

C) xarakterik deyil

D) bütün il ərzində

E) yay-payız ayları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
642) Böyrək sindromlu hemorragik qızdırmanın qorxulu ağırlaşması hansıdır?

A) hipertonik kris

B) qlomerulonefrit

C) böyrək kapsulunun cırılması

D) nefroz

E) böyrəyin eklampsiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
643) Hemorragik qızdırmaların əsas sindromları hansılardır?

A) hepatolienal

B) intoksikasiya və hemorragik

C) urogenital

D) intoksikasiya və meningeal

E) meningeal


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
644) Marburq və Ebol qızdırmalarının oxşar əlaməti hansıdır?

A) yüksək ölüm faizi

B) sürətlə yayılması

C) uşaqların daha çox xəstələnməsi

D) ürək-damar çatışmazlığı olması

E) böyrək çatışmazlığının inkişaf etməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
645) Böyrək sindromu ilə keçən hemorragik qızdırmanı hansı xəstəliklərdən fərqləndirmək lazımdır?

A) listerioz

B) qlomerulonefrit

C) tulyaremiya

D) virus hepatitləri

E) leptospiroz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
646) Hemorragik qızdırmaların müalicəsi necə aparılan?

A) etiotrop

B) vaksinoterapiya

C) hormonoterapiya

D) patogenetik və simptomatik

E) desensibilizasiyaeldici terapiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
647) Respublikamızda hemorragik qızdırmalardan hansı qeydə alınır?

A) Pappataçı qızdırması

B) Marğurq qızdırması

C) Ebol qızdırması

D) Qərbi Nil qızdırması

E) Ku-qızdırması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
648) Böyrək sindromlu hemorragik qızdırmanın hansı dövrləri var?

A) intoksikasiya və meningizm

B) intoksikasiya və dispepsiya

C) intoksikasiya və hərəki pozğunluqlar

D) oliquriya, poliuriya

E) intoksikasiya və sarılıq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
649) Hemorragik qızdırmaların profilaktikasının əsas tədbiri hansıdır?

A) ümumi profilaktika

B) deratizasiya

C) insektisidlərin istifadəsi

D) ağcaqanadlar və gənələrlə mübaridə

E) əhalinin immunizasiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
650) Böyrək sindromlu hemorragik qızdırmadan sonra izohipostenuroye olurmu?

A) olmur


B) çox az olur

C) olur


D) xarakterik deyil

E) nadir hallarda olur


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
651) Böyrək sindromlu hemorragik qızdırmadan sonra nikturiya olurmu?

A) xarakterik deyil

B) olmur

C) olur


D) nadir hallarda olur

E) az hallarda olur


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
652) Denge qızdırmasının adı nəyə görə müəyyən edilmişdir?

A) xəstənin nitqinə görə

B) yataqda xəstənin vəziyyətinə görə

C) xəstənin yerişinə görə

D) törədicinin adına görə

E) törədicini təcrid edən alimin adına görə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
653) Ebol qızdırmasının adı nəyə əsasən müəyyən edilmişdir?

A) törədicinin tapıldığı şəhərin adı ilə

B) törədicini təcrid edən alimin adı ilə

C) dağın adı ilə

D) törədicinin daxil olduğu qrupun adı ilə

E) çayın adı ilə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
654) Hemorragik qızdırmaların diaqnozu necə təsdiq olunur?

A) elektron mikroskopiya ilə

B) seroloji reaksiyalarla

C) bioloji sınaqla

D) polimeraza zəncirvarıreaksiya ilə

E) immunoloji testlərlə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
655) Qərbi Nil hemorragik qızdırması nə ilə fərqlənir?

A) mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi ilə

B) qaraciyər və dalağın böyüməsi ilə

C) böyrəklərin zədələnməsi ilə

D) limfa vəzilərinin böyüməsi ilə

E) ağciyərlərin zədələnməsi ilə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
656) Marburq hemorragik qızdırmasının əsas əlamətləri hansıdır?

A) hemorragiya və meningizm

B) qusma və ishal

C) hemorragiya və sarılıq

D) sarılıq, qarında ağrı

E) dəri səpgisi və qanaxma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
657) Konqo-Krım-Xəzər hemorragik qızdırmasının əsas əlaməti hansıdır?

A) baş ağrısı, qusma

B) hemorragiya

C) qızdırma, dəridə səpgi

D) qarında ağrı, dizuriya

E) qızdırma, qusma, ishal


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
658) Konqo-Krım-Xəzər hemorragik qızdırmasının müalicəsi aparılır?

A) desensibilizasiyaedici terapiya ilə

B) hormonoterapiya ilə

C) vaksinoterapiya ilə

D) antibiotikoterapiya ilə

E) seroterapiya ilə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
659) Hemorragik qızdırmalı xəstələrdə virus haradan tapılır?

A) bağırsaq möhtəviyyatından

B) sidikdən

C) qandan

D) bioptatdan

E) onurgabeyni mayesindən


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
660) Okelto xəstəliyinin əsas əlamətləri hansıdır?

A) atralgiya, artrit

B) mialgiya, miozit

C) ostalgiya, ostit

D) kardalgiya, kardit

E) nevralgiya, nevrit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
661) Sarı qızdırmanın başlanğıc əlamətləri hansıdır?

A) qarında güclü ağrı, ishal

B) hərarət, səpgilər, ishal

C) hərarət, sarılıq

D) yüksək qızdırma, oyanıqlıq

E) sarılıq, qanaxmalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
662) Sarı qızdırmanın qızğın dövrünün əlamətləri hansıdır?

A) qızdırma, qusma, ishal

B) hemorragiyalar, ishal, sarılıq

C) sarılıq, qanaxmalar, taxikardiya

D) qızdırma, titrətmə, üşütmə

E) qızdırma, səpgi, sarılıq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
663) Omsk hemorragik qızdırmasından residiv olurmu?

A) nadir hallarda olur

B) tez-tez olur

C) residiv olur

D) residiv olmur

E) xarakterik deyil


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
664) Marburq xəstəliyi hansı hemorragik qızdırmaya oxşayır?

A) Maçupo qızdırması

B) Sarı qızdırma

C) Okelto xəstəliyi

D) Ebol qızdırması

E) Ku-qızdırması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
665) Lassa qızdırmasının əsas əlamətləri hansıdır?

A) qızdırma, səpgi, meningizm

B) qızdırma, qusma, sarılıq

C) limfadenopatiya, hemorragiyalar

D) sarılıq, qanaxmalar

E) Enterokolitik əlamətlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
666) Gənə ensefalitinə hansı ölkədə çox rast gəlir?

A) Hindistanda

B) Almaniyada

C) İndoneziyada

D) Amerika Birləşmiş Ştatlarında

E) Rusiyada


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
667) Ağcaqanad ensefaliti hansı ölkədə daha geniş yayılmışdır?

A) Yaponiyada

B) Fransada

C) Braziliyada

D) İtaliyada

E) Finlandiyada


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
668) Papataçı qızdırması törədicilərinin mənbəyi hansıdır?

A) Phlebotomus papatacci milçəyi

B) quşlar

C) xəstə insanlar

D) gəmiricilər

E) iribuynuzlu heyvanlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
669) Papataçı qızdırmasının klinikasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) qəflətən başlayır, temperatur 39-40°C olur

B) əvvəlcə taxikardiya, sonra bradikardiya olur

C) splenomeqaliya

D) Pik simptomu olur

E) baldır, bud, bel əzələləri ağrılı olur


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
670) Papataçi qızdırmasının inkubasiya dövrü nə qədərdir?

A) 1-3 gün

B) 1 ay

C) 3-9 günD) 3 ay

E) 10-20 gün


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
671) Papataçi qızdırmasının müalicəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

A) ağrıkəsicilər

B) antidepressantlar

C) ürək-damar preparatları

D) ciddi yataq rejimi, çoxlu maye

E) spesifik antibiotikoterapiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə