İnfeksiya


) Romanovski üsulu ilə boyandıqda malyariya parazitinin nüvəsi necə boyanır?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə13/15
tarix17.09.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#218
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

825) Romanovski üsulu ilə boyandıqda malyariya parazitinin nüvəsi necə boyanır?

A) göy


B) tünd qırmızı

C) bənövşəyi

D) çəhrayı

E) mavi
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


826) Malyariya xəstəliyinin törədicisi aşağıdakı hansı qrupa daxildir?

A) ibtidailər

B) viruslar

C) bakteriyalar

D) göbələklər

E) rikketsiyalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
827) P.vivax-la yoluxmuş eritrositlərin daxilindəki azmorfil dənəciklər necə adlanır?

A) şuffner dənəvərliyi

B) Babeş-Neqri cismcikləri

C) Leyms dənəvərliyi

D) Maurer ləkələri

E) Siman dənəvərliyi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
828) P.malaria ilə yoluxmuş eritrositlərin daxilində əmələ gələn dənəvərlik necə adlanır?

A) Babeş-Negri cismcikləri

B) Şuffner dənəvərliyi

C) Siman dənəvərliyi

D) Mauer ləkələri

E) Leyms dənəvərliyi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
829) P.faciparum ilə yoluxmuş eritrositlərin daxilində əmələ gələn dənəvərlik necə adlanır?

A) Leyms dənəvərliyi

B) Mauer ləkələri

C) Siman dənəvərliyi

D) Şuffner dənəvərliyi

E) Deyn cismcikləri


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
830) P.ovale ilə yoluxmuş eritrositlərin daxilində əmələ gələn dənəvərlik necə adlanır?

A) Leyms dənəvərliyi

B) Siman dənəvərliyi

C) Deyn cismcikləri

D) Şuffner dənəvərliyi

E) Mauer ləkələri


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
831) Hipoendemik malyariya ocağında parazitar indeks neçə olur?

A) 10%-ə qədər

B) 50-70%

C) 50%-dən yuxarı

D) 11-50%

E) 75%-dən yuxarı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
832) Goloendemik ocaqda parazitar indeks neçə faiz təşkil edir?

A) 50-70%

B) 50%-dən yuxarı

C) 20-40%

D) 75%-dən yuxarı

E) 20-50%


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
833) Mezoendemik xaqda parazitar indeks neçə faiz təşkil edir?

A) 11-50%

B) 10%-ə qədər

C) 50-70%

D) 50%-dən yuxarı

E) 20-40%


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
834) Malyariya zamanı hansı anemiya inkişaf edir?

A) bədxassəli

B) hemoqlobinopatiya

C) hemolitik

D) dəmirdefisitli

E) oraqvarı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
835) Tropik malyariyanın ən ağır fəsadı nədir?

A) malyariya koması

B) dalağın partlaması

C) meningit

D) meninqoensefalit

E) böyrək çatışmazlığı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
836) Malyariyanın törədicisi hansıdır?

A) şigellalar

B) plazmodiumlar

C) salmonellalar

D) rikketsiyalar

E) yersiniyalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
837) Malyariyanın törədicisi hansı qrup mikroorqanizmlərə aiddir?

A) rikketsiyalara

B) viruslara

C) ibtidailərə

D) bakteriyalara

E) parazitlərə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
838) Malyariya parazit sporoqoniya mərhədəsini harada keçirir?

A) ağcaqanadın mədəsində

B) gənənin ağız suyu vəzilərində

C) ağcaqanadın tüpürcək vəzilərində

D) bitin bağırsağında

E) maskitin bədənində


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
839) Malyariya paraziti şizoqoniyanı harada keçirir?

A) insanın qaraciyərində və eritrositlərində

B) insanın böyrəklərində

C) insanın bağırsağında

D) insanın ağciyərlərində

E) insanın dərisində


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
840) Malyariya parazitini qandan nə vaxt tapmaq olar?

A) qızdırmalar arası dövrdə

B) qızdırma dövründə

C) apireksiyalararası dövrdə

D) apireksiya dövründə

E) apireksiya və qızdırma dövrlərində


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
841) Malyariya hansı xəstəliklərə aiddir?

A) zoofil sapronoz

B) zooantroponoz

C) zoonoz

D) antroponoz

E) sapronoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
842) Malyariyanın neçə növ törədicisi var?

A) iki


B) beş

C) bir


D) dörd

E) üç
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


843) Malyariya paraziti necə aşkar olunur?

A) qanı əkməklə

B) qanın mikroskopiyasında

C) immunferment analiz üsulu ilə

D) xəstənin qanını heyvanlara vurmaqla

E) polimeraza zəncirvari reaksiya ilə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
844) Aşağıdakılardan hansı malyariyanın keçiricisidir?

A) gənələr

B) bitlər

C) birələr

D) ağcaqanadlar

E) maskitlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
845) Malyariya xəstəliyinin mövsümu hansı aylara təsadüf edir?

A) qış ayları

B) bütün il boyu

C) yaz-yay ayları

D) yay-payız ayları

E) qış-yaz ayları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
846) Malyariya zamanı immunitetin xarakteri necədir?

A) steril

B) anadangəlmə

C) qazanılmış

D) ömürlük

E) qeyri-steril


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
847) Malyariya törədiciləri orqanizmə hansı yolla düşür?

A) parenteral

B) tənəffüs yollarından

C) mədə-bağırsaqdan

D) cinsi yolla

E) dəridən


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
848) Malyariya xəstəliyi hansı yaşlarda rast gəlir?

A) yaşlılarda

B) bütün yaşlarda

C) hamilələrdə

D) orta yaşlarda

E) uşaqlarda


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
849) Malyariya xəstəliyi hansı iqlim zonalarında rast gəlir?

A) ekvator

B) mülayim

C) tropik və subtropik

D) arktik

E) şimal
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


850) Malyariyanın əsas əlamətləri hansılardır?

A) dəri, səpgisi, limfadenit

B) qarında ağrı, qusma, ishal

C) sarılıq, dəri səpgisi, ishal

D) qızdırma, nevroloji əlamətlər

E) titrətmə, qızdırma, tərləmə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
851) Malyariyanın əsas sindromu hansıdır?

A) hepatolienal sindrom

B) urogenital sindrom

C) sarılıq və xolestaz sindromu

D) qastrointestinal sindrom

E) bulbar və oftalmoplegik sindrom


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
852) Malyariyanı hansı xəstəliklərdən diferensə etmək lazımdır?

A) səpgili yatalaq

B) visseral leyşmanioz

C) Ku-qızdırması

D) botulizm

E) ornitoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
853) Malyariyanın etiotrop müalicəsində hansı preparatlar tətbiq edilir?

A) sürmə preparatları

B) xinin preparatları

C) antibiotiklər

D) antifunqal preparatlar

E) kortikosteroidlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
854) Malyariyanın radikal müalicəsi necə aparılır?

A) operativ müdaxilə

B) Histoşizotrop dərmanların sulfanilamidlərlə tətbiqi

C) hemotrop dərmanların antibiotiklərlə tətbiqi

D) antibiotiklərin sulfanilamidlərlə birgə tətbiqi

E) hemo- və histoşizotrop dərmanların birgə tətbiqi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
855) Malyariyanın profilaktikasının əsas tədbiri hansıdır?

A) spesifik peyvənd

B) kimyəvi profilaktika

C) antibiotikoterapiya

D) kimyəvi profilaktika və spesifik peyvənd

E) qamma-qlobulinin vurulması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
856) Malyariyalı xəstənin hemoqramı necə dəyişir?

A) leykopeniya, trombositopeniya, EÇS-in artması

B) neytrofilyoz

C) eozinofiliya

D) leykositoz, trombositoz, EÇS-in azalması

E) neytropeniya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
857) Malyariyada sarılığın xarakteri necə olur?

A) hemolitik

B) mexaniki

C) fizioloji

D) parenximatoz

E) hemolitik və parenximatoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
858) Malyariyada hemoqlobin göstəricisi necə dəyişir?

A) Hb artır

B) hemoqlobinopatiya yaranır

C) xarakterik deyil

D) Hb dəyişmir

E) Hb azalır


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
859) Malyariya zamanı güclü baş ağrısı olurmu?

A) olmur


B) tutmaşəkilli

C) olur


D) xarakterik deyil

E) birtərəfli


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
860) Malyariya zamanı dalaq böyüyürmü?

A) xarakterik deyil

B) böyümür

C) nadir hallarda olur

D) kiçilir

E) böyüyür


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
861) Malyariyadan sonra qaraciyər sirrozu inkişaf edə bilərmi?

A) nadir hallarda

B) xeyr

C) tez-tez inkişaf edirD) xarakterik deyil

E) bəli
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
862) Respublikamızda malyariyanın hansı forması rast gəlir?

A) üçgünlük malyariya

B) heç biri

C) ovale-malyariya

D) dördgünlük malyariya

E) tropik malyariya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
863) Aşağıdakı hansı əlamət birincili malyariyanı residivdən fərqləndirir?

A) anemiya

B) qaraciyərin böyüməsi

C) başlangıc qızdırmanın olmaması, malyariya tutmalarının azalması

D) dalağın böyüməsi

E) paroksizmlərin olması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
864) Malyariya zamanı hemolizin enzimopatiya kimi səbəbi nədir?

A) laktatdehidrogenaza fermentinin çatışmazlığı

B) qlükoza-6-fosfatdehidrogenaza fermentinin genetik çatışmazlığı

C) proteinaza fermentinin çatışmazlığı

D) kreatinfosfokinaza fermentinin çatışmazlığı

E) lipaza fermentinin çatışmazlığı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
865) Malyariyanın retrospektiv diaqnostikasında hansı laborator üsulundan istifadə edilir?

A) immunfluoressensiya üsulu

B) qeyri-düz hemaqlütinasiya reaksiyası

C) qalın damla üsulu

D) immunfermentanaliz üsulu

E) nazik yaxmadan


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
866) Aşağıdakı hansı əlamət nazik yaxmada P.ovale üçün səciyyəvidir?

A) trofozoitlər kompaktdır

B) eritrositin üzərində biz və ya neçə çəhrayı nüvəsi və mavi sitoplazması olan cismcik

C) ancaq üzüklər

D) ancaq aypara qametositlər

E) trofozaitlərin yalançı ayaqcıqları var


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
867) Aşağıdakı hansı əlamət nazik yaxmada P.vivax təyin etməyə imkan verir?

A) ancaq aypara qametositlər görünür

B) ancaq üzüklər və qametositlər görünür

C) trofozoitlərin yalançı ayaqçaqları görünür

D) trofozoitlər kompaktdır

E) erttrositlər üzərində üzüklər görünür


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
868) Aşağıdakı hansı əlamət nazik yaxmada P.falciparumu fərqləndirir?

A) trofozoitlərin yalançı ayaqcıqları görünür

B) eritrositlərin üzərində bir neçə cismcik vardır

C) trofozoitlər kompaktdır

D) ancaq aypara qametositlər vardır

E) ancaq üzüklər və aypara qametositlər vardır


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
869) Nazik yaxmada P.malaria zamanı aşağıdakılardan hansı görünür?

A) Trofozoitlər kompaktdır

B) ancaq üzüklər görünür

C) eritrositlərin üzərində üzüklər vardır

D) ancaq aypara qametositlər görünür

E) trofozoitlərin yalançı ayaqcıqları vardır


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
870) Delagil preparatı malyariya parazitinin hansı formasına təsir edir?

A) preeritrositar forma

B) qametosit

C) ləngiyib qalan forma

D) hematoşizotrop

E) sporontosit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
871) Primaxin preparatı malyariya parazitinin hansı formasına təsir etmir?

A) qametosit

B) sporontosit

C) preeritrositar mərhələ

D) hematoşizotrop

E) ləngiyib qalan forma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
872) Malyariyanın törədiciləri hansı qrup mikroorqanizmlərə aiddir?

A) rikketsiyalara

B) spiroxetalara

C) viruslara

D) parazitlərə

E) bakteriyalara


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
873) Malyariyanın yoluxma yolları hansıdır?

A) postransfuzion

B) hava damcı

C) transmissiv

D) kontakt

E) fekal oral


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
874) Malyariyada əsas hansı sistem zədələnir?

A) tənəffüs sistemi

B) mədə-bağırsaq sistemi

C) urogenital sistem

D) sinir sistemi

E) retikuloendotelial sistem


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
875) Malyariyanın klinik-diaqnostik meyarları hansılardır?

A) yüksək hərarət, səpgilər

B) ürəkbulanma, qusma

C) qızdırma tutmaları

D) ishal

E) yüksək hərarət nisbi bradikardiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
876) Malyariyada hansı diaqnostik müayinə metodu təcrübədə daha çox işlədilir?

A) virusoloji

B) bakterioloji

C) allerqoloji

D) qanın ümumi müayinəsi

E) qalın qan yaxmasının müayinəsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
877) Malyariya xəstəliyinə diaqnoz qoymağa əsas verən kliniki əlamətlər hansılardır?

A) anemiya

B) polilimfoadenopatiya

C) hepatolienal sindrom

D) qızdırma tutmaları

E) diareya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
878) Malyariya plazmodiumunun hansı inkişaf sikli Anopheles ağcaqanadının bədənində gedir?

A) sporoqoniya

B) paraeritrositar şizoqoniya

C) şizoqoniya

D) eritrositar şizoqoniya

E) preeritrositar şizoqoniya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
879) Malyariyanın hansı xəstəliklərlə differensasiya etmək olar?

A) brusellyozla

B) salmonellyozla

C) tetanus ilə

D) vəba ilə

E) quduzluq ilə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
880) Malyariyanın müalicəsində tətbiq olunan dərmanlar hansılardır?

A) antianemik

B) sedativ

C) delagil

D) antihistamin

E) antibiotiklər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
881) Malyariyanın profilaktikasında mövsümi olaraq residiv əleyhinə hansı kimyəvi preparatlan istifadə edilir?

A) primaxin

B) fazicin

C) sulfamid

D) antibiotik

E) xinqamin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
882) Tipik malyariya hansı xəstəliyə bənzəmir?

A) Qida zəhərlənməsinə

B) Sepisisa

C) Qrip, pnevmoniyaya

D) Botulizma

E) Qarın yatalağına


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
883) Afrikadan qayıdan xəstədə hərarətli vəziyyət başlamışdır. Rentqen müayinədə ağ ciyərlərdə xırda ocaqlı dəyişikliklər aşkar edilmişdir. Qanın malyariyaya yoxlanılması lazımdır?

A) Əgər hərarət intermittə edicidirsə.Əgər malyariya xəstəliyinə göstəriş varsa. Afrikada olduğu müddətdə onu ağcaqanad dişləiyibsə .

B) Əgər hərarət intermittə edicidirsə.Əgər malyariya xəstəliyinə göstəriş varsa. Əgər anemiya qeyd olarsa.

C) Əgər hərarət intermittə edicidirsə.Əgər temperatur 39°C keçirsə. Əgər anemiya qeyd olarsa.

D) Əgər temperatur 39°C keçirsə. Afrikada olduğu müddətdə onu ağcaqanad dişləiyib.Əgər anemiya qeyd olarsa.

E) Əgər temperatur 39°C keçirsə.Əgər malyariya xəstəliyinə göstəriş varsa. Afrikada olduğu müddətdə onu ağcaqanad dişləyibsə.


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
884) Tropik malyariyanın başlanğıc dövründə hansı mütləq müşahidə olunur?

A) Anemiya

B) Hepatomeqaliya

C) Hepatosplenomeqaliya

D) Oliquriya

E) Hərarət


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
885) Tropik ölkələrdən qayıtdıqdan sonra malyariya xəstəliyi neçə vaxtdan sonra başlaya bilməz?

A) 1 il


B) 1 gün

C) 6 ay


D) 1-2 ay

E) 3-6 ay


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
886) Visseral leyşmaniozun xarakterik klinik əlamətinə hansı aid deyil?

A) Anemiya

B) Hərarət

C) Splenomeqaliya və hepatomeqaliya

D) Qranulostopeniya

E) Təkrari ishal və qusmalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
887) Zoonoz dəri leyşmaniozu diaqnozunun xeyrinə hansı şəhadət verir?

A) Dəridə kənarları qeyri-hamar yara. Leykositoz. 6-7 ay ərzində çapıq əmələ gətirən dərinə geniş məsafələr.

B) Yay vaxtı Türkmənistanda olmaq. Limfositoz. 6-7 ay ərzində çapıq əmələ gətirən dərinə geniş məsafələr.

C) Leykositoz.Limfositoz. 6-7 ay ərzində çapıq əmələ gətirən dərinə geniş məsafələr. Zədələyən xoralı-nekrotik zədələnmələr.

D) Dəridə kənarları qeyri-hamar yara. Yay vaxtı Türkmənistanda olmaq. Limfositoz.

E) Dəridə kənarları qeyri-hamar yara. Yay vaxtı Türkmənistanda olmaq. Leykositoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
888) Visseral leyşmaniozun yekun diaqnozu üçün nə vacibdir?

A) Laparoskopiya

B) Rentgen müayinəsi

C) Ultrasməs müayinəsi

D) Sümük iliyi yaxmasının mikroskopiyası

E) Qanın qalın yaxmasının mikroskopiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
889) Hansı xəstəliklər transmissiv infeksiyalar adlanır?

A) qan vasitəsilə və dəridən keçən

B) alimentar yolla keçən

C) təmas-məişət yolu ilə

D) parenteral yolla

E) hava-damcı yolu ilə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
890) Aşağıdakılardan hansı transmissiv infeksiyanı yoluxdurur?

A) mətbəx böcəkləri

B) ev milçəkləri

C) ağcaqanadlar, gənələr

D) hünülər

E) kəpənəklər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
891) Hansı mikroblar transmissiv yolla yoluxur?

A) helmintlər

B) rikketsiyalar, viruslar

C) bakteriyalar

D) leptospiralar

E) göbələklər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
892) Bu xəstəliklərdən hansı transmissiv infeksiyadır?

A) qarın yatalağı

B) səpgili yatalaq, leyşmaniozlar

C) leginelyoz

D) kampilobakterioz

E) qrip, botulizm


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.

Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə