İnfeksiya


) Aşağıdakı hansı temperatur əyrisi qayıdan yatalaq üçün səciyyəvidir?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə15/15
tarix17.09.2017
ölçüsü1,46 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

965) Aşağıdakı hansı temperatur əyrisi qayıdan yatalaq üçün səciyyəvidir?

A) fasiləli

B) qayıdan

C) Vunderlix tipli

D) sabit tipli

E) subfebril


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
966) Gənə borreliozu hansı ötürülmə mexanizminə malikdir?

A) təmas-məişət

B) hava-damcı

C) parenteral

D) fekal-oral

E) transmissiv


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
967) Aşağıdakılardan hansı Popov düyünləri adlanır?

A) səpgili yatalaqdan ölmüş xəstənin beynində qranulyomalar

B) sifilitik qranulomalar

C) Bril-Sinser xəstəliyində

D) leyşmanioz qranulomaları

E) Limfa qranulomatoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
968) Qovorov-Qodelye simptomu aşağıdakı hansı infeksiya zamanı qeydə alınır?

A) gənə barreliozu

B) Bril-Sinser xəstəliyi

C) qayıdan yatalaq

D) Laym xəstəliyi

E) qarın yatalağı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
969) İ.V.Davıdovkiyə görə səpgili yatalağın hansı forması aşağıda qeyd olunanlardan biridir?

A) nefrotik sindromdur

B) meningitdir

C) kəskin meninqosefalitdir

D) kəskin ensefalitdir

E) kəskin damar xəstəliyidir


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
970) Epidemik səpgili yatalaq zamanı Kiari-Avsın simptomu nə deməkdir?

A) gözdən yaş axma

B) hemorragik konyunktivit

C) midriaz

D) ptoz

E) konyunktival enantema


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
971) «Dovşan göz» simptomu aşağıdakı hansı infeksiya zamanı olur?

A) qarın yatalağı

B) gənə borreliozu

C) Laym borrediozu

D) epidemik səpgili yatalaq

E) qayıdan yatalaq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
972) Epidemik səpgili yatalaqda temperatur əyrisi necə olur?

A) febris remittans

B) febris continua

C) febris intermittans

D) subfebril

E) fedris irregularis


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
973) Hansı əlamət klinisistlərə səpgili yatalaq zamanı xəstənin dərisini «ulduzlu səma» ilə müqayisə etməyə əsas vermişdir?

A) səpgi elementdərinin polimorfizmi

B) petexial səpgilər

C) rozelyoz

D) makulo-papulyoz səpgilər

E) hemorragiyalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
974) Səpgili yatalaq zamanı Qovorov-Qodelye simptomu nədir?

A) dizartriya

B) dilin deviasiyası

C) taktil hiperesteziya

D) dili qabaq aşağı dişlərdən kənara çıxarmağın mümkün olmasıdili qabaq aşağı dişlərdən kənara çıxarmağın mümkün olması

E) udma aktının pozulması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
975) Səpgili yatalaq üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvidir?

A) moruğabənzər dil

B) quru, bozumtul-ağ ərplə örtülü dil

C) qalınlaşmış, kənarlarında dişlərin yeri olan dil

D) tünd qəhvəyi ərplə örtülü dil

E) sarımtıl ərplə örtülü dil


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
976) Konçalovskinin «çimdik» simptomu nə ilə əlaqədardır?

A) damar keçiriciliyinin azalması

B) nefrotik sindrom

C) qanın formalı elementlərinin artması

D) damar kövrəkliyinin artması

E) intoksikasiya ilə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
977) Aşağıdakılardan hansı Bril-Sinser xəstəliyinin ağırlaşmasıdır?

A) səthi venaların trombozu, tromboflebit

B) qlomerulonefrit

C) nefrozlar

D) irinli otit

E) meningit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
978) Səpgili yatalağın aktiv formalarının aşkar edilməsi üçün hansı müayinə üsulu daha informativdir?

A) immunferment analiz

B) immunflüoressensiya üsulu

C) komplementin birləşmə reaksiyası

D) qeyri-düz hemaqlütinasiya reaksiyası

E) dəri-allergik sınaq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
979) Səpgili yatalağın inkubasion dövrü nə qədərdir?

A) 10-18 qün

B) 6-23 qün

C) 8-15 qün

D) altı ay

E) bir ay


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
980) Səpgili yatalaq zamanı Adesman simptomuna nə aiddir?

A) 1-2-ci boyun fəqərələri nahiyəsində kəskin ağrı

B) 3-4-ci boyun nahiyəsində kəskin ağrı

C) qara ciyərin və dalaqın böyüməsi

D) oliguriya

E) dilinin boz ərp ilə örtülməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
981) Gənə ensefalitinin rezervuarı və keçiricisi hansıdır?

A) ağcaqanadlar

B) bitlər

C) gənələr

D) bitlər

E) gəmiricilər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
982) Gənə ensefalitinin patogenezinə nə aid deyil?

A) mədə-bağırsaq sistemində iltihabın törədməsi

B) inkubasion dövrün axırında virusemiyanın olması

C) virusun damarların keçiriciliyini artırması

D) virusun baş və onurğa beynində iltihabın törədməsi

E) virusun mikrotravma yerindən qana keçməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
983) Gənə ensefalitinin inkubasion dövrü nə qədərdir?

A) 1 il


B) 1-2 ay

C) 15 saat

D) 1-30 gün

E) 2 il
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
984) Gənə ensefalitinin klinikasına hansılar aiddir?

A) qızdırma, dəridə səpgi

B) baş ağrısı, ətraflarda keyimə

C) işıqdan qorxma

D) qeyd olunanların hamısı

E) boyun, çiyin, kürək, bel əzələlərində ağrı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
985) Gənə ensefalitinin hansı klinik forması yoxdur?

A) ensefalitik

B) mədə-bağırsaq

C) silinmiş

D) meningeal

E) qızdırmalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
986) Gənə ensefalitinin qızdırmalı formasının klinikasına nə aiddir?

A) əzələ, oynaq, baş ağrıları

B) yüksək hərarət

C) nevroloji simptomlar

D) qızdırma, qusma, sarılıq

E) meningizm əlamətləri, likvorda ciddi dəyişikliklər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
987) Gənə ensefaliti zamanı ürək-damar sistemində hansı pozğunluq olur?

A) hipertoniya, taxikardiya

B) hipotoniya, bradikardiya

C) aritmiya, ekstrasistoliya

D) hipotoniya, taxikardiya

E) hipertoniya, bradikardiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
988) Gənə ensefalitinin sindromlara görə klinik variantları hansılardır?

A) göstərilənlərin hamısı

B) poliomelitik

C) ocaqlı forma

D) poliensefalit, poliradikulit

E) ensefalitik


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
989) Gənə ensefalitinin diaqnozu nəyə əsasən qoyulur?

A) qanın virusoloji və seroloji müayinəsi

B) qanın ümumi analizi

C) döş qəfəsinin rentgenoskopiyası

D) likvorun müayinəsi

E) sidiyin ümumi analizi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
990) Gənə ensefaliti hansı xəstəliklərlə diferensə olunmalıır?

A) seroz meningit

B) vərəm meningiti

C) irinli meningit

D) poliomielit

E) qarın yatalağı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
991) Gənə ensefaliti zamanı epidemioloji anamnezdə nə əsas deyil?

A) ev heyvanları ilə təmas

B) xarici ölkədə olmaq

C) meşədə olmaq

D) vəhşi heyvanlarla təmas

E) çiy süddən istifadə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
992) Gənə ensefalitinin müalicəsində nə təyin olunur?

A) qanburaxma

B) hemodez

C) vitaminlər

D) sidikqovucular

E) immunoqlobulin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
993) Gənə ensefalitinin meningeal formasında hansı şikayətlər səciyyəvi deyil?

A) başgicəllənmə

B) ürəkbulanma

C) qusma


D) bərk baş ağrısı

E) qanlı ishal


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
994) Gənə ensefalitinin meningeal formasında likvorda gedən dəyişikliklərə nə aid deyil?

A) neytrofilyoz

B) limfositoz

C) fibrin pərdə

D) zülal

E) təzyiq artması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
995) Xroniki bağırsaq amöbiazunda palpasiya zamanı qarının hansı nahiyyəsində ağrı qeyd olunur?

A) bütün qarın nahiyəsində

B) yoğun bağırsaq boyunca

C) mezoqastral

D) göbək ətrafında

E) epiqastral


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.


996) Gənə ensefalitinin törədicisi hansıdır?

A) Bakteriya

B) Spiroxeta

C) Antropozoonoz

D) Virus

E) Riketsiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
997) Gənə ensefalitinin təcili profilaktikasında nə yeridilir?

A) vaksin

B) virus əlehnə preparat

C) atibiotik

D) kortikosteroid

E) immunoglobulin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
998) Gənə ensefalitinin etiotrop terapiyasında əsas hansı preparat istifadə olunur?

A) antibiotiklar

B) kortikosteroidlər

C) Gammaglobulin

D) fermenrlər

E) vitaminlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
999) Gənə ensefaliti ilə daha cox hansı yaş grupu yoluxur?

A) yaşlılar

B) yenidoğulmuşlar

C) yeniyetmələr

D) uşaqlar

E) 20-40
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
1000) Gənə ensefaliti zamanı epidemioloji anamnezdə hansı faktor əhəmiyət kəsb edir?

A) çiy süddən istifadə etmək

B) ev heyvanları ilə təmasda olmaq

C) vəhşi heyvanlarla təmasda olmaq

D) xarici olkədə olmaq

E) Meşədə olmaq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
1001) Visseral leyşmaniozun əsas sindromları hansıdır?

A) kardial

B) qastrointestinal

C) nevroloji

D) hepatolienal

E) meningeal


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.


Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə