İnfeksiya


) Kəskin dizenteriyanın kolitik variantının orta-ağır gedişində ifrazatın sutkalıq sayı və xarakteri necə olur?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə2/15
tarix17.09.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#218
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

66) Kəskin dizenteriyanın kolitik variantının orta-ağır gedişində ifrazatın sutkalıq sayı və xarakteri necə olur?

A) 20-25 dəfə, irinli-qanlı

B) 45-50 dəfə, irinli

C) 10-20 dəfə, selikli-qanlı

D) 30-40 dəfə, irinli

E) 3-5 dəfə, selikli


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
67) Xronik dizenteriyanın klinik forması hansıdır?

A) rezidual

B) residivsiz

C) fəsadlaşan

D) fasiləsiz

E) fasiləli


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
68) Dizenteriyanın diaqnostikasında tətbiq edilən seroloji müayinə hansıdır?

A) komplementin birləşmə reaksiyası (KBR)

B) Vidal reaksiyası

C) presipitasiya reaksiyası (PR)

D) qeyri-düz hemaqlutinasiya reaksiyası (QDHR)

E) neytralizasiya reaksiyası (NR)


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
69) Şigellyozun diferensiasiyası hansı xəstəliklə edilir?

A) difteriyya ilə

B) salmonelyozla

C) brusellozla

D) malyariya ilə

E) bağırsaq yersiniozu ilə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
70) Hansı preparat şigelyozun etiotrop müalicəsində tətbiq edilir?

A) festal

B) dekaris

C) mezim forte

D) delagil

E) furazolidon


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
71) Qida toksikoinfeksiyası zamanı aparılacaq müalicə tədbirləri hansılardır?

A) mədə-bağırsaq sisteminin spesifik antitoksik zərdab məhlulu ilə yuyulması; vena daxilinə spesifik antitoksik zərdab yeridilməsi; pəhriz

B) mədə-bağırsaq sisteminin 2-4%-li soda məhlulu ilə yuyulması; vena daxilinə spesifik antitoksik zərdab yeridilməsi; dezintoksikasiya

C) mədə-bağırsaq sisteminin 2-4%-li soda məhlulu ilə yuyulması; pəhriz; patogenetik müalicə tədbirləri

D) pəhriz, etiotrop müalicə, immunomodulyatorların təyini

E) mədə-bağırsaq sisteminin 2-4%-li soda məhlulu ilə yuyulması; dehidratasiya və dezintoksikasiya tədbirləri; etiotrop preparatların erkən təyini


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
72) Stafilokokk toksikoinfeksiyasında infeksiya mənbəyi hansıdır?

A) stafilokokkla çirklənmiş ərzaq məhsulları

B) konservləşdirilmiş ət, balıq məhsulları

C) dəridə irinli yarası olan xəstələr; mastiti və məmələrində irinli yara olan heyvanlar

D) su quşları – qaz, ördək, tısbağa və onurğasız balıqlar

E) stafilokokk toksikoinfeksiyası ilə xəstə olanlar; stafilokokk sepsisi xəstələri


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
73) Qida toksikoinfeksiyasında inkubasion dövrün müddəti nə qədərdir?

A) bir neçə saatdan 3 günədək

B) 30 dəqiqədən 24 saatadək

C) 3-7 gün

D) 2-3 gün

E) inkubasion dövrü müəyyənləşdirmək olmur


Ədəbiyyat: N.Nliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
74) Qida toksikoinfeksiyasının yoluxma yolu hansıdır?

A) qida


B) məişət-təmas

C) parenteral

D) su

E) aspirasion


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
75) Qida toksikoinfeksiyasının törədiciləri hansıdır?

A) P.vulqaris, P.mirabilis, Cl.perfiringens, Cl.botulinium

B) Cl.botulinum, Cl.perfiringens, E.coli, St.aureus

C) P.vulqaris, St.aureus, E.coli, Cl.perfiringens

D) St.aureus, P.vulgaris, Cl.perfiringens, Bacillus serus

E) Cl.botulinium, E.coli, H.pilori, P.mirabilis


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
76) Salmonellyozun törədiciləri hansıdır?

A) S. typhi, S.paratyphi A, S.paratyphi B, S.moscov

B) S.paratyphi A, S.paratyphi B, S. cholera sius, S.enetridis

C) S. typhi mirium, S.enteridis, S.cholera sius, S.derbi

D) S.typhi, S. typhi mirium, S.newport, S.derbi

E) S.typhi, S. typhi mirium, S.paratyphi A, S.paratyphi B


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
77) Salmonelyoz zamanı infeksiya mənbəyi nədir?

A) salmonelyoz bakteriya gəzdiriciləri və qastrointestinal forma ilə xəstə olanlar

B) salmonelyazlarla yoluxmuş ət, ət məhsulları, yumurta

C) salmonelyozun tifə bənzər və septiki forması ilə xəstə olanlar

D) salmonelyoz sepsisi ilə xəstə olanlar; qastrointestinal forma ilə xəstələr, bakteriya gəzdirənlər

E) xəstə heyvanlar, quşlar, bakteriyagəzdiricilər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
78) Salmonelyozun yoluxma yolu hansıdır?

A) təmas


B) transmissiv

C) parenteral

D) aerogen

E) alimentar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
79) Salmonellyoz hansı yaş qruplarında rast gəlir?

A) ahıl və qoca yaşlarda

B) 1 yaşa qədər uşaqlarda

C) böyüklərdə

D) yeniyetmələrdə

E) 1 yaşı qədər uşaqlarda və qocalarda


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
80) Salmonellyozun kliniki formaları hansılardır?

A) abdominal forma, generalizə olunmuş forma, bakteriya gəzdiricilik

B) salmonellyoz qastroenteriti; salmonellyoz mezadeniti; salmonellyoz ileiti; yatalağabənzər forma, septiki forma

C) qastrointestinal forma; yatalağabənzər forma; septiki forma; bakteriya gəzdirici

D) yerli forma, daxilə disseminə olunmuş forma, xaricə disseminə olunmuş forma

E) salmonellyoz qastroenterokolit, birincili septiki forma, ikincili septiki forma, bakteriya gəzdirənlik


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
81) Salmonelyoz üçbucağı nədir və hansı nahiyələrdə özünü göstərir?

A) qarında ağrı: epiqastral nahiyələ, sağ qalça çuxurunda, göbək ətrafında

B) qarında ağrı: epiqastral nahiyədə, sağ və sol qalça çuxurlarında

C) cinaqaltı nahiyədə ağrı və köplük

D) qarında qurultu: göbək ətrafında, sağ və sol qalça çuxurlarında

E) qarında ağrı: göbək ətrafında, sağ və sol qalça çuxurlarında


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
82) Hansı bağırsaq infeksiyası üçün əvvəl ishalın sonra qusmanın olması xarakterikdir?

A) stafilokokk toksikoinfeksiyası

B) salmonelyoz

C) bağırsaq yersiniozu

D) bağırsaq amöbiazı

E) vəba
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
83) Salmonelyozun tifə bənzər formasında mümkün ağırlaşmalar hansılardır?

A) kollaps, bağırsaq qan axması, bağırsaq keçməməzliyi, salmonelyoz appendisiti

B) ensefalopatiya, hemorragik sindrom, infeksion-toksik şok

C) dehidratasion şok; kəskin qara ciyər çatmamazlığı, kəskin böyrək çatmamazlığı

D) dehidratasion şok, kəskin böyrək çatmamazlığı, hipersplenizm

E) bağırsaq deşilməsi; infeksion-toksik şok; bağırsaq qanaxması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
84) Salmonelyozun qastrointestinal formasında laborator diaqnostika necə aparılır?

A) nəcisin bakterioloji müayinəsi, qanın bakterioloji müayinəsi, 12 barmaq bağırsaq möhtəviyyatının bakterioloji müayinəsi

B) nəcisin bakterioloji müayinəsi; qanın bakterioloji müayinəsi; sidiyin bakterioloji müayinəsi

C) qanın bakterioloji müayinəsi, qanın seroloji müayinəsi, dəri allergik sınaq

D) nəcisin bakterioloji müayinəsi; qanın seroloji müayinəsi, qusuntu kütləsinin bakterioloji müayinəsi

E) nəcisin bakterioloji müayinəsi, nəcisin bakteroskopik müayinəsi, qusuntu kütləsinin bakterioloji müayinəsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
85) Salmonelyozun qastrointestinal formasında etiotrop müalicə vasitələri hansılardır?

A) salmonelyoz əleyhinə immunoqlobulin

B) etiotrop müalicə aparılmasına ehtiyac olmur

C) salmonelyoz əleyhinə antibakterial zərdab

D) salmonelyoz əleyhinə antitoksik zərdab

E) antibiotiklərlə sulfanilamidlərin kombinasiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
86) Botulizmin törədicisi hansıdır?

A) Cl. perfringes

B) P. vulgaris

C) St. aureus

D) Cl. tetani

E) Cl. botulinium


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
87) Botulizmdə toksini ifraz etmək üçün hansı şərait olmalıdır?

A) ultrabənövşəyi şüalar

B) aerob şərait

C) anaerob şərait

D) donma

E) günəş şüaları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
88) Botulizmdə oftalmoplegik sindromun erkən simptomu hansıdır?

A) göz qabağında qaçan nöqtələr

B) korluq

C) skleralara qansızmalar

D) göz qabağında duman

E) göz almalarının çevrilməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
89) Oftalmoplegik sindromla bərabər hansı erkən sindrom botulizmdə aşkar edilir?

A) qastritik

B) hepatolienal

C) kataral

D) meningeal

E) bulbar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
90) Botulizmdə tipik olan ağırlaşmalar hansılardır?

A) aspirasion pnevmoniya

B) korluq

C) infeksion toksiki şok (İTŞ)

D) qanaxma

E) meningit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
91) Botulizmdə təcili terapiyanın vacib və əsas komponenti nədir?

A) patogenetik terapiya

B) antitoksik zərdab

C) balneoterapiya

D) etiotrop terapiya

E) simptomatik terapiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
92) Botulizmin profilaktikası nəyə əsaslanır?

A) hisə verilmiş, konservləşdirilmiş ərzaqların, yarımfabrikatların emalı, hazırlanması və saxlanması qaydalarına ciddi riayət etmək

B) ərzaqların termiki emalına məruz qalması

C) qida məhsullarına ciddi sanitar nəzarəti

D) ərzaqların düzgün saxlanması və daşınması

E) heyvan və quşların kəsilməsi, cəmdəyin texnoloji emalı, ondan hazırlanan ət və balıq məhsullarının veterinar-sanitar nəzarəti


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
93) Virus diarreyasında infeksiya mənbəyi nədir?

A) qadınlar

B) uşaqlar

C) kişilər

D) xəstə insan

E) xəstə heyvan


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
94) Enterovirus infeksiyasının bağırsaqdan kənar forması hansıdır?

A) pnevmoniya

B) meningit

C) dermatit

D) artrit

E) konyunktivit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
95) Rotavirus infeksiyasına hansı yaş qrupları çox tutulur?

A) uşaqlar

B) yeniyetmələr

C) yeni doğulmuşlar və 6-24 aylıqlar

D) qocalar

E) yaşlılar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
96) Virus diarreyasının ötürülmə yolları hansılardır?

A) su vasitəsi ilə

B) hava-damcı

C) parenteral

D) qida

E) fekal-oral


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
97) Virus diarreyasında qeyd edilən əsas symptom hansıdır?

A) dəri səpgisi

B) qara ciyər və dalağın böyüməsi

C) miasteniya

D) qastroenterit

E) baş ağrısı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
98) Virus diarreyasının əsas kardinal simptomları hansılardır?

A) meninqoensefalit, hepatosplenomeqaliya

B) hepatosplenomeqaliya, sarılıq

C) keratokonyuktivit, farinqit

D) limfadenopatiya

E) qastroenterit, yuxarı tənəffüs yollarının zədələnməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
99) Virus diarreyasında istifadə edilən laborator müayinə üsülu hansıdır?

A) biokimyəvi müayinələr

B) sidiyin ümumi analizı

C) qanın ümumi analizı

D) seroloji

E) bakterioloji


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
100) Virus diareyasının müalicəsində nə istifadə edilir?

A) sulfanilamidlər

B) zərdablar

C) vaksinlər

D) antibiotiklər

E) immunoferment dərmanlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
101) A və E virus hepatitlərinin yoluxma yolları hansılardır?

A) ərzaq məhsulları və su vasitəsilə yoluxma

B) ana bətnində

C) cinsi yolla yoluxma

D) heyvanlardan yoluxma

E) qan vasitəsilə yoluxma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
102) B, C, D virus hepatitlərinin əsas yoluxma yolları hansılardır?

A) alimentar yolla

B) qan vasitəsilə və cinsi yolla yoluxma

C) hava-damcı yolu ilə yoluxma

D) heyvanlarla təmas zamanı yoluxma

E) irsi yolla xəstəliyin keçməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
103) B, C, D hepatitlərinin risk qrupuna hansı şəxslər aiddir?

A) şəkərli diabeti və hipertoniya xəstəliyi olanlar

B) anemiyası və xora xəstəliyi olanlar

C) fahişələr və narkomanlar

D) mühasiblər və qəssablar

E) qadınlar və kişilər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
104) B virus hepatitinin əsas başlanğıc sindromları hansılardır?

A) artralgiya və intoksikasiya sindromları

B) kataral və intoksikasiya sindromları

C) diarreya və qusma

D) dispepsiya və astenovegetativ sindromlar

E) kataral və dispepsiya sindromları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
105) Virus hepatitlərinin kəskin dövrlərinin əsas əlamətləri hansılardır?

A) ağ ciyərlərdə lurğunluq və dalağın böyüməsi

B) qaraciyərin və ürəyin hüdudlarının böyüməsi

C) dəri səpgisi və taxikardiya

D) qaraciyərin və dalağın böyüməsi

E) qaraciyərin kiçilməsi və arterial hipertoniya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
106) Virus hepatitlərinin gedişini ən çox nə ağırlaşdırır?

A) virus hepatitlərinin qriplə birgə gedişi

B) B və C yaxud B və D hepatitlərininr birgə gedişi

C) virus hepatitlərinin kəskin başlanması

D) B və ya C hepatitlərinin enteral yoluxması

E) yaşın və cinsin təsiri


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
107) Virus hepatitlərində əsasən hansı orqanlar zədələnir?

A) ağ ciyərlər və yuxarı tənəffüs yolları

B) sidik-cinsiyyət yolları

C) nazik və yoğun bağırsaqlar

D) hərəki istinad aparatı

E) qaraciyər və öd yolları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 - 558 с.
108) Virus hepatitlərində qanın morfoloji tərkibi necə olur?

A) leykositoz, EÇS-in sürətlənməsi

B) anemiya və hipersideroz

C) leykositoz və anemiya

D) neytrofilyoz, EÇS-in sürətlənməsi

E) limfo-monositoz, EÇS-in ləngiməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
109) Virus hepatitində qanın əsas biokimyəvi göstəriciləri hansılardır?

A) hiperlipidemiya, hiperxolesterinemiya

B) hiperfermentemiya, hiperbilirubinemiya

C) Na, K, Ca ionlarının azalması və hiperqlikemiya

D) kreatininin və sidik cövhərinin qanda artması

E) hiperzotemiya, hipoqlikemiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
110) B virus hepatitinin əsas ağırlaşması nədir?

A) kəskin böyrək çatışmazlığı

B) ağciyərin ödemi

C) infeksion toksiki şok

D) kəskin qaraciyər çatışmazlığı

E) profuz bağırsaq qanaxması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
111) Virus hepatitlərinin uzaq nəticələri hansılardır?

A) xroniki hepatit və qaraciyər sirrozu

B) piqment hepatozları və hemolitik sarılıq

C) xroniki anemiya və hipersideroz

D) xroniki böyrək çatışmazlığı

E) ağıl zəifliyi və sonsuzluq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
112) C virus hepatitinin qorxulu uzaq nəticəsi nədir?

A) xronik ürək-ağciyər çatışmazlığı

B) sonsuzluq

C) ağır şəkərli diabet

D) hepatosellular karsinoma

E) xronik ağıl zəifliyi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
113) Virus hepatitlərinin xüsusi diaqnoz üsulları hansılardır?

A) qanda şəkərin və zülal sınaqlarının təyini

B) virus antigenləri və əks cisimlərinin təyini

C) aqlütinasiya və presipitasiya reaksiyaları

D) qanda fermentlərin və xolesterinin təyini

E) Hb və qanın morfoloji tərkibinin yoxlanması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
114) Virus A hepatitınin bazis terapiyası necədir?

A) dezintoksikasiya məhlullarının köçürülməsi

B) pəhriz, yataq rejimi, vitaminlərin təyini

C) öd qovucuların və antibiotiklərin təyini

D) antibiotikoterapiya

E) kortikosteroid hormonların təyini


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
115) Aşağıdakılardan hansı itirilmiş mayenin həcmini müəyyən etmək üçün Filipsin düsturudur?

A) 4x20xP (D-1000)=V

B) 4x20xP (D-1024)=V

C) 4x10xP (D-1024)=V

D) 4x30xP (D-1024)=V

E) 4x30xP (D-1000)=V


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
116) Vəba zamanı orqanizmdə dehidratasiyanın III dərəcəsi bədən şəkisinin neçə faiz itirilməsini təşkil edir?

A) 7-10%


B) 4-7%

C) 6-8%


D) 7-9%

E) 6-10%
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


117) Qarın yatalağı zamanı xəstəliyin 1-2-ci həftəsində aşağıdakı hansı kulturanın əkilməsi vacibdir?

A) hemokultura

B) duodenal möhtəviyyatın əkilməsi

C) koprokultura

D) urinokultura

E) sümük iliyinin əkiməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
118) Qarın yatalağı zamanı Artyus-Saxarov fenomeni nədir?

A) Bağırsağın deşilməsi

B) Bağırsağın peristaltikasının pozulması

C) Bağırsağın atoniyası

D) Bağırsağın diskineziyası

E) Bağırsaq xoralarının əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
119) Qarın yatalağı zamanı Padalka simptomu aşağıdakılardan hansıdır?

A) sol qalça nahiyəsində ağrı

B) Sağ qalça nahiyəsində perkutor səsin kütləşməsi

C) sol qalça nahiyəsində perkutor səsin kütləşməsi

D) sağ qalça nahiyəsində ağrı

E) sağ qalça nahiyəsində fluktuasiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
120) Aşağıdakılardan hansı qarın yatalağının spesifik ağırlaşmasıdır?

A) pnevmoniya

B) bağırsaq qanaxması

C) pielit

D) meningit

E) bağırsağın atoniyası


Ədəbiyyat: N.Nliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə