İnfeksiya


) Qarın yatalağı zamanı perforativ peritonitdə tənəffüsün tipi necə olur?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə3/15
tarix17.09.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#218
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

121) Qarın yatalağı zamanı perforativ peritonitdə tənəffüsün tipi necə olur?

A) Səthi və tezləşmiş

B) Dərin və tezləşmiş

C) Dərin və yavaşımış

D) Səthi və yavaşımış

E) Səthi
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
122) Qarın yatalağı zamanı aşağıdakılardan hansı spesifik ağırlaşma deyildir?

A) Perforativ peritonit

B) Bağırsaq deşilməsi

C) Meningit

D) Bağırsaq qanaxması

E) residivlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
123) Qarın yatalağının müalicəsində aşağıdakı antibiotiklərin hansı kombinasiyası daha effektivlir?

A) Levomisetin + ampisillin

B) Levomisetin + tetrasiklin

C) Levomisetin + penisillin

D) Tetrasiklin + penisillin

E) Tetrasiklin + ampisillin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
124) Kəskin dizenteriya zamanı ağrı harada lokalizə olunur?

A) Sol qalça çuxurunda

B) mezoqastral nahiyədə

C) Bütün qarın nahiyəsi

D) Sağ qalça çuxurunda

E) epiqastral nahiyədə


Ədəbiyyat: Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
125) «Səyyahların diareyası»nı hansı mikroorqanizmlər törədir?

A) Enteropatogen eşerixiyalar

B) Enteroaqreqativ eşerixiyalar

C) Enterotoksigen eşerixiyalar

D) Enterohemorragik eşerixiyalar

E) Enteroinvaziv eşerixiyalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
126) Vəba zamanı orqanizmin itirdiyi kalium-xlorid məhlulunun həcmi aşağıdakı hansı düsturla təyin edilir?

A) P x 2,44 (5-x)=V

B) P x 1,44 (10-x)=V

C) P x 2,44 (10-x)=V

D) P x 1,44 (5-x)=V

E) P x 3,44 (5-x)=V


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
127) «Gamaşıryuyan qadın əli» simptomu aşağıdakı hansı infeksiya zamanı patoqnomonikdir?

A) Vəba


B) salmoneleyoz

C) virus diarreyası

D) qarın yatalağı

E) dizenteriya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
128) «Ksantoxromatoz» simptomu aşağıdakı hansı halların birinə deyilir?

A) Kürək nahiyəsində saralma

B) Qarın nahiyəsində saralma

C) Döş qəfəsi nahiyəsində saralma

D) Aşağı ətrafların dərisinin saralması

E) Yuxarı ətrafların dərisinin saralması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
129) Salmonelyozun qastrointestinal formasına aşağıdakı variantlardan hansı daxildir?

A) qastroenteritik, qastroenterokolitik

B) qastritik, qastroenteritik

C) qastritik, qastroenterokolitik

D) qastritik, qastrokolitik

E) qastritik, qastroenteritik, qastroenterokolitik


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
130) Salmonelyozun daimi əlaməti hansıdır?

A) taxikardiya

B) hərarət

C) qusma


D) İshal

E) qarında ağrı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
131) «Uoterhauz-Fridrehson» sindromu salmonelyoz zamanı nə ilə əlaqədərdır?

A) Böyrəküstü vəzi çatışmazlığı

B) böyrək çatışmazlığı

C) ürək-damar çatışmazlığı

D) su-duz mübadiləsinin pozulması

E) qaraciyər çatışmazlığı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 - 558 с.


132) Botulizm intoksikasiyası üçün aşağıdakı halların hansı səciyyəvidir?

A) adenozin-monofosfatın hipersekresiyası

B) qlukoza 6-fosfatdehidrogenazanın hipersekresiyası

C) adrenalinin hiposekresiyası

D) Quanidinmonofosfatın hipersekresiyası

E) adrenalinin hipersekresiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
133) Aşağıdakı hansı infeksiya zamanı qaraciyər və dalaq böyümür?

A) eşerixioz

B) botulizm

C) salmonelyoz

D) qarın yatalağı

E) dizenteriya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
134) Botulizm zamanı göstərilən ilk yardım nədən ibarətdir?

A) kortikosteroidlərin yeridilməsi

B) monovalent antitoksik zərdabın yeridilməsi

C) polivalent antitoksik zərdabın yeridilməsi

D) ürək-damar preparatlarının yeridilməsi

E) antibiotik yeridilməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
135) «Avellis» sindromu nədir?

A) qırtlağın iflici

B) dilaltı sinirin iflici

C) udma əzələlərinin iflici

D) yumşaq damağın və səs tellərinin iflici

E) üçlü sinirin iflici


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
136) Virus hepatitinin ağır forması üçün protrombin indeksi necə dəyişir?

A) 50%-dən aşağı düşür

B) 40%-dən aşağı düşür

C) 60%-dən aşağı düşür

D) 50-60% olur

E) 40-50% olur


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
137) «Kurvuazye» simptomu hansı hallarda müsbət olur?

A) A virus hepatiti

B) vəba

C) B virus hepatitiD) dizenteriya

E) qarın yatalağı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
138) Bradikardiya hansı infeksiyalar zamanı rast gəlir?

A) A virus hepatiti, salmonelyoz

B) qarın yatalağı, B virus hepatiti

C) Vəba, A virus hepatiti

D) qarın yatalağı, vəba

E) Salmonelyoz, Vəba


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
139) «Jilber» sindromunun manifestasiyası nə zaman baş verir?

A) B virus hepatiti

B) A virus hepatiti

C) Qarın yatalağı

D) Vəba

E) Dizenteriya


Ədəbiyyat: Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
140) «Epiger ləkələri» və ya damar ulduzcuqları” aşağıdakı hansı halların biri üçün səciyyəvidir?

A) splenomeqaliya

B) Daimi hepatosplenomeqaliya

C) bağırsaq fleqmonası

D) qaraciyər sirrozu

E) hepatomeqaliya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
141) «Jilber» sindromu aşağıdakı hansı vəziyyətlərin birinə deyilir?

A) qaraciyərin sarı atrofiyası

B) hepatomeqaliya

C) irsi piqment hepatozu

D) qaraciyərin sirrozu

E) kəskin qaraciyər çatışmazlığı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
142) Toksik hepatit üçün səciyyəvi olan nədir?

A) sitoliz üzərində xolestaz

B) hepatomeqaliya

C) hepatosplenomeqaliya

D) qaraciyər sirrozu

E) splenomeqaliya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
143) «A» və «B» virus hepatitinin klinik gedişi ücün nə səçiyəvidir?

A) fulminant forma

B) çox ağır forma

C) ağır forma

D) xroniki forma

E) silinmiş forma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
144) Delta hepatit virusu aşağıdakı hası halda reproduksiya olunur?

A) təklikdə

B) B və C hepatit virusunun iştirakı ilə

C) yalnız B hepatit virusunun iştirakı ilə

D) yalnız C hepatit virusunun iştirakı ilə

E) A və B hepatit virusunun iştirakı ilə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
145) Virus hepatitində kortikosteroid-terapiyayasına mütləq göstəriş nədir?

A) kəskin qaraciyər çatışmazlığı

B) ürək-ağciyər çatışmazlığı

C) xəstəliyin dispepsiya və artralgiya verməsi

D) xəstəliyin latent və xroniki gedişi

E) xəstəliyin sarılıqlı forması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
146) Yoluxucu xəstəliklərdə infeksiya mənbəyinə yönəldilən profilaktik tədbirlər hansılardır?

A) təcili profilaktika

B) immunoprofilaktika

C) izolyasiya

D) sanitar-gigiyenik

E) dezinfeksiya, dezinseksiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
147) Qarın yatalağı, paratif A və B-nin törədiciləri hansılardır?

A) Pl.malariae

B) S.typhi, S.paratyphi A və B

C) S.typhimurium

D) Br.melitfensis

E) Sh.fleksneri


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
148) Qarın yatalağının yoluxma mexanizmləri hansıdır?

A) aerogen

B) fekal-oral

C) müxtəlif yoluxma mexanizmi

D) transmissiv

E) parenteral


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
149) Qarın yatalağında mədə-bağırsaq traktının əsasən hansı şöbəsi zədələnir?

A) nazik bağırsağın limfotik aparatı

B) «Ş»-ə bənzər bağırsaq

C) mədə


D) kor bağırsaq

E) düz bağırsaq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
150) Qarın yatalağının klinik formaları hansıdır?

A) xronik forma

B) kəskin forma

C) tipik və atipik forma

D) sarılıqlı forma

E) uzanmış forma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
151) Qarın yatalağının başlanğıc dövrü üçün əlamətləri hansıdır?

A) pnevmoniya əlamətləri

B) «infeksion-toksiki böyrək» sindromu

C) baş ağrısı, yuxusuzluq, hərarətin yüksəlməsi

D) rozeolyoz səpgi

E) miokardiodistrofiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
152) Qarın yatalağında hərarət əyrisinin xarakteri necə olur?

A) daimi və ya trapesəbənzər

B) zəiflədən

C) qayıdan

D) hektik

E) fasiləli


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
153) Qarın yatalağında səpginin xarakteri necə olur?

A) pustulyoz

B) rozeolyoz

C) hemorragik

D) eritema

E) herpetik


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
154) Qarın yatalağında rast gələn spesifik ağırlaşmalar hansıdır?

A) otit


B) meninqoensefalit

C) pnevmoniya

D) peritonitlə nəticələnən bağırsaq deşilməsi

E) poliartrit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
155) Qarın yatalağında erkən laborator müayinə üsulları hansıdır?

A) biokimyəvi

B) hemokultura

C) koprokultura

D) seroloji

E) urinokultura


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
156) Vəba necə xəstəlikdir?

A) tədricən başlayan

B) xüsusi təhlükəli

C) tez-tez residiv verən

D) xroniki

E) yarım kəskin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
157) Vəbanın törədicisi hansıdır?

A) spiroxeta

B) vibrion

C) virus


D) rikketsiya

E) parazit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
158) Vəbanın yoluxma yolları hansıdır?

A) fekal oral

B) posttransfuzion

C) transmissiv

D) hava damcı

E) kontakt


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
159) Vəbaya ən çox kimlər yoluxur?

A) ev heyvanları ilə təmasda olanlar

B) qanköçürmədən sonra

C) anemiyalı, antasid qastritli xəstələr

D) narkomanlar

E) cərrahi əməliyyatdan sonraki xəstələr


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
160) Vəbaya kliniki diaqnoz qoymaq üçün hansı sindrom əsas götürülür?

A) diareya sindromu

B) hepatolienal sindrom

C) kataral sindrom

D) hemorragik sindrom

E) artralgik sindrom


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
161) Vəba üçün xarakter olan şikayətlər hansıdır?

A) qarında ağrı olmadan ishal

B) yüksək hərarət

C) qarında ağrı, ishal

D) tenezmlər

E) aramsız baş ağrısı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
162) Eşerixiozun törədicisi aşağıdakılardan hansıdır?

A) spiroxetlər

B) bakteriyalar

C) ibtidailər

D) prionlar

E) viruslar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
163) Eşerixiozun yoluxma mexanizmi hansıdır?

A) hava-damcı

B) transmissiv

C) parenteral

D) fekal-oral

E) məişət-təmas


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
164) Eşerixiozda əsas infeksiya mənbəyi hansıdır?

A) vəhşi heyvanlar

B) kolienteritli uşaqlar

C) quşlar

D) gəmiricilər

E) ev heyvanları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
165) Koli-infeksiyanın xarakterik simptomu hansıdır?

A) splenomeqaliya

B) qəbzlik

C) ishal

D) dəridə səpgilər

E) dizuriya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
166) Eşerixiozda ağrı hansı nahiyədə müəyyən edilir?

A) mezoqastral və yoğun bağırsaq boyunca

B) epiqastral

C) bütün qarın nahiyyəsində

D) göbək ətrafında

E) Sağ qalça çuxuruda


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
167) Koli-infeksiyanın əsas laborator diaqnostika üsulu hansıdır?

A) virusoloji

B) immunoloji

C) seroloji

D) bakterioskopik

E) bakterioloji


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
168) Eşerixiozun dizenteriya bənzər variantının müalicəsində hansı preparat istifadə olunur?

A) kortikosteroidlər

B) delaqil

C) levomisetin

D) norsulfazol

E) almagel


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
169) Hansı bağırsaq infeksiyası üçün əvvəl ishalın sonra qusmanın olması xarakterikdir?

A) vəba


B) bağırsaq yersiniozu

C) salmonelyoz

D) bağırsaq amöbiazı

E) stafilokokk toksikoinfeksiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
170) Qida toksikoinfeksiyasında gizli dövr nə qədərdir?

A) 30 dəqiqə -1 sutka

B) 5-10 gün

C) 3-5 gün

D) 2 saat

E) 5-10 dəqiqə


Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.с.
171) Qida toksikoinfeksiyası hansı əlamətlərlə müşayiət olunur?

A) hıcqırma ilə

B) tenezimlərlə

C) qusma ilə

D) meteorizmlə

E) yüksək hərarətlə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
172) Qida toksikoinfeksiyasında epiqastral nahiyədə ağrıların xarakteri necə olur?

A) yandırıcı,göynədici

B) deşici

C) tutmaşəkilli

D) sancı şəkilli

E) lokal
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
173) Qida toksiinfeksiyasına xas olmayan əlamət hansıdır?

A) ürəkbulanma

B) qusma

C) başgicəllənmə

D) hepatolienal sindrom

E) dərıdə səpgilər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
174) A virus hepatitinin sarılıqönü dövrünün sindromu hansıdır?

A) sarılıq

B) kolitik

C) qripəbənzər

D) hepatolineal

E) artralqik


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
175) Virus diareyalarının törədicilərindən biri hansılardır?

A) flavi viruslar

B) rabdoviruslar

C) roks viruslar

D) ECHO və Koksaki virusları

E) arboviruslar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
176) Virus diareyaları hansı yolla yoluxur?

A) transmissiv yolla

B) alimentar və su yolu

C) hava damcı və hava toz yolu

D) təmas və məişət yolu

E) həşəratlarla yoluxma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
177) Virus diareyalarının əsas əlamətləri hansıdır?

A) oynaq-istinad aparatının zədələnməsi

B) limfadenopatiya və ilkin affekt

C) yuxarı tənəffüs yollarının katarı və diareya

D) dispepsiya əlamətləri

E) qaraciyərin böyüməsi və saralıq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
178) Virus diareyaları hansı xəstəliklərə oxşayır?

A) yuxarı tənəffüs yolları və bağırsaq infeksiyalarına

B) vəbaya

C) bağırsaq disbakteriozuna

D) qarın yatalağına

E) yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliklərinə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
179) Virus diareyalarının müalicə üsulu hansıdır?

A) etiotrop müalicə

B) etiotrop və patogenetik müalicə

C) simptomatik müalicə

D) patogenetik və simptomatik müalicə

E) patogenetik müalicə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
180) A və E virus hepatitlərinin yoluxma yolları hansıdır?

A) ərzaq məhsulları və su vasitəsilə

B) gəmiricilər vasitəsilə

C) heyvanlarla təmas vasitəsilə

D) cinsi yolla

E) qan vasitəsilə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
181) B, C, D hepatitlərinin əsas yoluxma yolları hansıdır?

A) irsi yolla

B) hava damcı yolu ilə

C) qanla və cinsi yolla

D) gəmiricilər vasitəsilə

E) heyvanlarla təmas zamanı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
182) Virus hepatitlərində əsas hansı orqanlar zədələnir?

A) qaraciyər və öd yolları

B) sinir sistemi

C) sidik-cinsiyyət üzvləri

D) ağciyər və tənəffüs yolları

E) mədə və bağırsaqlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
183) Virus hepatitində qanın əsas biokimyəvi göstəriciləri hansılardır?

A) qlükoza və azot qalığının artması

B) lipidlərin və xolesterinin çoxalması

C) albumin və qlobulinlərin artması

D) qaraciyər fermentlərinin və bilirubinin səviyyəsinin çoxalması

E) Na, K, Ca ionlarının azalması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
184) Virus hepatitlərinin uzaq nəticələri hansılardır?

A) xroniki böyrək çatışmazlığı

B) ağıl zəifliyi və sonsuzluq

C) xroniki hepatit və qaraciyər sirrozu

D) xroniki anemiya və hipersideroz

E) piqment hepatozları və hemolitik sarılıq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə