İnfeksiya


) Leptospiroz zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə5/15
tarix17.09.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#218
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

254) Leptospiroz zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?

A) vəhşi heyvanlar

B) xəstə insan

C) kənd təsərrüfatı heyvanları

D) bakteriyadaşıyıcı

E) gəmiricilər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
255) Leptospirozun hansı həftəsində törədici qanda tapılır?

A) V həftə

B) I həftə

C) II həftə

D) III həftə

E) IV həftə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
256) Hemorragik sindrom və sarılığı hansı törədicilər əmələ gətirir?

A) L. canicolo

B) heç biri

C) L. tarasovi

D) L. pomona

E) L. javanica, L. batavial


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
257) Leptospiroz zamanı hemorragik sindromun əmələ gəlməsində hansı faktor iştirak edir?

A) neyrolizin

B) plazmokoaqulaza

C) qlükoza -6-fosfatdehidrogenaza

D) hemolizin

E) plazmolizin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
258) Leptospiroz zamanı böyrəklərdə hansı çatışmazlıqlar baş verir?

A) böyrəküstü vəzin hiperfunksiyası

B) hemorragik nefrit

C) qlomerulonefrit

D) irinli nefrit

E) ləyənciklərin iltihabı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
259) Leptospirozda hansı kəskin əlamətlər olur?

A) kəskin böyrək çatışmazlığı

B) ensefalitlər

C) üremik koma

D) qaraciyər koması

E) kəskin ürək-damar çatışmazlığı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
260) Leptospiroz üçün hansı klinik əlamətlər səciyyəvidir?

A) kəskin oynaq ağrıları

B) kəskin susuzlaşma

C) meningeal əlamətlər

D) dispeptik əlamətlər

E) kəskin əzələ ağrıları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
261) Leptospiroz zamanı hansı əlamətlər olmur?

A) hiperemiləşmiş üz-boyun

B) ikterik dəri və sklera, ekzantema, herpetik səpgilər

C) skleraya kapilyar qansızma

D) kəskin əzələ ağrıları

E) kəskin böyrək çatışmazlığı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 - 558 с.
262) Leptospiroz zamanı patoloji dəyişikliklər ən çox hansı orqanda olur?

A) böyrək

B) mərkəzi sinir sistemi

C) qaraciyər

D) dalaq, mədəaltı vəzi

E) ürək, əzələlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
263) Leptospiroz zamanı ölümün səbəbi nədir?

A) nevroloji əlamətlər

B) hemorragik əlamətlər

C) kəskin böyrək çatışmazlığı

D) kəskin qaraciyər çatışmazlığı

E) meningeal əlamətlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
264) Leptospiroz xəstəliyində hansı ağırlaşmalar olmur?

A) nefrit

B) dehidratasiya, iridosiklit, parotit, pnevmoniya

C) meningit

D) mielit

E) ensefalit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
265) Leptospiroz zamanı hemoqramda hansı dəyişiklik olur?

A) neytropeniya

B) leykopeniya

C) trombositopeniya

D) trombositoz, eozinofiliya

E) neytrofil leykositoz, EÇS-in artması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
266) Leptospirozun ilkin əlamətləri hansılardır?

A) kəskin əzələ ağrıları

B) poliadenopatiya

C) kəskin qarın ağrıları

D) diffuz tərləmə qızdırma

E) hepatolienal sindrom


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
267) Leptospirozu hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

A) Toksoplazmoz

B) qarın yatalağı, paratiflər

C) qazanılmış immundefisit çatışmazlığı

D) Tetanus

E) Botulizm


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с
268) Məxmərək infeksiyası zamanı infeksiya mənbəyi nədir?

A) xəstə quşlar

B) xəstə insanlar

C) gəmiricilər

D) virusgəzdirici

E) vəhşi heyvanlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyaları

269) Məxmərək infeksiyasının yoluxma yolu hansıdır?

A) fekal-oral

B) kontagioz

C) hava-damcı

D) parenteral

E) transmissiv


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
270) Məxmərəkdən sonra yaranan immunitet necə olur?

A) xarakterik deyil

B) ömürlük

C) davamsız

D) davamlı

E) zəif davamlı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
271) Məxmərək zamanı ekzantema xəstəliyin hansı günündə əmələ gəlir?

A) 10-12-ci gün

B) 5-7-ci gün

C) 7-9-cu gün

D) 3-5-ci gün

E) 1-3-cü gün


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
272) Qızılcanın törədiciləri hansılardır?

A) patogen göbələklər

B) bakteriyalar

C) prionlar

D) rikketsiyalar

E) viruslar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
273) Qızılcaya qarşı yaradılmış süni immunitetin müddəti nə qədərdir?

A) 1 aya qədər

B) 3-6 ay

C) 1 ilə qədər

D) 3-5 gün

E) 8-10 il


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
274) Qızılca zamanı hemoqramda eritrositlərin çökmə sürəti necə dəyişir?

A) xarakterik deyil

B) azalır

C) artır


D) az artır

E) dəyişmir


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
275) Qızılcanın ötürülmə mexanizmi necədir?

A) transmissiv

B) fekal-oral

C) parenteral

D) təmas-məişət

E) hava-damcı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
276) Qızılca infeksiyası zamanı inkubasia dövrü nə qədərdir?

A) 6-17 gün

B) 1-7 gün

C) 1 aya qədər

D) 3-5 gün

E) 15-25 gün


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
277) Quş qripində infeksiyanın təbii rezervuarı nə sayılır?

A) ev heyvanları

B) vəhşi quşlar

C) vəhşi heyvanlar

D) ev quşları

E) gəmiricilər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
278) Skarlatinanın törədiciləri hansılardır?

A) mikobakteriyalar

B) stafilokoklar

C) viruslar

D) -hemolitik streptokoklar

E) rikketsiyalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
279) Skarlatinadan sonra yaranan immunitet necə olur?

A) davamlı

B) davamsız

C) xarakterik deyil

D) zəif davamlı

E) ömürlük


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
280) Skarlatina zamanı infeksiyanın ötürülmə yolu hansıdır?

A) parenteral

B) hava-damcı

C) fekal-oral

D) təmas-məişət

E) transmissiv


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
281) Skarlatina zamanı inkubasia dövrü nə qədərdir?

A) 1-11 gün

B) 1 aya qədər

C) 2-7 gün

D) 2 saat – 3 gün

E) 10-20 gün


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
282) Aşağıdakılardan hansı skarlatina üçün səciyyəvidir?

A) ağ ərpli dil

B) qızarmış dil

C) quru, çatlamış dil

D) moruğu dil

E) şişmiş, kənarlarında dişlərin yeri olan dil


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
283) Skarlatina zamanı hemoqramda eritrositlərin çökmə sürəti necə dəyişir?

A) azalır

B) artır

C) xarakterik deyil

D) az artır

E) dəyişmir


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
284) Aşağıdakılardan hansı infeksion eritemanın klinik forması deyil?

A) irinli eritema

B) çox formalı eksudativ eritema

C) Camerin infeksion eriteması

D) düyünlü eritema

E) Rozentberqin infeksion eriteması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
285) Rozenberqin infeksion eritemasında hansı əlamətlər olmur?

A) səpgi


B) qızdırma

C) oynaqlarda ağrı

D) öskürək

E) intoksikasiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
286) İnfeksion eritemada hansı əlamətlər əsas götürülür?

A) ürəkbulanma, metiorizm

B) öskürək, təngnəfəslik

C) kataral əlamətlər

D) dəri təzahürləri, qızdırma

E) ishal, qusma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
287) Kamerin infeksion eritemasını hansı xəstəliklə diferensə etmək lazımdır?

A) Dəri leyşmaniozu

B) Qrip

C) qara yaraD) infeksion mononukleoz

E) qarın yatalağı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
288) Kamerin infeksion eritemasında xəstəlik hansı grup xəstələrdə qeydə alınır?

A) uşaqlarda

B) yeniyetmələrdə

C) yaşlılarda

D) 14-40 yaş

E) gənclərdə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
289) Rozenberqin infeksion eritemasında səpgi neçənci gün əmələ gəlir?

A) 2 həftənin sonu

B) 4-6 gün

C) 12-18 saatdan sonra

D) 24-cü gün

E) 12-18-ci gün


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
290) Rozenberqin infeksion eritemasında səpginin xarakteri necə olur?

A) rozeolyoz

B) vezikulyoz

C) enantema

D) makulo-populyoz

E) pustulyoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

291) Rozenberqin infeksion eritemasında səpgi harada olmur?

A) yuxarı ətraflarda

B) üzdə

C) oynaq nahiyəsindəD) qarın nahiyəsində

E) sarğı nahiyəsində


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
292) İnfeksion eritemanın müalicəsində hansı preparatlar tətbiq edilir?

A) antihistamin preparatlar

B) hormonlar

C) antibiotiklər

D) virus əlehnə olan preparatlar

E) kortikosteroidlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
293) Çoxformalı infeksion eritemanın Stivens-Jonson sindromu ən çox hansı dərmanlardan sonra əmələ gəlir?

A) antihistamin preparatlar

B) hemodez, poliqlükin

C) kortikosteroidlər

D) antibiotiklər

E) sulfanilamidlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
294) Çoxformalı eksudativ eritema xəstəliyi nə qədər davam edir?

A) 1 həftə

B) 5 gün

C) 1-3 həftə

D) 1-2 ay

E) 1-2 gün


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
295) Çoxformalı eksudativ eritemanın ağır formasında hansı sindrom inkişaf edir?

A) Filippoviç sindromu

B) hepatolienal sindromu

C) Rozenberq sindromu

D) Stivens-Jonson sindromu

E) Kapoşi sindromu


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
296) Qəflətən baş verən eritemadan sonra iz qalırmı?

A) bəli


B) az qalır

C) xeyir


D) xarakterik deyil

E) böyük sahədə qalır


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
297) Meninqokok infeksiyasının yoluxma yolu hansıdır?

A) hava-damcı

B) cinsi

C) transmissiv

D) alimentar

E) təmas-məişət yolu


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
298) Meninqokok infeksiyasında daha çox epidemioloji əhəmiyyət kəsb edən mənbələr hansılardır?

A) meninqokokemiyalı xəstələr

B) meningit+meninqokokkemiyalı xəstələr

C) kəskin nazofaringitli xəstələr, sağlam gəzdiricilər

D) meningitli xəstələr

E) meninqoensefalitli xəstələr


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
299) Meninqokok infeksiyası zamanı hansı orqan və sistemlər zədələnir?

A) sidik-cinsiyyət sistemi

B) periferik sinirlər və oynaqar

C) selikli qişalar və beyinin qişaları

D) qaraciyər və öd yolları

E) ağciyərlər və böyrəklər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
300) Meninqokok infeksiyasının əsas klinik formaları hansıdır?

A) meningit və meninkokkok sepsisi

B) kəskin sepsis

C) kəskin pnevmoniya və bronxit

D) meningit və nefrit

E) kəskin hepatit və splenit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
301) Meninqokok infeksiyasının hematogen generalizə olunmuş forması hansıdır?

A) meninqokokemiya, meningit

B) kəskin nazofaringit

C) meninqokokkgəzdirmə

D) qarışıq forma, enterokolit

E) pnevmoniya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
302) Meninqokok infeksiyası zamanı əsas hematoloji dəyişikliklər hansıdır?

A) eritemiya və neytrofilyoz

B) leykositoz, EÇS artması

C) hemolitik anemiya, leykopeniya

D) leykositoz və limfositoz

E) leykopeniya və EÇS artması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
303) Meninqokok infeksiyası zamanı likvorda hansı dəyişikliklər olur?

A) zülalın miqdarı artır, Pandi, Nonne-Appelt sınaqları mənfi olur

B) şəkər və xloridlərin miqdarı artır

C) limfositoz pleositoz

D) likvor şəffaf olur

E) neytrofilyoz, pleositoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
304) Aşağıdakılardan hansı kəskin meninqokok nazofaringiti üçün səciyyəvidir?

A) yüksək qızarma və onun uzunmüddətliliyi

B) xoralı-nekrotik angina

C) çoxlu rinoreya

D) kataral hallar, qızdırma, faringit

E) Rozenberq simptomu


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
305) Meninqokok meningiti üçün nə səciyyəvidir?

A) yüksək qızdırma, güclü baş ağrısı, qusma

B) psixi pozğunluqlar, parez, iflic, qıcolmalar

C) kataral əlamətlər

D) oynaqların zədələnməsi

E) selikli qişalara qansızma, qanaxmalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
306) Meninqokok sepsisi üçün patoqnomonik əlamət hansıdır?

A) ürəkbulanma, qusma

B) IV gündən rozelyoz səpgi

C) hepatolienal sindrom

D) ilk gündən ulduzvarı hemorragik səpgi

E) üz və boynun hiperemiyası, sklera damarlarının infeksiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
307) Meninqokok infeksiyasının əsas və qorxulu ağırlaşması hansıdır?

A) pnevmoniya və beyin ödemi

B) hipertonik kriz və beyinə qansızma

C) infeksion-toksik şok, hidrosefaliya

D) sonsuzluq və uşaq salma

E) xronik ağciyər-ürək çatışmazlığı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
308) Meninqokok sepsisini hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

A) qızılca

B) listerioz

C) epidemik parotit, skarlatina

D) bruselyoz

E) hemorragik qızdırmalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
309) Meninqokok infeksiyasının əsas laborator diaqnostika üsulu hansıdır?

A) seroloji reaksiyalar

B) dəridaxili sınaq

C) bioloji sınaq

D) qanın və likvorun bakterioloji müayinəsi

E) qanda mikroelementlərin təyini


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
310) Meninqokok infeksiyasının əsas müalicə üsulu hansıdır?

A) lumbal punksiya

B) infuzion terapiya

C) kortikosteroidlər

D) antibiotiklər və sulfanilamidlər

E) vaksinoterapiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
311) Meninqokok sepsisinin etiotrop mülaicəsində hansı preparatlar işlədilir?

A) dehidratasion terapiya

B) hormonoterapiya

C) sefalosporinlər

D) levomisetin-suksinat

E) penisillin və onun preparatları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
312) Difteriya infeksion xəstəliklərin hansı qrupuna aiddir?

A) tənəffüs yollarının infeksiyaları

B) xarici örtük infeksiyaları

C) bağırsaq infeksiyaları

D) zoonoz infeksiyalar

E) sapronoz infeksiyalar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
313) Difteriya zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?

A) xəstə heyvanlar

B) gəmiricilər

C) vəhşi heyvanlar

D) xəstə insan və bakteriyadaşıyıcı

E) quşlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шаханина И.Л. руководство по эпидемиологии инфекционных болезней, М., Медицина, 1993, т.1, 192 с.
314) Difteriya ekzotoksininin təsirindən çoxqatlı epitel nahiyəsində hansı iltihab inkişaf edir və nə əmələ gəlir?

A) xoralı dəyişiklik, difteritik iltihab

B) fibrinoz ərp, difteritik iltihab

C) hemorragik dəyişiklik, krupoz iltihab

D) kataral dəyişiklik, krupoz iltihab

E) eroziv dəyişiklik, irinli iltihab


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
315) Udlaq difteriyasının lokal forması hansıdır?

A) zonalı

B) hemorragik

C) eroziv

D) irinli

E) adacıqşəkilli


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
316) Udlaq difteriyasının lokal formasının klinik əlamətləri hansıdır?

A) subfebril hərarət, badamcıqlarda ərp, hiperemiya, ödem, limfadenit

B) mezenterial limfa düyünlərinin böyüməsi və ağrılı olması

C) boğazda artan ağrı

D) boynun dərialtı toxumasının ödemi

E) badamcıqların kəskin ödemi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
317) Difteriyanın yayılmış formasının klinik əlamətləri hansıdır?

A) irinli limfadenit, periadenit

B) udqunma zamanı boğazda kəskin ağrı

C) üzün qızdırması, oyanıqlıq, taxikardiya

D) uzun müddətli yüksək qızdırma

E) febril hərarət, badamcıqlar və ətrafında ərp, ödem, hiperemiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
318) Difteriyanın toksik formasının klinik əlamətləri hansıdır?

A) Dispeptik pozğunluqlar

B) burun-dodaq üçbucağının dolğunluğu

C) Traxeobronxit əlamətləri

D) ilk gündən yüksək hərarət, boynun dərialtı toxumasının ödemi

E) Hepatolienal sindrom


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
319) Qırtlaq difteriyasının inkişaf mərhələsi hansıdır?

A) disfoniya, stenoz, asfiksiya

B) qızğın, rekonvalessensiya

C) gizli dövr

D) krupoz, kataral

E) qripəbənzər, başlanğıc


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
320) Qırtlaq difteriyasının klinik əlamətləri hansıdır?

A) burundan bolluca selik ifrazı

B) poliadenit

C) «hürücü» öskürək, afoniya, boğulma

D) boğazda kəskin ağrı, ağrının irradiasiyası

E) hipersalivasiya, ağızdan pis qoxu


Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.558 с.
321) Difteriyanın ən çox rast gələn klinik forması hansıdır?

A) kombinəolunmuş difteriya

B) dəri, yara və cinsiyyət orqanlarının difteriyası

C) qırtlaq difteriyası

D) göz, burun difteriyası

E) ağız-udlaq difteriyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
322) Difteriyanın toksik forması zamanı boynun ödeminin yayılmasına görə II0 necə müəyyən edilir?

A) çənəaltı nahiyəyə qədər

B) döş qəfəsinin yuxarı hissəsinə qədər

C) körpücük sümüyündən aşağı

D) böynun ödeminin korpücük sümüyünədək yayılması

E) boynun yanındakı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
323) Difteriya zamanı spesifik ağırlaşma hansıdır?

A) infeksion-toksik şok

B) öskürək refleksinin itməsi

C) dehidratasion şok

D) bağırsaq parezi, atoniyası

E) infeksion-toksik miokardit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
324) Difteriya diaqnozunun təsdiqi üçün vacib müayinə üsulu hansıdır?

A) bioloji

B) seroloji

C) bakterioloji

D) immunoloji

E) instrumental


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
325) Difteriyanın müalicəsində spesifik terapiya necə aparılır?

A) seroterapiya

B) qeyri-spesifik dezintoksikasiya

C) hiposensibilizəedici terapiya

D) antibakterial terapiya

E) ağız-udlaqda giriş qapısının


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
326) Difteriyanın IIIº toksik formasında difteriya əleyhinə zərdabın ilkin yeridilən dozası nə qədər olmalıdır?

A) 20000 AV

B) 40000 AV

C) 100000 AV

D) 60000 AV

E) 80000 AV


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə