İnfeksiya


) Qara ciyərin amyöblu absesi üçün hansı xarakterik deyil?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə9/15
tarix17.09.2017
ölçüsü1,46 Mb.
#218
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

531) Qara ciyərin amyöblu absesi üçün hansı xarakterik deyil?

A) Qara ciyər nahiyəsinin ağrılı olması

B) Hərarət

C) Leykositoz

D) Diafraqmanın sağ kümbəzinin yüksəkdə durması

E) Səpkilər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
532) Kəskin bağırsaq amöbiazının prodromal dövrünə aid əlamət hansıdır?

A) iştahasızlıq,epiqastral nahiyyədə ağırlıq hissi

B) yüksək hərarət,meteorizm

C) qusma


D) dizuriya

E) profuz qanlı ishal


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
533) Xroniki bağırsaq amöbiazının xarakterik əlaməti hansıdır?

A) dəridə ekzantema

B) dildə ağrı və sancma hissi

C) apatiya

D) qarında tutma şəkilli kəsici ağrılar

E) sidiyin tündləşməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
534) Amöb hepatitində qara ciyərin konsistensiyası necə olur?

A) bir qədər bərk

B) normal konsistensiyalı

C) xəmirvari yumşaq

D) sərt,kələ-kötür

E) kənarları girintili-çıxıntılı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
535) Qara ciyərin amöb absesində sağ qabırğa altında ağrıların xarakteri necə olur?

A) deşici,kəsici

B) tutma şəkilli

C) daimi və küt

D) sancı şəkilli

E) fasiləli


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
536) Kəskin bağırsaq amöbiazının xarakterik ağırlaşması hansıdır?

A) pnevmoniya

B) meninqoensefalit

C) miokardit

D) bağırsaq qanaxması

E) bağırsağın perforasiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
537) Balantidiazın törədicisi hansıdır?

A) bakteriyalar

B) rikketsiyalar

C) ibtidailər

D) viruslar

E) göbələklər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
538) Balantidiazın inkubasiya dövrü nə qədərdir?

A) 3 ay


B) 1 ay

C) 1-3 həftə

D) 2 ay

E) 3-5 gün


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
539) Balantidiazın kəskin formasının erkən əlamətləri hansıdır?

A) qəbzlik

B) subfebril hərarət

C) meteorizm

D) oynaq ağrıları

E) yüksək qızdırma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
540) Balantidiazın xroniki formasında xəstəlik neçə ay davam edir?

A) 5 ay


B) 2 aydan çox

C) 3 aydan çox

D) 2 aya qədər

E) 1 ilə qədər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
541) Lyamblyozun klinik şəkli üçün hansı xarakterik deyil?

A) Təkrari qusmalar

B) Zəiflik, oyanıqlıq

C) Qarında ağrılar

D) Diareya

E) Ürəkbulanması, mədə qıcqırması


Ədəbiyyat: D.V.Uçaykin «İnfeküionnıe bolezni», «Mediüina», Moskva, 1994

N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
542) Lyamblyozun müalicəsi üçün nə istifadə olunmur?

A) Tetrosiklin

B) Ranidazol

C) Metronidazol

D) Xlorixin

E) Furazolidon


Ədəbiyyat: D.V.Uçaykin «İnfeküionnıe bolezni», «Mediüina», Moskva, 1994

N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
543) Xəstənin ultrasəslə müayinəsi zamanı qara ciyərin sağ payında 3,5 sm ölçüdə dəqiq konturları olan dairəvi formalı törəmə aşkar edilmişdir. Göstərilən helmintozlardan ən çox uyğun gələni hansıdır?

A) Fasilyoz

B) Bağırsaq sitosomozu

C) Trixosefalyoz

D) Exinokokkoz

E) Opistorxoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
544) Trixinellyoz zamanı orta klinik inkubasiya dövrü nə qədərdir?

A) 40-45 gün

B) 5-10 gün

C) 10-20 gün

D) 20-30 gün

E) Bir neçə saat


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
545) Trixinellyoz simptomları xəstədə aşkar olunduğu zaman, həkimin görəcəyi ilk tədbirlərə hansılar daxildir?

A) Dövlət Sanepidnəzarət Mərkəzinə bildiriş göndərmək. Koproloji müayinə5. Dəri allergik və seroloji sınaqların müayinəsi

B) Epidanamnezin toplanması. Dövlət Sanepidnəzarət Mərkəzinə bildiriş göndərmək. Dəri allergik və seroloji sınaqların müayinəsi

C) Qanın müayinə üçün götürülməsi (Leykositar formul, EÇS, seroloji müayinə) . Koproloji müayinə. Dəri allergik və seroloji sınaqların müayinəsi

D) Epidanamnezin toplanması. Qanın müayinə üçün götürülməsi (Leykositar formul, EÇS, seroloji müayinə). Koproloji müayinə

E) Epidanamnezin toplanması Qanın müayinə üçün götürülməsi (Leykositar formul, EÇS, seroloji müayinə) Dövlət Sanepidnəzarət Mərkəzinə bildiriş göndərmək.


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
546) Dəmir defisitli anemiyanın səbəbi aşağdaki helmitlərdən hansı ola bilər?

A) Trixosefalyoz. Strongiloidoz

B) Askaridoz. Difillobotrioz

C) Anqilostomatoz. Difillobotrioz

D) Anqilostomatoz. Trixosefalyoz

E) Askaridoz. Strongiloidoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
547) Hansı invaziyada steroidlərlə müalicə invaziyanın intensivliyinin artmasına və helmintlərin disseminasiyasına gətirib çıxara bilər?

A) Strongiloidozda

B) Askaridozda

C) Trixosefalyozda

D) Nekatorozda

E) Enterebiozda


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
548) Helmintozların kəskin dövrdə diaqnostik metodlarına hansı aiddir?

A) İmmunoloji

B) Allerqoloji

C) İnstrumental

D) Bioloji

E) Seroloji


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
549) Hərarət, mialgiya, sifətin ödemi, eozinofiliya əlamətləri aşağıdakılardan hansı üçün patoqnomikdir?

A) Stronqiloidoz üçün

B) Fasilyoz üçün

C) Trixosefalyoz üçün

D) Exinokokkoz üçün

E) Trixinelyoz üçün


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
550) Askaridozla yoluxma yolu hansıdır?

A) pişiklər

B) peroral, çirkli əl, qida, su ilə

C) çiy ət, tərəvəz

D) gəmiricilər

E) ət qiyməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
551) Askaridozda əsas sahib kimdir?

A) vəhşi heyvan

B) insan

C) quşlar

D) ətyeyən heyvan

E) qaramal


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
552) Aşağıdakı hansı əlamətlər askaridoz üçün səciyyəvidir?

A) yüksək hərarət

B) iştahasızlıq

C) meteorizm, qurultu

D) qarında ağrı

E) mədə bulanması, qusma, ishal, qəbizlik


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
553) Askaridoz zamanı qaraciyər, dalaq prosesə cəlb olunurmu?

A) hepatomeqaliya qeyid olunur

B) dəyişiklik olmur

C) splenomeqaliya

D) xarakterik deyil

E) hepatosplenomeqaliya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
554) Bağırsaq helmintozlarından nematodozlarda hərarət necə olur?

A) 37-37,50C

B) 38-40C

C) daimi hərarət

D) xeyr, olmur

E) subfebrilitet


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
555) Askaridoz zamanı öskürək nə ilə xarakterizə olur?

A) quru öskürək

B) hürücü öskürək

C) olmur


D) bəlğəmdə qan

E) xarakterik deyil


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
556) Xəstəliyin dövründən asılı olaraq askaridozun müalicəsində hansı preparatlar tətbiq edilir?

A) levomisol

B) naftamon

C) Tiablendazol, vermoks

D) helmizol

E) mebendazol


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
557) Askaridozda hemoqramma və EÇS vəziyyəti necə olur?

A) eozinofiliya, leykositoz, EÇS artması

B) eozinofiliya olmur

C) leykopeniya

D) trombositopeniya

E) EÇS azalması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
558) Askaridoz zamanı dəri səpgiləri necə olur?

A) ödemlər

B) səpgi, qaşınma

C) qızılcayabənzər

D) övrə, ekzema

E) allergik səpgilər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
559) Trixosefalyozun yoluxma yolu hansıdır?

A) perkutan

B) peroral (su, tərəvəzlə)

C) transmissiv

D) qansızmalar

E) çiy ət, ət məhsulları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
560) Trixosefalyozda əsas sahib kimdir?

A) quşlar

B) ətyeyən heyvanlar

C) insan


D) məməlilər

E) balıqlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
561) Trixosefalyoz zamanı dispeptik əlamətlər hansılardır?

A) meteorizm, qurultu, tenezmlər

B) iştahasızlıq

C) mədə bulanması, qusma, ishal, qəbizlik

D) qarında ağrı

E) olmur
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
562) Trixosefalyoz zamanı qaraciyər, dalaqda hansı dəyişikliklər olur?

A) hepatosplenomeqaliya

B) hepatoz

C) xarakterik deyil

D) dəyişiklik olmur

E) hepatomeqaliya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
563) Trixosefalyoz zamanı hərarət necə olur?

A) olmur


B) 38-40ºC

C) 37-37,50C

D) vunderlix tipli

E) subfebril


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
564) Trixosefalyoz zamanı öskürək necə olur?

A) quru, sonra bəlğəmli

B) bəlğəmdə qanla

C) xarakterik deyil

D) olur

E) olmur
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
565) Trixosefalyoz zamanı baş ağrıları olur?

A) şiddətli

B) olmur

C) sağ tərəfli

D) fasiləli

E) olur
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


566) Trixosefalyoz zamanı dəridə səpgilər necə olur?

A) övrə, ekzema

B) ekzantema

C) allergik səpgilər

D) ödemlər

E) hemorragik


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
567) Trixenelyozda yoluxma yolu hansıdır?

A) tərəvəz ilə

B) peroral (ət, balıq)

C) vəhşi heyvanlar

D) quşlar

E) su ilə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
568) Trixinelyozda aralıq sahib kimdir?

A) insan, vəhşi heyvan

B) balıqlar

C) qaramal

D) donuzlar

E) quşlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
569) Trixinelyoz zamanı dispeptik əlamətlər hansılardır?

A) meteorizm, tenezm

B) qəbizlik

C) olmur


D) ishal

E) mədə bulanması, qusma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
570) Trixinelyoz zamanı qaraciyər, dalaqda hansı dəyişikliklər olur?

A) dəyişiklik olmur

B) xarakterik deyil

C) hepatomeqaliya

D) splenomeqaliya

E) hepatit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
571) Trixinelyoz zamanı hərarət necə olur?

A) 38-39°C

B) hektik

C) 39-40°C

D) qayıdan

E) subfebril


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
572) Trixinelyoz zamanı öskürək necə olur?

A) hürücü öskürək

B) olur

C) olmur


D) quru, bəlğəmli

E) xarakterik deyil


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
573) Trixinelyoz zamanı baş ağrılar olurmu?

A) birtərəfli

B) xarakterik deyil

C) tutmaşəkilli

D) olmur

E) olur
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
574) Trixinelyoz zamanı dəridə hansı dəyişiklər qeyid olunur?

A) övrə, ekzema

B) qızılcayabənzər, məxmərəyəbənzər

C) ödemlər

D) hemorragik

E) ekzantema


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
575) Ankilostomidozun yoluxma yolu hansıdır?

A) perkutan, peroral

B) ətlə

C) meyvə-tərəvəz iləD) parenteral

E) transmissiv


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
576) Ankilostomidozda əsas sahib kimdir?

A) balıqlar

B) vəhşi heyvan

C) insan


D) ətyeyən heyvan

E) donuzlar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
577) Ankilostomidoz zamanı dispeptik əlamətlər hansıdır?

A) ishal


B) ---

C) mədəbulanması, qusma, diarreya

D) qarında qurultu, ağrı

E) qəbizlik


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
578) Akilostomozda aralıq sahib kimdir?

A) balıqlar

B) ətyeyən heyvan

C) donuzlar

D) vəhşi heyvan

E) Yoxdu
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
579) Ankilostomidoz zamanı epiqastral nahiyədə ağrılar necə olur?

A) xarakterik deyil

B) sancışəkilli

C) tutmaşəkilli

D) olmur

E) çox vaxt güclü ağrılar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
580) Ankilostomidoz zamanı hərarət necə olur?

A) subfebril

B) 37-37,5°C

C) 38-40°C

D) daimi tip

E) xarakterik deyil


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
581) Ankilostomidoz zamanı tənəffüs yolların zədələnməsi simptomları olurmu?

A) bronxit, laringit

B) olmur

C) plevrit

D) bəlğəmdə qan

E) xarakterik deyil


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
582) Ankilostomidoz zamanı baş ağrıları olur?

A) xarakterik deyil

B) olmur

C) olur


D) tutmaşəkilli

E) birtərəfli


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
583) Ankilostomidoz zamanı dəri səpgiləri necə olur?

A) olmur


B) ekzantema

C) xarakterik deyil

D) müxtəlif, lokal ödemlər

E) hemorragikzantema


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
584) Ankilostomidozun xronik mərhələsində xəstəliyin əsas təzahürləri nə ilə əlaqədardır?

A) helmintlərin ağciyərlərə düşməsi

B) helmintlərin düz bağırsaqda parazitlik etməsi

C) helmintlərin 12 barmaq və nazik bağırsaqda parazitlik etməsi

D) aralıq, tənasül orqanlarına yayılması

E) qəbizlik


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
585) Enterobiozda yoluxma yolu hansıdır?

A) perkutan

B) peroral

C) hava-damcı

D) autoinvaziya, təmas-məişət

E) parenteral


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
586) Enterobioz zamanı əsas sahib kimdir?

A) quşlar

B) vəhşi heyvan

C) ətyeyən heyvan

D) insan

E) gəmiricilər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
587) Enterobiozda aralıq sahib kimdir?

A) qaramal

B) quşlar

C) donuzlar

D) pişiklər

E) Yoxdur


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
588) Enterobioz zamanı dispeptik əlamətlər hansılardır?

A) mədə bulanması

B) iştah pozğunluğu

C) qəbizlik, yaxud ishal (selik, qan qarışıqlı)

D) epiqastral nahiyyədə ağrı

E) qusma
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.


589) Enterobioz zamanı sinir oyanıqlığı necə olur?

A) qarınüstü nahiyədə təzyiq hissiyyatı

B) olmur

C) yuxusuzluq

D) mialgiya

E) ağızdan su axma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
590) Enterobioz zamanı hərarət necə olur?

A) daimi


B) xarakterik deyil

C) hektik

D) 38-40°C

E) subfebril


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
591) Aşağıdakı hansı əlamətlər enterobioz üçün səciyyəvidir?

A) qıcolma, ürəkkeçmə, onanizm

B) nefrit

C) hepatomeqaliya

D) mialgiya

E) artralgiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
592) Enterobioz zamanı baş ağrılar olurmu?

A) olur


B) tutmaşəkilli

C) birtərəfli

D) üçlü sinir boyunca

E) olmur
Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
593) Strongiloidozun həyat sikli torpağa düşmədən davam etdikdə, sürfələr hansı orqanda olur?

A) mədədə

B) yoğun bağırsaqda

C) ağciyərdə

D) nazik bağırsaqda

E) qaraciyərdə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
594) Strongiloidozun klinikasının kəskin fazası üçün xarakter simptomlar hansılardır?

A) pnevmoniya

B) otit

C) haymoritD) nefrit

E) meningit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
595) Strongiloidozun müalicəsində hansı preparat təyin edilir?

A) zoviraks

B) helmizol

C) levomisetin

D) omeprozol

E) immunomaks


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
596) Strongiloidoz zamanı periferik qanda hansı dəyişiklik baş verir?

A) neytropeniya

B) trombositoz

C) leykopeniya

D) leykositoz

E) eozinofiliya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
597) Aşağıdakılardan hansında periferik qanda eozinofiliya müşahidə olunmur?

A) Trixinelyozda

B) Stronqiloidozda

C) Fasiolyozda

D) Toksokarozda

E) Enterobiozda


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
598) Eneterobiozda aparıcı simptom hansı hesab olunur?

A) Qusma və ürək bulanma

B) Analətrafı nahiyyədə qaşınma

C) Duru nəcis

D) Subfebril hərarət

E) Qarında ağrılar


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
599) Aşağıdakı hallardan hansında B12 defisitli anemiya inkişaf edə bilər?

A) Teniarinxoz

B) Trixinelyoz

C) Anqilostomidoz

D) Difillobotrioz

E) Askaridoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
600) Hansı halda dəmir preparatları patoqenetik vasitə kimi təyin olunur?

A) Askaridozda

B) Trixinelyozda

C) Anqilostomidozda

D) Difillobotriozda

E) Trixosefalyozda


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
601) Xəstədə anusdan lentvari qurdun buğumlarının aktiv xaric olması müşahidə olunur. İnvaziyalardan hansı daha uyğundur?

A) Renioz

B) Teniarenxoz

C) Difillobotrioz

D) Tosefalyoz

E) Qnolepidoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
602) Bağırsaq keçməməzliyinin səbəbi hansı ola bilər?

A) Ankilostomidoz

B) Enterobioz

C) Trixosefalyoz

D) Stronqiloidoz

E) Askaridoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
603) Primorsk vilayətindən gələn xəstədə iki il müddətində öskürək, təngnəfəslik, qanhayxırma, bəzən şokolad rəngli bəlğəm ifrazı müşahidə olunur. Onda hansı infeksiyanı inkar etmək lazımdır?

A) Askaridoz

B) Stronqiloidoz

C) Trixinelyoz

D) Paraqonimoz

E) Toksokaroz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə