Informaţie operativăYüklə 229,85 Kb.
səhifə1/5
tarix08.11.2018
ölçüsü229,85 Kb.
  1   2   3   4   5


INFORMAŢIE OPERATIVĂ

cu privire la evoluţia social - economică a Republicii Moldova


(conform datelor disponibile la 31.07.2018)

În prima jumătate a anului se atestă o dinamică pozitivă în majoritatea sectoarelor economiei naționale. Producția agricolă, cît și industrială, principalele sectoare economice, au înregistrat creșteri determinate de evoluțiile pozitive ale producției vegetale, industriei prelucrătoare, precum și de creșterea cererii interne și externe etc. Comerțul interior cu bunuri și servicii înregistrează o dinamică pozitivă, ceea ce denotă intensificarea continuă a consumului. Ca sector intermediar, serviciile de transport au avut toate premisele pentru o evoluție corespunzătoare celorlalte sectoare ale economice naționale. Comerțul exterior, avînd la bază creșterile din sectorul agricol și industrial din anul trecut și primele luni ale anului curent, precum și ca rezultat al valorificării potențialului de export, reflectă continuarea trendului ascendent evidențiat încă în anul 2017. Investițiile în active imobilizate au înregistrat creștere susținută atît de investițiile private, cît și publice.
Produsul intern brut a crescut cu 3,7% și a însumat 37,6 mild. lei în primul trimestru al anului 2018. Cea mai semnificativă influenţă asupra creşterii PIB a avut valoarea adăugată brută creată în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, transport şi depozitare, hoteluri și restaurante; industrie; domeniul IT și al comunicațiilor, precum și cel al tranzacțiilor imobiliare și construcțiilor.
Presiunile inflaționiste se temperează. În luna iunie 2018 rata inflației a constituit 0,8% față de decembrie 2017, înregistrînd o micșorare de 4 puncte procentuale (p.p.) comparativ cu rata inflației din aceeași perioadă a anului 2017. Rata inflaţiei anuală a constituit 3,2%, fiind sub nivelul ţintă a inflaţiei stabilit de Banca Națională a Moldovei (5% +/- 1,5%).
Leul moldovenesc continuă să se aprecieze față de dolar și Euro. De la începutul anului 2018 moneda naţională a marcat o apreciere de 1,5% faţă de dolarul SUA în termeni nominali (de la 17,10 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2018 pînă la 16,84 lei la 30.06.2018). Faţă de Euro leul moldovenesc s-a apreciat cu 4,3%. Stocul activelor valutare de rezervă ale BNM la 29.06.2018 a atins o valoare de 2899.8 mil. dolari, majorîndu-se cu 3,4% comparativ cu nivelul înregistrat la sfîrşitul anului 2017 şi cu 21,4% faţă de situația la 30.06.2017.
Situația în domeniul creditării treptat se îmbunătățește. Masa monetară M3 la sfîrşitul lunii iunie 2018 a constituit circa 77,9 mild. lei şi s-a majorat cu 9,1% comparativ cu sfîrșitul lunii iunie a anului trecut. Evoluţia masei monetare M3 a fost determinată de majorarea cu 14,8% a volumului depozitelor în monedă naţională. Volumul creditelor noi acordate în economie în luna iunie curent a înregistrat o majorare de circa 12,2%.
Veniturile bugetare depășesc cheltuielile atît ca volum, cât și ca ritm de creștere, ceea ce determină acumularea continuă a excedentului bugetar. În ianuarie-iunie 2018 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 27,8 mild.lei (cu 11,5% mai mult faţă de ianuarie-iunie 2017) și cheltuieli – 26,9 mild.lei (mai mult cu 7,5%). Cea mai mare parte din cheltuieli sunt direcționate spre protecția socială, dar cea mai mică – spre protecția mediului. Bugetul public național a înregistrat un excedent de 892,5 mil.lei, comparativ cu deficitul de -101,5 mil.lei în ianuarie-iunie 2017.
Datoria de stat și-a încetinit ritmul de creștere, avînd ca efect baza înaltă din anul trecut. Valoarea totală a datoriei de stat (internă şi externă) administrată de Guvern la 30 iunie 2018 a constituit circa 50,9 mild. lei, în creștere cu 0,5% față de data similară a anului 2017. Datoria de stat internă s-a majorat cu 5,9%, iar datoria de stat externă (exprimată în dolari) - cu 4,1%. Aprecierea monedei naționale a determinat diminuarea stocului datoriei de stat externe exprimate în lei (cu 3,4%).
Gradul de dependenţă a economiei naţionale de exterior rămîne înalt. Conform datelor preliminare ale Balanţei de plăţi pentru primul trimestru 2018, deficitul contului curent a constituit 8,5% în raport cu PIB, transferurile persoanelor fizice (compensarea pentru muncă şi transferurile personale) – 18,4%, acumularea netă de pasive la investițiile străine directe – 4,8%, balanţa negativă a bunurilor şi serviciilor – 27,1%.
Comerțul exterior își intensifică ritmurile de creștere. În perioada ianuarie-mai 2018 exporturile s-au majorat cu 28,5%, iar importurile - cu 27%. Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 1175,2 mil.dolari SUA, faţă de 935,5 mil.dolari în ianuarie-mai 2017. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-mai 2018 a constituit 48,4%, fiind mai mare cu 0,6 p.p. decît cel înregistrat în ianuarie-mai 2017.
Producția industrială a crescut cu 8,1%. Creșterea sectorului industrial a fost determinată de accelerarea industriei prelucrătoare, care cumulativ în primele 5 luni s-a majorat cu 9,4% și a avut cea mai esențială contribuție la creștere (+7,1 p.p. la IPI). Contribuție pozitivă a fost asigurată și de sectorul energetic (+1,0 p.p.), care a înregistrat o majorare de 4,6%. Totodată, industria extractivă rămâne pe trendul descendent, înregistrând în ianuarie-mai 2018 o diminuare de 1,1%.
Producţia agricolă în ianuarie-iunie 2018 a înregistrat o creştere de 7,2% (în preţuri comparabile). Majorarea producţiei agricole a fost determinată, în special, de creşterea producției vegetale cu 54,6%, asigurând 91% din creșterea sectorului agricol din perioada respectivă. Producţia animalieră, de asemenea, a înregistrat o creștere de 0,7%, contribuind la creșterea sectorului cu 0,6 p.p. sau 9% din creșterea totală.
Activitatea investițională s-a intensificat. În ianuarie-martie 2018 volumul investițiilor a crescut cu 2,9% faţă de aceeași perioadă a anului precedent, însumând circa 2,4 mild. lei. Majorarea investițiilor private, susţinute de creşterea creditării economiei naționale, precum şi sporirea investiţiilor finanțate din bugetele publice locale au constituit principalii factori care au determinat creşterea investițiilor.
Volumul serviciilor de transport s-a majorat. În perioada ianuarie-iunie 2018, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat circa 7,7 mil. tone de mărfuri sau cu 14,9% mai mult faţă de aceeași perioadă a anului trecut. Creșteri ale volumului mărfurilor transportate au fost înregistrate în cazul tuturor mijloacelor de transport: transportul aerian – cu 38,9%, transportul fluvial – cu 21,1%, transportul feroviar – cu 18,6%, transportul rutier – cu 13,2%.
Comerţul interior de bunuri și servicii este în creștere, fiind influențat de un consum mai intens al populației și agenților economici. Volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul în ianuarie-mai 2018 a crescut cu 6,9% faţă de perioada respectivă a anului precedent, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate populaţiei - cu 8,7%.
Situația în sfera socială prezintă semne de ameliorare. Cîştigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia naţională pentru trimestrul I 2018 a constituit 5906,5 lei şi s-a majorat în termeni nominali cu 13,2% faţă de trimestrul I 2017. În termeni reali salariul s-a majorat cu 7,6%. În sfera bugetară cîştigul salarial mediu lunar a constituit 5408,1 lei, fiind în creștere cu 14,4% față de trimestrul I 2017, iar în sectorul real – 6108,1 lei și s-a majorat cu 12,5%, respectiv.
Veniturile disponibile lunare ale populației în trimestrul I 2018 au constituit în medie pe o persoană 2353 lei, în creștere față de trimestrul I 2017 cu 10,3% în termeni nominali, iar în termeni reali – în creştere cu 4,8%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populației au constituit în medie pe o persoană 2329,8 lei, fiind în creștere cu 11,4% în termeni nominali, iar în termeni reali – cu 5,9%.
Valoarea medie a pensiei lunare la 1 iulie 2018 a fost 1658,7 lei și s-a majorat cu 11,7% față de aceeași dată a anului 2017 în termeni nominali. Mărimea minimului de existență pentru anul 2017 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1862,4 lei, fiind în creștere față de anul 2016 cu 3,5%.
Rata șomajului (proporția șomerilor (conform BIM) în populația activă) la nivel de țară pentru trimestrul I 2018 a înregistrat 4,1%, fiind cu 2,2 p.p. mai joasă față de trimestrul I 2017. La oficiile forței de muncă în perioada ianuarie-iunie 2018 au fost înregistrați circa 16,7 mii șomeri, fiind cu 20,5% mai puțini față de numărul acestora înregistrați în ianuarie-iunie 2017.
  1. Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə