İnformasiya elmi-NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ jurnalYüklə 5,04 Kb.

səhifə1/54
tarix22.07.2018
ölçüsü5,04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54


KİTABXANAŞÜNASLIQ 
VƏ 
 İNFORMASİYA 
 
 
 
ELMİ-NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ JURNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№1 
 
2010 
 
 
 


KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNFORMASİYA 
ELMİ-NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ JURNAL 
 
Təsisçi və baş redaktor:                                 Abuzər Xələfov 
                                                                          Əməkdar elm xadimi, BMT yanında   
      
                                                    Beynəlxalq İnformasiyalaşdırılma 
                                                                          Akademiyasının akademiki, tarix                        
                                                   elmləri  doktoru, professor                                                    
Baş redaktor müavini:                                   Knyaz Aslan 
                                                                          Fəlsəfə doktoru (Pedaqoji elmlər üzrə),       
                                                                          dosent    
Məsul katib:                                                     Pərviz Kazımi                                                                        
Redaksiya heyəti:                                            Bayram Allahverdiyev  
                                                                          Tarix elmləri doktoru, professor                                            
                                                                          Xəlil İsmayılov  
                                                                         Tarix elmləri doktoru, professor                                             
                                                                         Aybəniz Əliyeva-Kəngərli 
                                                                         Filologiya elmləri doktoru                                                      
                              Kərim Tahirov 
                                                                         Fəlsəfə doktoru (Tarix  elmləri üzrə)                                     
                                Mayıl Əhmədov 
                                                                         Prezident Kitabxanasının direktoru 
                                                                         Lətifə Məmmədova              
                                                                         Fəlsəfə doktoru (Tarix elmləri üzrə)                                      
                                                                        Sahib Rzayev  
                                                                        Fəlsəfə doktoru (Filologiya elmləri üzrə),        
                                                                        dosent                                                                                 
                                                                        Əli Rüstəmov 
                                                                        Fəlsəfə doktoru (Pedaqoji elmlər üzrə), 
                                                                        dosent                                                                    
                                                                        Elçin Əhmədov 
                                                                        Fəlsəfə doktoru (Pedaqoji elmlər üzrə) 
                                                                        dosent                                                               
                                                               
Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmışdır. 
Şəhadətnamə № 3135,16.03.2010. 
____________________________ 
 
Redaksiyanın ünvanı: Bakı, Az1148., Z.Xəlilov küç. 23 
BDU, 2 saylı tədris korpusu, mərtəbə 4, otaq № 410 
 
Əlaqə telefonu: 439-03-66., (050) 365-48-41 
№ 1 Yanvar-Aprel, 2010  
 
 
 
 


 
LIBRARY SCIENCE  
AND 
 INFORMATION 
 
 
SCIENTIFICO-THEORETICAL 
AND PRACTICAL JOURNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№1 
 
2010 
 
 


LIBRARY STUDY AND INFORMATION 
 SCIENTIFIC – THEORETICAL AND PRACTICAL JOURNAL 
 
Founder and editor – in – chief:                     Abuzar Khalafov 
                                                                           Honoured Science worker,             
                                                                           Academician of International               
                                                                           Academy by UNO, Doctor of     
                                                                           Historical sciences, professor  
      
                                                     
Assistant editor – in - chief:                            Knyaz Aslan 
                                                                          Doctor of Philosophy (on pedagogical   
                                                                          science), associate professor 
 
Executive Secretary:                                       Parviz Kazımi                                                                        
 
Editorial board:                                              Bayram Allahverdiyev  
                                                                          Doctor of Historical sciences,                                                
                                                                          professor                                                                                 
                                                                         Khalil Ismayılov  
                                                                         Doctor of Historical sciences, 
                                                                          professor                                                                             
                                                                         Aybaniz Aliyeva-Kangarli 
                                                                         Doctor of Philological sciences,                                             
                              Karim Tahirov 
                                                                         Doctor of Philosophy  (on Historical   
                                                                          science)                                                                               
                                Mayıl Ahmadov 
                                                                         Chief of the Presidential Library 
                                                                         Latifa Mammadova              
                                                                         Doctor of Philosophy  (on Historical   
                                                                          science)                                                                     
                                                                        Sahib Rzayev  
                                                                        Doctor of Philosophy  (on Philological   
                                                                          science)                                                                                
                                                                        Ali Rustamov 
                                                                        Doctor of Philosophy (on pedagogical   
                                                                         science), associate professor 
                                                                        Elchin Ahmadov 
                                                                        Doctor of Philosophy (on pedagogical   
                                                                         science), associate professor 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə