Ingilis, fransız ##İxtisas : Riyaziyyat müəllimliyi, Riyaziyyat-informatika müəllimliyi, Kimya-biologiyaYüklə 496,16 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/18
tarix05.02.2018
ölçüsü496,16 Kb.
#24478
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


##Fakültənin adı: Riyaziyyat-informatika, Kimya-biologiya, Tarix-coğrafiya, Filologiya 

(ingilis, fransız)

##İxtisas : Riyaziyyat müəllimliyi, Riyaziyyat-informatika müəllimliyi, Kimya-biologiya 

müəllimliyi, Biologiya müəllimliyi,Tarix-coğrafiya müəllimliyi (Bütün ixtisaslar üzrə)

##Bölmə: Azərbaycan,rus

## Tarix-coğrafiya müəllimliyi T-14

      Biologiya müəllimliyi 401,402,403

##Fənnin adı: Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 

##Müəllimin adı :                                   Elşad Abışov 

##Kafedra müdiri:                               f.ü.e.d. M.N.Hüseynova

##Kafedra üzrə işçi qrupunun üzvləri:             1.prof.M.İsmayılova 

                                                                               2.dos. Könül Səmədova

        3.dos. Yeganə Qəhrəmanova  

##M ü n d ə r i c a t 

##num=1// level= 1// sumtest=44 // name= Azərbaycan nitq mədəniyyəti fənninin dilçilik fənni kimi 

formalaşması //  səh 2-9....................................................................................................................... 

##num=2//  level=  1//  sumtest=30  //  name=  //  Azərbaycan  nitq  mədəniyyəti  fənninin  dilçilik  fənləri  

sistemində yeri və başqa elmlərlə əlaqəsi. səh 9-14...........................................................................

##num=3// level= 1// sumtest=27 // name= Azərbaycan nitq mədəniyyəti fənninin obyekti, məqsədi,  

vəzifələri və əhəmiyyəti//.. səh 15-19..................................................................................................

##num=4//  level=  1//  sumtest=36  //  name=  Nitq  mədəniyyəti.  Adi  nitq  və  yüksək  mədəni  nitq. 

Cəmiyyətdə nitq  mədəniyyətinin yeri və rolu//  səh 20-25……………………………………………… 

##num=5// level= 1// sumtest=77 // name= Nitq ünsiyyətinin formaları. Yazılı və şifahi nitq. Şifahi 

mədəni nitqin düzgünlüyü  // səh 25-35……………………………………………………………….    . 

##num=6//  level=  1//  sumtest=46  //  name=  Düzgün  nitq  və  norma  anlayışı.  Azərbaycan   ədəbi 

dilinin normaları//  səh 35-43……………………………………………………………………………….  

##num=7// level= 1// sumtest=23 // name= Frazeoloji, morfoloji, sintaktik və üslubi       normalar// 

səh 43-46…………………………………………………………………………………………………….

##num=8//  level=  1//  sumtest=56  //  name=  Kamil  nitq.  Belə  nitqi  xarakterizə  edən  amillər:  nitqin 

dəqiqliyi, nitqin zənginliyi, nitqin aydınlığı, nitqin təmizliyi və s.// … səh 46-55

1 ##num=1//  level=  1//  sumtest=50  //  name=  Azərbaycan  nitq  mədəniyyəti  fənninin  dilçilik 

fənni kimi formalaşması //...

1.   Natiqlik  bir  elm  kimi  harada  meydana  gəlmişdir ?

A) Misirdə

B)  Yunanıstanda

C)  Hindistanda

D)  Çində

E)  Romada

2. Bunlardan   biri   natiqlik  sənətinin   nəzəriyyəsindən   bəhs  edir.

A)  Estetika

B)  Poetika

C)  Ritorika  

D)  Məntiq

E)  Etika

3.  “Həyatla ölüm arasında seçim qarşısında qalarkın bütün şübhələr həyatın xeyrinə həll 

olunmalıdır”

A)  Plevako

B)  Siserona

C)  Koni

D)  Lemetr

E)  Aristotel

4.  Bunlardan  biri  natiqlik  sənətinin  cəhətləri  sırasında   verilə  bilməz .

A)  Orfoepik  və  intonasiya  qaydalarına  əməl  edilməsi

B)  Materialın  hazırlanması

C)  Planın  tərtibi

D)  Materialın  öyrənilməsi

E)  Mimika  və  jestlərin  nəzərə  alınmaması

5. Yunan  natiqlik  sənətinin  inkişafında  böyük  rolu  olan  bu  natiq  

“Brut, yaxud məşhur  natiqlər  haqqında ”  əsərinin  də  müəllifidir:

A) Siseron

B) AristotelC) Hiperid

D) Esxin

E) Demosfen

6.  “Dili  dolaşıq  şəxsin   fikri  də  dolaşıqdır”. Bu  kəlam  kimə  aiddir ?

A)  Aristotelə

B)  F. Köçərliyə

C)  Siserona

D)  S. M. Qənizadəyə

E)  M. F. Axundova7.  Nitq  mədəniyyətinə  aid  edilmiş  cəhətlərdən  biri  yanlışdır.

A) Nitq  mədəniyyəti  tətbiqi  dilçilik   sahəsidir.

B)  Nitq  mədəniyyəti  nəzəri  dilçilik  sahəsi  olub, hər  hansı  bir  dilin   normalarını  müəyyənləşdi-

rən   təcrübi   tədbirlər  kompleksidir.

C) Nitq  mədəniyyəti  normativ qrammatika ilə üslubiyyatın vəhdətindən ibarətdir.

D) Nitq  mədəniyyətinin  əsas   tələblərindən  biri nitqin  aydınlığı və düzgünlüyüdür.

E)  Nitq  mədəniyyəti  anlayışına  yazı  mədəniyyəti  də  daxildir.

8.  Nitqin  aydın  olması  üçün  verilən  tələblərdən   biri  yanlışdır.

A) Materialı  sistemləşdirmək

B) Danışılacaq  mövzu  ilə  bağlı  material  və  faktlar  toplamaq

C) Adi  intonasiyadan  istifadə  etmək

D) Məntiqi   vurğulu  sözü  nəzərə  çarpacaq  dərəcədə   tələffüz  etməyə  nail  olmaq

E) Mətndəki   mənası  çətin  sözləri  izah  etmək9.  “ Natiq  olmaq  üçün  1-ci  və  ən   zəruri  şərt  təbiətin   ona  bəxş  etdiyi  istedaddır ”.  Bu  

fikirlər  kim  tərəfindən  deyilib  və  hansı  əsərdəndir ?

A)  Siseron . “ Brut , yaxud  məşhur  natiqlər  haqqında ”

B)  A . Mark . “ Ritorika ”

C)  Arisotel . “ Ritorika ”

D)  Siseron . “ Natiq ”

2
Yüklə 496,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə