Inocte 2017 II. International New Tendencies Congress in Ottoman ResearchesYüklə 4,02 Kb.

səhifə18/38
tarix09.03.2018
ölçüsü4,02 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   38

Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
54 
ALMANYA’DA ÖTEKİ OLGUSU VE TÜRKLERİN UYUM SORUNU 
Hüseyin KÖFTÜRCÜ
*
 
ÖZET 
Almanya’da  yaşayan Müslümanlar  arasında  Türkler, tarihi kimlikleri  ve  sahip oldukları 
nüfus  yoğunluğu  hasebiyle  İslam’la  özdeşleştirilmiştir.  Ekonomik  zorluklar  sebebiyle 
gerçekleşen Türk işgücü göçü, Almanya’daki ikametin devamlılığı sebebiyle dini ve kültürel bir 
yaklaşıma dönüşmüştür. Türkler göçü başlangıçta bir yaşam biçimi olarak algılarken Almanya’ya 
yerleşerek kök salmışlar, vatandaş olarak toplumla bütünleşmeye gayret etmiştir. 
Tarihi anlamda uzun bir geçmişe sahip olan Almanya’daki Türk varlığı uyum konusunda 
beklenen başarıyı sağlayamamıştır.  Bu durum, gettolaşma, Alman toplumundan farklı oluşan 
paralel  yaşam  şekli,  dil  hâkimiyetinin  yetersizliğinden  doğan  iletişimsizlik,  eğitimsizlik, 
yabancılaşma ve kimlik bunalımı gibi konularla kendini ortaya koymuş, dini ve milli duyguların 
artmasına  sebep  olmuştur.  Almanlar  uyum  konusundaki  başarısızlığın  sebebini  farklı  din  ve 
inanç  unsurları  olarak  görmüştür.  Çözüm  olarak  sunulan  entegrasyon  görünümündeki 
asimilasyon politikaları, durumu daha da zorlaştırmıştır. Tüm yük ve sorumluluğu göçmenlere 
yükleyen  bu  anlayış,  meseleye  sosyal  ve  ekonomik  yapıda  etnik  bir  bakışla  yaklaşmıştır. 
Almanya’da göçmenler genellikle medya aracılığıyla uyumsuzluk ve şiddet gibi olumsuzluklarla 
gündeme  getirilmiş,  yabancılıktan  kurtulamamışlardır.  Diğer  yandan  güçlenen  aşırı  ırkçı  sağ 
politikalar, artan İslam korkusu ve ötekileştirme uyum çalışmalarını daha da zorlaştırmıştır. 
Almanya’da Türklerin uyumu ile ilgili çalışmalar, diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç 
başlamıştır. Göç ülkesi olduğunu kabul etmeyen Almanya, Müslümanları dini bir cemaat olarak 
kabul  etmemiş,  tüm  Müslümanların  temsil  edilmediği  gerekçesiyle  başvuruları  reddetmiştir. 
Almanya’da  uyum  hala  devam  eden  bir  süreçtir.  Türkler  ekonomik  birikim  ve  yatırımlarını 
burada  yapmışlar  ve  Almanya’yı  vatan  olarak  kabul  etmişlerdir.  Fakat  başarısız  uyum 
politikaları, gündemini koruyan yabancılık duygusu ve ötekileştirme olgusunu canlı tutmuştur. 
Almanya’da tek taraflı uyum anlamına gelen asimilasyon dayatmasından vazgeçilmesi, 
ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi, önyargıdan uzak karşılıklı saygı ve güvenin oluşturulması 
uyum  konusunda  başarının  önünü  açacak  ve  ötekileştirme  denilen  müzmin  rahatsızlığa  çare 
olabilecek seçeneklerdir. 
Anahtar Kelimeler: Almanya, Ötekileştirme, Asimilasyon, Uyum 
                                                 
*
 Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, email: 
hkofturcu@mehmetakif.edu.tr
, TÜRKİYE 


Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
55 
İÇERİŞEHİR'İN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER: 
BEYŞEHİR ÖRNEĞİ 
Hüseyin MUŞMAL
*
 
ÖZET 
Tarihî  kayıtlar,  vakfiyeler  ve  kitabelerden  anlaşılmaktadır  ki,  Beyşehir,  Eşrefoğulları 
döneminde  kurulmuş  ve  geliştirilmiş  bir  şehirdir.    Şehrin  çekirdeğini  bugün  İçerişehir  olarak 
bilinen  mahalle  oluşturmaktadır.  Kuruluş  döneminde,  güvenlik  ve  savunma  gerekçeleri  ile 
yerleşim  alanı  olarak  seçilen  bölgenin  etrafına  sur  yapılmıştır.  Bu  süreçte,  yerleşim  ve  iskân 
büyük  oranda  sur  içinde  gerçekleştirilmiştir.  Zamanla  özellikle  güvenlik  sorunlarının  ortadan 
kalkması ile birlikte sur dışında bulunan yerleşim alanları da önemli oranda gelişim göstermiştir. 
Bu  nedenle  şehrin  çekirdeğini  oluşturan  sur  içindeki  alan  zamanla  İçerişehir  olarak  anılmaya 
başlanmıştır.  
Beyşehir’de İçeri şehir mahallesi etrafında bulunan yerleşim alanı, fizikî, mimari, sosyal 
ve ekonomik açıdan sürekli değişim ve dönüşüm geçirmiştir.  Bu çalışmada, Beyşehir örneğinde 
Eşrefoğullarından  günümüze  kadar  süren  kesintisiz  yerleşim  sürecinde  İçerişehrin  oluşumu, 
gelişimi ve dönüşümü üzerinde bazı değerlendirmeler yapılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: İçerişehir, Beyşehir, Osmanlı 
*
Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, email:hmusmal@hotmail.com, TÜRKİYE


Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
56 
XVI. YÜZYILDA MARAŞ ZAVİYELERİ 
İbrahim SOLAK
*
 
 
ÖZET 
Zâviye, şehir, kasaba ve köylerde veya yollar üzerinde (derbent ve geçitlerde) kurulan, 
içerisinde  belli  bir  tarikata  mensup  şeyh  ve  dervişlerin  yaşadığı,  ayende  ve  revendenin,  yani 
gelip  geçen  yolcuların  herhangi  bir  ücret  talep  edilmeden  misafir  edildikleri  binalara  veya 
külliyelere  denilmektedir.  Osmanlılar  öncesinde  ve  Osmanlılar  zamanında  Anadolu  ve 
Rumeli’nin  Türkleşip-İslamlaşmasında  zâviyelerin  çok  önemli  rolünün  olduğu  bilinmektedir. 
Zâviyelerin, ıssız ve tenha yerlerin şenlendirilip, yaşanabilir hale getirilmesi, buralarda yerleşim 
yerlerinin  açılıp,  yeni  gelenlerin  iskân  edilmesi,  zâviyedeki  şeyh  aracılığıyla  dirlik  ve  düzenin 
sağlanması  gibi  önemli  işlevleri  bulunmaktadır.  1522  tarihinde  Dulkadirli  Beyliği  Osmanlı 
topraklarına  ilhak  edildi ve bu tarihten itibaren bu bölgede Dulkadirli Eyaleti kuruldu. Maraş 
Sancağı eyalet merkezi ve paşa sancağı oldu. Bu tebliğde XVI. Yüzyıl içerisinde Maraş Sancağına 
bağlı olan Maraş, Elbistan, Zamantu ve Hısn-ı Mansur (Adıyaman) kazaları içerisinde yer alan, 
bulunan zaviyeler incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Zaviye, Maraş, Elbistan, Zamantu, Hısn-ı Mansur 
 
 
                                                 
*
 Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, email: 
isolak@ksu.edu.tr
, TÜRKİYE 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   38


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə