Inocte 2017 II. International New Tendencies Congress in Ottoman ResearchesYüklə 4,02 Kb.

səhifə2/38
tarix09.03.2018
ölçüsü4,02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 

Prof. Dr. Kemal Özcan, Necmettin Erbakan Üniversitesi, TÜRKİYE 
Prof. Dr. Linda T. Darling, Arizona Üniversitesi, ABD 
Prof. Dr. Markus Koller, Bochum Ruhr Üniversitesi, ALMANYA 
Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Pamukkale Üniversitesi,  TÜRKİYE 
Prof. Dr. Mehmet İpçioğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, TÜRKİYE 
Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, TÜRKİYE 
Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, Kastamonu Üniversitesi, TÜRKİYE 
Prof. Dr. Minna Rozen, Tel-Aviv Üniversitesi, İSRAİL 
Prof. Dr. Musa Qasimlı, MM, AZERBAYCAN 
Prof. Dr. Mustafa Murat Öntuğ, Uşak Üniversitesi, TÜRKİYE 
Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, Celal Bayar Üniversitesi, TÜRKİYE 
Prof. Dr. Nehat Krasniqi, Priştine Albanoloji Enstitüsü, KOSOVA 
Prof. Dr. Nenad Moacanin, Zagreb Üniversitesi, HIRVATİSTAN 
Prof. Dr. Oqtay Sultanov,  Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, AZERBAYCAN 
Prof. Dr. Orhan Doğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, TÜRKİYE 
Prof. Dr. Osman Gümüşçü, Çankırı Karatekin Üniversitesi, TÜRKİYE 
Prof. Dr. Solmaz Tohidi, Hazar Üniversitesi, AZERBAYCAN 
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, TİKA Koordinatörü, MACARİSTAN 
Prof. Dr. Şahin Fazil. Hazar Üniversitesi, AZERBAYCAN 
Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Hazar Üniversitesi, AZERBAYCAN 
Prof. Dr. Veli Aliyev, AMEA, AZERBAYCAN 
Prof. Dr. Vladan Virijevic, Priştine Üniversitesi, KOSOVA 
Prof. Dr. Yehoshua Frenkel, Haifa Üniversitesi, İSRAİL 
Prof. Dr. Yılmaz Kurt, TÜRKİYE 
Prof. Dr. Yunus Koç, Hacettepe Üniversitesi, TÜRKİYE 
Prof. Dr. Zafer Gölen, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, TÜRKİYE 
Prof. Dr. Zeki Tekin, Karabük Üniversitesi, TÜRKİYE 
Doç. Dr. Alparslan Demir, Gaziosman Paşa Üniversitesi, TÜRKİYE 
Doç. Dr. Cemal Çetin, Selçuk Üniversitesi, TÜRKİYE 
Doç. Dr. Damir Matanovic, Osijek Üniversitesi, HIRVATİSTAN 
Doç. Dr. Elnur Nesirov, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, AZERBAYCAN 
Doç. Dr. Ferda Asadov, Hazar Universitesi, AZERBAYCAN 
Doç. Dr. Hossein Khoshbaten, Sarab Üniversitesi, İRAN 
Doç. Dr. Iurii Averianov, Rusya Bilimler Akademisi, RUSYA 


Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 

Doç. Dr. Juiliette Dumas, Aix Marseille ÜniversitesiFRANSA 
Doç. Dr. Liliana Elena Boscan, Bükreş Üniversitesi, ROMANYA 
Doç. Dr. Nihada Delibegovic Dzanic, Tuzla Üniversitesi, BOSNA-HERSEK 
Doç. Dr. Nikola Minov, Üsküp Kiril&Metodi Üniversitesi, MAKEDONYA 
Doç. Dr. Rositsa Gradeva, American Üniversitesi, BULGARİSTAN 
Doç. Dr. Bekir Direkçi, Akdeniz Üniversitesi, TÜRKİYE 
Doç.Dr. İrada Aliyeva, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, AZERBAYCAN 
Doç. Dr. İsmail Kıvrım, Gaziantep Üniversitesi, TÜRKİYE 
Doç. Dr. M. Zahit Yıldırım, Sütçü İmam Universitesi, TÜRKİYE 
Doç. Dr. Naibe Ehmedova,  Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, AZERBAYCAN 
Doç. Dr. Receb Eliyev, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, AZERBAYCAN 
Yrd. Doç. Arpad Horniyak, Peç Üniversitesi, MACARİSTAN 
Yrd. Doç. Katerina Dalakoura, Girit Üniversitesi, YUNANİSTAN 
Yrd. Doç. Silviana Rachieru, Bükreş Üniversitesi, ROMANYA 
Dr. Anđelko Vlašıć, Hırvatistan Tarih Enstitüsü, HIRVATİSTAN 
Dr. Mathieu Jestin, Paris Renouvin Üniversitesi, FRANSA 
Dr. Michal Wasiucionek, New Europe College, ROMANYA 
Dr. Nedim Zahiroviç, Bochum Ruhr Üniversitesi, ALMANYA 
Dr. Paschalis Androudis, Selanik Aristotales Üniversitesi, YUNANİSTAN 
Dr. Tatjana Paic-Vukic, Sanat ve Bilimler Akademisi, HIRVATİSTAN 
Dr. Wojciech Szczepanski, Adam Mickiewicz Üniversitesi, POLONYA 
Ali Shamil, AMEA, AZERBAYCAN 
 
 
 


Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 

DOĞU - BATI TÜRKLÜĞÜNÜN DOĞUŞU VE ETKİLEŞİMİ 
Abdullah GÜNDOĞDU
*
 
ÖZET 
Genel Türk tarihi çalışmaları içerisinde Doğu ve Batı Türklüğünün oluşumu ve etkileşimi 
kendine  özgü  bir  uzmanlık  konusudur.  İstemi  Yabgu'nun  batı  siyaseti  sonucunda  582  yılında 
Göktürklerin ikiye ayrılması, zamanla etkilerini artırarak Türk dünyasının Doğu ve Batı Türklüğü 
temelinde sosyal, siyasi, ikitisadi ve kültürel  yönde ayrışmasına sebep olacaktır. 
Doğu  ve  Batı  Türklüğünün  ortak  yönleri  olduğu  kadar,  aralarındaki  ayrışma  üzerinde 
yeterince  durulmamıştır.  Doğuda  at  yetiştiriciliğini  esas  alan  göçebe  hayvancı  iktisadiyat  söz 
konusu iken Batı'da, davar yetiştiriciliğini esas alan konar göçer hayvancı iktisadiyat geçerlidir. 
Dil,  folklor  ve  toplumsal  yapı   da  bunun  gibi  ayrışarak  gelişmiştir.  Devlet  geleneklerinde 
Oğuznâme, Cengiznâme ayrışması bunun diğer bir göstergesidir. Siyasi olarak da Doğu ve Batı 
Türklüğünün rekabeti her iki dünyada da dikkate değer etkiler bırakmıştır. Bu çalışmamızda biz 
Doğu ve Batı Türklüğünün bu değişim çizgisini ele alacağız. 
Anahtar Kelimeler: Doğu Türklüğü, Batı Türklüğü,  Oğuzname, Cengizname, Göçebelik, 
Konar göçerlik. 
*
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, e-mail: 
abdullahgundogdu@yahoo.com
, TÜRKİYE


Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
10 
OSMANLININ ELM ADAMLARI 
Abdullayeva MƏLAHƏT
*
 Elmin NEMƏTLİ
**
 
ÖZET 
Elmin,  təhsilin  tarixi  insanlıq  tarixi  qədər  çox  qədim  dövrlərə  gedib  çıxır.  Bütün  tarixi 
dövrlərdə olduğu kimi, Osmanlı İmperiyası dövründə də elm və təhsil sahələri sürətlə inkişaf 
etmişdir. Bu inkişafa səbəb isə dövrün düşünən və zəkalı insanları, ömrünü elmi araşdırmalara, 
tədqiqatlara,  yeniliklərə  sərf  edən  alimləri  olmuşlar.  Osmanlı  torpaqlarında  məktəb  açan 
missionerlərin  öz  məqsədlərini  gerçəkləşdirməyə,  xüsusilə  xristyanlığın  dünyaya  yayılmasına 
çalışdıqları bir zamanda  dövrün geniş dünyagörüşlü, vətənpərvər insanları təbiət  elmlərini,  o 
cümlədən  riyaziyyat,  fizika,  kimya,  astronomiyanı  və  texniki  sahələri  inkişaf  etdirdilər,  eyni 
zamanda  yeni  üsullardan  istifadə  etməklə  təhsilin  yüksək  səviyyədə  olmasına  nail  oldular. 
Osmanlı  İmperiyası  dövründə  yaşayıb-yaratmış,  elmi  tədqiqatlarından  bu  gündə  istifadə 
etdiyimiz  məhşur  türk  riyaziyyatçısı  və  astronomu  Bursalı  Kadızadə  Rumi (1364  -  1436), 
astronom, riyaziyyatçı və dilçi olan Ali Kuşçu (1403 - 1474), riyaziyyatçı-astronom Mirim Çələbi 
(1450 - 1525), dövrünün məşhur riyaziyyatçısı, mühəndisi və astronomu Takiyüddin Bin Maruf-
i (1521 - 1585), türk riyaziyyatçı Gelenbevi İsmayıl Əfəndi (1730 - 1790), riyaziyyatçı, astronom, 
geoloq  Hoca  İshak  Əfəndi    (1774-1834)  və  riyaziyyatçı  və  dövlət  adamı  Hüseyin  Tevfiq  Paşa 
(1832-1901) kimi alimlərin dünya elminə verdiyi töhvələr böyükdür.  
İnkişafı  eramızdan  əvvəl  başlayan  elm  və  təhsil  eramızdan  sonrakı  bütün  ictimai 
dövrlərdə də daim diqqət  mərkəzində olmuşdur.  Xüsusilə,  riyaziyyatın inkişafı və onun  digər 
elmlərin öyrənilməsində tətbiqi ilə məşğul olan, bütün ömrünü elmi araşdırmalara sərf edən 
alimlər və onların elmi kəşfləri Osmanlı İmperatorluğundan dövrümüzə gəlib çatan ən qiymətli 
sərvətdir. Bu sərvəti hər bir elm qorumalı və gələcək nəsillərə ötürməlidir. 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı imperiyası, riyaziyyat, astronomiya, rəsədxana 
 
 
                                                 
*
 Dr, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu, email: azeriteacher@yahoo.com , 
AZERBAYCAN 
**
 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, email: 
elmin_n@hotmail.com
, AZERBAYCAN 
 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə