Inocte 2017 II. International New Tendencies Congress in Ottoman ResearchesYüklə 4,02 Kb.

səhifə20/38
tarix09.03.2018
ölçüsü4,02 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   38

Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
60 
17. YÜZYIL VEZİRİAZAMLARINDAN LALA MEHMED PAŞA VE MUHALLEFATI 
İsmail KIVRIM
*
 
ÖZET 
I.  Ahmed  devrinin  sadrazamlarından  Lala  Mehmed  Paşa  Bosnalı  Şahinoğlu  ailesinden 
olup  Yayça’da  (Jajce)  doğmuştur.  Bazı  kaynaklarda  Sokullu  Mehmed  Paşa  ile  akraba  olduğu 
belirtilir.  Lala  Mehmed  Paşa  5  Ağustos  1604  (9  Rebiyülevvel  1013)  tarihinde  sadrazamlığa 
atanmıştır.  Avusturya  cephesinde  pek  çok  başarılar  elde  etmiş  olan  Lala  Mehmed  Paşa 
Macaristan’ı  kesin  olarak  Avusturya  istilasından  kurtarmaya  hazırlandığı  sırada,  Anadolu’da 
Celâli isyanları tehlikeli boyutlara ulaşması ve İran cephesinde de işlerin kötüye gitmesi üzerine 
I. Ahmed, bazı hususları görüşmek üzere İstanbul’a gelmek için izin isteyen veziriazama ya İran 
serdarlığını  üzerine  alması  ya  da  sadaret  mührünü  göndermesi  şartıyla  gelmesine  izin  verdi. 
İstanbul’a gelen Mehmed Paşa, padişahı, İran cephesine başkasının gönderilmesi ve kendisinin 
de Avusturya  meselesini nihayete erdirmek  için tekrar Macaristan’a  dönmesine ikna  etmeye 
çalıştıysa da muvaffak olamadı. Nitekim I. Ahmed kendisini ölümle tehdit edince İran cephesine 
gitmek için Üsküdar’a geçti. Fakat Haziran 1606’da burada üzüntüsünden vefat etti. 
Lala  Mehmed  Paşa,  hatırı  sayılır  bir  servete  sahipti.  Nitekim  hastalandığında  vefat 
edeceğini  anladığında  yanındakilere  ailesinin  ve  çocuklarının  korunmasını  vasiyet  etmişti. 
Öldüğünde de geride kalan askerî malzemenin yanında başta nakit varlığı olmak üzere kırkı aşkın 
samur kürk, elbiseler ve çeşitli değerli eşyaları bulunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Veziriazam, Lala Mehmed Paşa, Muhallefat 
 
 
                                                 
*
 Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, email: ikivrim@hotmail.com, TÜRKİYE 


Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
61 
TUNA VİLAYETİ’NDE ORAK VE HARMAN MAKİNESİ 
Kadir ACAR

 
ÖZET 
19. yüzyılda  Avrupa  çiftçisi  ziraat  alet  ve  makinelerinden  faydalanarak  daha  verimli
çalışabiliyor, mahsulünü kısa  sürede toplayabiliyordu. İnsan ve hayvan gücüyle üretim yapan 
Osmanlı çiftçisi mahsülünü gereken sürede toplayamıyordu. Toplanamayan mahsül tarlada terk 
ediliyor  veya  orakçılara  bırakılıyordu.  Bu  sebeple  Tuna  Vilayeti’nde  de  üretimi  artırmak  için 
ziraat  alet  ve  makineleri  kullanılmasına  teşebbüs  edildi.  1866’da  Rusçuk’da  tecrübe  edilip 
neticeye  göre  diğer  kazalara  da  alınmak  üzere  bir  harman  makinesi  getirtildi.  Ertesi  yıl  bir 
harman makinesi daha ve bazı ziraat edevatı da satın alındı. Bu harman makinelerinden birisi 
de  buhar  gücüyle  çalıştırılıyordu.  1867’de  bunların  Rusçuk’taki  numune  çiftliğinde  tecrübe 
edildikten sonra diğer yerlerde de kullanılması kararlaştırıldı. Verim alınınca finansmanı menafi-
i  umumiye  sandıklarından  karşılanmak  üzere  1868  yılında  uygun  olan  kazalar  için  birer  orak 
makinesi ve her sancak için de birer harman makinesi alınmasına karar verildi. Orak makineleri, 
kullanacak kişilere eğitim verilerek kazalara gönderildi. Bu makineler sayesinde mahsulde atış 
olduğu görüldü.  
Anahtar  Kelimeler:  Orak  Makinesi,  Harman  Makinesi,  Menafi  Sandıkları,  Vilayet 
Yönetimi, Osmanlı’da Ziraat  

 Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, email: 
yakincag@gmail.com
, TÜRKİYE 


Inocte 2017 
International New Tendencies Congress in Ottoman Researches 
September 12-14, 2017 Baku 
62 
THE CIRCASSIANS – AN ETHNIC GROUP PERISHED FROM DOBRUDJA 
Liliana BOŞCAN
*
 
 
ABSTRACT 
During  the  nineteenth  century,  Dobrudja  experienced  significant  population 
movements. In former times, the Circassians also lived in this ethnic conglomerate of Dobrudja, 
a genuine mosaic of nationalities. 
The Circassians emigrated from Russia to the Dobrudja and the other Turkish provinces 
between  1862  and  1865.  According  to  Eugen  Pittard,  in  1864  and  beyond,  about  400,000 
Circassians fleeing from the Russians asked the Ottoman Empire to grant them assylum, which 
allowed them to settle in the Balkan Peninsula and Western Asia. In Dobrudja, besides Slava 
Cerchezească, Babadag Plasa, they also settled in other localities, such as Armutlia, Ortachioi, 
Canlâ-Bugeac, Camber, Isaccea, Accadân, their number being around 10,000 persons. Until the 
Independence War of 1877,  villages of the  Circassians,  who preferred especially “the places 
under  the  slopes  or  the  wooded  spots  around  the  springs  rich  in  drinking  water”   were 
scaterred  hither  and  thither  all  over  Dobrudja.  After   the  war,  the  Romanian  government 
encouraged the returning to Dobrudja of the other Muslim populations who had emigrated, 
such as the Turks and the Tatars, and withheld the returning of the Circassians to their homes. 
First,  the  study  will  focus  on  the  descriptions  of  various  authors,  regarding  the  life,  living, 
traditional clothing, and traditions of the Circassians, as well as their relations with the other 
populations  in  Dobrudja.  Secondly,  the  paper  will  represent  a  statistical  analysis  of  the 
Circassians in the territory of Dobrudja and, last but not least, the political context that led to 
the Circassians’ emigration after the Independence War. The paper is based on unpublished 
documents found in the Romanian diplomatic and national archives, namely the memoirs of 
the Romanian elite, and also the Romanian press. 
Keywords: Emigration, Dobrudja, Circassians 
 
 
                                                 
*
 Assoc. Prof., Bucharest University Faculty of History, email: 
liliana.boscan@gmail.com
, ROMANIA 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   38


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə