İnsan və heyvan fiZİologiyasi ixtisasından doktorantura imtahanı SuallarıYüklə 26,7 Kb.
tarix14.10.2017
ölçüsü26,7 Kb.

İNSAN VƏ HEYVAN FİZİOLOGİYASI

ixtisasından DOKTORANTURA İmtahanı Sualları


 1. Fiziologiya fənni, metodu və inkişaf tarixi

 2. Yaddaş və onun növləri

 3. Beyincik, quruluşu və funksiyaları

 4. Refleks və onun növləri

 5. Onurğa beyni, quruluşu və funksiyaları

 6. Baş beyin yarımkürələri qabığında oyanma və tormozlanmanın qarşlıqlı əlaqəsi

 7. Sinir sisteminin tipləri

 8. Ali sinir fəaliyyətinin tipləri

 9. Neyronlar, quruluşu, funksiyası və klassifikasiyası

 10. Hipotalamus və onun funksiyası

 11. Ara beyin

 12. Sinir mərkəzləri və onların xassələri

 13. Şərti refleksin ləngiməsi

 14. Vegetativ sinir sistemi və əhəmiyyəti

 15. Baş beyin yarımkürələri qabığı

 16. Fiziologiyanın Azərbaycanda inkişafında A.İ.Qarayevin rolu

 17. Oyanmanın qütblər qanunu

 18. Pflügerin təqəllüs qanunu

 19. Əlavə ifrazat üzvləri (süd, tər, piy vəziləri)

 20. Mədəaltı vəzin şirə ifrazı mexanizmi

 21. Ürək əzələsinin morfoloji və fizioloji xüsusiyyətləri

 22. Qan damarlarının neyro-humoral tənzimi

 23. Böyrək və nefronun quruluşu. Böyrək qan dövranının xüsusiyyətləri

 24. Hormonlar və onların spesifik təsiri. Böyümə və inkişaf üçün əhəmiyyəti

 25. Əzələ təqəllüsü növləri

 26. Uzunsov beyin və onun vəzifələri

 27. Ali sinir fəaliyyəti haqqında Pavlov təlimi

 28. Analizatorlar haqqında ümumi məlumat

 29. Limfatik sistemin quruluşu və limfanın hərəkəti

 30. Tənəffüsün əhəmiyyəti və müxtəlif heyvanlarda tənəffüs

 31. Qazların qanla daşınması və toxuma tənəffüsü

 32. Həzmin əhəmiyyəti, qida növləri və həzm fermentləri

 33. Mədədə həzm

 34. Pankreas şirəsi ifrazı və həzm xassələri

 35. Qaraciyərdə ödün əmələ gəlməsi, ifrazı və əhəmiyyəti

 36. Maddələr mübadiləsi, assimilyasiya və dissimilyasiya.Vitaminlərin maddələr mübadiləsində rolu

 37. İstilik tənzimi mərkəzləri. İstiliyin nizama salınmasında beyin qabığının rolu

 38. İstiliyin əmələ gəlməsi və verilməsi

 39. Qan damarları və funksiyaları

 40. Qan qrupları, rezus amil

 41. Sinirdə oyanmanın nəql olunma qanunları

 42. Ağciyərlərdə və toxumalarda qazlar mübadiləsi

 43. Hipofiz vəzin hormonları

 44. Əzələnin yorulması

 45. Görmə resepsiyası

 46. Ürəyin nəqledici sistemi

 47. Somatosensor analizatorlar

 48. Qanın formalı elementləri: eritrosit, leykosit,trombositlər, leykoformula. Hemoqlobin

 49. Ürəyin avtomatizmi haqqında

 50. Elektrokardioqramma

 51. Qanyaradıcı üzvlər, qan sistemi orqanlarının tənzimi

 52. Böyrəküstü vəzilər və hormonları

 53. Sinapslar, quruluşu, funksiyası və təsnifatı

 54. Əsas mübadilə

 55. Eşitmə resepsiyası

 56. Ağız boşluğunda həzm

 57. Sükunət və fəaliyyət potensialı

 58. Ürəyin innervasiyası

 59. Qalxanabənzər vəzi və onun hormonları

 60. Yağ mübadiləsi

 61. Böyrəklərin quruluşu və funksiyası

 62. Onurğa beyninin quruluşu

 63. Qoxu və dad resepsiyası

 64. Solğun nüvə, zolaqlı cisim

 65. Qusma və udma hadisəsi

 66. Qanın damarla axma sürəti

 67. Qan damarlarını hərəkətə gətirən sinirlər və onların mərkəzləri

 68. İfrazat üzvlərinin əhəmiyyəti

 69. Müxtəlif heyvanlarda ifrazat

 70. Timus vəzisi və onun orqanizm üçün əhəmiyyəti

 71. Onurğa beyni və onun vəzifələri

 72. Beyin qabığında tormozlanma hadisəsi və onların növləri

 73. Beyin qabığında irradiasiya, konsentrasiya və induksiya hadisələri

 74. I və II qabıq siqnal sistemləri haqqında Pavlov təlimi

 75. Analizatorlar haqqında ümumi məlumat

 76. Sidiyin əmələgəlmə mexanizmi və onun neyro-humoral tənzimi

 77. Sidik ifrazı və onun sinir tənzimi

 78. Böyük və kiçik qan dövranı

 79. Əzələ təqəllüsünün kimyası

 80. Yorulma hadisəsi və onun səbəbləri

 81. Sinirlər, onların quruluşu və təsnifi

 82. Sinir və əzələlərdə oyanmanın nəql olunması qanunları

 83. Sinir sisteminin əhəmiyyəti və təkamülü

 84. Reflektor aktların əhəmiyyəti

 85. Qan dövranının təkamülü və vəzifələri

 86. İmmunitet. Qanın miqdarı və vəzifələri

 87. Qanın laxtalanma mexanizmi

 88. Skelet əzələlərinin quruluşu və tipləri. Əzələ təqəllüsü

 89. Orqanizm, orqanizmin tamlığı və mühitlə əlaqəsi

 90. Onurğa beyninin fiziologiyası

 91. Döl qan dövranı

 92. Konvergensiya, divergensiya və okkuluziya hadisələrinin mahiyyəti

 93. Əzələ təqəllüsünün biokimyası

 94. Vena damarlarında qanın hərəkəti

 95. Nazik bağırsaqlarda həzm

 96. Yoğun bağırsaqlarda həzm

 97. Ağciyərlərdə qazlar mübadiləsi, nəfəsalma və nəfəsvrmənin növbələşməsi

 98. Tənəffüs reseptorları və tənəffüsün tənzimi

 99. Yuxu və onun fazalarının təhlili

 100. Emosiya və motivasiya haqqında

İnsan və heyvan fiziologiyası”

kafedrasının müdiri: prof. Ə.H.Əliyev

Tədris-Metodik Şurasının

sədri: prof. Z.M.Məmmədov


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə