Interfaol metodlar va ularning tavsifiYüklə 95,81 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix22.01.2023
ölçüsü95,81 Kb.
#99029
Interfaol metodlar va ularning tavsifi.Interfaol metodlar va ularning tavsifi. 
 
 
Reja : 
 
 1.Ta’limning unterfaol usullari va ularni amalda qo’llash tartibi. 
 2.O’quvchi shaxsining faollik darajasini yo’naltirishda interfaol 
metodlarining ahamiyati. 
 3.Ta’limda yangilikni joriy etish tasnifi Talabalar bilan yangi mavzuni o’rganishga kirishar ekan , oliy o’quv yurti 
o’qituvchisi oldida har doim savol tug’iladi : metod qanday tanlanadi , qaysi 
didaktik materiallardan foydalanish kerak , o’quv vazifalarini qaysi usullar bilan 
samarali yechish mumkin ? Har bir mashg’ulot turining pedagogik maqsadlariga 
erishish uchun o’qituvchi o’zining intellektual salohiyatini safarbar etish , ilg’or 
pedagogik tajribadan foydalanishi va nihoyat ,metodni tanlash haqiqiy ijodiy aktga 
aylanishi lozim. 
Umumiy holda metodning tanlanishi ta’lim va tarbiyaning didaktik 
maqsadlari bilan aniqlanadi. Biroq turli xil pedagogik vaziyatlarda o’qituvchi va 
talabalar o’rtasida faoliyat turlari o’zgarib , o’zaro almashinib turadi .Tabiiyki , bu 
faoliyat turlariga mos holda o’qitish metodlari ham o’zaro chog’shtiriladi. 
O’qituvchining yangi mavzuga tayyorgarlik ko’rishida metodlar va 
metodik usullarni tanlash – bu ularning o’zaro almashinuvini vaqt va didaktik 
maqsad bo’yicha muvozanatlashtirish demakdir . Pirovard natijasida talabalar aqliy 
va amaliy faolligining yuqori darajasini ta’minlashga sharoit yaratiladi.To’g’ri 
qo’llanilgan metodlar ob’ektiv voqelikka oid bilimlarmi chuqurlashtiradi va yaxlit 
hamda mashg’ulotning ilmiy- nazariy darajasini oshiradi . Ketma-ket saralangan 
o’qitish metodlari ma’lum darajada bilish va kasbiy qiziqishini rivojlantirishga
mustaqil amaliy faolyatni faollashtirishga olib keladi.
Ta’lim mazmuning interfaol metodlar bilan aloqasi. Shunday qilib , biz 
o’qitish metodlarini tanlashni takomillashtirishning birinchi muhim shartini ularni 
tizimlashni , o’quv jarayonini rejalashtirish muolajalariamaliyotida qo’llash bilan 
bog’liqlikni aniqlashtiradigan yaxlit yondashuvni tavsifladik .
Pedagogikada an’anaviy metodlarni tanlash mezonlari katta miqdorda 
ishlab chiqilgan , keyingi yillarda didaktik olimlarning ishlarida ularning 
yigirmadan ortig’i keltiriladi . 
Interfaol metodlarni tanlash mezoni – ularning ta’lim va tarbiyani 
rivojlantirish masalarni yechishga yuqori yo’nalganligidir . Bu mezon turli xil 
metodlarni u yoki bu doiradagi vazifalarni yechish imkoniyatlarini baholash yo’li 


bilan joriy etiladi , chunki ijtimoiy tajriba elementlarini o’zlashtirishda ularning 
imkoniyatlari turlichadir . 
Interfaol metodlarni tanlashning navbatdagi mezoni ularning ta’lim 
mazmuni xususiyatiga mos kelishdir.
Metod mazmuni harakatlanish qismi sifatida ham aniqlanadi . Shu bousdan 
bu mezonning hisobga olinishi shubhasiz . Bir metod yordamida mavzu mazmuni 
to’laroq ochib berilsa , boshqasi uni ijobiy o’zlashtirishga imkon tug’diradi . 
Interfaol metodlarning tanlashning yana bir mezoni ularning talabalar
o’quv imkoniyatlariga to’liq mos kelishi , ya’ni samarali o’quv faoliyati uchun 
ichki va tashqi shart- sharoitlarining birligini ta’minlashdir .
Interfaol o’qitish metodlaridan foydalanishda pedagogning xususiy 
imkoniyatlariga mos kelishi lozim.Bu pedagogning o’qitish metodlari nazariyasi 
va amaliyoti bilan o’qitsh jarayoning qonuniyatlari bilan bilish nazariyalari ta’lim 
mazmuni nazariyasi va boshqa mavjud qonunlar bilan qurollanganllik darajasini 
hisobga oladi. 
Interfaol metodlarni tanlash mezonlaridan keyingisi-ularning o’quv 
jarayonini tashkil etish shakllari bilan mos kelishidir.Darvoqe, o’qitishning 
yalpi,guruhli va individual shakllari turlicha metodlarni talab etadi.Misol uchun 
debat metodi ikki talaba o’rtasidagi bahs hisoblansa, “aqliy hujumda” guruhdagi 
barcha talabalarning ishtiroki zarur bo’ladi. 
Interfaol mtedlarning pedagogik texnologik prinsiplariga mos kelishi 
umumlashtiruvchi mezon hisoblanadi.Ma’lumki,pedagogik texnolgik ham ma’lum 
qonuniyatalar asosida loyihalanadi va o’quv jarayonini tashkil etishga asos 
yaratadi, joriy qilingach esa yakuniy natijani,talabaning u yoki mavzuni 
mustaqilligini ta’minlaydi. 
Ta’limning umumiy maqsadidan kelib chiqib o’qitishning ayni bosqichidagi 
tarbiyaviy va rivojlantiruvchi masalarni yechish zaruratni hisobga olgan holda 
ajratilgan variant tahlillanadi va baholanadi. 
Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo’yiladigan muhim talablardan biri 
ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay ,qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga 


erishishdir.Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o’quvchilarga yetkazib 
berish,ularda ma’lum faoliyat yuzasidan ko’nikma va malakalarni hosil 
qilish,shuningdek,o’quvchilar faoliyatini nazorat qilish,ular tomonidan egallangan 
bilim,ko’nikma,malaka darajasini baholash o’qituvchidan yuksak pedagogik 
mahorat hamda ta’lim jarayoniga nisbatan yangicha yondoshuvni talab etadi. 
Pedagogik texnologiya o’z mohiyatiga ko’ra subyektiv xususiyatiga 
ega,ya’ni,har bir pedagogo ta’lim va tarbiya jarayonini o’z imkoniyati,kasbiy 
mahoratidan kelib chiqib holda ijodiy tashkil etishi lozim.Qanay shakl,metod va 
vositalar yordamida tashkil etilishidan qat’iy nazar pedagogik texnologiyalar: 
-pedagogik faoliyat samaradorligini oshirish; 
-o’qituvchi va o’quvchilar o’rtasida o’zaro hamkorlikni qaror toptirish; 
-o’quvchilar tomonidan o’quv predmetlari bo’yicha puxta bilimlarning 
egallanishini ta’minlashi; 
-o’quvchilarda mustaqil,erkin va ijodiy fikrlash ko’nikmalarini shakllantirishi; 
-o’quvchilarning o’z imkoniyatlarini ro’yobga chiqara olishlari uchun zarur 
shart-sharoitlarni yaratish; 
“Fikriy hujum” metodi o’quvchilarning mashg’ulotlar jarayonidagi 
faolliklarini ta’minlash,ularni erkin fikr yuritishga rag’batlantirish hamda bir xil 
fikrlash inersiyasidan ozod etish ,muayyan mavzu yuzasidan rang-barang 
g’oyalarni to’plash,shuningdek,ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabli 
bosqichida paydo bo’lgan fikrlarni yengishga o’rgatish uchun xizmat qiladi. 
“Fikriy hujum” metodi A.F.Osborn tomonidan tavsiya etilgan bo’lib,uning 
asosiy tamoyili va sharti mashg’ulotning har bir ishtirokchisi tomonidan o’rtaga 
tashlanayotgan fikrga nisbatan tanqidni mutlaqo ta’qiqlash,har qanday luqma va 
hazil-mutoyibalarni rag’batlantirishdan iboratdir.Bundan ko’zlangan maqsad 
o’quvchilarning mashg’ulot jarayonidagi erkin ishtirokini ta’minlashdir. Ta’lim 
jarayonida ushbu metoddan samarali va muffaqiyatli foydalanish o’qituvchining 
pedagogik mahorati va tafakkur ko’lamining kengligiga bog’liq bo’ladi.”Fikriy 
hujum” metodidan foydalanish chog’ida o’quvchilarning soni 15 nafardan 


oshmasligi maqsadga muvofiqdir. Ushbu metodga asoslangan mashg’ulot bir 
soatga qadar tashkil etilishi mumkin. 
“Yalpi fikriy hujum” metodi J.Donald Filips tomonidan ishlab chiqilgan 
bo’lib,uni bir necha o’n nafar o’quvchilardan iborat sinflarda qo’llash mumkin. 
Metod o’quvchilar tomonidan yangi g’oyalarning o’rtaga tashlanishi uchun 
sharoit yaratib berishga xizmat qiladei.Har biri 5 yoki 6 nafar o’quvchilarni o’z 
ichiga olgan guruhlarga 15 daqiqa ichida ijobiy hal etilishi lozim bo’lgan turli xil 
topshiriq yoki ijodiy vazifalar beriladi. Topshiriq va ijodiy vazifalar belgilangan 
vaqt ichida ijobiy hal etilgach, bu haiqda guruh a’zolaridan biri axborot beradi. 
Guruh tomonidan berilgan axborot o’qituvchi va boshqa guruhlar a’zolari 
tomonidan muhokama qilinadi va unga baho beriladi.Mashg’ulot yakunida 
o’qituvchi berilgan topshiriq yoki ijodiy vazifalarning yechimlari orasida eng 
yaxshi va o’ziga xos deb topilgan javoblarni e’lon qiladi. Mashg’ulot jarayonida 
guruh a’zolarininig faoiyatlari ularning ishtiroklari darajasiga ko’ra baholab 
boriladi.Adabiyotlar 
 
1.Karimov I. Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch. T., 2008
2.Barkamol avlod orzusiT.,2000. 
3.Karimov N. XX asr adabiyoti manzaralari.T.: “O’zbekiston”,2008 
4.Zunnunov A. Hotamov N. Adabiyot o’qitish metodikasi. T., 1992 
5.Dolimov S. Ubaydullayev H. Adabiyot o’qitish metodikasi. T., 1967 
6.Yo’ldoshev Q. Adabiyot o’qitishning ilmiy-nazariy asoslari. T., 1996
7 .To’xliyev B.Adabiyot o’qitish metodikasi.T., 2006. 
 8.Yo’doshev Q. Yoniq so’z. T.: “Yangi asr avlodi”, 2006. 
 

Yüklə 95,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə