International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 38,03 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/147
tarix17.11.2018
ölçüsü38,03 Mb.
#80180
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:141 K:231
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
12
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Anketten alınan puan üzerinden cinsiyetin ve 
parka gitme sıklığının etkili olmaması park-
ların  duygulanımsal  öznel  iyi  oluş  üzerinde 
direkt  etkili  olduğu,  bireysel  farklar  yerine 
parkların çevresel ve tasarımsal özelliklerinin 
önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
SONUÇ
Kent parkları kullanımı ve öznel iyi olma hali 
arasında olumlu ilişki olduğu gözlenmiştir. Bi-
reylerin  park  kullanımı  sonrası  daha  olumlu 
duygular tanımladığı ortaya konulmuştur. Park 
kullanımının fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan 
öznel  iyi  oluşu  arttırdığı  bulunmuştur.  Elde 
edilen  sonuçların  daha  genellenebilir  olması 
için ileride yapılacak araştırmalara ihtiyaç var-
dır. Bu araştırmada elde edilen park kullanımı-
nın öznel iyi oluş üzerindeki olumlu etkisinin 
anlık mı olduğu ya da öznel iyi oluş üzerinde 
kalıcı etkiler mi yaptığını belirlemek için boy-
lamsal araştırmalara gereksinim vardır.
Analiz sonuçlarına göre, diğer parklara oran-
la duygulanımsal öznel iyi oluşun daha yük-
sek  olduğu  Botanik  Park  değerlendirmesin-
den çıkan sonuca göre, parkların tasarımında 
doğallığa  ve  ses  yalıtımına  önem  vermenin 
gerekliliği göz önüne çıkmaktadır.
Kentlerde sağlıklı olmayı teşvik eden çevre-
sel düzenlemeler yapılırken yeşil alanlara ko-
lay ulaşım fırsatının ve trafikte daha az gürül-
tünün sağlanmasının yanı sıra bireylerin fe-
rahlayacakları,  kendilerini  psikolojik  açıdan 
daha iyi hissedecekleri ve öznel iyi oluşları-
nın artacağı mekânların hazırlanması önerilir. 
Bu öneri Gidlöf-Gunnarsson ve Öhrström’un 
(2007)  parkların  trafik  sesinden  yalıtılmış 
olarak hazırlanması önerisi ile örtüşmektedir.
Bireyler  parkta  yaptıkları  etkinlikler  sonra-
sında  kendilerini  mutlu,  enerjik-zinde,  ye-
nilenmiş,  rahatlamış,  dinlenmiş  ve  motive 
olmuş  hissettiklerini  rapor  etmişlerdir.  Kent 
parklarının tasarlanmasında mimarlık dışında 
diğer bilim dallarının bulgularından da yarar-
lanılması ve disiplinlerarası ortak çalışmalara 
açık  olunması  park  kullanıcılarının  parklar-
dan  sağladığı  faydanın  artmasında  ve  daha 
yüksek düzeyde öznel iyi oluş rapor etmeleri-
ne katkıda bulunacaktır.
KAYNAKÇA
CHAN, D., (2009). So why ask me? Are self-
report data really that bad. In C. E. Lan-
ce & R. J. Vandenberg (Eds.), Statistical 
and methodological myths and urban le-
gends: Doctrine, verity and fable in the 
organizational  and  social  sciences  (pp. 
309-336). New York: Taylor & Francis
DIENER, E., (1984). Subjective well-being. 
Psychological Bulletin, 95, 542-75
DIENER, E., DIENER, M., & DIENER, C., 
(2009a.)  Factors  predicting  subjective 
well-being of Nations.  Social indicators 
research series 38,  pp. 43-70


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:141 K:231
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
13
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
DIENER,  E.,  WIRTZ,  D.,  TOV,  W.,  KIM-
PRIETO, C., CHOI D., OISHI, S. AND 
BISWAS-DIENER,  R.,  (2009B).  New 
Well-being Measures: Short Scales to As-
sess Flourishing and Positive and Nega-
tive Feelings. Soc Indic Res. 97:143–156
DIENER,  E.,  WIRTZ,  D.,  TOV,  W.,  KIM-
PRIETO, C., CHOI, D. W., OISHI, S., 
BISWAS-DIENER,  R.,  (2010).  New 
Well-being  Measures:  Short  Scales  to 
Assess Flourishing and Positive and Ne-
gative Feelings. Social Indicators Rese-
arch, 97(2), 143-156. doi: DOI 10.1007/
s11205-009-9493-y
DUCKWORTH, A. L., STEEN, T. A., SELIG-
MAN, M. E., (2005). Positive psychology 
in clinical practice. Annual Review of Cli-
nical Psychology, 1; 629–651
GIDLÖF-GUNNARSSON,  A.,  ÖHRS-
TRÖM, E., (2007). Noise and well-being 
in  urban  residential  environments:  The 
potential  role  of  perceived  availability 
to  nearby  green  areas.  Landscape  and 
Urban  Planning,  83(2–3),  115-126. 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.landurb-
plan.2007.03.003
KRISHNAVENI,  R.,  et  al.,    (2013).  Cont-
rolling Common Method Variance while 
Measuring the Impact of Emotional Intel-
ligence on Well-being. Vikalpa, 38(1), 41
LAFORTEZZA, R., CARRUS, G., SANESI, 
G.,  DAVIES,  C.,  (2009).  Benefits  and 
well-being  perceived  by  people  visiting 
green  spaces  in  periods  of  heat  stress. 
Urban Forestry & Urban Greening, 8(2), 
97-108
PODSAKOFF,  P.M.,  et  al.,  (2003).  Com-
mon  method  biases  in  behavioral  rese-
arch:  a  critical  review  of  the  literature 
and  recommended  remedies.  Journal  of 
Applied Psychology, 88(5), 879-903. doi: 
10.1037/0021-9010.88.5.879
SHANAHAN, D. F., FRANCO, L., LIN, B. 
B.,  GASTON,  K.  J.,  FULLER,  R.  A.. 
(2016).  The  Benefits  of  Natural  Envi-
ronments  for  Physical  Activity.  Sports 
Medicine,  46(7),  989-995.  doi:10.1007/
s40279-016-0502-4
THOMPSON COON, J., BODDY, K., STE-
IN,  K.,  WHEAR,  R.,  BARTON,  J.,  & 
DEPLEDGE, M. H., (2011). Does Par-
ticipating in Physical Activity in Outdoor 
Natural  Environments  Have  a  Greater 
Effect  on  Physical  and  Mental  Wellbe-
ing  than  Physical  Activity  Indoors?  A 
Systematic  Review.  Environmental  Sci-
ence  &  Technology,  45(5),  1761-1772. 
doi:10.1021/es102947t
Yazar  Notu:  Bu  çalışma  yazarın  yayınlan-
mış olan doktora tezinden üretilmiştir.


Yüklə 38,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   147
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə