International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 32 Kb.

səhifə103/147
tarix17.11.2018
ölçüsü32 Kb.
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:138 K:174
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
225
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Dönüşüm  projeleriyle  birlikte  yeni  ulaşım 
aksları oluşturularak mevcut trafik sorunları 
çözümlenmekte, yeni yeşil alanlar oluşturul-
makta, çevre, hava ve ses gürültüsüne sebep 
olan  fonksiyonlar  yenileriyle  yer  değiştir-
mekte,  insanlar  için  yeni  sosyal  ve  kültürel 
mekanlar  oluşturulmakta  ve  tüm  bu  sayılan 
işlevlerle kentsel değerin arttırılmasında öncü 
adımlar  atılmaktadır.  Dolayısıyla  bilinçli  ve 
programlı  yapılan  ve  alana  özgü  niteliklere 
göre hazırlanan dönüşüm projeleri sonucun-
da  kentsel  kalite  ve  değer  artışları  beklen-
mektedir  (Gemici,  2011:  37;  Torlak,  2013: 
705-706).
ENDÜSTRİYEL  BİNALARA  YENİ  İŞ-
LEV  KAZANDIRMA  ÖRNEĞİ,  BUR-
SA  MERİNOS  KÜLTÜR  MERKEZİ  VE 
PARKI
Cumhuriyet  tarihi  içinde  sanayileşmenin 
sembollerinden birisi olan Merinos Fabrikası 
ve çevresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yeniden kullanım ile kentin sosyo-kül-
türel ihtiyacına cevap verecek biçimde kültür 
merkezi olarak projelendirilmiştir.
ENDÜSTRİYEL ALANIN TARİHÇESİ
Sümerbank  Merinos  Yünlü  Sanayi  Doku-
ma  Fabrikası,  Ortadoğu  ve  Balkanlar’ın  en 
büyük, Avrupa’nın da 5’inci büyük dokuma 
fabrikası olarak kurulmuştur. Temeli 28 Ka-
sım 1935 tarihinde dönemin Başbakanı İsmet 
İnönü ve bakanı Celal Bayar tarafından atılan 
fabrikanın yapımını ünlü işadamı ve girişimci 
Nuri Demirağ üstlenmiştir. İki yıla yakın bir 
sürede  tamamlanan  Merinos  Fabrikası’nın 
açılışı, 2 Şubat 1938 tarihinde, Bursa’ya yap-
tığı  17.  ziyaretinde  Cumhurbaşkanı  Musta-
fa  Kemal Atatürk  tarafından  yapılmıştır.  İlk 
açıldığında  sadece  iplik  üretimi  yapılırken, 
1944’te dokuma, 1946’da apre tesisleri ilave 
edilmiş ve 1963 yılından sonra hızlanan sa-
nayileşme sürecinin başlamasından gelişimi-
ne dek Bursa ekonomisine en önemli katkıyı 
sağlayan  kurum  haline  gelmiştir  (Merinos 
AKKM,  2015).  Bununla  birlikte,  fabrikanın 
bünyesinde  bulunan  futbol  sahası,  sinema, 
tiyatro, konser salonları, kreşler ile dönemin 
sosyo-kültürel  gelişimine  öncülük  etmiştir. 
Ayrıca,  fabrikanın  elektrik  santrali  şehrin 
elektrik ihtiyacının bir kısmını da karşılamış-
tır (Bozkurt, 2015).
Resim 1’de fabrikanın eski dönemlerdeki du-
rumunda görüldüğü üzere, fabrikanın bulun-
duğu alanda yerleşim alanları mevcut değil-
dir. Henüz fabrika kent içerisinde bulunma-
maktadır. 


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:138 K:174
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
226
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Resim 1. Sümerbank Merinos Yünlü Sa-
nayi Dokuma Fabrikası (Merinos AKKM, 
2015)
Merinos Fabrikasının, 314 bin 569 metrekare-
lik arazisi ve üzerinde bulunan taşınmazların 
eğitim, halka açık kültür, sanat, spor ve rek-
reasyon amaçlarında kullanılması için kamu 
yararı göz önüne alınarak, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devredilmiş-
tir (Merinos AKKM, 2015). 
 
Resim 2. Merinos Kültür Merkezi ve  
Parkı (Merinos AKKM, 2015)
Resim  2’de  günümüzdeki  fabrika  alanının 
yerleşim  yerlerine  yakınlığı  görülmektedir. 
Kentin gelişimi ile birlikte, fabrika alanı artık 
kent merkezinde kalmıştır.
ENDÜSTRİYEL  ALANA  YENİ  İŞLEV 
KAZANDIRILMASI
Bu proje, Merinos Parkı düzenlenmesi, Me-
rinos  Fabrikası’nın  Kültür  Merkezi  olarak 
yeniden işlevlendirilmesi ve yeni bir Atatürk 
Opera binası ve Konser Salonu tasarımı ol-
mak  üzere  üç  temel  başlıktan  oluşmaktadır 
Bununla  birlikte  proje  2007  yılında,  Tarihi 
Kentler Birliği “Başarı Ödülü”ne layık görül-
müştür (Bozkurt, 2015).
Merinos  Fabrika  Binası  ve  Parkı,  yakın 
çevresinde  Osmangazi  Belediyesi  ve  Bur-
sa Atatürk  Stadyumu  bulunduğu  için  Bursa 
Kenti’nin merkezi olarak kabul edilebilecek 
bir konumda yer aldığından, Bursa halkının 
günümüzdeki  kültürel  ve  sosyal  ihtiyaçları-
na cevap verecek nitelikteki yeni bir Kültür 
Merkezi tasarımı olması uygun görülmüştür 
(Gallery – Merinos, 2015).
Grafik  1’de  görüldüğü  üzere,  eskiden  salaş 
ambarlarının olduğu kısımda (7) Atatürk Kül-
tür merkezi (2) yer almaktadır. Malzeme am-
barı (16) açık sergi salonu (4) haline getirilmiş, 
bu kısma sanayi müzesi ve kafeterya işlevleri 
(14,15)  eklenmiştir. Tabldot binasına (2)  ni-
kah salonu (6), müdür evine(4) restoran(8) ve 
salaş ambarlarına (7) kafeterya (2) fonksiyon-
ları  yüklenmiştir.  Bununla  birlikte,  dokuma 
apre işletmesine afet yönetimi ve açık gösteri Dostları ilə paylaş:
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə