International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 32 Kb.

səhifə119/147
tarix17.11.2018
ölçüsü32 Kb.
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:161 K:269
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
264
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
olmaları  ve  daha  karlı  ve  prestijli  konut  al-
ternatiflerine yönelmiş olmalarıdır. Bu süreç, 
Eryaman ve Bağlıca gibi Etimesgut semtleri 
satılık  daireler  üretmek  için  daha  cazip  kıl-
maktadır. 
Grafik 1. Ankara Merkez İlçelerinde 
Stüdyo Dairelerin Dağılımı, Veriler 12 
Aralık 2016 Tarihinde
6
 
Ev Ofisler/ Home Ofisler
Home  ofis  olarak  da  sıkça  nitelendirilen  ev 
ofisler,  küçük  konut  tipolojileri  içerisinde 
yaygın  olarak  üretilen  bir  diğer  konut  biri-
midir. Hem çalışma hem de yaşam alanının 
bir arada olduğu konut tipidir. Tek hacimden 
oluşan 1+0 tipinde üretilebildikleri gibi 1+1, 
2+1  ve  diğer  daire  tiplerinde  de  üretilmek-
tedir.
 
Mevcut  yapılarda  ofis  işlevi  katılarak 
kiralanıp satılabildikleri için, oldukça büyük 
dairelerin de ev ofis/home ofis olarak nitelen-
dirildikleri  görülmektedir.  Bu  yüzden,  alan 
büyüklüğü olarak stüdyo dairelere göre çok 
daha  değişken  bir  skalada  dağılım  göster-
6    http://www.hurriyetemlak.com/  Web  Adresinden 
Alınmıştır.
mektedirler. Kent içerisinde çalışma alanları-
na yakınlıklarından ve genellikle rezidanslar 
içinde yer aldıklarından ötürü kira bedelleri 
de  yüksek  tutardadır.  Kendi  işini  yapan  ve 
çalışanı olmayan veya çalışma ortamında sü-
rekli  bulunma  gereksinimi  olmayanlar  için 
ideal  ve  kullanışlı  mekanlardır.  İş  yüküne 
bağlı  olarak  bu  mekanların  büyüklükleri  ve 
yaşam alanlarıyla ilişkileri farklılaşabilmek-
tedir (Ergün, 2010: 56). Tam bir ofis ortamı 
şeklinde tasarlanabileceği gibi bir odanın ya 
da hol mekanının ofis olarak kullanılabildiği 
örnekler  de  mevcuttur.  Bazı  örneklerde  ya-
şam alanı içerisinde sadece bir çalışma masa-
sı eklenilerek ofis ortamı yaratıldığı da görül-
mektedir. Stüdyo dairelerden farklı olarak bu 
mekanlar, bekar bireyler tarafından kullanıla-
bileceği gibi evli ve çocuklu bireyler için de 
uygun yaşam alanlarına dönüştürülmektedir.  
Ankara metropolü için,  güncel bir web site-
sinde yayınlanan satılık ve kiralık tüm ı̇lanlar 
incelendiğinde,  ev  ofislerin  farklı  tiplerde 
kategorilendirildikleri  görülmektedir.  1+1 
daireler  son  yıllarda  daha  çok  üretilmesine 
rağmen, villa tipi çok odalı evlerin de ev ofis 
olarak nitelendirildikleri tespit edilmiştir. Bu 
yüzden,  alan  büyüklükleri  de  çok  geniş  bir 
skalada  dağılmaktadır.  Stüdyo  daireler  gibi 
kentin  sosyo-ekonomik  gelişmişliğinin  yük-
sek olduğu muhitlerde yer aldıkları için kira 
bedelleri  de  yüksek  tutardadır.  Grafik  2`de 
görülebileceği  üzere;  ev  ofisler  mevcut  ko-


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:161 K:269
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
265
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
nutların da dönüştürülerek kullanılmasından 
dolayı Ankara genelinde heterojen bir dağı-
lım  göstermektedir. Altındağ,  Mamak,  Göl-
başı ve Sincan gibi merkez ilçelerde hiç ev 
ofise  rastlanmazken,  Keçiören`de  bir  adet 
satılık, Yenimahalle`de ise bir adet satılık ve 
iki adet kiralık daireye rastlanmıştır. Bu da-
irelerin kent içerisinde yoğunlaştığı bölgeler 
ise asıl Çankaya ve Etimesgut ilçeleridir. Bu 
ilçelerdeki satılık ev ofis sayısı aynı  olması-
na rağmen, kiralık ev ofisler, kiralık stüdyo 
dairelerde olduğu gibi Çankaya ilçesinde çok 
daha yaygındır. Satılık ev ofisler Etimesgut`ta 
Eryaman semtinde, Çankaya`da ise neredey-
se  her  mahallede  yer  almaktadır.  Kiralık  ev 
ofisler  ise,  Etimesgut`ta  Eryaman  semtinde 
yoğunlaşırken,  Çankaya`da  Konutkent,  Ya-
şamkent,  Oran  ve  İlkbahar  gibi  semtlerde 
daha çok görülmektedirler. Çankaya ilçesinin 
Eskişehir yolu üzerindeki çalışma alanlarına 
daha yakın olması, ev ofis daireler bakımın-
dan Etimesgut ilçesine göre daha avantajlı ol-
masıyla gerekçelendirilebilir. 
Grafik 2. Ankara Merkez İlçelerinde 
Home Ofis/Ev Ofis Dairelerin Dağılımı, 
Veriler 12 Aralık 2016 Tarihinde 
7
Loft Daireler
Küçük  konut  tipolojileri  içerisinde  yaygın 
olarak  üretilen  bir  diğer  konut  birimidir. 
1970`lerde Amerika`da evsizler için ticari ve 
endüstriyel yapıların çatı katlarının konut ola-
rak  dönüştürülmesiyle  oluşan  loftlar,  günü-
müzde  farklı  bir  şekilde  yorumlanmaktadır. 
Genellikle yeni konut projelerinin çatı katları 
diğer katlardan daha yüksek tutularak, bu me-
kanlarda bölüntüsüz, çıplak yüzeyler oluştu-
rulur ve kullanıcıların kendi tercihlerine göre 
mekanı şekillendirme imkanı yaratılır. Genel-
likle yaşama ve uyuma alanlarını birbirinden 
ayıran bir asma kat içerirler. Banyo, mutfak, 
çamaşır  odası  gibi  ıslak  hacimler  aynı  hattı 
kullanacak şekilde tek bir duvar düzlemi üze-
rinde yer alırlar (Ergün, 2010: 81). Böylece 
serbest bir dolaşım alanı elde edilir. Loft da-
ireler,  tek  bir  hacimden  oluşabildikleri  gibi 
1+1, 2+1, 3+1 ve diğer daire tiplerinde de üre-
7    http://www.hurriyetemlak.com/  Web  Adresinden 
Alınmıştır.Dostları ilə paylaş:
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə