International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 32 Kb.

səhifə120/147
tarix17.11.2018
ölçüsü32 Kb.
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:161 K:269
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
266
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
tilebilmektedirler. Genellikle metrekare olarak 
oldukça büyük hacimlerden oluşurlar. Ergün`e 
göre üç tip lofttan söz etmek mümkündür. 1. 
tip loftlar; orijinalinde eski binaların temizle-
nerek  içine  yerleşilmesi  sonucu  oluşan  hem 
ofis hem de konut olan loftlardır. İstanbul`da 
kent  merkezindeki  eski  yapılarda  az  sayıda 
bu  tip  örneklere  rastlanırken,  Ankara`da  bu 
anlamda mevcut örnek bulunmamaktadır (Er-
gün, 2010: 81). 2. tip loftlar ise tek hacimden 
oluşan,  yüksek  tavanlı  yapıların  yer  aldığı 
rezidanslarda  konumlanmaktadırlar.  Yapının 
strüktür sistemi açıkta bırakılarak oluşturulan 
bu alanlar kesintisiz olarak devam eden yatay 
ve düşey düzlemlerden oluşurlar. İç mekanda 
duvar ve bolucu kısıtlı olmakla birlikte,  ge-
nellikle ıslak hacimler için oluşturulur. 3. tip 
loftlar ise çok katlı konut sitelerinin son kat-
larındaki dairelerin, tavan yükseklikleri daha 
fazla bırakılarak oluşturulan ve çatı dubleksi 
olarak da nitelendirilen dairelerdir. 2. tip loft-
lardan farklı olarak binanın tüm katlarında yer 
almazlar. Stüdyo daireler için yaşanan kavram 
kargaşası, benzer bir şekilde loft daireler için 
de geçerlidir. Ergün`ün loftlar için  yapmış ol-
duğu bu üç tipolojiye uygun olmayan konutla-
rın, Ankara`da loft adı altında satılıp, kiralan-
dıkları  görülmektedir.  Özellikle  stüdyo  daire 
tiplerinin  loft  olarak  adlandırıldığı  pek  çok 
örnek mevcuttur.  Kullanıcı profili olarak; loft 
daireler Avrupa  ve Amerika`daki  örneklerde 
genellikle sanatçılar tarafından stüdyo ve ya-
sam alanı olarak kullanılırken, ülkemizde belli 
bir profilden söz etmek mümkün olmamakla 
birlikte, üst gelir grubu tarafından tercih edil-
dikleri  görülmektedir.  Stüdyo  ve  ev  ofislere 
benzer şekilde, sosyo-ekonomik gelişmişliğin 
yüksek  olduğu  semtlerde  loft  daireler  daha 
yaygın oldukları için kira bedelleri de oldukça 
yüksektir.
Ankara metropolü için,  güncel bir web site-
sinde yayınlanan satılık ve kiralık tüm ı̇lanlar 
incelendiğinde,  loftların  farklı  tiplerde  kate-
gorilendirildikleri  görülmektedir.  Bu  yüzden 
alan büyüklükleri de çok geniş bir skalada da-
ğılmaktadır. Grafik 3`de görülebileceği üzere, 
loftlar Ankara metropolünde heterojen bir da-
ğılım  göstermektedirler. Altındağ, Keçiören, 
Mamak,  Sincan  ve  diğer  daire  tiplerinin  yo-
ğun olarak uygulandığı Etimesgut`ta loft daire 
ilanlarına hiç rastlanmazken, Yenimahalle`de 
bir adet, Çankaya`da iki adet ve Gölbaşı’nda 
dört  adet  kiralık  loft  ilanı  mevcuttur.  Satılık 
loftlar ise Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde iki-
şer dairedir. Stüdyo daire ve ev ofislerle kıyas-
landığında, loftlar Ankara  metropolünde yok 
denecek  kadar  az  sayıdadırlar.  Gölbaşı`nda 
İncek,  Yenimahalle`de  ise  Batıkent  civarın-
da yer alan bu daireler, Çankaya ilçesinde ise 
Oran, Gaziosmanpaşa ve Birlik mahallesinde 
mevcuttur. Bu sonuç, loft daire tipinin, Ankara 
için henüz yeni bir olgu olmasından kaynak-
lanmaktadır. Gölbaşı ilçesinde Çankaya ilçe-
sine göre daha fazla ilanla karşılaşılmış olması 
ise, Çankaya’nın sosyo-ekonomik gelişmişlik 


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:161 K:269
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
267
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
düzeyinin Gölbaşı ilçesinden daha yüksek ol-
ması ile açıklanabilir. 
Grafik 3. Ankara Merkez İlçelerinde Loft 
Dairelerin Dağılımı, Veriler 12 Aralık 2016 
Tarihinde
8
 
Suit Daireler
Küçük konut tipolojileri içerisinde yaygın ola-
rak üretilen bir diğer konut birimidir. Genel-
likle tek bir hacimden oluştukları için stüdyo 
dairelere benzemektedir.
 
Fakat suitlerde stüd-
yo  dairelerden  farklı  olarak,  bir  otel  hizmeti 
verilmektedir.  Ankastrelerde dahil olmak üze-
re bütün mobilyaları ve donatıları ile kullanı-
cıya  teslim  edilen  dairelerdir.  Günlük  olarak 
kiralanabildikleri  gibi  uzun  dönemlik  olarak 
da  kiralanabilir  veya  satın  alınabilirler.  Bu 
daireler, özellikle sık seyahat eden ve yalnız 
yaşayan bireyler için sağlamış olduğu conci-
erge hizmetleri ile cazip hale gelmektedir. Bu 
hizmetler;  lounge  alanı,  kafe/bar,  restaurant, 
kütüphane,  dinlenme  odası,  toplantı  odası, 
araç kiralama, sekreterya, vale parking, kuru 
temizleme, spor alanı, sauna, buhar odası ma-
8    http://www.hurriyetemlak.com/  Web  Adresinden 
Alınmıştır.
saj odası gibi çok çeşitli ve kapsamlı nitelikte 
olabilmektedirler. Sağlamış oldukları hizmet-
ler nedeniyle ve sosyo-ekonomik gelişmişliği 
yüksek  olan  semtlerde  konumlandıkları  için 
kira bedelleri de diğer küçük konut tiplerine 
göre daha yüksektir. 
Ankara  metropolü  için,  güncel  bir  web  site-
sinde yayınlanan satılık ve kiralık tüm ı̇lanlar 
incelendiğinde, suit dairelerin çoğunlukla 1+0 
tipinde örnekleri mevcut olmakla birlikte 1+1 
ve 2+1 suitlere de rastlanmaktadır. Stüdyo ve 
loft dairelerdekine benzer bir kavram kargaşa-
sı,  bu daireler için de geçerlidir. İlanlarda otel 
hizmetleri  vermeyen  apartmanlardaki,  eşyalı 
küçük dairelerin de suit olarak adlandırıldık-
ları görülmektedir. Bu yüzden, suit olarak ad-
landırılan daireler içerisinde çok az bir kısmı 
tam  manasıyla  suit  hizmeti  verebilmektedir. 
Bu suitlerin, alan büyüklükleri stüdyo dairele-
re benzemekle birlikte 2+1 örneklerde büyük-
lükleri artmaktadır. Grafik 4`de görülebilece-
ği üzere; suitler Ankara metropolünde sadece 
Çankaya ilçesinde bulunmaktadır.  Sekiz adet 
satılık  suitin;  dört  tanesi  Birlik,  Balgat,  Yü-
züncü  Yıl  ve  Kızılırmak  mahallelerinde  yer 
alırken,  dört  tanesi  ise  Konutkent`te  yer  al-
maktadır. Kiralık suitler ise Çankaya genelin-
de daha fazla semte yayılmıştır. Fakat, asıl ki-
ralık suitlerin toplandığı yerler, Yaşamkent ve 
Konutkent`tir. Buradaki sonuç, Çankaya ilçe-
sinin suit daire bakımından diğer ilçelere göre 
üstünlüğü ile neticelenmiştir. Suitlerin bakım Dostları ilə paylaş:
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə