International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 32 Kb.

səhifə133/147
tarix17.11.2018
ölçüsü32 Kb.
1   ...   129   130   131   132   133   134   135   136   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:163 K:05
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
294
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Birleşik Devletler Yeşil Binalar Konseyi’nin 
üyesidir. 1998 yılında uygulamaya geçirilen 
LEED Siteminin hedefi; yapı sektöründe payı 
olan bütün kişi ve kuruluşların, yapıların ya-
şam döngüsü sürecinde oluşturdukları çevre-
sel  etkilere  dikkatini  çekerek,  etkinliklerini 
ve  ürünlerini  bu  etkileri  azaltmak  amacıyla 
geliştirmeleridir.  USGBC’ye  göre  LEED’in 
amaçları; belirli ölçme standartları oluştura-
rak “yeşil bina” yı tanımlamak, bütünsel bir 
bina  tasarım  yöntemi  geliştirmek,  yapı  sek-
töründe  çevresel  liderlik  oluşturmak,  yeşil 
rekabeti teşvik etmek, yeşil binanın yararları 
konusunda tüketici bilincini artırmak olarak 
sıralanmaktadır (LEED, 2013).  
Yapıların  çevresel  performanslarını  ölçmek 
ve  değerlendirmek  amacıyla  1998  yılından 
beri sürümler geliştirilmektedir.
2016 yılında geliştirilen son sürümü ‘LEED 
v4’ kapsamında belirlenen kriterler; 
1.  Sürdürülebilir Araziler  
(Sustainable Sites) 
2.  Su Verimliliği 
(Water Effiency)
3.  Enerji ve Atmosfer 
(Energy and Atmosphere)
4.  Malzeme ve Kaynaklar 
(Materials and Resoruces)
5.  Yerleşim ve Ulaşım  
(Location and Transportation)
6.  İç Mekan Kalitesi 
(Indoor Environmental Quality)
7.  İnovasyon 
(Innovation)
8.  Bölgesel Öncelik Kredileri 
(Regional Priority Credits)
9.  Bütünleştirici Süreç
(Integrative Process) olarak 9 ana başlık al-
tında toplanmaktadır. 
LEED Değerlendirme sisteminin kriterlerine 
göre yapılar toplam 110 olası puan üzerinden 
değerlendirilmektedir. 
Tablo 2. LEED Sertifika Düzeyleri
Sistem Düzeyleri
Puan
Sertifikalı
40-49
Gümüş 
50-59
Altın
60-79
Platin
80+
DGNB
DGNB tam adıyla Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges  Bauen  (Alman  Sürdürülebilir 
Binalar  Konseyi)  2007  yılında  kurulmuş, 
2008 yılında Dünya Yeşil Binalar Konseyi’ne 
üye olmuştur.
DGNB’nin amacı;


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:163 K:05
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
295
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880


Sürdürülebilirlik  kriterlerini  karşılamak 
için malzeme geliştirmek,


Binaların inşaat ve işletme sürecini planla-
mak için çözüm önerileri getirmek,


Sürdürülebilir  bir  binaya  verilebilmesi 
için bir kalite etiketi geliştirmek,


İşletme maliyetlerinin azaltılmasını sağla-
mak,


Kaynakları verimli ve karlı kullanan kul-
lanıcılar için konfor, performans ve refah 
sağlayan çevre dostu bir alt yapı oluştur-
maktır (Anbarcı vd., 2012).
DGNB  sertifika  sisteminin  yapıların  kul-
lanım  şekline  göre  uyarlanmış  kategorileri 
bulunmaktadır.  DGNB  Sertifika  sisteminde 
ticari  binalar,  endüstriyel  binalar,  sağlık  bi-
naları,  mahalleler,  karma  kullanımlı  binalar 
eğitim yapıları, oteller, küçük konutlar, yeni 
inşaatlar, laboratuarlar, buluşma noktaları sa-
nayi  siteleri,  yenileme  olarak  ayrılmaktadır. 
LEED ve BREEAM’in aksine DGNB kentsel 
bölgeler için de bir sertifika türü geliştirmiş-
tir.
DGNB  Sertifika  sistemi,  yapıların  çevresel 
performansını  ölçmek  ve  değerlendirmek 
amacıyla 6 temel değerlendirme kriteri belir-
lenmiştir.  Sistemdeki  her  kategorinin  belirli 
bir  yüzdesi  ve  buna  bağlı  olarak  belirlenen 
ağırlık katsayıları vardır.  Bunlar;
1.  Ekolojik nitelik, 
(Ökologische Qualität)
2.  Ekonomik nitelik, 
(Ökonomische Qualität)
3.  Sosyokültürel nitelik, 
(Soziokulturelle & Funktioale Qualität)
4.  Teknik nitelik, 
(Technische Qualität)
5.  Yerleşim yeri niteliği 
(Standort Qualität)
6.  Süreç niteliği
(Prozessqualität) olarak 6 ana başlık altında 
toplanmaktadır. 
Bu  kriterlerden  alınan  puanlar  sonucunda 
DGNB  Sertifika  düzeyleri  belirlenmektedir 
(DGNB).
Tablo 3. DGNB Sertifika Düzeyleri
Sistem Düzeyleri
Puan
Sertifikalı
-%
Gümüş 
%35
Altın
%50
Platin
%65
YÖNTEM
Dünya’da  ve  özellikle  Türkiye’de  geçer-
liliği  olan  sertifika  sistemlerinden  LEED, 
BREEAM ve DGNB Sertifika sistemlerinin 
karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.Dostları ilə paylaş:
1   ...   129   130   131   132   133   134   135   136   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə