International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 32 Kb.

səhifə134/147
tarix17.11.2018
ölçüsü32 Kb.
1   ...   130   131   132   133   134   135   136   137   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:163 K:05
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
296
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Karşılaştırma  kapsamında  üç  sertifika  siste-
minin genel özellikleri, değerlendirme kate-
gorileri ve bu kategorileri hangi standartları 
kullanarak değerlendirdikleri belirlenmiştir.
LEED, BREEAM ve DGNB
Sertifikasyon Sistemlerinin  
Karşılaştırılması
Dünyadaki  en  yaygın  yeşil  bina  sistemle-
ri  1990  yılında  İngiltere’de  ortaya  çıkan 
BREEAM,  1998  yılında  Amerika  Birleşik 
Devletleri’nde  ortaya  çıkan  LEED  ve  2007 
yılında Almanya’da ortaya çıkan DGNB ser-
tifikalarıdır.  Oluşturulan  yeşil  bina  sertifika 
sistemlerinin ortak çıkış amacı birbirine pa-
ralel olsa da, her sistemin kendine özgü me-
totları  vardır.  Ortak  bir  amaç  taşımalarının 
yanı  sıra  hesaplama  sistemlerinin  farklı  ol-
ması nedeniyle aynı bina için yapılan LEED, 
BREEAM veya DGNB Sertifika sistemlerine 
göre  değerlendirmeler  farklı  sonuçlar  ver-
mektedir.
Üç  sistemin  de  çıkış  amacı  insanların  refah 
düzeylerini artırmaya çalışırken gelecek ne-
sillerin  hayatlarını  kötü  yönde  etkileyecek 
ürün  ve  uygulamalardan  kaçınmasını  sağla-
maktır. Binaların yeşil bina kriterleri ile de-
ğerlendirilerek, uluslararası ve yerel standart-
ların  üzerine  çıkmalarını  sağlamak  ve  bunu 
başaran yapıları da ödüllendirerek katkı sağ-
lamak bu sistemler ile gerçekleştirilir. Ancak 
bu sertifikaları sadece “bina” gözü ile görmek 
yanlışlıktır. Asıl amaç binalar ile başlayarak, 
üreticilerin  çevreye  duyarlı  ürünler  geliştir-
meye teşvik etmek ve sürdürülebilirliğe katkı 
sağlamaktır.
Genel özellikleri açısında irdelendiğinde ota-
ya çıkan temel farklılıklar Tablo 4’te özetlen-
miştir. 
Tablo 4. BREEAM, LEED ve DGNB Sistemlerinin Genel Özelliklerinin Karşılaştırılması


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:163 K:05
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
297
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
BREEAM
LEED
DGNB
Yenileme durumu
Yıllık
Gerekli durumlarda
Gerekli durumlar-da
Sertifika
Tasarım ve inşaat sonrası
Proje bitiminde 
Ön sertifika ve proje bitiminde
Değerlen-dirme
Breeam Uzmanı
Leed Uzmanı
DGNB Teknik komite
Danışman
Ücretli denetçi şartı
Leed uzmanı
Dgnb
Denetçisi
Belgeler
Referans belgelere 
denetçiler ulaşabiliyor
Bazı referans 
belgelere 200 dolar 
ücret karşılığın-
da herkes ulaşabilir.
İnternet aracılığı ile herkes 
ancak sınırlı 
  LEED,  BREEAM  ve  DGNB  sertifika  sis-
temlerinin  arasında  değerlendirme  konula-
rında  benzerlik  vardır  ancak  değerlendirme 
yöntemleri birbirinden oldukça farklıdır. Bu 
üç  sistemin,  değerlendirme  kategorilerine 
göre karşılaştırmalı analizi Tablo 5.’te belir-
tilmektedir. 
Tablo 5. BREEAM, LEED ve DGNB Sistemlerinin Değerlendirme Kategorilerine Göre 
Karşılaştırmalı Analizi
BREEAM
LEED
DGNB
Enerji
ü
ü
ü
CO2
ü
ü
Ekoloji
ü
ü
ü
Ekonomi
ü
Sağlık ve refah
ü
ü
ü
İç mekan kalitesi
ü
ü
ü
İnovasyon
ü
ü
Arazi kullanımı
ü
ü
ü
Yönetim
ü
Malzeme
ü
ü
ü
Kirlilik
ü
ü
Yenilenebilir teknoloji
ü
ü
Ulaşım
ü
ü
ü


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:163 K:05
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
298
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Atık
ü
Su
ü
ü
ü
Çevre Kirliliği
ü
ü
ü
Yapılarda  belirlenen  sürdürülebilirlik  para-
metrelerine  göre  karşılaştırılan  üç  sertifika 
sisteminde;  BREEAM  sertifikasının  ekono-
mi  kategorisini,  LEED  sertifikasının  CO2 
emisyonu, ekonomi, yönetim, kirlilik ve atık 
kategorilerini,  DGNB  sertifikasının  ise  ino-
vasyon,  yönetim,  yenilenebilir  teknoloji  ve 
atık kategorilerini tek başına ele almadığı so-
nucuna varılmaktadır. 
BREEAM, LEED ve DGNB sertifika sistem-
lerinin değerlendirilmesinde farklı standartlar 
kullanılmaktadır.  LEED  ve  BREEAM  serti-
fikalarında  belli  standartlar  çerçevesinde  ve 
önerilen  belli  uygulamalar  kullanılarak  he-
saplamalar yapılırken, DGNB’de yerel stan-
dartlara uyum sağlanmakta ve hangi program 
veya  uygulamanın  kullanılacağı  müşteriye 
bırakılmaktadır (Mutdoğan, 2014).
Tablo 6. BREEAM, LEED, DGNB yeşil bina değerlendirme sistemlerinin uyguladığı 
standartlar (Yetkin 2014c)
Sertifika Sistemi
Uygulanan standartlar
BREEAM
BS, EN, ISO, CIBSE
LEED
ASHRAE,  IESNA, ASTM, CIBSE
DGNB
DIN, EnEv, 
EU-standartları
Bu üç sertifika sistemi karşılaştırıldığında or-
taya çıkan bariz farklar şu şekildedir:
1) Değerlendirme sürecinde baz alınan stan-
dartlar: DGNB sertifika sistemi, LEED ve 
BREEAM’den  farklı  olarak  ulusal  yasa, 
yönetmelik ve standartlara uyumlu ve say-
gılı biri yaklaşım sergilemekte, var olduğu 
ülkenin standartlarıyla revize edilebilmek-
tedir. 
2) Seçilen  yöntem  ve  uygulama:  LEED  ve 
BREEAM sistemlerinde gidilen yol puan 
kazandırırken, DGNB’de ortaya çıkan so-
nuç performansına göre puan almaktadır. 
3) Öncelik: LEED sertifika sisteminin önce-
liği  yapıyı  kullananların  yaşam  kalitesini 
artırmak iken, BREEAM sertifika sistemi-
nin önceliği yapının çevreye verdiği zarar-
ları en aza indirmektir. DGNB sertifikası 
ise sosyal ve ekonomik faktörleri öncelikli 
tutmaktadır. Dostları ilə paylaş:
1   ...   130   131   132   133   134   135   136   137   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə