International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 38,03 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/147
tarix17.11.2018
ölçüsü38,03 Mb.
#80180
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:145 K:238
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
32
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
SONUÇ
Mimarlık-müzik etkileşimine dair irdelenen 
bakış farklılıkları sonucunda şunlar söylene-
bilir:
Derlenen bu yaklaşımlar kapsamında, mimar-
lık ve müzik disiplinleri arasındaki kurgusal 
bağlantılar  sunulmuştur.  Farklı  yaklaşımlar 
bu iki disipline değer katmıştır. Fakat kuru-
lan  bağlantılar  hiçbir  zaman  başat  bir  esin 
kaynağı haline gelememiştir. Denenen yollar 
mimarlık  ve  müzik  arasında  yaratıcı  edimi 
geliştirici ortak tasarımsal yöntemler oluştu-
ramamıştır,  yalnızca  görsel  ilişkiler  üzerin-
den  okumalar  gerçekleşmiştir.  Bu  okumalar 
mimarlık ve müzik arasında hala görünür sı-
nırlar yaratır. Fakat bu sınırları eritmenin yeni 
yolları, yeni yöntem ve terminolojisi keşfedi-
lebilir. Bu nedenle, mimarlık ve müzik etki-
leşimini başka bir açıdan değerlendirmek, iki 
disiplini birbirine başka bir katmanda dokun-
durmak  mümkün  kılınmalıdır.  Mimarlık  da, 
müzik de insanın algısal ve duyusal dünya-
sında birtakım izler bırakır. Bu başka katman 
arayışı, duyusal anlamı durak noktası olarak 
kabul  görürse,  salt  görsel  benzetmelerden 
uzakta duyusal boyutta etkileşimin araştırıl-
ması,  yeni  tasarımsal  yöntemleri  gündeme 
getirebilir. 
KAYNAKÇA
STRAVİNSKI, İ., (2004). Altı Derste Müzi-
ğin Poetikası. Pan Yayıncılık, İstanbul
WILKINSON, P., (2015). 50 Mimarlık Fik-
ri, Çev: Volkan Atmaca. Bkz Yayıncılık, 
İstanbul
VİTRUVİUS, (2015). Mimarlık Üzerine On 
Kitap,  6.Baskı,  Şevki  Vanlı  Mimarlık 
Vakfı, Ankara
  HASOL,  D.,  (2008).  Mimarlığı  Tanımla-
mak. Yapı Dergisi, 316
LE  CORBUSİER,  (2001).  Bir  Mimarlığa 
Doğru,  Çev:  Serpil  Merzi.  Yapı  Kredi 
Yayınları, İstanbul
LE CORBUSİER, (2011). Mimarlık Öğren-
cileriyle Söyleşi, Çev: Samih Rifat. Yapı 
Kredi Yayınları, İstanbul
  YILMAZ,  Y.,  (2008).  Müzik  ve  Mimarlık 
Ara  Kesitinde  Biçim  Üretimi  İçin  Bir 
Yaklaşım. Yüksek  Lisans  Tezi,  İstanbul 
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Ensti-
tüsü
İLYASOĞLU,  E.,  (2013).  Zaman  İçinde 
Müzik. Remzi Kitabevi, İstanbul
FUBİNİ, E., (2014). Müzikte Estetik, 2.Bas-
kı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:145 K:238
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
33
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
FRANCK, O., (2004). Şarkı Söyleyen Çizgi-
lerden  Suskun  Mekânlara.  Arredamento 
Mimarlık Dergisi, 405(05), 79-82
TÜMER,  G.,  (1996).  Müzik  ve  Mimarlık. 
Arredamento Mimarlık Dergisi, 405(05), 
118
ROTH, L., (2000). Mimarlığın Öyküsü. Ka-
balcı Yayınevi, İstanbul
ŞENTÜRK,  L.,  (2004).  Pythagoras’tan 
OuMuPO’ya Müzik ve Mimarlık. Arreda-
mento Mimarlık Dergisi, 405(05), 75-78
JENCKS, C., (2013). Architecture Becomes 
Music. Theory, 232, 93-110
YILMAZ, N., (2012). Mekânda Müzik ve İn-
san. Bilim Dergisi, 1,44-56
WİTTKOWER, R., (1941). Alberti’s Appro-
ach to Antiquity in Architecture. Journal 
of the Warburg and Courtauld Institutes, 
4(1/2), 1-18
  XENAKİS,  I.,  (1992).  Formalized  Music: 
Thoughts and Mathematics in Compositi-
on. Pendragon Press, New York
SAY, A., (2002). Müzik Sözlüğü. Müzik An-
siklopedisi Yayınları, Ankara
ÖZDEMİR,  D., (2009). Müzik ve Mimarlı-
ğın  Kompozisyon  Bağlamında  İncelen-
mesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
LEVY,  A.,  (2006).  Real  and  Virtual  Spaces 
Created by Music. International Journal of 
Architectural Computing, 1(3), 375-391


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:145 K:238
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
34
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
EXTENDED ABSTRACT
Introduction: Architecture is interdisciplinary. Interdisciplinarity is the interaction of discipli-
nes, contributing to each other, and the state that the end product includes the data of resultant 
disciplines. The state of architecture and music being interdisciplinary has been questioned 
throughout history. Sometimes the similarities are prioritised, and sometimes the weakness of 
the interaction is emphasized due to the differences. Although these two disciplines have so-
metimes been considered as crafts in history, it is inevitable that architecture and music overlap 
due to the fact that academic circles regard them as artistic disciplines and, most importantly, 
music cannot exist without place.  Music has been associated with nature, mathematics and ge-
ometry by many philosophers throughout history. Since architecture is also an art and a science, 
it has been associated with other disciplines by many architects and philosophers. Composers 
and designers use universal tools of creation, as rhythm, measure, harmony and composition. 
In addition, there are numerical and geometric requirements underlying both disciplines. They 
contain a mathematical order. Throughout history, a divine order has been mentioned referring 
to a mathematical association. According to the understanding of divine order, the order and 
beauty that exist in the universe itself, the music and the architecture are also influenced. While 
architecture reveals its forms in harmony with the order in the world, music compliments the 
design process with the global order of the universe. Two disciplines overlap in this context. 
Throughout history, especially architects, they have come up with designs by adapting the nu-
merical requirements of music to architecture. Especially the presence of music in the Church 
has strengthened the need to question this interaction. In architecture, there are also technical 
requirements for the sound and places where music can be produced. The architectural aco-
ustics is an issue which has been focused on and developed since Vitruvius (70-15 BC). The 
production of spaces for music and the technical requirements of the music or sound in the 
space have led to work in the field of architectural acoustics. As this space evolves, technical 
and architectural requirements have been transformed into advantages, while the interaction 
between architecture and music has been questioned. In addition, a new ground has emerged 
where these two disciplines can come togetherby adapting themselves to the innovations bro-
ught out by the age of technology. Computer programs can transform the data of many discip-
lines to provide input. Thanks to this, a new dimension of interaction emerges. Many common 
features like this allow these two disciplines to interact. As a result of these queries, many 


Yüklə 38,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   147
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə