International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 38,03 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə32/147
tarix17.11.2018
ölçüsü38,03 Mb.
#80180
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:144 K:240
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
62
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Resim 1. Avludan Dama Çıkan Merdiven 
İle Oda Girişleri Görünüşü
Merdivene ait düz kolun uzunluğu 4.75 m., 
genişliği ise 1.15 m’dir. Avluda yapılan kazı-
da merdivenin diğer koluna ait kalıntılar orta-
ya çıkartılmıştır (Resim 2). 
Resim 2. Kazı Sonucu Ortaya Çıkan Mer-
divenin “L” Kolu Taş Kalıntıları
Karakurt’un çevresinde yapılan yeni binala-
rın hafriyat molozları, yapının avlusuna dö-
küldüğünden avlunun özgün kotu bir miktar 
yükselmiştir.  Ayrıca,  konaklama  odalarının 
avlu yüzünde yapılan zemin kazılarında du-
varların temelleriyle, avluya ait döşeme taş-
ları ortaya çıkartılmıştır. 
ii. Konaklama Odaları Giriş Eyvanı ve                    
Ilıca Odaları  
A.  Konaklama  Odaları;  Eş  odaklı  planın 
orta  halkasını  oluşturan  konaklama  odaları, 
avlunun doğu, batı ve güneyinde dizilmiştir. 
Planın doğu ve batı kollarının güney koluyla 
kesiştiği köşelerde, avludan girilen ilk odanın 
içinden açılan diğer bir kapı ile ikinci odaya 
girilmektedir. Bu şekilde köşe odaları birbir-
leriyle bağlantılı iki odalı plan oluşturmuştur 
(Resim 3). 
  
 Resim 3. Köşe Odalarına Ait Girişler
Güneyde sıralanan konaklama odaları ortada 
yer alan giriş eyvanı ile iki bölüme ayrılmıştır 
(Resim 4).


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:144 K:240
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
63
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Resim 4. Güneyde Sıralanan Konaklama 
Odaları İle Ortadaki Eyvan 
Konaklama odalarıyla eyvanının üzeri beşik 
tonoz ile örtülüdür. Planın doğu kolunun ku-
zey ucunda bulunan ilk odanın üst örtüsü ise 
kubbe olup, üzerinde fenerlik boşluğu bulun-
maktadır (Resim 5). Bu nedenle, bu odanın 
konaklama  işlevinden  farklı  olarak  yönetici 
odası  olarak  kullanılmış  olması  gerekmek-
tedir  (Resim  6). Akok  (1974:  10),  üzerinde 
aydınlık feneri bulunan bu mekânların ayrı-
calıklı mekanlar olduğunu belirtmiştir.
Resim 5. Kuzey-Doğuda Bulunan  Yöneti-
ci Odası Kubbe Fener Boşluğu
Resim 6. Üzeri Kubbeli Yönetici Odası
Yapıda  mevcut  haliyle  12  adet  konaklama 
odası  bulunmasına  rağmen,  avlunun  kuzey-
batısında yer alan 12 nolu konaklama odasın-
dan, kuzeye doğru yapılan kazıda bu köşede-
ki  konaklama  odalarına  ait  duvar  kalıntıları 
ortaya  çıkartılmıştır.  Bu  şekilde,  konaklama 
oda  sayısının  14  olduğu  tespit  edilmiştir. 
Buna  göre,  konaklama  odalarının  sekiz 
âdetinin  tek,  üç  adetinin  ise  birbiriyle  bağ-
lantılı  ikili  köşe  odalar  halinde  planlandığı 
anlaşılmıştır.  Konaklama  odalarının  genişli-
ği, 3.40 m. ile 4.65 m. arasında, uzunluğu ise 
4.30 m. ile 4.85 m. arasındadır. Avlunun batı 
kolunda yer alan beş odadan ilk dört odanın, 
duvar kalınlığından oluşan giriş koridorunun 
genişliği 1.00 m., yüksekliği ise 1.72 m’dir. 
Oda  girişlerinde  ortaya  çıkan  bu  koridorun 
ilk 32 cm’lik kısmın üzerinde taş lento, ka-
lan 68 cm’lik kısmın üzerinde ise, tuğla tonoz 
bulunmaktadır (Resim 7). 


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:144 K:240
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
64
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Resim 7. Oda Giriş Koridoru Üzerinde 
Taş Lento ve Tuğla Tonozun Görünüşü
Kapıların  avludan  görünen  genişlikleri  0.88 
m., yükseklikleri ise 1.60 m’dir. Kapı açıklık-
larının üstünde ve yan kenarlarında bulunan 
kesme taşlar, iç kısımda 6’şar cm. diş yaparak 
kapı  kasaları  içten  bu  dişlere  oturtulmuştur. 
Konaklama  odalarının  doğu  kolunun  güne-
yinde bulunan köşe odanın özgün girişi, doğu 
cephesindeki  diğer  dört  odanın  girişleriyle 
aynı idi. Ancak, daha sonraki dönemlerde bu 
odanın girişinin önüne avludan dama çıkmak 
için  bir  merdiven  eklendiğinden,  avludan 
odaya  merdivenin  altında  basamak  genişli-
ğince  oluşturulan  üstü  tonozlu  bir  koridorla 
giriş  sağlanmıştır.  Yapının  güney  kolunun 
doğu  tarafında  bulunan  iki  odanın  avludan 
görünen giriş genişlikleri 0.78 ve 0.80 m’dir. 
Ancak, bu odaların da giriş koridorunda kapı 
kenar  taşları  6’şar  cm.  diş  yaparak,  diğer 
odalarda olduğu gibi kapı kasaları bu dişle-
re  oturtulmuştur.  Bu  dişler  sayesinde  kapı 
kasaları  avludan  görünmemektedir.  Güney 
kolunun  batı  yönünde  yer  alan  iki  adet  oda 
ile  doğu  yönünde  yer  alan  mevcut  iki  oda-
nın da girişi ve giriş koridorları, batı kolunda 
bulunan odalarla aynı özelliklere sahip olup, 
genişlik ve yükseklik ölçüleri de aynıdır. Ya-
pıda, iki odalı plan oluşturan köşe odaları ha-
riç, diğer odaların avluya açılan birer pence-
resi bulunmaktadır. Pencerelerin genişlikleri 
78  cm.,  yükseklikleri  ise  120  cm’dir.  Diğer 
yandan  doğu  cephesinde  bulunan  odaların 
duvar  genişlikleri  85  ile  90  cm.,  güney  ve 
batı  cephesinde  bulunan  odaların  duvar  ge-
nişlikleri ise, 90 cm. ile 145 cm. arasındadır. 
Konaklama odalarında, girişin karşısında yer 
alan duvarların yüzeyinde ocak ile kandille-
rin ve diğer eşyaların konulduğu küçük nişler 
bulunmaktadır (Resim 8). Ocakların üst kıs-
mı üçgen yüzeyli olup, ortalama genişliği 75 
cm., derinliği ise, 45 cm’dir. Ocakların baca-
ları dama kadar çıkmaktadır. 
Resim 8. Konaklama Odalarında Bulunan 
Ocak ve Nişler 


Yüklə 38,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   147
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə