International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 38,03 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə41/147
tarix17.11.2018
ölçüsü38,03 Mb.
#80180
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:146 K:241
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
84
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
lerini  düşürdüğü  bulunmuştur  (Filippova  ve 
Rehm,  2011,  244-267).  Bu  tür  bulgular  bu 
altyapı tesisine karşı görüştekiler için daya-
nak olmaktadır. 
Diğer altyapı anlaşmazlıklarında olduğu gibi 
baz istasyonları hakkındaki görüş çatışmala-
rında  da  sürece  dair  konular  öne  çıkmakta-
dır. Baz istasyonlarının plansız yer seçmesi, 
peyzaj  elemanlarıyla  kamufle  edilerek  etki 
alanında  yaşayanlardan  gizlenmesi,  belir-
sizlikler, süreçle ilgili bilgilendirme eksikli-
ği  ve  katılımdan  uzak  süreçlerin  yaşanması 
bunların  başlıcalarıdır  (Drake,  2006,  387-
410; Larsson, 2014, 163-183; Liao ve Chiu, 
2009). İngiliz planlama sistemindeki baz is-
tasyonlarına  yönelik  yasayı  değerlendiren 
çalışmasında Allmendinger  (2007,  177-196) 
baz istasyonu öneri yerlerinin yerel planlama 
kurumunca incelenmesine, çeşitli parametre-
lerle kontrol edilmesine ve çevrede yaşayan-
ların posta ve broşür gibi yollarla bilgilendi-
rilmesine rağmen özellikle kamu ve operatör 
şirketleri arasında bir güven sorunu olduğunu 
dile getirmektedir (Allmendinger, 2007, 177-
196).  Baz  istasyonlarının  Fransa,  Belçika, 
İsviçre, Birleşik Krallık ve İspanya’daki ya-
sal düzenlemelerini araştıran çalışmaya göre 
(Salomon ve Borraz, 2005, 113-126) bu ül-
kelerde  bu  tesisler  yasa  ile  düzenlenen  ve 
merkezi otoriterlerden alınan izinler yoluyla 
kurulmaktadır. Müzakereye yer vermeyen ve 
bilgilendirilme sorunları olan teknik bir süreç 
işlemektedir. Bu durum karşı çıkışlara yansı-
maktadır.  Kaliforniya  ve  İsviçre  örneklerini 
veren bir çalışmada ise kurulacak baz istas-
yonları  hakkında  duyuru  olmasına  rağmen 
bilgilendirme  için  geç  kalındığı  ve  duyuru 
sonrasındaki itirazların ve protestoların dik-
kate alınmayarak kurulumun başladığı ifade 
edilmiştir (de Graaff, 2016). 
Altyapı  anlaşmazlıklarının  çözümleri  hak-
kında  lüteratür  henüz  ortak  bir  reçete  yaza-
mamıştır.  Tesislerden  olumsuz  etkilenenlere 
tazminat ödenerek sorunun çözüleceğini var-
sayan  çalışmalar  bulunsa  da  (Li  vd.,  2012, 
333-342),  çeşitli  senaryoları  test  eden  bir 
çalışmada  tazminatların  çözüme  etkisinin 
az  olduğu  ifade  edilmektedir  (Arning  vd., 
2014,  1359-1384).  Toplumun  ve/  veya  tüm 
ilgi gruplarının bilgilendirilmesinin çatışma-
ları azaltacağı söylenmektedir (Liao ve Chiu, 
2009), ancak planlanan tesislerle ilgili bilgi-
ye  kolay  ulaşılmasının  protestolara  eğilimi 
arttırdığı da bulunmuştur (Esaiasson, 2010). 
Baz  istasyonlarının  görüntü  kirliliği  yarat-
ması  nedeniyle  oluşan  anlaşmazlıkları  orta-
dan kaldırmak için heykellerin arkasına yer-
leştirmek  gibi  estetik  çözümler  önerilmiştir 
(Hughes, 1997). Ancak bu tür uygulamaların 
da çevredekilerden gizlemek adına yapıldığı 
görüşü  başka  bir  sorun  doğurmaktadır.  Bu 
sorunu ortadan kaldırmak için baz istasyon-
larının kamuflajı konusunda sağlayıcı şirke-
tin  toplumla  beraber  çalışması  önerilmiştir 


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:146 K:241
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
85
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
(Rorer, 2004, 213-234). Kablosuz ağ altyapı-
ları  hakkında  daha  barışçıl  süreçlerin  ancak 
toplumun bu tesislerin insan sağlığına olum-
suz etkisi olmadığı konusunda eğitilmesi ve 
yerel yönerimlerle şirketler arasında işbirliği 
yapılması  yoluyla  sağlanacağı  vurgulanmış-
tır  (Hughes,  1997;  Rorer,  2004,  213-234). 
Risklerin ortadan kaldırılacağına dair güven 
ortamı  oluşturulması  gerekmektedir  (Liao 
ve  Chiu,  2009).  Avusturalya,  Kanada,  Yeni 
Zelanda  ve  çeşitli  Avrupa  ülkelerinde  baz 
istasyonları  için  limitler  belirlemek  veya 
okul,  çocuk  oyun  alanı,  hastane  gibi  hassas 
alanlardan uzağa yerleştirmek gibi çeşitli ön-
lemler alınmaktadır; ancak bu önlemler top-
lumdaki endişeleri azaltmak için işe yarama-
maktadır,  aksine  risk  algısını  arttırmaktadır 
(Wiedemann vd., 2013, 1788-1801; Vecchia, 
2005,  135-143).  Çatışma  yönetiminde  katı-
lımcı ve uzlaşmacı yaklaşımlar pek çok ça-
lışmanın ortak çözüm önerisidir (Keir ve Ali, 
2014,  169-189;  Larsson,  2014,  163-183;  Li 
vd.,  2012,  333-342;  Peker,  2013,  663-691). 
Çözüm için alternatif çatışma yönetimi pro-
sedürlerinden biri olan hakemlerin sürece da-
hil olmasının daha hızlı sonuçlanma ve düşük 
maliyet açısından faydalı olacağı belirtilmiş-
tir (Spang vd., 2012, 552-559). Yerel ölçekte 
tüm  tarafların  dahil  olduğu  bir  anlaşma  ya-
pılmasının daha şeffaf, güven arttırıcı ve ba-
şarılı olacağı kaydedilmiştir (Vecchia, 2005, 
135-143).  Birleşik  Krallık’ta  örneklerine  az 
rastlanmakla  birlikte  toplum  temsilcileriy-
le operatörlerin baz istasyonu yer seçiminde 
ortak  çalıştığı  uygulamalar  bulunmaktadır 
(Allmendinger, 2007, 177-196).
İZMİR BAZ İSTASYONLARI ÖRNEĞİ
İzmir 4.168.415  nüfusuyla Türkiye’nin üçün-
cü büyük kentidir (TÜİK, 2015). Kentsel ge-
lişme sanayi, hizmet ve konut yatırımları ile 
hızla  artmaktadır.  Buna  bağlı  olarak  altyapı 
ihtiyacı  ve  hizmeti  de  artmaktadır.  Ancak 
kentte katı atık depolama alanı, arıtma tesisi 
ve  baz  istasyonları  gibi  planlama  sürecinde 
çatışmalar  yaşanan  ve  yerelde  istenmeyen 
arazi  kullanımları  olarak  nitelendirilebilen 
pek  çok  altyapı  tesisi  bulunmaktadır  (Atay 
Kaya ve Kaya Erol, 2016, 83-94). 
İzmir’de baz istasyonlarına karşı verilen tep-
kiler çeşitli gazete haberlerine konu olmuştur 
(Milliyet, 2009; 2011; 2012; 2014; Yeni Asır, 
2009; 2010; 2011; 2016_1; 2016_2 gibi). Bu 
haberlere göre Bayraklı, Karabağlar, Konak, 
Bornova, Buca ve Balçova ilçelerindeki çe-
şitli  örneklerde  baz  istasyonlarının  kaldırıl-
ması için davalar açılmış; Valilik ve beledi-
yelere  dilekçeler  verilmiş,  sözlü  uyarılarda 
bulunulmuş, sokakta eylem yapılmış ve okul 
bahçesinde  pankart  açılmıştır.  Kimilerinin 
evlerine  ya  da  okullarına  yakın  olduğu  için 
kimilerinin  reklam  panoları,  güneş  enerjisi 
depoları ve aydınlatma direklerinin arkasına 
gizlendiği için karşı çıktığı ve çoğunun baz 


Yüklə 38,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   147
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə