International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 32 Kb.

səhifə94/147
tarix17.11.2018
ölçüsü32 Kb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:127 K:214
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
206
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
tır (Muir, 2010: 55). Bir zamanlar dünyanın 
en  büyük  düzenli  katı  atık  depolama  alanı 
olan  Fresh  Kills’in  Central  Park’dan  üç  kat 
büyük bir parka dönüştürmek üzere çağrıda 
bulunan yarışmaya, Corner’in başını çektiği 
Field Operations, peyzaj şehirciliğinin ekolo-
jik temellerini kullanarak otuz yıllık bir plan 
dahilinde ekolojik restorasyon önermişlerdir 
(Steiner, 2011: 333–337) (Şekil 1). Corner’in 
Fresh  Kills  stratejilerinde;  tohumlar,  biyota, 
insan etkinlikleri için erişim ve hareket ola-
naklarının en üst düzeye çıkarıldığı bir matris 
aracılığıyla yeniden kolonizeleşme süresinin 
hızlandırılması  amaçlanmaktadır.  Bu  olası-
lıklar  matrisi,  ekolojik  performans  düzeyini 
arttırırken alanın güçlü bir kimliğe sahip ol-
masını sağlayacaktır (Muir, 2010: 56). 
Şekil 1. New York Fresh Kills Park - Field 
Operations (Steiner, 2011: 333–337)
Field Operations’ın peyzaj şehirciliği kavra-
mı ile gerçekleştirilen bir diğer projesi High 
Line Park projesidir (Şekil 2). NewYork ken-
tinin içinden geçen eski bir demiryolu viya-
düğünün yükseltilmiş park olarak kullanıma 
açılması, terk edilmiş alanların kentsel yaşa-
ma  yeniden  kazandırılmasının  en  güzel  ör-
neklerindendir.
Şekil 2. NewYork High Line Park - Field 
Operations (Steiner, 2011: 333–337)
Toronto’da eski limandan boşalan 121 ha’lık 
alanda 2007 yılında düzenlenen Lower Don 
Lands  kentsel  tasarım  projesi  yarışmasını 
kazanan Chris Reed (Stoss LU), öneri proje-
sinde peyzaj şehirciliği kavramından hareket-
le yapılar, açık alan sistemi ve altyapılardan 
oluşan  çok  katmanlı  bir  sistem  önermiştir 
(Şekil 3).


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:127 K:214
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
207
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
Şekil 3. Toronto Lower Don Lands 
StossLU (Steiner, 2011: 333–337)
YENİ ÜSLUP : PARAMETRİKİZM
Parametrikizm,  1990’ların  ortalarında  ge-
liştirilen  sayısal  animasyon  tekniklerinden 
kaynağını almasına rağmen, tamamen ortaya 
çıkışı  fikri  parametrik  tasarım  sistemlerinin 
gelişimi ile son on yılda olmuştur. Özellikle 
mimari projelerde gittikçe yaygınlaşan para-
metrik tasarım araçları; Mimar Zaha Hadid ve 
Patrik Schumacher tarafından kazanılan geniş 
ölçekli kentsel tasarım yarışmalarıyla şehirci-
liğe, dolayısıyla da peyzaj şehirciliği alanına 
etki etmiştir. Bu yeni biçim mimariden geniş 
ölçekli kentsel tasarıma iç mimariye kadar bü-
tün ölçeklerde ilişkiyi savunur (Schumacher, 
2009:  14–23).  Schumacher  (2010:  20),  pa-
rametrik  düşünceyi  “Modernizmin  monoton 
izlerinin kalıntıları ve Modernizm sonrası ço-
ğalan kentsel kaosun yerine doğanın kendin-
den  organizasyonlu  süreçlerinden  esinlenen 
yeni kentsel düzen” olarak tanımlar. 
Parametrik  tasarım  sürecinin  temelinde  çe-
şitlenme  ve  bağıntılılık  vardır.  Tasarımcı 
doğa yasalarına benzer bağıntılar ve kurallar 
aracılığıyla,  çevresel  girdi  parametreleri  ve 
morfolojik çıkış değerleri arasında algoritma-
lar  oluşturur.  Karmaşık,  akıcı,  doğa  benzeri 
uyarlanabilir  düzenleme,  kentsel  çevrenin 
algılanması  ve  okunaklılığını  kolaylaştıran 
organik bir estetik verir. Uyarlanabilir, bağın-
tılılık ve çeşitliliğin aynı ilkeleri kentsel ya-
şam sürecini etkinlik ve olay parametrelerine 
uyarlanabilir (Schumacher, 2010: 20).
Schumacher (2009: 14–23), parametrik para-
digmanın geleceğini belirlemek için beş ko-
nuya vurgu yapar:
Alt sistemler arası parametrik eklemlenebil-
me: Örtü, yapı, iç bölümler, yollar, boşluklar 
gibi çoklu alt sistemin basit sistem farklılaş-
masından  hareket  edilmelidir.  Herhangi  bir 
sistem  içinde  meydan  gelen  bir  farklılaşma 
diğer sistemlerin farklılaşmasıyla ilişkilidir.
Parametrik  vurgulama:  Bağlantılar  yoluyla 
organik bütünleşmenin genel anlamı güçlen-
dirilmelidir.  Bu  da  göze  çarpan  sapmaların 
dengeli uyumuyla sağlanabilir. 
Parametrik  betimleme:  Hassas  değişkenlere 
sahip,  çoklu  okumalar  yapabilen  karmaşık 
yapılandırmalar  sunar.  Parametrik  çeşitlen-Dostları ilə paylaş:
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə