International refereed journal of design and architecture print issnYüklə 32 Kb.

səhifə97/147
tarix17.11.2018
ölçüsü32 Kb.
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   147

MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:127 K:214
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
212
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
AA DRL ve P-REX gibi tasarım laboratuvar-
ları peyzaj şehirciliği, kent ekolojisi ve karma-
şıklık biliminin bir araya geldiği bu melez ve 
disiplinler üstü alanda parametrik araç ve yön-
temlerin geliştirilmesine katkı sunmaktadırlar. 
Araştırma alanında üretilen yöntem ve ürünler 
kentsel  tasarım  alanında  karar  verme  süreci 
için  sayısız  seçenek  sunmaktadır.  Böylece, 
tasarım bütünlüğü bozulmadan farklı gelişim 
stratejileri sunarak, sağlıklı bir kentsel gelişim 
sağlanmaktadır. 
SONUÇ
Geleneksel şehircilikte kentsel gelişme yalnız-
ca yapısal unsurlara dayanırken, yapılaşmaya 
uygun olmayan artık alanlar yeşil alan olarak 
belirleniyordu.  Ancak,  günümüzde  bu  ilişki 
değişmekte, geleneksel mimari öğelerin yeri-
ni üretken yüzeyler almaktadır. Peyzaj kentsel 
mekânın bütünleştirici ve tanımlayıcı unsuru 
olarak önem kazanmaktadır. Geleneksel pey-
zaj yaklaşımında yeşil alanlar kentten mekân 
olarak ayrıyken, peyzaj şehirciliği yaklaşımın-
da ise kentin kendisi doğal akışların mekânıdır 
ve  insan  varlığı  bu  akışın  içine  yerleşmiştir. 
Kentsel,  doğal  ve  toplumsal  sistemler,  süreç 
içinde enerjik bir sentezle etkileşirler ve birbi-
rini değiştirirler. 
Peyzaj şehirciliğinin yenilikçi söylemlerinden 
hareketle, günümüz                                                                 kent-
lerinin karşı karşıya olduğu çevresel, sosyoe-
konomik  sorunların  üstesinden  gelebilmek 
için, kentsel tasarım aktörleri çağdaş kentlerin 
taleplerine cevap verebilecek esnek ve uyum 
sağlanabilir  süreçleri  benimsemek  zorunda-
dırlar. Bu nedenle, yalnızca sabit tasarım çö-
zümleri  üretmekten  çok,  tasarım  sistemleri 
geliştirmeye  yönelik  araştırmalar  önem  taşı-
maktadır.
Parametrik teknolojiler ve bilimsel yöntemler-
le, kentsel ekosistemlerin karmaşıklığını tasa-
rıma  aktaran  çok  sayıda  uygulama  geliştiril-
miştir. Kentsel peyzaj desenini biçimlendiren 
ilişkilerin belirlenmesi, yeni desenler ve tasa-
rım sistemleri üretmemiz için eşsiz olanaklar 
sunacağı açıktır. 
Bugün mekânsal tasarım ve planlama disiplin-
leri, kentsel mekâna ve tasarıma bakış açısını 
kökten değiştirecek, çığır açıcı bir gelişmenin 
eşiğindedir. Peyzaj desen ve süreçlerinin iliş-
kisel temsiline dayalı planlama ve tasarım yak-
laşımı,  parametrik  üslubun  derin  ilişkisellik 
söylemini ileri noktalara taşıyacaktır. Bölgesel 
ölçekten mimari ölçeğe kadar ilişkisel tasarım 
sistemlerinin geliştirilmesi, planlama ve tasa-
rım arasındaki kayıp halkayı ortaya çıkaracak-
tır. Kentsel peyzaj desen ve süreçlerinin sosyo 
- ekolojik süreç ilişkileri ile etkileşimi üzerine 
odaklanma, geleceğin kentsel mekan algısını 
şekillendirecektir.
ÖNERİLER
Kentsel  tasarım  alanında  geliştirilen  para-
metrik araçlar, nesneler arası ilişkiler ve bağ-


MTD
www.mtddergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2017 Sayı: 10 Kış - İlkbahar 
INTERNATIONALREFEREEDJOURNAL OF DESIGNANDARCHITECTURE
January / February / March / April 2017 Issue: 10 Winter – Spring
ID:127 K:214
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
 (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)
213
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880
lamla  ilişkilendirilmiş  biçim  arayışına  yöne-
lik  önemli  bir  ilerleme  kaydetmiştir. Ancak, 
sosyo - ekolojik süreçler ile biçimlendirilmiş 
kentsel  ekolojik  altyapı  fikri  daha  fazla  tek-
nolojik araç ve yönteme ihtiyaç duymaktadır: 
Planlama ve tasarım arasındaki boşluğu dol-
durmak için kural tabanlı ve parametrik araç 
ve yöntemlerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile bü-
tünleştirilmesi önem taşımaktadır. Geliştirilen 
tasarım  sistemlerinin  hücresel  özdevinim  ve 
etmen  tabanlı  modelleme  gibi  simülasyon 
araçları ile bütünleştirilmesi sosyo - ekolojik 
süreçlerin tasarıma aktarılmasını kolaylaştıra-
caktır. Yalnızca belirli parametreleri değiştire-
rek değil, aynı parametrelerle sınırsız tasarım 
alternatifleri  üretebilen  ve  eş  zamanlı  olarak 
etki analizi yapabilen karar destek sistemleri 
geliştirilmesi  önümüzdeki  on  yılın  öncelikli 
araştırma konusu olmalıdır.
KAYNAKÇA
ALBERTI,  M.,  (2009).  “Advances  in 
Urban  Ecology:  Integrating  Humans 
and  Ecological  Processes  in  Urban 
Ecosystems”, Springer, pp: 1
ALLEN,  S.,  (2002).    “Mat  Urbanism:  The 
Thick  2-D”  in  CASE:  Le  Corbusier’s 
Venice Hospital and the mat building re-
vival, ed. Hashim Sarkis. (Munich; New 
York : Prestel), pp: 125
BELANGER, P., (2009). “Landscape as inf-
rastructure”,  Landscape  Journal,  28(1), 
pp: 79–95
CANUTO,  R.,  AMORIM,  L.,  (2012).” 
Establishing  Parameters  For  Urbanity”, 
Paper  Ref  #  8109,  Proceedings:  Eighth 
International  Space  Syntax  Symposium, 
Edited  by  M.  Greene,  J.  Reyes  and  A. 
Castro. Santiago de Chile: PUC,    pp: 2
CORNER,  J.,  (2003).  Mostafavi,  M.  and 
Najle,  C.  (ed).  “Landscape  Urbanism: 
a  manual  for  the  machinic  landscape”, 
Architectural Association, pp: 58, London
DOUGLAS, I., JAMES, P., (2015).  “Urban 
Ecology:  An  Introduction”,  Routledge; 
pp: 9
GRANT,  J.  L.,  (2015).  New  Urbanism, 
International  Encyclopedia  of  the  Social 
&  Behavioral  Sciences,  2nd  edition, 
Volume 16, pp: 810
GRAY, C., (2005). “From emergence to diver-
gence:  modes  of  Landscape  Urbanism”, 
Masters  of    Architecture  Degree, 
University of Edinburg,    pp: 43
GROSE, M. J., (2014). “Gaps and futures in 
working between ecology and design for 
constructed  ecologies”,  Landscape  and 
Urban Planning 132, pp: 69–78
HOLZMAN,  J.,  CANTRELL,  B.,  (2014). 
“Synthetic 
Ecologies: 
Protocols, 
Simulation,  and  Manipulation  for 
Indeterminate  Landscapes.”  ACADIA 
2014  Proceedings,  Design  Agency.                 
pp: 709–718Dostları ilə paylaş:
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   147


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə