İnvestisiya təşviqi sənədi: ən vacib məqamlarYüklə 115,09 Kb.

tarix01.09.2018
ölçüsü115,09 Kb.
növüQaydalar


İnvestisiya təşviqi sənədi: ən vacib məqamlar 

 

 

Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  18  yanvar  2016-cı  il  tarixli “İnvestisiyaların  təşviqi  ilə  bağlı  əlavə  tədbirlər  haqqında” 

fərmanı


  ilə 

“investisiya təşviqi sənədi”nin verilməsi qaydaları təsdiqlənib. 

Məqsəd

  

İnvestisiya  fəaliyyətinin  genişləndirilməsi,  biznes  mühitinin  yaxşılaşdırılması, sənaye  istehsalının  artırılması  və  “Azərbaycan  Respublikasında  sənayenin 

inkişafına  dair  2015-2020-ci  illər  üçün  Dövlət  Proqramı”nın  həyata  keçirilməsi 

üzrə  Tədbirlər  Planının  5.2-ci  bəndinə  uyğun  olaraq  investisiyaların  təşviqi  ilə 

bağlı mexanizmin təkmilləşdirilməsidir. 

  

İnvestisiya təşviqi sənədinin üstünlükləri 

Bu sənədi  alan hüquqi  şəxslər və  sahibkarlar  Azərbaycan Respublikasının  Vergi Məcəlləsində  və  “Gömrük  tarifi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının 

Qanununda müəyyən edilmiş güzəştləri əldə edir. Güzəştlərə aşağıdakılar daxildir: 

 

“Gömrük tarifi haqqında” AR 

Qanunu

  üzrə

20.0.17. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada investisiya 

təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən müvafiq icra 

hakimiyyəti  orqanının  təsdiqedici  sənədi  əsasında  texnikanın,  texnoloji 

avadanlıqların  və  qurğuların  idxalı  —  investisiya  təşviqi  sənədinin  alındığı 

tarixdən 7 il müddətinə gömrük rüsumundan azaddır.  

“Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsi

 ” üzrə: 

-  102.1.23.  investisiya  təşviqi  sənədini  almış  fərdi  sahibkar  həmin  sənədi  aldığı 

tarixdən əldə etdiyi gəlirin 50 faizi - 7 il müddətinə gəlir vergisindən azaddır; 

-  106.1.17.  investisiya  təşviqi  sənədini  almış  hüquqi  şəxsin  həmin  sənədi  aldığı 

tarixdən əldə etdiyi mənfəətin 50 faizi - 7 il müddətinə vergidən azaddır; 

-  164.1.26.  investisiya  təşviqi  sənədini  almış  hüquqi  şəxslər  və  fərdi  sahibkarlar 

tərəfindən  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanının  təsdiqedici  sənədi  əsasında 

texnikanın,  texnoloji  avadanlıqların  və  qurğuların  idxalı  –  investisiya  təşviqi 

sənədinin alındığı tarixdən 7 il müddətinə idxal ƏDV-dən azaddır; -  199.11.  İnvestisiya  təşviqi  sənədini  almış  hüquqi  şəxs  və  fərdi  sahibkar  həmin 

sənədi  aldığı  tarixdən  müvafiq  əmlakına  görə  7  il  müddətinə  əmlak  vergisini 

ödəməkdən azaddır; 

-  207.5.  İnvestisiya  təşviqi  sənədini  almış  hüquqi  şəxs  və  fərdi  sahibkar  həmin 

sənədi aldığı tarixdən mülkiyyətində və  ya istifadəsində olan müvafiq torpaqlara 

görə 7 il müddətinə torpaq vergisini ödəməkdən azaddır 

 

Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  fəaliyyət  göstərən  hüquqi  şəxslər  və  fərdi sahibkarlar əvvəlcədən müəyyən olunmuş tələblərə uyğun investisiya layihələrinə 

başladıqda investisiya təşviqi sənədi ala bilərlər. 

İnvestisiya  təşviqi  sənədi  Azərbaycan  Respublikasının  İqtisadiyyat  Nazirliyi 

tərəfindən aşağıdakı - investisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi fəaliyyət sahəsi; 

- investisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ; 

- investisiya layihəsinin həyata keçiriləcəyi inzibati ərazi vahidləri. 

meyarlara cavab verən investisiya layihələrinə verilir. Sənədin verilməsi üçün tələb 

edilən konkret meyarlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 aprel 

tarixli  878  nömrəli 

Fərmanı

  ilə  təsdiq  edilib  [bax:  cədvəl  1].                                          .  

Cədvəl  1: 

İnvestisiyanın  həyata  keçirildiyi  iqtisadi  fəaliyyət  sahələri,  investisiya 

layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ və investisiya layihəsinin həyata keçiriləcəyi 

inzibati ərazi vahidləri  

İFNT 

İnvestisiyanın  həyata  keçirildiyi 

iqtisadi fəaliyyət sahələri 

İnvestisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ 

(milyon manatla) 

Region 1 

Region 2 

Region 3 

Region 4 

Region 5 

  

Kənd təsərrüfatı 

məhsullarının 

çeşidlənməsi və qablaşdırılması 0,4 


0,2 

  

Qida məhsullarının xüsusi nəqliyyat vasitələri 

(refrejerator) 

ilə 

daşınması 

0,4 

0,2 


  

“Bitkilərin intensiv becərilməsi 

(Yağmurlama üsulu ilə suvarılacaq 

əkin  sahəsi  50  hektardan  az 

olmayan təsərrüfatlar)” 0,4 


0,2 

  

“İntensiv  bağçılıq,  bostançılıq  və çayçılıq 

(Damcı  sulama  və  yağmurlama 

üsulu  ilə  suvarılacaq  ərazisi  5 0,4 


0,2 


hektardan 

az 


olmayan 

təsərrüfatlar)” 

  

İri  buynuzlu  mal-qaranın  (ətlik  və südlük  istiqamətli)  yetişdirilməsi 

(50  baş  cins  mal-qaradan  az 

olmayan təsərrüfatlar) 0,4 


0,2 

  

Sənaye üsulu ilə balıq yetişdirilməsi 

0,4 

0,2 


07 

Metal filizlərin hasilatı və emalı 

50 


10 

Qida məhsullarının istehsalı 

0,4 

0,2 


11 

İçki istehsalı 

0,4 

0,2 


12 

Tütün məmulatlarının istehsalı 

0,4 

0,2 


13 

Toxuculuq  sənayesi  məhsullarının 

istehsalı 0,4 


0,2 

14 


Geyim istehsalı 0,4 


0,2 

15 


Dəri 

və 


dəri 

məmulatlarının, 

ayaqqabıların istehsalı 

1

 0,4 0,2 

16 


Ağac 

emalı 


və 

ağacdan 


məmulatların istehsalı 0,4 


0,2 

17 


Kağız və karton istehsalı 0,4 


0,2 

19 


SMST  19.20  Təmizlənmiş  neft 

məhsullarının  istehsalı  sinfindən 

sürtgü yağlarının istehsalı 0,5 20 

Kimya 


sənayesi 

məhsullarının 

istehsalı  (SMST  20.51  Partlayıcı 

maddələrin  istehsalı  sinfi  istisna 

olmaqla) 0,5 21 

Əczaçılıq məhsullarının istehsalı 

10 


10 

10 


22 


Rezin  və  plastmas  məmulatların 

istehsalı 

0,5 


23 

Tikinti 


materiallarının 

istehsalı 2

 (SMST 


23.63  Əmtəə 

betonu,  23.64  Quru  beton  qatışığı 

siniflərinə  daxil  olan  məhsulların 

istehsalı, 23.99 Digər qruplara daxil 

edilməyən  sair  qeyri-metal  mineral 

məhsullar  sinfindən  asfalt  istehsalı 

istisna olmaqla) 0,5 24 

Metallurgiya 

sənayesi 

məhsullarının istehsalı 

25 Maşın  və  avadanlıqlardan  başqa 

hazır metal məmulatlarının istehsalı 

0,5 


26 

Kompüter 

və 

digər 


elektron 

avadanlıqların istehsalı 

0,5 


27 

Elektrik avadanlıqlarının istehsalı 

0,5 28 

Maşın və avadanlıqların istehsalı 

0,5 


29 

Avtomobil və qoşquların istehsalı 

30 Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 

31 

Mebel istehsalı 

0,5 


32 

Zərgərlik 

məmulatları, 

musiqi 


alətləri,  idman  mallarının  və  tibb 

avadanlıqlarının istehsalı 

0,5 


  

Alternativ enerji istehsalı 

0,5 


  

  

İxtisarlar: İFNT-  İqtisadi  Fəaliyyət  Növlərinin  Təsnifatı  (III  versiya, 

2009-cu il) 

SMST - Sənaye Məhsullarının Statistik Təsnifatı (III versiya, 

2009-cu il) 

 

İstinadlar: 1

 Region  1  üzrə  dərinin  aşılanması,  rənglənməsi  və 

hazırlanması  sinfinə  daxil  olan  istehsalın  qurulması  istisna 

olmaqla 


2

 Sement  istehsalı  üzrə  investisiya  təşviqi  klinker  istehsal 

etməyən sement müəssisələrinə şamil edilmir 

 Regionlara daxil olan inzibati ərazi vahidləri: 

                      Region 1 Bakı şəhəri (Bakı ətrafı qəsəbələr istisna olmaqla) 

                      Region 2 - Bakı ətrafı qəsəbələr və Abşeron rayonu 

                      Region 3 - Sumqayıt şəhəri, Gəncə şəhəri 

                      Region 4 - 1, 2, 3 və 5-ci regionlara aid edilməyən şəhər və rayonlar 

                      Region 5 - Naxçıvan Muxtar Respublikası, Füzuli, XocavəndAğdam, Tərtər, Ağcabədi, Naftalan, Goranboy, Göygöl, Gədəbəy, Daşkəsən

Qazax, Tovuz, Ağstafa, Lerik, Yardımlı, Balakən, Qusar rayonları 

  

  Misal  1-investisiya  layihəsinin  ümumi  həcmi  üçün  minimum  tələb:  Bakı 

şəhərində[Region  1]  Maşın  və  avadanlıqların  istehsalı  istiqamətində  investisiya 

etmək istəyən investor ən az 5 milyon manat məbləğində layihə təqdim edərsə bu layihəyə  investisiyanın  təşviqi  sənədini  ala  bilər.  Anoloji  investisiya  layihəsini 

Region  3-də  yəni  Sumqayıt  və  yaxud  Gəncə  şəhərində  həyata  keçirmək  istəyən 

sahibkar  minimum  2  milyon  manat,  Region  5-də  yəni  Naxçıvan  Muxtar 

Respublikası, Füzuli, Xocavənd, Ağdam, Tərtər, Ağcabədi, Naftalan, Goranboy, 

Göygöl,  Gədəbəy,  Daşkəsən,  Qazax,  Tovuz,  Ağstafa,  Lerik,  Yardımlı,  Balakən, 

Qusar  rayonları    həyata  keçirmək  istəyən  sahibkar  isə  ən  az  0.5  milyon  manat 

investisiya layihəsi üçün investisiyanın təşviqi sənədini ala bilər. 

 

Qeyd:  layihəsinin  ümumi  dəyəri  yuxarıda  müəyyənləşdirilmiş  minimal  hədd 

meyarına  uyğun  olan  investor  yalnız  dəyərin  10%-i  məbləğində  xərcləmə 

sənədlərini təqdim etdikdən sonra investisiyanın təşviqi sənədi üçün müraciət edə 

bilər


 [

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

 

2016-cı il18 yanvar tarixli Fərmanı 

ilə təsdiq edilmişdir

 

İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi

 

Qadasının 5.2-ci bəndi:

 

 

bu  Qaydanın  3.2-ci  bəndində  nəzərdə  tutulmuş  məbləğin  10  faizinin  müvafiq 

investisiya layihəsi üzrə investisiya kimi qoyulduğunu təsdiq edən sənəd ]. 

Misal  2-  ümumi  məbləğin  10%-nin  müvafiq  investisiya  layihəsi  üzrə 

investisiya kimi qoyulması tələbi: Misal 1-də qeyd olunan layihə üçün Region 1-

də minumum 500 min manat, Region 3-də 200 min manat, Region 5-də isə 50 min 

manat həcmindədir. 

Qeyd:  İnvestisiya  layihəsinin  həyata  keçirilməsi  məqsədi  ilə  alınan  daşınmaz 

əmlak üçün xərclənən vəsait ümumi  investisiya  məbləğinə daxil olmaqla  yanaşı 

tələb olunan ilkin 10%-lik investisiya məbləğinə də aid edilə bilər. 

 

İnvestisiyanın təşviqi sənədinin alınması prosedurları  

Sahibkar  yaxarıdakı  tələblərə  cavab  verən  biznes  layihəsi  üçün  investisiyanın 

təşviqi sənədini alamaq məqsədi ilə aşağıdakı sənədləri Azərbaycan Respubliaksı 

İqtisadiya Nazirliyinə təqdim etməlidir. 

1.

 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət (ərizə), [bax əlavə 1] Əlavə 1:

 

İnvestisiya təşviqi sənədinin alınması üçün ərizənin 

forması

  

Azərbaycan  Respublikası  İqtisadiyyat 

Nazirliyinin  kollegiyasının  2016-cı  il  24 

fevral  tarixli  2  nömrəli  qərarı  ilə  təsdiq 

edilmişdir (Əlavə nömrə 2). 

  

  İnvestisiya təşviqi sənədinin alınması üçün ərizənin forması 

  

____________________________________________________________ (müraciət olunan təşkilatın adı) 


  

İnvestisiya təşviqi sənədinin alınması üçün 

  

ƏRİZƏ 


  

1. Ərizəçi haqqında məlumatlar: 

  

1.1.       Hüquqi şəxsin tam adı/fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı ____________________   

_________________________________________________________________________________ 

  

1.2. Hüquqi şəxsin hüquqi ünvanı /fərdi sahibkarın ünvanı _____________________________   

_________________________________________________________________________________ 

  

1.3. Hüquqi şəxsin/fərdi sahibkarın VÖEN-ni _________________________________________   

_________________________________________________________________________________ 

  

1.4. Əlaqə telefonu ________________________________________________________________   

1.6. İnternet ünvanı (vebsaytı) (əgər varsa) ___________________________________________ 

  

1.7. Elektron poçtu (əgər varsa) _____________________________________________________   

1.8. Hüquqi şəxsin/fərdi sahibkarın səlahiyyətli nümayəndəsinin (əgər varsa): 

1.8.1. soyadı, adı, atasının adı _______________________________________________________ 

1.8.2. ünvanı ______________________________________________________________________ 

1.8.3. əlaqə telefonu ________________________________________________________________ 

1.8.4. elektron poçtu (əgər varsa) ____________________________________________________ 

1.8.5. etibarnamə haqqında məlumatlar ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

1.9. İnvestisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi fəaliyyət sahəsi____________________________   

_________________________________________________________________________________ 

  

1.10. İnvestisiyanın layihəsinin həyata keçiriləcəyi ünvan ______________________________   

_________________________________________________________________________________ 

  

1.11. İnvestisiya layihəsinin adı________________________________________________________

[1]

 

__________________________________________________________________________________ 

  

2.    İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsini xahiş edirəm.   

3.    Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir: 

  

Sıra №-


si 

Sənədlərin adı 

Nüsxələrin sayı 

Vərəqlərin sayı 

Qeyd 

3.1. 


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq 

edilmişmeyarlara cavab verən investisiya layihəsi-biznes 

plan 


[2]

 

    

  

3.2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq 

edilmişinvestisiya  layihəsinin  həcmi  ilə  bağlı  minimal 

məbləğin 10 faizinin müvafiq layihə üzrə investisiya kimi 

qoyulduğunu təsdiq edən sənəd 

  

    


3.3. 

vergi  ödəyicisi  kimi  uçota  alınması  haqqında 

şəhadətnamənin surəti 

  

    

  

Qeyd: ərizə səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən təqdim olunduqda etibarnamə əlavə edilir. 

  

4.    Hüquqi şəxsin/fərdi sahibkarın və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinin_______________   

_________________________________________________________________________________ 

(vəzifəsi, soyadı, adı) 

  

5.    Ərizənin doldurulduğu tarix _____________________________________________________                                                                                                               (gün, ay, il) 

  

6.    Hüquqi şəxsin/fərdi sahibkarın və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinin_______________                                                                                                                                                                           

  (imza) 

                                                                                                                                                                          

    M.Y. 

  

2.

 Biznes plan; 

3.

 Biznes  planda  nəzərdə  tutulmuş  ümumi  məbləğin  10  faizinin  müvafiq 

investisiya layihəsi üzrə investisiya kimi qoyulduğunu təsdiq edən sənəd 

[Qeyd:  Sahibkar  məbləğin  10%-ni  müvafiq  investisiya  layihəsi  üzrə 

investisiya  kimi  qoyulmamışdan  əvvəl,  onun  investisiya  layihəsinin  tələb 

olunan  meyarlara  uyğunluğunun  müəyyən  edilməsi  üçün  İqtisadiyyat 

Nazirliyinə müraciət etmək hüququna malikdir. Nazirlik bu cür müraciətə 

5 iş günü müddətində baxaraq cavablandırır]. 

4.

 Ərizəçinin vergi  ödəyicisi  kimi uçota alınması haqqında şəhadətnamənin 

surəti [VÖEN] 

 

Sahibkarın  investisiya  təşviqi  sənədi  üçün  ərizə  ilə  müraciətinə  İqtisadiyyat Nazirliyi “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 

olaraq 5 iş günü müddətində baxır. İnvestisiya layihəsi tələb olunan meyarlara tam 

cavab  verdiyi  və  təqdim  olunmuş  sənədlərdə  çatışmazlıqlar  olmadığı  halda 

Nazirlik investisiya təşviqi sənədini sahibkara verir.  

[Qeyd: Nazirlik verdiyi investisiya təşviqi sənədi haqqında məlumatı 3 gün ərzində 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Gömrük Komitəsinə təqtim edir

Əlavə 2: İnvestisiya təşviqi sənədinin 

forması

   

Azərbaycan  Respublikası  İqtisadiyyat 

Nazirliyinin  kollegiyasının  2016-cı  il  24 

fevral  tarixli  2  nömrəli  qərarı  ilə  təsdiq 

edilmişdir (Əlavə nömrə 1). 

  

  İnvestisiya təşviqi sənədinin forması 

  

  


_________________________________________________ 

 (sənədi verən orqanın adı)   

  

İNVESTİSİYA TƏŞVİQİ SƏNƏDİ 

  

  

№ _____                                                                                                        ____ ___________ 20__ il 

  

  

_________________________________________________________________________________ (sənədin verildiyi hüquqi şəxsin tam adı / fərdi sahibkarın adı, soyadı, atasının adı/ VÖEN-ni) 

_________________________________________________________________________________ (hüquqi şəxsin hüquqi ünvanı / fərdi sahibkarın ünvanı) 

_________________________________________________________________________________ (investisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi fəaliyyət sahəsi) 

_________________________________________________________________________________ (investisiyanın layihəsinin həyata keçiriləcəyi ünvan) 

  

Bu  sənəd  “İnvestisiyaların  təşviqi  ilə  bağlı  əlavə  tədbirlər  haqqında”  Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin  2016-cı  il  18  yanvar  tarixli  745  nömrəli  Fərmanına  uyğun  olaraq  verilir  və  Azərbaycan 

Respublikasının  Vergi  Məcəlləsinin 102.1.23-cü,  106.1.17-ci,  164.1.26-cı,  199.11-ci  və  207.5-ci 

maddələrində  (Vergi  Məcəlləsinin  67-2-ci  maddəsi  nəzərə  alınmaqla) və  “Gömrük  tarifi  haqqında” 

Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  20.0.17-ci  maddəsində  müəyyən  edilmiş  güzəştləri  əldə  etməyə 

hüquq verir. 

  

  ___________________________ 

______________ 

_________________________ 

(məsul şəxsin vəzifəsi) 

(imzası) 

(adı, soyadı) 

  

    

                            M.Y. 

 

 

İnvestisiya təşviqi sənədinin ləğvi İnvestisiya  təşviqi  sənədi  verilmiş  investisiya  layihəsində  göstərilən  meyarlar 

pozulmaqla həyata keçirildiyində və bu pozuntuların aradan qaldırılması mümkün 

olmadıqda  İqtisadiyyat  Nazirliyi  tərəfindən ləğvinə dair  qərar  qəbul  edərək, bu 

barədə 3 gün ərzində sahibkara, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə 

və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə məlumat verir. 

 

İnvestisiya  təşviqi  sənədini  almış  hüquqi  şəxslərə  və  fərdi  sahibkarlara texnikanın,  texnoloji  avadanlıqların  və  qurğuların  idxalı  üçün  təsdiqedici 

sənədin verilməsi 

QAYDASI

  

Gömrük tarifi haqqında nəzərdə tutulmuş üstünlüklərdən istifadə etmək məqsədi 

ilə sahibkar Təsdiqedici Sənəd almalıdır.  

Təsdiqedici sənədi almaq üçün sahibkar Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 

Nazirliyinə ərizə ilə müraciət etməlidir.  Ərizə ilə birlikdə təqdim edilən sənədlərin siyahısı: 

1.

 

Ərizəçi hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı, nümayəndəliyi olduqda, 

hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti; 

      2.   Ərizəçi fərdi sahibkar olduqda, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

      3.   Ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota alınması haqqında şəhadətnamənin 

surəti; 

      4.   Ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üzərində ərizəçinin mülkiyyət, 

istifadə və ya icarə hüququnu təsdiq edən sənədin surəti (əgər lisenziya tələb 

olunan fəaliyyətin həyata keçirilməsi və icazə tələb olunan hərəkətin yerinə 

yetirilməsi obyektlə bağlıdırsa); 

      5.  Lisenziya və icazə şərtlərinin (qanunla nəzərdə tutulduqda) yerinə 

yetirilməsini təsdiq edən sənədlər. 

      6. İdxalı nəzərdə tutulan texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların 

siyahısı (siyahıda idxalı nəzərdə tutulan texnikanın, texnoloji avadanlıqların və 

qurğuların ABŞ dolları ilə dəyəri, xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası 

(XİFMN)  üzrə  kodu,  adı,  XİFMN-də  göstərilən  ölçü  vahidində  miqdarı 

göstərilməlidir); 

       7. İdxalı nəzərdə tutulan texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların 

alınması ilə bağlı müqavilənin surəti; 

       8. İnvestisiya təşviqi sənədinin surəti. 

 

 Nazirlik  təqdim  olunmuş  ərizəyə  (ona  əlavə  edilmiş  sənədlərlə  birlikdə),  onun 

qeydiyyata alındığı tarixdən ən geci 7 iş günü müddətində baxır və qanunu tələbinə 

uyğun olduqda, təsdiqedici sənədi tərtib edərək sahibkara verir. Nazirlik verdiyi 

təsdiqedici  sənəd  barədə  məlumatı  3  iş  günü  müddətində  Azərbaycan 

Respublikasının  Vergilər  Nazirliyinə  və  Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət 

Gömrük Komitəsinə verir. 

 

Təsdiqedici sənədə müraciətə imtina 

 

Daxil  olmuş  ərizədə  və  ona  əlavə  olunmuş  sənədlərdə  göstərilən  məlumatlar tələblərə cavab vermədikdə, yaxud onlarda aradan qaldırılması mümkün olmayan 

çatışmazlıq  aşkar  edildikdə,  Nazirlik  təsdiqedici  sənədin  verilməsindən  imtina 

haqqında inzibati akt qəbul edir və həmin aktı qəbul olunduğu tarixdən 2 iş günü 

müddətində sahibkara təqdim edir və ya sifarişli poçt göndərişi vasitəsilə göndərir. 

Çatışmazlıqlar  aradan  qaldırıldıqdan  sonra  sahibkar  yenidən  təsdiqedici  sənədin 

verilməsi barədə ərizə ilə İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət edə bilər. 

 Qeyd:  Təsdiqedici  sənədin  verilməsi  barədə  ərizəyə  baxılarkən  idxalı  nəzərdə 

tutulan texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların bilavasitə istehsalın, işin 

və  xidmətin  təşkili  ilə  bağlı  olması  və  investisiya  təşviqi  sənədini  almaq  üçün 

təqdim edilən investisiya layihəsinə (biznes plana) uyğunluğu araşdırılır. 

 

 

 

Əlavə 3: Təsdiqedici sənədin forması 

“İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərə 

və fərdi sahibkarlara texnikanın, texnoloji  

avadanlıqların  və  qurğuların  idxalı  üçün 

təsdiqedici sənədin verilməsi Qaydası”na əlavə  

 

İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı üçün 

təsdiqedici sənədin forması 

 

___________________________________________  (sənədi verən orqanın adı) 

 

 İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı üçün  

TƏSDİQEDİCİ SƏNƏD 

 

 № _____                                                                               ____ ___________ 20__ 

il  

 

(sənədin verildiyi hüquqi şəxsin tam adı / fərdi sahibkarın adı, soyadı, atasının adı/ VÖEN-i)

 

____________________________________________________________________________ (hüquqi şəxsin hüquqi ünvanı / fərdi sahibkarın ünvanı) 

____________________________________________________________________________ 

(investisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi fəaliyyət sahəsi) 

____________________________________________________________________________ 

(investisiya layihəsinin həyata keçirildiyi ünvan) 

____________________________________________________________________________ 

(investisiya təşviqi sənədinin nömrəsi və verilmə tarixi) 

Bu sənəd aşağıdakı siyahıda göstərilmiş texnika, texnoloji avadanlıqların və qurğuların ölkəyə 

idxalı  zamanı  Azərbaycan  Respublikasının  Vergi  Məcəlləsinin  164.1.26-cı  maddəsində  və 

“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.0.17-ci maddəsində nəzərdə 

tutulan güzəştlərdən istifadə hüququ verir. 

 

XİF MN-in kodu 

Malların 

adı 

Miqdarı  Ölçü 

vahidi 

Müqavilənin  rekvizitləri  (tərəflərin 

adları  və  müqavilənin  bağlanması 

tarixi) 

 

 

 

 

 

Bu təsdiqedici sənəd müvafiq gömrük orqanına təqdim edilmək üçün verilir.  

 

___________________________        ______________          _________________________  (məsul şəxsin vəzifəsi)                        (imzası)                                  (adı, soyadı) 

  

M.Y 


 

 

  

http://huquqiaktlar.gov.az/StatementDetails.aspx?statementId=34264

  

http://www.president.az/articles/19482  İnvestisiya  təşviqi  sənədini  almış  hüquqi 

şəxslərə  və  fərdi  sahibkarlara  texnikanın,  texnoloji  avadanlıqların  və  qurğuların idxalı üçün təsdiqedici sənədin verilməsi QAYDASI  

 

: new -> wp-content -> uploads -> 2016
uploads -> Azərbaycanda sığorta sisteminin Ümumu Daxili Məhsuldakı (ÜDM) payı 0,4 %, adambaşına düşən sığorta haqqı 18-19 manatdır
uploads -> Azərbaycanda sosial təminat islahatları
uploads -> Kənd Təsərrüfatı İlində Azərbaycan Respublikasında aqroparkların formalaşdırılması mexanizmləri və fermərlərin prosesdə iştirakçılığının gücləndirilməsi
2016 -> Microsoft Word elillerinsosialmudafiesi20160712. docx
uploads -> Neft gəlirlərindən istifadə sahəsində şəffaflığı necə qiymətləndirirsiniz
2016 -> Azərbaycanda valyuta bazarları: Nə üçün milli valyuta dəyərini itirir?
2016 -> Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin müdafiəsi ilə bağlı
2016 -> Sağlamlıq imkanları məhdud insanlar üçün sosial müavinətlər, tibbi xidmət və maddi yardım
2016 -> İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (cesd)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə