İnzibati idarəetmə kafedrası Azərbaycan Respublikasının Dövlət Xidməti və Yerli Özünü İdarəetmə fənnindən test sualları. (500 sual)


Kimlər bələdiyyə üzvü seçilə bilərlər ?Yüklə 0,75 Mb.
səhifə3/9
tarix14.02.2018
ölçüsü0,75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

127. Kimlər bələdiyyə üzvü seçilə bilərlər ?

A) Seçkilər günü 21 yaşı tamam olan və yaşı 21 – dən yuxarı olan və müvafiq seçki dairəsində daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları.

B) Seçkilər günü 25 yaşı tamam olan və yaşı 25 – dən yuxarı olan və müvafiq seçki dairəsində daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları.

C) Seçkilər günü 21 yaşı tamam olan və yaşı 21 – dən yuxarı olan və müvafiq seçki dairəsində daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan hər bir vətəndaş.

D) Seçki kompaniyasına start verilən günədək 21 yaşı tamam olan və yaşı 21 – dən yuxarı olan və müvafiq seçki dairəsində daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları.

E) Yaşından asılı olmayaraq hər bir vətəndaş128. Əhalisi 4.999–dən az olan ərazidə müvafiq seçki ərazisi üzrə bələdiyyə üzvlüyünə namizəd kimi qeydə alınmaq üçün neçə seçici imzası toplamalıdır ?

A) 15


B) 150

C) 100


D) 50

E) 75


129. Bələdiyyə torpaqlarından hər hansı bir hüquqda torpaq sahəsinin ayrılması üçün hüquqi və fiziki şəxslər ərizə ilə müvafiq bələdiyyəyə müraciətlərində aşağıdakıları göstərməlidirlər (biri yanlış cavabdır) ?

A) Özünün torpaq sahəsi olub-olmaması haqqında

B) torpaq sahəsinin hansı məqsəd üçün ayrılmasını;

C) əvvəllər torpaq sahəsi alıb-almadığını;

D) ailə üzvlərinin adına torpaq sahəsi olub-olmadığını;

E) ailə üzvlərinin sayını və tərkibini;130. Seçki əraziləri üzrə əhalisi 100.000-dən 299.999-dək olan ərazilərdə hansı sayda bələdiyyə üzvü seçilir ?

A) 19 bələdiyyə üzvü

B) 11 bələdiyyə üzvü

C) 9 bələdiyyə üzvü

D) 10 bələdiyyə üzvü

E) 15 bələdiyyə üzvü131. Bələdiyyə vergisi anlayışı nədir?

А) məcburi ödənilən haqq

B) pul

C)sənəd


D) vəsait

E)gəlir


132. mənfəət vergisinin dərəcəsi qanunla neçə faiz müəyyən edilmişdir??

А) 32%


B) 23%

C) 26%


D) 28%

E) 36%


133. Bələdiyyə büdcələri yerli özünüidarəetmə orqanının konkret dövr üçün gəlir çıxarını əks etdirən hansı sənəddir?
А) maliyyə sənədi

B) mühasibat balansı

C) kredit cədvəli

D) kredit balansı

E) əsas vəsait növü

134. Azərbaycanda yerli özünü idarə etmə orqanlarının büdcə gəlirləri dövlət büdcəsinin neçə faizini təşkil edir ?

А) 1%


B) 5%

C) 3%


D) 10%

Е) 8%


135. Büdcənin neçə tərəfi olur?

А) 2 tərəfi (gılir vəya mədaxil və xərclər)

B) 1 tərəfi(gəlir)

C) mədaxil, məxaric, mənfəət

D) zərər

Е) vergilər136. Bələdiyyədə büdcə prosesini birbaşa tənzimləyən Mülki Məcəllə hansı sənəd növünə aiddir?

А) hüquqi normativ akt

B) qeyri-normativ akt

C) dövlət sənədi

D) vergi sənədi

E) rüsum sənədi137. Bələdiyyə büdcə sistemi haqqında qanun neçənci ildə tərtib olunub?

А) 02.07.2002

B) 05.07.2003

C) 08.06.2002

D) 01.08.2004

E) 10.09.2002138. Bələdiyyələrin ststusu haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin Fərmanı neçənci ildə imzalanıb?

А)27.07.1999

B) 29.08.2000

C) 17.06.2002

D) 18.06.1999

E) 19.05.2002139Bələdiyyə yerli büdcə vəsaitinə sərəncam verməkdə hansı hüquqa malikdir?

А) müstəsna

B) malik deyil

C) dövlətdən asılılıq

Д) bələdiyyə üzvlərindən asılılıq

Е) icra hakimiyyətindən asılılıq140. Bələıdiyyənin büdcə fəaliyyətinə müdaxiləsinə yol verilirmi?

А) Xeyr


B) Bəli

C) qanunvericiliklə

D) nəzərdə tutulmuş məbləğdə

E) az miqdarda141.Növbəti büdcə ili üzrə yerli büdcənin layihəsi bələdiyyənin qərarı ilə hansı vaxta qədər təsdiq edilir?

А)25.12. gec olmayaraq

B) 13.11. gec olmayaraq

C) 14.10. gec olmayaraq

D) 10.09. gec olmayaraq

E) 12.08. gec olmayaraq142. Bələdiyyələrin öz ərazisində hasil edilən təbii ehtiyatların istifadəçilərindən aldıqları haqq vergi mənbəyi ola bilərmi?

А)bəli


Б) xeyr

Ъ) bir hissəsi

Д) 40 faizi

Е) ola da bilər, olmayada143. Yerli rəy sorğusu nədir ?

A) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində vətəndaşların rəyinin öyrənilməsi

B) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində bələdiyyə üzvlərinin rəyinin öyrənilməsi

C) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində icra hakimiyyətinin rəyinin öyrənilməsi

D) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində Milli Məclisin rəyinin öyrənilməsi

E) yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində qonşu bələdiyyələrin rəyinin öyrənilməsi144. Əhali ilə bələdiyyələr arasında ünsiyyət vasitəsi nə ola bilər?

А)İnternet

Б) rabitə

Ъ) rabitə vasitəsi

Д) televiziya

Е) radio


145. Bələdiyyənin adı necə təyin edilir ?

А) yerləşdiyi ərazinin adı ilə

B) bələdiyyə üzvlərinin istəyi ilə

C) şəhər adı ilə

D) bələdiyyənin adı olmur

Е) bələdiyyə sənədlərinə əsasən146. Bələdiyyə оrqanının ünvanı necə təyin olunur ?

А) onun yerləşdiyi, şəhər, şəhərdə rayon, qəsəbə, kənd, binanın nömrəsi

B) rayon orqanı ilə

C) şəhər ilə müəyyən edilir

D) bələdiyyənin orqanı ilə

Е) təsərrüfat ilə müəyyən edilir.147. Bələdiyyələrin hüdudları necə müəyyənləşdirilir ?

А) yerləşdiyi ərazinin sərhədləri ilə

B) bələdiyyə adı ilə

C) bələdiyyənin kitabçası ilə

D) bələdiyyənin torpağı

Е) bələdiyyənin yerləşdiyi şəhərlə148. Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyaları kimlərdən ibarətdir ?

А) bələdiyyə üzvlərindən

B) İcra hakimiyyəti üzvlərindən.

C) polislərdən.

D) hökumət üzvlərindən.

Е) məhkəmə üzvlərindən149Bələdiyyənin icra orqanı hansıdır ?

А)icra aparatı

B) icra hakimiyyəti

C) icra təşkilatı

D) icra hökuməti

Е) icra dairəsi150. Bələdiyyə üzvlərinin və bələdiyyə orqanlarının seçkili vəzifəli şəxslərinin statusu və sosial təminatları neçə il davam eləyir ?

А) 5 ил


B) 6 ил

C) 3 ил


D) 1 ил

E) 4 ил


151. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi AR Prezideninin hansı fərmanı ilə yaradılmışdır?

A)2001-ci il 30 aprel 475№li

B)2009-cu il 22 may 295№ li

C)2010-cu il 24 iyun 117№li

D)2010 –cu il 23 aprel 75№li

E)2010-cu il 12 may 88№li152. ...............Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı və beynəlxalq əməkdaşlığı, o cümlədən makroiqtisadi, ticarət, investisiya qoyuluşu, sahibkarlığın inkişafı, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və onun idarə olunması, inhisarçılığın məhdudlaşdırılması və rəqabətin inkişafı sahəsində dövlət siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.

A) Nazirlik

B) Bələdiyyə

C) Məhkəmə

D) Prokurorluq

E) Yerli icra hakimiyyəti153. Nazirliyin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi hansı vəsait hesabına həyata keçirilir?

A) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına

B) Öz hesabına

C) Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunmuş vəsait hesabına

D) Nazirlər Kabinetinin büdcəsi hesabına

E) Prezidentin ehtiyat fondu hesabına


154.İqtisadi inkişaf Nazirliyinin vəzifələrinə aiddir:

A) Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının strategi- yasını və əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmək

B) mülki müdafiə, əhalinin və ərazilərin fövqəladə hallardan qorunması

C) informasiya texnologiyaları sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirmək

D) qanunvericiliyə müvafiq olaraq dövlət əmlakının özəlləşdirilməsini həyata keçirmək

E) özəlləşdiriləcək dövlət müəssisələrinin dövlətsizləşdirməyə hazırlanması155. “özəlləşdiriləcək dövlət müəssisələrinin dövlətsizləşdirməyə hazırlanması” hansı nazirliyin vəzifələrinə aiddir?

A)İqtisadi inkişaf Nazirliyinin

B) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin

C) Təhsil Nazirliyinin

D) Səhiyyə Nazirliyinin

E) Ədliyyə Nazirliyinin156.İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin hüquqlarına daxildir:

A) İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinə dair müvafiq məhkəmələr qarşısında iddia qaldırmaq

B) lisenziya almış hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən lisenziya tələblərinə və şərtlərinə riayət olunmasına nəzarət etmək

C) öz səlahiyyətləri daxilində müəyyən olunmuş qaydada normativ hü¬quqi aktlar qəbul etmək

D) - Bütün işəgötürənlərdən məcburi dövlət sosial sığortası üzrə işçilərin sığorta edilməsini tələb etmək

E) müavinətlərin təyin edilməsinə və ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirmək157. Hansı variantda Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin funksiysı göstərilməmişdir?

A) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş fəaliyyət növlərinə lisenziyalar vermək, onları geri almaq və bununla bağlı digər zəruri tədbirlər görmək

B) Azərbaycan Respublikasının iqtisadi vəziyyətini təhlil edir, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və iqtisadi inkişafın öncül istiqamətləri barədə təklif verir

C) Dövlət büdcəsinin formalaşdırılması üçün Azərbaycan Respub¬likasının iqtisadi və sosial inkişafının proqnoz göstəricilərini hazırlayıb müvafiq qaydada təqdim edir

D) Dövlət ehtiyaclarının, o cümlədən dövlət sifarişinin layihəsini işləyib hazırlayır;

E) Regionların sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir və müvafiq dövlət orqanlarını cəlb etməklə bu sahədə tədbirlər həyata keçirir158. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinə dair müvafiq məhkəmələr qarşısında iddia qaldırmaq hansı Nazirliyin funksiyasına daxildir?

A) AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin

B) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin

C) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin

D) Gənclər və İdman Nazirliyinin

E) Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin159. .İşçinin əmək müqaviləsini ləğv etmək istəyən işəgötürənin təqdimatına həmkarlar ittifaqı neçə gün ərzində cavab verməlidir?

A) təqdimatın daxil olduğu gündən ən geci on gün;

B) təqdimatın daxil olduğu gündən ən geci beş gün;

C) təqdimatın daxil olduğu gündən ən geci üç gün;

D)belə müddət nəzərdə tutulmayıb;

E) təqdimatın daxil olduğu gündən ən geci iki gün;160. . Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə mənfi təsir göstərən digər amillər olan əmək şəraitli iş yerlərində (həkimlərə, müəllimlərə, elektrotexniki qurğularda, cihazlarda və qanunvericilikdə nzərdə tutulan digər iş yerlərində işləyənlərə) həftə ərzində neçə saatdan çox olmamaq şərtilə qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir?

A) 36;


B) 40;

C) 30;


D) 24;

E) 20


161.. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən Novruz bayramı, Qurban bayram, Ramazan bayramının keçiriləcəyi günlər növbəti il üçün hansı müddətə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindn müəyyən edilib əhaliyə elan olunur?

A) dekabr ayının sonunadək;

B) noyabr ayının sonunadək;

C) yanvar ayının sonunadək;

D) fevral ayının sonunadək;

E)aprel ayının sonunadək;162. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətin müddəti neçə təqvim günündən az olmamamlıdır?

A) 6;


B) 3;

C)4;


D) 2;

E) 5.


163. . Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən on beş ildən çox əmək stajı olduqda – neçə təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir?

A) 6;


B)3;

C) 4;


D) 2;

E) 5.


164. . Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini tamamlamaqdan ötrü nə qədər ödənişli yaradıcılıq məzuniyyəti verilir?

A) üç təqvim ayınadək;

B) bir ilədək;

C) iki təqvim ayınadək;

D) dörd təqvim ayınadək;

E) altı təqvim ayınadək.165. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən ali məkətblərin axşam şöbələrində oxuyan işçilərə laboratoriya işlərini yerinə yetirdikləri, yoxlama və imtahan verdiklri dövrdə hər tədris ilində birinci və ikinci kurslarda neçə təqvim günü, müddətində məzuniyyət verilir?

A) 20;


B)30;

C)36;


D) 21;

E) 15.


166. . Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən 16 yaşınadək uşağı olan qadınlara və ya tək valideynlərə, qəyyumlara, himayədarlara nə qədər müddətə ödənişsiz məzuniyyət verilir?

A) 14 təqvim gününədək;

B)30 təqvim gününədək;

C)12 təqvim gününədək;

D)24 təqvim gününədək;

E) 21 təqvim gününədək;167. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən müharibədə döyüşən ordunun tərkibində iştirak etmiş şəxslərə nə qədər müddətə ödənişsiz məzuniyyət verilir?

A) 14 təqvim gününədək;

B)1 təqvim ayınadək;

C) 20 təqvim gününədək;

D) 10 təqvim gününədək;

E) 30 təqvim gününədək;168. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq qeydə alınmış namizədə nə qədər müddətə ərizəsində göstərilən müddət üçün ödənişsiz məzuniyyət verilir?

A) müvafiq seçki komissiyasında qeydə alındığı gündən seçkilərin nticələrinin rəsmi dərc edildiyi günədək;

B) seçkilərin nəticələri rəsmi dərc edildiyi gündən 2 ay müddətədək;

C) müvafiq seçki komissiyasında qeydə alındığı gündən 3 ay müddətədək;

D) müvafiq seçki komissiyasında qeydə alındığı gündən 1 ay müddətədək;

E) seçkilərin nəticələri rəsmi dərc edildiyi gündən 1 ay müddətədək;169. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən işəgötürən avansın qaytarılması, borcun ödənilmsi üçün müəyyə edilmiş müddətin qurtardığı gündən və ya səhv riyazi hesablamalar nəticəsində düzgün hesablanmamış pulun verildiyi gündən nə qədər müddətə müddətində məbləğin tutulması haqqında mühasibat əməliyyatı apara bilər?

A) 1 ay;


B) 3 ay;

C)15 gün;

D) 2 ay;

E) 21 gün.170. .“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

A) seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvü dövlət qulluğunda ola bilər.

B)inzibati vəzifələrin dördüncü-yeddinci təsnifat vəzifələri tutan dövlət qulluqçusunun həmin təsnifat üzrə daha yüksək (növbəti) ixtisas dərəcəsi olması üçün müvafiq vəzifə də daxil olmaqla, həmin təsnifata daxil olan vəzifələrdə azı 4 il qulluq stajı olmalıdır;

C)ixtisas dərəcəsi verilərkən dövlət qulluqçusunun peşəkarlığı və idarəçilik təcrübəsi nəzərə alınır;

D) üçüncü təsnifat inzibati vəzifələrdə qulluq keçən dövlət qulluqçusunun yalnız müvafiq vəzifədə azı 5 illik qulluq stajının olması, həmin dövlət qulluqcusunun 3-cü dərəcə dövlət müşaviri ixtisas dərəcəsi alması üçün əsasdır;

E) seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvü dövlət qulluğunda ola bilməz171. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dördüncü-yeddinci təsnifat vəzifələri üçün daha yüksək ixtisas dərəcəsi almaq üçün qulluq müddəti neçə il təşkil etməlidir?

A) 4;


B) 5;

C) 2;


D) 7.

E) 6


172.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı dövlət qulluqçusunun əsas vəzifələrindəndir?

A) qanunvericiliyi və dövlət orqanlarının qəbul etdikləri başqa normativ hüquqi aktları həyata keçirməli;

B)rəhbərlərin istənilən əmrlərini, sərəncamlarını və göstərişlərini yerinə yetirməli;

C)qulluq keçdiyi orqanın rəhbərinə hər il fərdi münasibətləri barədə məlumatları təqdim etməli;

D)milli dini davranış qaydalarına əməl etməli.

173.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı dövlət qulluqçusunun əsas hüquqlarına aid deyil?

A) elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, qulluq keçdiyi dövlət orqanı rəhbərinin icazəsi olmadan pedaqoji və başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmaq;

B)dövlət qulluqçusunu vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmək hüququna malik olan vəzifəli şəxsdən öz qulluq vəzifələrinin yazılı surətdə təsbit edilməsini və onların icrası üçün şərait yaradılmasını tələb etmək;

C) vəzifə borcunu yerinə yetirmək üçün dövlət orqanlarından, ictimai birliklərdən, müəssisə, idarə və təşkilatlardan müəyyən edilmiş qaydada lazimi informasiya və materiallar tələb etmək və almaq;

D) dövlət məvacibi almaq.

174.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansına dövlət qulluqçusunun ixtiyarı yoxdur?

1.dövlət orqanlarında əlavə ödənişli (əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada müvəqqəti əvəz edilməsi halları istisna olmaqla), heç bir seçkili və ya təyinatlı vəzifə tutmağa;

2.elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, qulluq keçdiyi dövlət orqanı rəhbərinin icazəsi olmadan pedaqoji və başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmağa;

3 dövlət orqanının və ya yerli özünüidarə orqanının işləri üzrə üçüncü şəxslərin vəkili olmağa;

4.dövlət qulluğuna xitam verildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş müddət ərzində öz qulluq fəaliyyətinə aid olan və dövlət sirri və ya qanunla mühafizə edilən digər sirr olan məsələlər barədə informasiyadan üçüncü şəxslərin xeyrinə istifadə etməyə;

5.qulluq keçdiyi dövlət orqanı rəhbərinə bildirmədən xarici ölkənin vəsaiti hesabına oraya getməyə;

6.qulluq vəzifələrini icra etdiyi dövrdə siyasi partiyaların fəaliyyətində iştirak etməyə;

7.tətillərdə və dövlət orqanlarının işini pozan digər hərəkətlərdə iştirak etməyə;

8.dini təbliğ etmək üçün dövlət qulluqçusunun statusundan istifadə etməyə və dövlət orqanının tabeliyindəki obyektlərdə dini mərasimlərin keçirilməsinə rəsmi xarakter verməyə.

A) hər biri;

B)heç biri;

C) yalnız 1-dən 8-dək;

D)yalnız 3-dən 8-dək.

E)2,4,5,3,8175.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan dövlət qulluqçusu bu maddənin tələblərinə zidd hərəkət etdikdə, əgər qanunvericilikdə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, xəbərdarlıq aldıqdan sonra neçə gün ərzində o, dövlət qulluğuna, yoxsa başqa fəaliyyətə üstünlük veridiyini özü üçün müəyyən edərək gəldiyi qərar barəsində qulluq keçdiyi dövlət orqanının rəhbərinə məlumat verməlidir?

A) 30;


B) 10;

C) 20;


D) 15;

E) 12


176.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı dövlət qulluqçuları üçün təminatlara aid deyil?

A) ödənişsiz məzuniyyət;

B) lazımi qulluq şəraiti;

C) dövlət qulluqçusunun layiqli həyat səviyyəsini təmin edən dövlət məvacibi və digər ödənişlər;

D) dövlət qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin icbari tibbi sığortası.

E)heç biri177.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

A) qulluq şəraiti həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli, yaxud xüsusilə ağır olan dövlət orqanlarında vəzifə maaşları üçün artıq əmsal müəyyən edilmir.

B) dövlət hakimiyyəti orqanlarının, habelə dövlət orqanları rəhbərliyinin tərkibinin dəyişməsi dövlət qulluğuna xitam verilməsi üçün əsas deyildir;

C)dövlət məvacibi dövlət qulluqçusuna pul ilə ödənilən haqdır. Dövlət məvacibinin məbləği səlahiyyət həcmindən, məsuliyyət dərəcəsindən, tələb olunan peşəkarlıq səviyyəsindən, qulluq stajından asılıdır.

D) dövlət qulluqçusu Qanunda nəzərdə tutulmuş hallardan başqa yalnız öz razılığı ilə aşağı maaşlı vəzifəyə keçirilə bilər;

E)Yuxarıdakı variantlarda göstərilənlərin hamısı178.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A) dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqq təyin edilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunu ilə müəyyən edilir.

B)dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə xidmətin üçüncü ilindən başlayaraq əlavə haqq verilir və həmin haqq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada artırılır. Haqqın məbləği qanunvericiliklə müəyyən edilir. Bu maddə Azərbaycan Respublikasının Baş naziri və onun müavinləri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri və onun müavinləri, Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri və onun müavinləri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri və onun müavinləri, yerli icra hakimiyyət orqanının rəhbəri (başçısı) vəzifələrini tutan şəxslərə şamil olunmur;

C)dövlət məvacibi dövlət qulluqçusuna pul ilə ödənilən haqdır.

D) dövlət qulluqçusuna hakimiyyət səlahiyyəti vermək barədə qərar qəbul edilməsi ilə eyni zamanda müvafiq səlahiyyətin icrasına görə ona əlavə haqq müəyyən edilmir;

E) Dövlət məvacibinin məbləği səlahiyyət həcmindən, məsuliyyət dərəcəsindən, tələb olunan peşəkarlıq səviyyəsindən, qulluq stajından asılı deyildir;179. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusunun təcrübə, yenidənhazırlanma və ixtisasartırma keçməsi üçün aşağıdakılardan hansı əsas deyildir?

A) dövlət qulluğunun ehtiyat kadrlarının siyahıdan xaric edilməsi;

B) dövlət qulluğunda daha yüksək vəzifə təyin edilməsi;

C)dövlət qulluqçusunun attestasiyası və ya onun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticəsi;

D) dövlət qulluqçisinin şəxsi təşəbbüsü

E) dövlət qulluğunda daha yüksək vəzifə təyin edilməməsi;180.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

A) Dövlət qulluqçusu əlavə peşə təhsili almaq üçün xarici ölkələrə ezam edilə bilməz;

B) Dövlət qulluqçusunun yenidənhazırlanma və ixtisasartırma keçməsi dövlət təhsil müəssisələri və mərkəzləri tərəfindən aparılır;

C) dövlət qulluqçusunun təcrübə, yenidənhazırlanma və ixtisasartırma keçməsi həmin dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir;

D)Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurasının və Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) aparatlarında, habelə 3-cü – 7-ci kateqoriya dövlət orqanlarında ali hüquq təhsili tələb edən vəzifələrdə qulluq keçən dövlət qulluqçuları mütəmadi olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tədris-elm müəssisəsində peşə hazırlığına və ixtisasının artırılmasına cəlb edilirlər.

E) Dövlət qulluqçusu əlavə peşə təhsili almaq üçün xarici ölkələrə ezam edilə bilər;181.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusunun pensiyasının məbləği nədən asılıdır?

A) dövlət qulluğunda xidmət illərindən və dövlət məvacibinin məbləğindən.

B)yalnız dövlət qulluğunda xidmət illərindən;

C)əmək stajından və məvacibinin məbləğindən;

D) yalnız dövlət məvacibinin məbləğindən;

E)Əmək stajından182.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət pensiyası verilməsi üçün lazım olan xidmət illərinin minimum həddi neçə ildir?

A) 5;


B) 7;

C) 20;


D) 15.

E)12


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə