İQTİsadiyyat (Qiyabi)Yüklə 395,75 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/13
tarix20.09.2018
ölçüsü395,75 Kb.
#69430
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


İQTİSADİYYAT  (Qiyabi) 

 

1.  Iqtisadi məktəblər içərisində ilk dəfə olaraq öz təhlilini tədavül dairəsindən istehsal dairəsinə keçirən:    

 

a)  keynsçilik b)  marksizm 

c)  marjinalizm 

d)  merkantilizm 

e)  fiziokratlar 

 

 2.  Elmin metodu anlayışına aiddir:   

 

a)  dərketmə vasitələrinin optimal tətbiqi üsulları  

b)  predmetin quruluşu  

c)  faktiki materialların toplanması  

d)  alimin dünyagörüşü 

e)  nemətin bölgüsünün meyarları 

 

 

3.  Iqtisadi nəzəriyyənin müasir istiqamətlərinə hansılar daxil deyil?   

 

a)  neoklassik-sosioloji b)  keynsçilik 

c)  klassik  

d)  neoliberalizm 

e)  institusionalizm 

 

 4.  İlk dəfə “oykonomiya” termini hansı iqtisadcı alim tərəfindən irəli sürülmüşdür?  

 

a)  Platon b)  Aristotel 

c)  Katoni 

d)  Varrou 

e)  Ksenefont 

 

 5.  Merkantilizm təlimi məktəbinin əsas nümayəndəsi:  

 

 a)  A.Monkretyen 

b)  T.Maltus 

c)  İ.Sismondi 

d)  Mak-Kullox 

e)  A.Tyurqo 

 

 6.  İqtisadiyyat anlayışı əsasən elmi ədəbiyyatda hansı mənada daha vacib sayılir:  

 

 a)  istehsal,bölgü,mübadilə və istehlak münasibətlərinin məcmuusu mənasında 

b)  cemiyyətin iqtisadi bazisi mənasinda 

c)  təsərrüfat müəssisələrinin iqtisadiyyatı mənasında d)  rayonların,ölkələrin təsərrüfatının iqtisadiyyatı mənasında  

e)  dünya təsərrüftaının iqtisadiyyatı mənasında 

 

7.  İqtisadi nəzəriyyənin predmetini daha dolğun səciyyələndirən tərif:   

a)  insanların maddi və mənəvi tələbatlarının dinamikası haqqında elmdir 

b)  istehsal olunmuş nemətlərin istehsalı və bölgüsünün meyarları haqqında elmdir 

c)  natural sərvətlər haqqında elmdir d)  məhdud iqtisadi ehtiyatlar şəraitində insan cəmiyyətinin inkişafının ən ümumi 

qanunları haqqında elmdir 

e)  sərvət yaradan, istehsal sferasını öyrənən elmdir 

 

 

8.  Marksist yanaşmaya görə: qtisadi nəzəriyyənin predmeti hesab etmək olarmı?   

 

a)  millətin sərvəti b)  istehsal münasıbətləri və onların inkişaf qanunları 

c)  təsərrüfat subyektlərinin davranışı 

d)  ehtiyatların məhdudluğu 

e)  tələbatların sonsuzluğu 

 

 

9.  Təbiət və cəmiyyət qanunlarının vəhdəti nədədir:   

 

a)  insanların fəaliyyətindən asılı deyillər b)  insanların iqtisadi fəaliyyəti vasitəsilə təzahür edir 

c)  tarixən keçici xarakter daşıyır d)  obyektiv xarakter daşıyırlar 

e)  daimi xarakter daşıyır 

 

 

10. İqtisadi insan modeli kim tərəfindən irəli sürülmüşdür   

a)  A.Simit 

b)  D.Rikardo 

c)  C.S.Mill 

d)  C.Keyns 

e)  Mak-Kullox 

 

 11. A.Vaqner insan təbiətində nemətlərin çatışmaması hissini insanların iqtisadi fəaliyyətində nə 

ilə bağlayırdı?  

 

 

a)  fayda götürmək arzusu və cəzadan qorxmaq b)  şərəf hissi və ayıblıq 

c)  müəyyən fəaliyyət göstərmək səyi və onun nəticələrinin təhlükəsizliyi 

d)  vətəndaş borcu hissi 

e)  vicdan əzabından çəkinmək hissi 

 

 

12. Elmi iqtisadiyyatda “gəlirlər” haqqında ilk fikirləri kim söyləmişdir?    


a)  Ksenofont 

b)  Platon 

c)  Aristotel 

d)  Katoni 

e)  Varrou 

 

13. P.Samuelson iqtisad elminin görkəmli nümayəndələrindən üçünü fərqləndirmişdir:    a)  A.Smit, K.Marks, C.M.Keyns 

b)  A.Smit, D.Rikardo, K.Marks 

c)  K.Marks, C.M.Keyns, A.Marşal 

d)  C.M.Keyns, K.Marks, A.Marşal 

e)  C.Mill, D.Rikardo, A.Marşal 

 

 14. Tədqiqat obyektindən təsadüfi, keçici olanların sərf-nəzər edilməsi və tədqiqatın daimi, sabit, 

tipik olan, onun mahiyyətini əks etdirən hadisə və proseslər üzərində cəmləşdirilməsi-iqtisadi 

nəzəriyyənin hansı tədqiqat metodudur:  

 

a)  Induksiya b)  deduksiya 

c)  pozitiv təhlil d)  elmi abstraksiya 

e)  normativ təhlil 

 

 

15. İqtisadiyyatda metod nəyi ifadə edir?     

a)  qaydaların,göstərişlərin,normaların,prinsiplərin köməyi ilə məqsədə nail olmaq 

yollarını müəyyən edir 

b)  iqtisadi sistemin gizli strukurunu izləyir 

c)  iqtisadi kateqoriyaların daxili əlaqələrini göstərir 

d)  təsərrüfat fəaliyyətində texnikanın rolunu və əhəmiyyətini göstərir. 

e)  ümumi norma kimi çıxış edir 

 

 16. Aşağıda hansı metod düzgün verilməyib?  

 

 a)  elmi abstraksiya 

b)  təhlil və sintez 

c)  tarixi və məntiqi 

d)  induksiya və deduksiya e)  ümumi norma 

 

 17. İqtisadi nəzəriyyənin predmetinin öyrənilməsində daha geniş hansı metodlardan istifadə 

edilir?  

 

 

a)  analiz və sintez b)  elmi abstraksiya 

c)  təhlil 

d)  induksiya 

e)  deduksiya 

Yüklə 395,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə