İQTİsadiyyat və CƏMİYYƏTDƏ onunYüklə 16,3 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.11.2023
ölçüsü16,3 Kb.
#133647
IQTISADIYYAT-VE-CEMIYYETDE-ONUN-ROLU-IQTISADI-NEZERIYYENIN-PREDMETI-VE-METODUİQTİSADİYYAT VƏ
CƏMİYYƏTDƏ ONUN
ROLU. İQTİSADİ
NƏZƏRİYYƏNİN
PREDMETİ VƏ METODU


iqtisadiyyat
İqtisadiyyat” (“ekonomika”) – yunanca “oykos” (ev, təsərrüfat), “nomos” (təlim-
qanun) sözlərindən əmələ gəlmiş, hərfi mənada ev təsərrüfatını idarə etmək
deməkdir. “Oykonomiya” məfhumu ilə yanaşı bir neçə yüz il ərzində “politeya”
məfhumu da işlədilmişdir ki, mənası ictimai quruluş deməkdir. Geniş mənada bu
sözlərdə təsərrüfat və iqtisadiyyatın ictimai quruluşu, ictimai təşkili və onu idarə
edən qanunlar ifadə olunmuşdur. Yəni iqtisadiyyat elə təşkil və idarə olunmalıdır ki,
təsərrüfat gəlirli, cəmiyyət və dövlət isə varlı ol


Geniş mənada iqtisadiyyat bir-biri ilə
bağlı olan üç sahəni əhatə edir:
1
Birincisi, cəmiyyətin həyatını
zəruri maddi nemət və
xidmətlərlə təmin edən xalq
təsərrüfatı sahələrinin
məcmusu, insanların başlıca
fəaliyyət sahəsi;
2
İkincisi, tarixən müəyyən
istehsal üsuluna xas olan və
təsərrüfat fəaliyyəti prosesində
insanlar arasında yaranan
istehsal münasibətlərinin
məcmusu, cəmiyyətin iqtisadi
bazisi;
3
Üçüncüsü, iqtisadiyyatın
müxtəlif tərəflərini, iqtisadi
münasibətləri müxtəlif
sahələrdə və istiqamətlərdə
öyrənən elmi sistem (iqtisad
elmləri üçün metodoloji əsas
olan İqtisadi nəzəriyyə), iqtisadi
hadisə və prosesləri tarixi
aspektdə öyrənən elmlər –
(İqtisadi tarix, İqtisadi təlimlər
tarixi), sahəvi iqtisad elmləri –
(sənayenin iqtisadiyyatı, aqrar
bölmənin iqtisadiyyatı, tikintinin
iqtisadiyyatı və s.), analitik
informasiya xarakterli elmlər –
(statistika, mühasibat uşotu,
ekonometrika, maliyyə, əməyin
iqtisadiyyatı, marketinq,
menecment və s.


İqtisadiyyat müxtəlif səviyyələrdə
öyrənilir:
Mikroiqtisad
iyyat
yəni iqtisadiyyat
bazar və ev
təsərrüfatı, firma
səviyyəsində
öyrənilir;
Makroiqtisa
diyyat
yəni bütövlükdə
götürülmüş milli
iqtisadiyyat və
dövlətin bu
səviyyədə iştirakı
məsələlərini öyrənir
Mezoiqtisad
iyyat
deyilən bir səviyyə
də var ki, bu ayrı-
ayrı kompleksləri,
inhisar birliklərini
öyrənir;
Meqoiqtisadiyy
at
yəni bütövlükdə
götürülən dünya
iqtisadiyyatı
öyrənilir.


Nemət – insanların müəyyən tələbatlarını ödəyən, mənafe və
məqsədlərinə cavab verən təbiət maddəsi və əmək
məhsullarıdır


1
Maddi nemətlər – təbiətin verdiyi və insanın əməyilə yaradılmış bütün faydalı şeylərdir.
2
Qeyri-maddi nemətlər – insanların mənəvi qabiliyyətlərinin formalaşmasına xidmət edən
nemətlərdir. (təhsil, səhiyyə, elm, incəsənət və s.)
3
İqtisadi nemətlər – iqtisadi fəaliyyətin obyekti və ya nəticəsi olanlardır. Bu nemətlər adətən
tələbatların həcmindən daha az olur.
4
Qeyri-iqtisadi nemətlər – təbiət tərəfindən insan əməyi tələb olunmadan mövcuddur. Buraya hava,
su, günəş işığı və s. aid etmək 


Digər nemətlər
İstehlak nemətləri – istehsal prosesində iştirak edən və ona xidmət edən vasitələrdir (binalar, maşınlar,
qurğular və s.).
Xüsusi nemətlər – haqqı ödənilməklə ondan istifadə edənlərə məxsus olur (nəqliyyatdan istifadə və s.).
İctimai nemətlər – hamının istifadə etdiyi nemətlərdir (mülki müdafiə, sabitlik, ictimai qaydalara əməl
olunması və s.).

Yüklə 16,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə